...a tak jsme se loučili

 

S posledním červnovým dnem jsme odměnili ty nejúspěšnější - nejlepší sběrače bylin, nejlepší řešitele olympiád, výborné florbalistky. A rozloučili jsme se s našimi deváťáky.

Fotogalerie:

Fotbalové utkání

 

K závěru školního roku patří tradiční fotbalové utkání mezi žáky osmého a devátého ročníku. Obě mužstva si přizvala na pomoc některé žáky nižších ročníků. Nelítostnému soubojiUsmívající se přihlíželi ostatní žáci školy a svým skandováním hráče povzbuzovali. Po dvou poločasech skončil souboj nerozhodně a musely se střílet penalty. V těch byli úspěšnější naši osmáci. Sláva vítězům, čest poraženým!!Usmívající se

Fotogalerie:

Canisterapie

 

Na konci školního roku už všichni potřebují nějaké pozitivní působení. My jsme vyzkoušeli canisterapii....

Fotogalerie:

Hasiči

 

V závěru školního roku měli naši žáci možnost popovídat si s hasiči SDH Křižanov. Seznámili se s vybavením hasičského auta, vyzkoušeli si protipožární oblek. Velký zájem byl o místo za volantem....už jen ty klíčeUsmívající se

Fotogalerie:

Vodácký kurz

Ve dnech 14.-16.června t.r. uskutečnila naše škola první vodácký kurz. Jeho dějištěm se staly jižní Čechy. Jak poznáte z následujících řádků, součástí kurzu bylo také poznávání Šumavy a šumavského podhůří nejenom z lodí na řece.

 

V úterý 14. června jsme v 6:30 hod vyrazili přes Humpolec  a Tábor do kempu Štěkeň na řece Otavě. V 11 hodin jsme začali nafukovat rafty. Následoval asi 2 hodinový výcvik na klidné vodě zakončený sjezdem štěkeňského jezu. Následná odpolední  9 km dlouhá etapa pod most u Kestřan byla zakončena prohlídkou památníku u nedaleké Sudoměře (bitva u Sudoměře r. 1420 – první větší bitva husitských válek). Zpět do kempu jsme dorazili po 21 hodině.


Druhý den pobytu začal ranním mrholením. Přesto jsme v 9 hodin vyrazili směr Šumava – pramenná oblast Otavy. Když jsme asi ve 14 hodin nastupovali do raftu v Sušici, měli jsme za sebou návštěvu hradu Rabí, soutoku Vydry a Křemelné u Čeňkovy pily (jejich soutokem vzniká řeka Otava podobně jako soutokem Libochovky a Bobrůvky v Dolních Loučkách říčka Loučka). Šumavská horská obec Modrava je známá ze seriálu TV Nova Policie Modrava nebo z románů Karla Klostermanna. Leží v nadmořské výšce 985 m na soutoku tří potoků – Modravského, Filipohuťského a Roklanského. Tímto soutokem vzniká řeka Vydra. Návštěva 6 km vzdálené Kvildy pak byla nejzazším bodem celého našeho třídenního putování. Po 13 km následné plavby po Otavě jsme vzhledem k možnosti deště plavbu nedaleko hradu Rabí ukončili. Návrat do kempu po 19 hod umožnil  žákům věnovat se i jiným činnostem.


Poslední den pro nás znamenal přesun přes České Budějovice a Český Krumlov na řeku Vltavu a její splutí v délce 17 km z Nahořan právě zpět do Českého Krumlova. Podvečerní prohlídka centra tohoto druhého, zahraničními turisty nejnavštěvovanějšího města v Česku, byla poslední aktivitou našeho vodáckého týmu na třídenním putování. Po 22 hodině jsme dorazili ke škole ve Žďárci.

 

Myslím si, že všech 14 účastníků z naší školy zažilo i také díky příznivému počasí a optimálnímu vodnímu stavu na obou řekách příjemné , fyzicky mírně náročnější 3 dny.

Poděkování kolegyni Mgr. Vlastě Rousové, vysokoškolskému učiteli a vodáckému instruktorovi RNDr. Daliboru Musilovi a všem žákům za bezvadnou týmovou práci je zcela na místě.


Za všechny, vodácké „Ahoj“, vedoucí kurzu Mgr. Dalibor Kolář.

Fotogalerie:

Divadlo Radost - 2. stupeň

 

Ke konci školního roku jsme se vypravili do Brna za kulturou. Bylo nás pět, dílo Karla Poláčka, určitě všichni znají z televizních obrazovek. My jsme měli možnost porovnat film s divadelním představením. Výkony herců dokonce motivovaly k tanečním kreacímUsmívající se.

Fotogalerie:

Prezentace ročníkových prací našich deváťáků

 

V úterý 7. června 2016 proběhla prezentace ročníkových prací žáků 9. ročníku. Na to, jak se stímto úkolem vypořádali, se přišli podívat jejich rodiče a sourozenci a v neposlední řadě osmáci, které tento úkol čeká příští rok. Témata byla různorodá - z oblasti zeměpisu, přírodopisu, dějepisu, literatury a sportu.

Celá akce proběhla v příjemné atmosféře a všichni byli spokojeni s hodnocením.

Fotogalerie:

NÁVŠTĚVA SENCE – září 2016

Informace k zájezdu (včetně návratky s přihláškou) viz. přiložený dokument.

Mgr. Dalibor Kolář

ředitel ZŠ a MŠ Václava Havla


Ke stažení:


Výchovný koncert

Dne 6. června se v tělocvičně shromáždili všichni žáci naší školy i děti ze školky a zaposlouchali se do tónů kapely TOM BAND pod vedením pana Miroslava Falty. V průběhu koncertu žáci odpovídali na otázky a mohli si vyzkoušet některé hudební nástroje. Na závěr si mohli i zatančit, což využily zejména děti ze školky a přidali se k nim i někteří žáci 1. stupně Usmívající se

Fotogalerie:

Florbalové turnaje

V době od 23.května do 2.června t.r. se zúčastnili žáci naší školy tří turnajů ve florbalu, které pořádala ZŠ Smíškova Tišnov pod názvem Baumat Cup.

Po nedávném úspěchu děvčat v Senci jsme byli motivováni k dalším možným úspěchům.

Jako první zasáhli do bojů dne 23.5.2013 chlapci 6.-7. ročníku. Družstvo ve složení Tomáš Jízdný, Jirka Sysel, Dominik Šibor, Adam Tlustoš, Martin Svoboda, Jan Šimek, Vlasta Šubert a Richard Žák získali mezi 11 týmy celkově 9.-10. místo. Většina chlapců byla na turnaji vůbec poprvé, z části jsme zaplatili nováčkovskou daň.

 

Hned o 3 dny později 26.5.2016 se vůbec poprvé představilo družstvo nejmladších žáků ze 3.-5. ročníku. Vzhledem k dobrým výkonům jsme zařadili do tohoto výběru také Františka Jakeše z 1. ročníku a Jana Bretfelda z 2. ročníku. Dalšími členy týmu bylo 10 chlapců a jedna talentovaná dívka. Byli to Václav Jakeš, Jan Svoboda, Jan Valík, Ondřej Buček, Libor Hubl, Jakub Mühlhansl, Martin Habán, Jan Mühlhansl, Kristián Doležal, Vít Štěpánek a Aneta Šubertová. Ve skupině jsme obsadili 4. místo, do finálových bojů jsme nepostoupili. Zkušenost, kterou děti získali, je ale nenahraditelná.

 

Celkem 13 dívek ze 6.-8. ročníku sehrálo dne 26.2016 celkem 5 utkání. Dvě vítězství a tři prohry posadila děvčata na nepopulární bramborovou pozici (4. místo). Především těsná prohra s týmem Gymnázia Tišnov v poměru 2:3 nás mrzí o to více, že díky tomu se gymnazistky umístily na 3. místě. Náš tým hrál ve složení Vendula Jízdná, Lenka Štursová, Libuše Babičková, Kristýna Hublová, Nikola Mynářová, Kristýna Svobodová, Natálie Matoušková, Karolína Drápelová, Ludmila Jakešová, Eliška Crhová, Klára Syslová, Monika Štursová a Tereza Jarošová. Nejlepší střelkyní týmu byla kapitánka Kája Drápelová s 5 brankami, která byla také pořadatelem vyhlášena nejlepší hráčkou našeho týmu.

 

S florbalem na našich školách se setkáváme takřka 3 desetiletí. Velice progresivně se rozvíjí v posledních několika letech. Kromě jiného za to vděčí následujícím faktům. Materiálně a prostorově nenáročný, základy zvládnou děti poměrně rychle s možností prakticky okamžité hry, která je velice dynamická a samozřejmě emotivní. Za nejdůležitější považuji možnost zapojení dívek, pro které jsou některé jiné sporty vzhledem k jejich omezené nabídce hůře dostupné. Zde se může jednat i o koedukativní formu (dívky společně s chlapci). Dvojnásob to platí pro menší vesnické školy jakou právě naše škola je. Těchto tří turnajů se vlastně zúčastnila více než třetina žáků naší školy.

 

Vzhledem k tomu, že florbal se v rozšířené míře realizuje na naší škole teprve druhým rokem a je o něj zájem, můžeme i v budoucnu očekávat další úspěchy. Výrazně by tomu napomohla spolupráce s lidmi, kteří by tento sport pomáhali rozvíjet jako mimoškolní aktivitu. Materiální i prostorové podmínky máme dobré, teď už chybí „jen“ to nejdůležitější – např. jeden rodič nebo starší sourozenec, který by 2 hodiny v jednom odpoledni v týdnu pomohl s vedením florbalového kroužku.

Od září t.r. máme přislíbené pozvání na několik dalších turnajů např. v Pohořelicích či právě v Tišnově

 

Závěrem chci poděkovat všem našim hrajícím žákyním a žákům za jejich plné nasazení ve hře, což někdy také bolelo, a také za vzornou reprezentaci naší školy.

 

Mgr. Dalibor Kolář, učitel tělesné výchovy

Fotogalerie:

Florbalové turnaje

Po nedávném úspěchu děvčat v Senci jsme byli motivováni k dalším možným úspěchům.

Jako první zasáhli do bojů dne 23.5.2013 chlapci 6.-7. ročníku. Družstvo ve složení Tomáš Jízdný, Jirka Sysel, Dominik Šibor, Adam Tlustoš, Martin Svoboda, Jan Šimek, Vlasta Šubert a Richard Žák získali mezi 11 týmy celkově 9.-10. místo. Většina chlapců byla na turnaji vůbec poprvé, z části jsme zaplatili nováčkovskou daň.

 

Hned o 3 dny později 26.5.2016 se vůbec poprvé představilo družstvo nejmladších žáků ze 3.-5. ročníku.

Vzhledem k dobrým výkonům jsme zařadili do tohoto výběru také Františka Jakeše z 1. ročníku a Jana Bretfelda z 2. ročníku. Dalšími členy týmu bylo 10 chlapců a jedna talentovaná dívka. Byli to Václav Jakeš, Jan Svoboda, Jan Valík, Ondřej Buček, Libor Hubl, Jakub Mühlhansl, Martin Habán, Jan Mühlhansl, Kristián Doležal, Vít Štěpánek a Aneta Šubertová. Ve skupině jsme obsadili 4. místo, do finálových bojů jsme nepostoupili. Zkušenost, kterou děti získali, je ale nenahraditelná.

 

Celkem 13 dívek ze 6.-8. ročníku sehrálo dne 26.2016 celkem 5 utkání. Dvě vítězství a tři prohry posadila děvčata na nepopulární bramborovou pozici (4. místo). Především těsná prohra s týmem Gymnázia Tišnov v poměru 2:3 nás mrzí o to více, že díky tomu se gymnazistky umístily na 3. místě. Náš tým hrál ve složení Vendula Jízdná, Lenka Štursová, Libuše Babičková, Kristýna Hublová, Nikola Mynářová, Kristýna Svobodová, Natálie Matoušková, Karolína Drápelová, Ludmila Jakešová, Eliška Crhová, Klára Syslová, Monika Štursová a Tereza Jarošová. Nejlepší střelkyní týmu byla kapitánka Kája Drápelová s 5 brankami, která byla také pořadatelem vyhlášena nejlepší hráčkou našeho týmu.

 

S florbalem na našich školách se setkáváme takřka 3 desetiletí. Velice progresivně se rozvíjí v posledních několika letech. Kromě jiného za to vděčí následujícím faktům. Materiálně a prostorově nenáročný, základy zvládnou děti poměrně rychle s možností prakticky okamžité hry, která je velice dynamická a samozřejmě emotivní. Za nejdůležitější považuji možnost zapojení dívek, pro které jsou některé jiné sporty vzhledem k jejich omezené nabídce hůře dostupné. Zde se může jednat i o koedukativní formu (dívky společně s chlapci). Dvojnásob to platí pro menší vesnické školy jakou právě naše škola je. Těchto tří turnajů se vlastně zúčastnila více než třetina žáků naší školy.

Vzhledem k tomu, že florbal se v rozšířené míře realizuje na naší škole teprve druhým rokem a je o něj zájem, můžeme i v budoucnu očekávat další úspěchy. Výrazně by tomu napomohla spolupráce s lidmi, kteří by tento sport pomáhali rozvíjet jako mimoškolní aktivitu.

Materiální i prostorové podmínky máme dobré, teď už chybí „jen“ to nejdůležitější – např. jeden rodič nebo starší sourozenec, který by 2 hodiny v jednom odpoledni v týdnu pomohl s vedením florbalového kroužku.

Od září t.r. máme přislíbené pozvání na několik dalších turnajů např. v Pohořelicích či právě v Tišnově

 

Závěrem chci poděkovat všem našim hrajícím žákyním a žákům za jejich plné nasazení ve hře, což někdy také bolelo, a také za vzornou reprezentaci naší školy.

 

Mgr. Dalibor Kolář, učitel tělesné výchovy

Fotogalerie:

Společné foto ze závěru školního roku 2015/16

Fotogalerie:

Úspěch na Senecké olympiádě dětí

Celkem 27 žákyň a žáků soutěžilo ve florbalu starších  dívek a chlapců a v malé kopané mladších chlapců. Děvčata neokusila hořkost porážky a turnaj vyhrála, chlapci ve florbale 2x zvítězili a 2x prohráli, celkově jim patřilo 4. místo. Také mladší chlapci fotbalisté včetně jedné dívky se umístili na 4. místě.

 

Po sportovním dopoledni následoval oběd ve školní jídelně naší partnerské ZŠ J.G. Tajovského Senec (pro zajímavost - s počtem 1176 žáků je největší základní školou na Slovensku).

Odpoledne potom patřilo čtyřhodinovému pobytu v aquaparku Aquathermal Senec.

Do Žďárce jsme se vrátili se zapadajícím sluncem ve 20:30 hod.

 

Součástí našeho pobytu bylo také jednání vedení naší školy s vedením ZŠ J.G. Tajovského Senec, ZUŠ Senec a ředitelem Správy cestovného ruchu Senec s. r. o. o naší další spolupráci.
S velkou pravděpodobností využijeme již v září velice zajímavou nabídku těchto organizací k třídennímu pobytu za velice výhodných podmínek.

 

Blíže budeme informovat žáky a rodiče ještě během měsíce května.

 

Mgr. Dalibor Kolář
ředitel ZŠ a MŠ Václava Havla


NÁVŠTĚVA SENCE - SENECKÁ OLYMPIÁDA 12. května 2016


Ke stažení:


Výroční zpráva 2013/2014


Minimální preventivní program


Ke stažení:


PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ


Ke stažení:


Porta coeli - exkurze

V závěru školního roku jela naše třída s třídou paní učitelky Veselé na exkurzi do kláštera Porta coeli.

Nejprve jsme jeli autobusem do Dolních Louček a odtud pěšky do Předkláštří. Po cestě jsme viděli mnoho zajímavých zvířat a rostlin, mimo jiného také vzácného čápa černého, který se procházel v řece Loučce.

V Předklášteří jsme si koupili zmrzlinu a vydali jsme se na návštěvu kláštera.

Prohlédli jsme si vzácný portál, baziliku a křížovou chodbu kláštera s rajským dvorem.

Nakonec nám pan učitel Štěpánek ukázal kůr baziliky s krásnými varhanami, na které nám zahrál.

Zpátky jsme jeli autobusem a ve škole jsme si ještě opekli špekáčky. Paní učitelka Veselá všem účastníkům rozdala sladkou odměnu.

Celý výlet se nám moc podařil, počasí nám přálo.

Velké díky také patří ČSAD Tišnov za vstřícný přístup při zajištění dopravy.

 

víceinformací zde, stránky opatství zde

 

foto z akce zde

 


Závěr školního roku - školní zahrada

Fotogalerie:

První pomoc

Dne 17. června jsme měli ve škole besedu o první pomoci.

Přijeli k nám studenti střední školy oboru ošetřovatel se svou paní učitelkou.

Nejprve jsme se rozdělili do skupin a potom jsme plnili nejrůznější úkoly na jednotlivých stanovištích.

Dozvěděli jsme se mnoho užitečných informací a naučili jsme se, jak pomoci v různých situacích.

Nakonec byly skupiny vyhodnoceny a všichni jsme dostali odznak.

Moc se nám všechno líbilo.

 

další fotky zde

Fotogalerie:

Výlet do Permonia

Veškeré informace o zábavním parku naleznete zde.

 

Fotografie z výletu zde.

 

VÝLET PERMONIUM

Dne 8.června 2016 jsme jeli s panem učitelem do Permonia  v Oslavanech.

Když jsme přijeli a vystoupili z autobusu , tak jsme se najedli a šli do Permonia .

Tam nám paní průvodkyně řekla pravidla hry  a  že máme šest úkolů  a tři životy atd. Dostali  jsme čipové hodinky a bloček kde byli  pravidla, mapa Permonia a tužku  na psaní kódů . Splnili jsme všechny úkoly se všemi životy .  Náš tým se jmenoval BOJOVNÍCI v týmu byli : Tereza M. Veronika L. Lucie N. a Martina J.

VÝLET SE NÁM LÍBIL !

Martina Jarošová

 

Dne 8. června jsme jeli se školou do Permonia u Oslavan.V 8:00 jsme vyjeli na cestu s paní učitelkou a panem učitelem. Dojeli jsme asi v 9:00 do Permonia. Byli jsme rozdělení ve skupinách které nám určila paní asistentka. Ve skupině jsem byla s Martinkou, Terezou a Verčou náš tým se jmenuje bojovníci. Dostali jsme čip  který nám umožňuje vstoupit do místností. Náš tým měl na začátku jen tři životy které jsme si zbytečně nevyplýtvali. Do tabletu  jsme měli zadat čtyřmístné číslo vždy určitou barvu. Prvně jsme  byli v sobce, prošli jsme lehký bludištěm, potom jsme prošli prales a potom jsme zase našli kód. Čekalo nás ještě jedno těžké bludiště.

Lucie Neubauerová

 

Výlet do Permonia

Ve středu 8.černa jsme jeli na výlet do Permonia (Oslavany)

 

Výjezd 8:00hod.

 

Učitelé, kteří s námi jeli: Pan učitel Štěpánek,paní učitelka Veselá, paní asistentka Maloňová.

Po cestě autobusem jsme si povídali.

Ve 8:30 jsme přijeli do Oslavan. Když jsme přijeli do Permonia, tak nám průvodci řekli, co máme dělat.

Pak nám rozdali tabulku a hodinky. Náš tým se  jmenoval tygři: Janík, Vašík, Ondra, Libor

Každý tým měl 3 životy

 

Libor Hubl

Fotogalerie:

Den dětí - Velká Bíteš

Dne 31. května jsme se vypravili na Den dětí do Velké Bíteše.

Jeli s námi i spolužáci s ostatních tříd na prvním stupni.

Nejprve jsme zhlédli představení v kulturním domě, potom jsme si zasoutěžili v sokolovně.

Pak jsme ve skupinách měli prohlídku hasičského, policejního, záchranářského auta, ukázku psů - záchranářů, přehlídku historických vozidel a mnoho jiného.

Celý program se nám moc líbil.

fotky naleznete zde


Mistrovství světa v ledním hokeji - 2016

V průběhu MS v ledním hokeji jsme si ve škole vyrobili karty hráčů našeho národního družstva.

Pan učitel Štěpánek nám připravil soupisku české reprezentace, kde jsme se dozvěděli, kdy se hráči narodili, kolik měří, váží, jaké mají číslo dresu, v které ruce drží hokejku a některé další informace.

Práce nás bavila a poučila.

Fotogalerie:

Místo, kde žiji - část třetí: škola-prostorová tvorba

Fotogalerie:

Místo, kde žiji - část druhá: Kostel sv. Petra a Pavla ve Žďárci

V hodině výtvarné výchovy jsme se s panem učitelem vypravili ke kostelu svatých Petra a Pavla ve Žďárci, který jsme si na výkres předkreslili.

Ve třídě jsem pak pokračovali v dokončení kostela barvami.

Fotogalerie:

Den Země

Foto zde:


Vítání jara, velikonoční tvoření

Foto zde:


Divadelní představení - divadlo Radost

20. dubna jsme navštívili divadlo Radost v Brně, kde jsme viděli představení Krkonošské pohádky.

Bližší informace naleznete zde.


Den Země - projekt Zelený ostrov

Dne 22. dubna 2016 jsme i v naší třídě oslavili Den Země.

Celý den jsme se věnovali zajímavým činnostem.

RPrvní dvě hodiny jsme s panem učitelem Štěpánkem pracovali na projektu Zelený ostrov.

Jedná se o příběh skutečného ostrova Krakatau, který zničil výbuch sopky. Po čase se na něm ale život opět obnovil.

Po zajímavé prezentaci na interaktivní tabuli jsme se pustili do pracovních listů o ostrově.

Nakonec jsme si vytvořili obraz sopky s vytékající lávou, kterou jsme vyrobili z obarvené sádry.

Potom jsme na školní zahradě opékali špekáčky a pracovali na dvorku školy.

Nakonec jsme si zahráli hry na trávníku.

Celé dopoledne se nám povedlo.

Fotogalerie:

Namaluj a poznej svého spolužáka

V hodině  jsme nakreslili portrét našeho kamaráda ze třídy.

Každému kamarádovi jsme jako vlasy nalepili proužky papíru.

Nakonec výkresy pan učitel Štěpánek nastříkal lakem.

Vše se nám moc povedlo a při práci jsme si užili spoustu legrace.

Fotogalerie:

Předvelikonoční turnaj - Česko - junior

Fotogalerie:

Divadlo Malý princ

Foto zde


Velikonoční pomlázka

V pondělí před Velikonocemi jsme si v hodině výtvarné výchovy zkusili uplést pomlázku z osmi proutků.

Pan učitel nám všem názorně předvedl, jak na to.

Poté jsme se pustili do práce. Paní asistentka  s panem učitelem a paní učitelkou nám pomáhali.

Většinou se nám práce dařila.

Fotky naleznete zde.


Vynášení Morany


Vynášení Morany


ČR - projekty


Návštěva knihovny v Tišnově


Učíme se násobilku


Hravá geometrie


TV netradičně


zápis do 1.třídy


Divadlo Radost Brno - Malý princ


Mikuláš a Vánoce v Brně


Pověst o Krokovi a jeho dcerách - dramatická výchova - nácvik

Fotogalerie:

Lidské tělo - projekt výtvarná výchova

V hodině výtvarné výchovy jsme s panem učitelem vypracovali projekt lidské tělo. V první hodině jsme obkreslili našeho spolužáka Libora na velký papír. Následovala krasba kostry. Další hodinu jsme se věnovali liským orgánům. Na závěr projektu jsme celého člověka sestavili a slepili.

Při práci jsme se seznámili  s nejrůznějšími funkcemi jednotlivých orgánů i kostí. Celý projekt se nám povedl a užili jsme si spoustu zábavy a poučení.

Fotogalerie:

Třídní výlet do Krátké 2016

Foto zde:


Ostatky 2016

Dne 9. února jsme si udělali v naší třídě masopustní úterý.

Podle tradice chodí masky vesnicí právě v úterý před Popeleční středou.

Proto jsme si udělali ve třídě ostatkovou veselici.

Děti si přinesly masky, navštívili jsme kamarády z ostatních tříd a zahráli jsme si hry.

Masopust se nám moc vydařil.

Fotogalerie:

Čtvrtá třída má talent

V naší třídě jsme si udělali soutěž Čvrtá třída má talent.

Někteří spolužáci hláli na klavír, jiní zpívali.

Vítězem se stal Liborek Hubl.

Fotogalerie:

Masajové - náhrdelník - výtvarná výchova

V hodině výtvarné výchovy jsme si popovídali o africkém kmeni Masajů a vyrobili jsme si jejich náhrdelníky.

obrázek bojovníka

Fotogalerie:

Vánoční besídka

Poslední školní den jsme v naší třídě prožili moc pěknou vánoční besídku.

První hodinu jsme si zazpívali krásné koledy a poté jsme si rozdávali dárečky.

Dárky rozdával pan učitel se svým pomocníkem. Na každého se dostalo a všichni měli velkou radost.

Potom následovala soutěž o nejlepší obložený chlebíček, ale protože všechny chlebíčky a jednohubky se moc povedly, soutěž neměla vítěze.

Na závěr jsme se dívali na pohádku, kterou nám učitelé pustili na interaktivní tabuli.

Celý den se nám moc povedl a všem se líbil.

Fotogalerie:

Projekt - Hele lidi

Fotogalerie:

Beseda -Policie ČR

Fotogalerie:

Adventní zpívání u věnce

Fotogalerie:

Mikulášská nadílka + dílničky

Fotogalerie:

Výtvarná výchova - výroba betléma

Fotogalerie:

Projekt Francie - 25. listopadu

Fotogalerie:

Modelování - výtvarná výchova

Fotogalerie:

Divadelní představení Malý princ

Dne 18. listopadeu se naše třída vypravila společně s třídou paní učitelky Veselé na divadelní představení Malý princ, které se hrálo v brněnském loutkovém diavle Radost.

Cestovali jsme ze Žďárce do Brna linkovým autobusem a poté vlakem z Říkonína.

Divadlo se nám moc líbilo, bylo poučné i zábavné a těšíme se na další výlety.

 

3. a 4. třída

více informací o představení zde


Co právě čtu - projekt

Fotogalerie:

Bílý den - 10. listopadu

Fotogalerie:

Žlutý den - 27. října

Fotogalerie:

Florbalový turnaj - třeťáci proti čtvrté třídě

Fotogalerie:

Projektový den - Itálie - 22. října 2015

Fotogalerie:

Babylonská věž

V hodině českého jazyka jsme si přečetli příběh - Babylonská věž.

Pro názornost jsme si stavbu takové věže vyzkoušeli.

Fotogalerie:

Strom - otisk dlaně

Fotogalerie:

Písemné dělení - 4. ročník

Fotogalerie:

Předpony a předložky - procvičování

Fotogalerie:

Červený den

Fotogalerie:

VIDA centrum - Brno

FOTO

 

více informací zde


VIDA centrum

Foto zde:

 

Ve středu 7. října jsme jeli do VIDA centra v Brně. Moc jsme se tam těšili, a tak nám cesta autobusem rychle uběhla. Na začátku jsme se mohli pohybovat sami. Nejvíce se mi líbil tobogán. Potom jsme měli program s názvem HUSTÝ PROGRAM, kde nám ukazovali různé pokusy. Nejvíce mě zaujal pokus, jak jsme dávali různé tekutiny do nádobky. Nejhustší tekutiny klesaly dolů a ty méně husté zůstaly na hladině.      Po pragramu jsme si mohli jít koupit nějaké suvenýry. Já jsem si koupil neviditelnou pokladničku. Po nakoupení jsme nasedli do autobusu a jeli zpět do Žďárce.

 

Zapsal: Jan Muhlhansl


Genetická metoda


Ke stažení:


Plavání 2015


Hravá geometrie


Dýňohraní

Foto zde:

 

Blížil se konec září a s ním příprava na očekávané DÝŇOHRANÍ, které bylo letos v režii naší 5. třídy. Datum padlo na 24. září a už se mohly chystat pozvánky. Když přišel den D, nachystali jsme po vyučování třídu, připravili sladké i slané občerstvení, ovoce, kávu, pití a už jen očekávali, jestli někdo opravdu přiíde. Blížila se stanovená hodina a třída byla již plná. S nadšením jsme se pustili do čtení nacvičeného článku, vtipů a soutěží. Potom vypuklo vyřezávání dýní, do kterého se zapojili i rodiče a sourozenci, vymalování obrázků a pojídání připravených dobrot. Když byly dýně hotovy, zapálili jsme v nich svíčky, odnesli jsme je do zahradního altánku, vyfotili jsme se a spokojeni z vydařeného odpoledne odešli domů. Doufám, že Dýňohraní bude i příští rok, ráda se zúčastním.

Zapsala : A. Vokřálová 5. ročník


Astronomie pro děti

Dne 22.9. do naší školy přijelo mobilní planetárium z Brna. Šli jsme do tělocvičny, kde jsme uviděli obrouvskou kouli. Zezuli jsme se a šli dovnitř, lehli si na žíněnky a na stropě koule nám promítali film o hvězdách, souhvězdích, planetách.....Film se jmenoval Astronomie pro děti.  V průběhu promítání se nás ptali na různé otázky a za správné odpovědi nám pustili druhý film o Sluneční soustavě. Celá exkurze se nám velice líbila.

Zapsala E. Musilová

Foto zde:


Turisticko - přírodovědná vycházka

Dne 16.9. jsme šli v hodinách tělesné výchovy, přírodovědy a prvouky na vycházku do nedaleké obce s názvem Víckov.

Obec se nachází asi 1,5 km od Žďárce a má přibližně 27 obyvatel. Rádi ji navštěvují chataři. Od místních obyvatel jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí. Víckov je známý tím, že se zde nachází zřícenina hradu. Leží asi 1 km východně od obce nad údolím říčky Loučky (Bobrůvky). Navštívili jsme také chaloupku, kde jsme dostali občerstvení, poznali místní obyvatele. Po svačině jsme se vydali na zpáteční cestu lesem.         Po cestě jsme poznávali různé květiny,stromy a povídali si o okolí a sdělovali si informace o nedaleké vesnici.

 

Zapsala  A. Vokřálová

Foto zde:


Modrý den

Fotogalerie:

Výtvarná výchova-podzim

Fotogalerie:

Popletená písmenka - dramatická výchova

Fotogalerie:

Komunitní kruh - třídnická hodina

Fotogalerie:

Skupinová práce

Fotogalerie:

Pravidla třídy

Fotogalerie:

Mobilní planetárium ve škole

Fotogalerie:

Frotáž ve výtvarné výchově

více informací zde

Fotogalerie:

Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2015/2016


Ke stažení:


Krizový plán - co dělat, když...


Minimální preventivní program


Ke stažení:Ke stažení:


Program proti šikanováníKe stažení:


Krizový plán školy
KONTAKTY

Základní škola a Mateřská škola
Václava Havla Žďárec,
okres Brno-venkov
Žďárec 28
594 56

zszdarec@seznam.cz

IČO: 709 405 84
Datová schránka: t847aex
FORMULÁŘ

Přejete si nás kontaktovat?

Jméno:
Telefon:
Email:
Zpráva:
Nevyplňujte email:


© ZŠ a MŠ Václava Havla Ždárec & Štefl software