Zima v družině

Fotogalerie:

Naše třída

NAŠE TŘÍDA


Naše třída má 9 žáků. Za třídního učitele máme Jaroslava Štěpánka.Ve třídě je nábytek a 9 lavic, protože jsme spojení se 3. třídou. Máme hodně předmětů a proto také více učitelů. Na Český jazyk, matematiku, pracovní vyučování, informatiku a hudební výchovu máme pana učitele Jaroslava Štěpánka, na vlastivědu a tělesnou výchovu pana učitele Vladimíra Jůzu, na anglický jazyk paní učitelku Lucii Dobrovolnou, na přírodovědu paní učitelku Janu Jakešovou a na výtvarnou výchovu paní učitelku Helenu Veselou.

Naše třída se mi líbí.
Lenka Štursová

 

 

ŠKOLA


Ta naše se jmenuje Základní a Mateřská Škola Václava Havla Žďárec.Já chodím na první stupeň do páté třídy.V naší škole je devět tříd.Ve škole mám pár kamarádů,ostatní trochu pokouší ale máme se dobře.Často chodíme na počítače.
Ve škole můžeme odebírat mléčné výrobky,taky dostáváme ovoce. Můžeme chodit i na obědy.Máme možnost se přihlásit do různých kroužků, například taneční,keramika,logopedický kroužek,dyslektický kroužek a dalších. V naší škole třídíme odpad,šetříme elektrickou energií a vodou.
Máme tady hodné učitele, kteří pro nás pořádají akce a výlety. Máme tu nového pana ředitele.
Myslím, že tento školní rok bude bezva!
Zuzana Neubauerová

NAŠE ŠKOLA

Já chodím do páté třídy a můj třídní učitel se jmenuje  Jaroslav Štěpánek.
Do naší třídy chodí celkem devět dětí.
Pan učitel je dobrý, protože umí dobře učit. Občas s ním jdeme na počítače a někdy si zahrajeme nějakou hru.
Ve výtvarné výchově děláme kostel sv. Pavla.
Moc mě to s ním baví.
Jirka Sysel

 

Ke stažení:

Fotogalerie:

Výlet do ZOO Jihlava a do lanového parku

Foto zde


Fotografování

Fotografování se konalo 9.6.2015. Nejprve se fotili žáci druhého stupně. Jako první sedmáci, potom osmáci, pak deváťáci a my šesťáci jako poslední. Vyfotili jsme se celá třída společně a potom se fotily skupiny, které jsme si sami zvolili. My holky, ze šesté třídy, jsme se domluvily, že se spolu vyfotíme. Pak jsme se vrátili do třídy a počkali až se vyfotí ostatní. Nakonec se fotila celá škola. Na fotky se už moc těšíme.

Napsala Sára Minaříková


Bowling Tišnov

Fotogalerie:

Den Země

 

Úpravna vody ve Víru a úklid v okolí školy

Dne 24. 4. 2015 (Den Země) jeli žáci 2. stupně naší školy na Vírskou přehradu. Šestý a sedmý ročník navštívil úpravnu vody, zatímco žáci osmého a devátého ročníku se podívali do hráze Vírské přehrady.

V úpravně vody jsme se dozvěděli, že voda musí urazit dlouhou cestu, než se zcela vyčistí a dá se pít. Zjistili jsme, že není jednoduché vodu zcela vyčistit. Například se filtruje přes písek a živočišné uhlí, přidává se do ní chlor a oxid uhličitý, aby se zcela zbavila všech bakterií. Moc se nám exkurze líbila a doufáme, že se tam pojedeme ještě někdy podívat.

Po návratu z Vírské přehrady jsme 4. a 5. hodinu uklízeli v okolí školy, v parku u kostela a na hřišti.
Za odměnu si celý druhý stupeň opékal 6. hodinu špekáčky U Sudu.Usmívající se

 

Zapsala: Karolína Drápelová, Klára Syslová, Eliška Crhová, Ludmila Jakešová
Den Země

V pátek 24.4.2015 jsme ve škole měli Den Země.

Žáci druhého stupně jeli objednaným autobusem na Vírskou přehradu. Tam jsme se rozdělili na dvě skupiny – 6. a 7. ročník šel na exkurzi do úpravny vody, 8. a 9. ročník přímo na přehradu. Naši skupinu prováděl zaměstnanec úpravny. Vyprávěl nám, jak se voda čistí, co do ní musí přidávat a jak si vyrábí UV záření. Celá prohlídka byla velmi zajímavá, protože jsme se dozvěděli zajímavé informace. V řídící místnosti bylo veliké akvárium s rybičkami, kterým tam proudila voda z přehrady. Pokud by se do vody dostaly jedovaté látky, rybičky by lekly.

Další program následoval ve škole. Dívali jsme se na pořad o zpracování a recyklaci odpadů a zahráli jsme se soutěž – Znáš svoji školu? Také jsme uklízeli ve Žďárci. Hrabali jsme park u kostela, zametali na náměstí, čistili kašnu a upravovali hřiště.

Příjemně strávený den jsme zakončili opékáním špekáčků.

Napsali Libuše Babičková, Kristýna Svobodová, Richard Žák

Fotogalerie:

Indonésie - přednáška

V úterý 21.4.2015 k nám do školy přijela slečna Jana Habánová. Vyprávěla nám o tom, jak prožila deset měsíců v Indonésii. Popisovala, jakým způsobem lidé v Indonésii žijí. Ukazovala nám fotky, které tam nafotila. Mohli jsme si prohlédnout rýžová pole, domy, obyvatele, trhy a také ovoce, které tam lidé pěstují. Říkala, že za deset měsíců v Indonésii prožila tři svatby. Svatba tam trvá tři dny, první den je bílá, druhý den červená a třetí den modrá. Také nám přivezla na ukázku nějaké oblečení, peníze a šperky, které se vyrábí z korálků. Uvařila nám pravý indonéský čaj, chutnal podobně jako náš černý, ale byl sladší. Na závěr jsme se mohli na cokoliv zeptat. Přednáška byla velmi zajímavá.

Napsala Sára Minaříková

Fotogalerie:

Úspěch v matematické olympiádě

Dne 8.4.2015 se konalo ve Šlapanicích u Brna okresní kolo matematické olympiády.

V kategorii Z6 (žáci základních škol a nižších stupňů gymnázií), nás reprezentovaly Libuše Babičková a Natálie Matoušková. Obě žákyně se staly úspěšnými řešitelkami. Libuše Babičková se umístila na 5. místě a Natálie Matoušková na 9.místě mezi 44 účastníky.

Blahopřejeme k velmi pěknému výsledku.

Napsal Vladimír Jůza


Noc ve škole

Dne 23.3.2015 jsme spali ve škole. Na spaní jsme si měli přinést spacák, polštář, pití a baterku pro případ, že by vypadla elektřina. Do školy jsme přijeli v 16:00.  Paní učitelka už na nás čekala. Později za námi přišla i Lenka Žáková. Přezuli jsme se a šli do budovy prvního stupně. Maminky nám napekly různé buchty, šneky, pizzu. Hráli jsme hry a tvořili třídní plakát. Pak jsme se společně dívali na film ŽIVOT NA OVLÁDÁNÍ. Na večeři jsme si udělali párek v rohlíku. Ven jsme jít nemohli, protože napadl nečekaně sníh. Byl jsme vzhůru do půlnoci a pak jsem šel spát. Ráno, když jsme se vzbudily, tak jsme měli snídani. Mohli jsme si vzít jakoukoliv buchtu nebo něco slaného. Po snídani jsme jeli domů. Pro někoho přijeli rodiče a ostatní jeli domů autobusem. Tato akce se mně moc líbila.

Napsal Radek Pitour

 

Fotogalerie:

Planetárium Brno

26.3.2015 jsme jeli na výlet do Hvězdárny a planetária v Brně. Už v 7:30 jsme odjížděli ze Žďárce. Planetárium je na Kraví hoře. Šli jsme do promítací místnosti, tam jsme si sedli na dost pohodlné sedačky a sklopili si je až dolů. Představení mělo název ÚŽASNÉ PLANETY. Nejdříve jsme se dívali na hvězdnou oblohu a potom jsme se dozvěděli o planetách Sluneční soustavy. Nejteplejší planetou je Venuše a planety dostaly jména podle řeckých bohů.

Napsal František Štěpánek


Zatmění Slunce

V pátek 20.3. bylo částečné zatmění Slunce. Zatmění Slunce je astronomický jev, který nastane, když Měsíc vstoupí mezi Zemi a Slunce, takže jej částečně zakryje. Taková situace může nastat jen, pokud je Měsíc v novu. Jev mohou doprovázet také neobvyklé reakce zvířat. Tyto průvodní jevy v některých kulturách v minulosti vedly ke spojování události s náboženstvím a přisuzování mystických významů. V moderní době jsou však duchovní významy zatmění Slunce většinou odmítány v důsledku snadnosti pochopení jeho příčin.

Do školy jsem si vzal sklo ze svářecké helmy a zatmění šlo hezky vidět. Nejvíce bylo Slunce zakryté mezi 10.45 až 11.15 hod. Zatmění jsme také sledovali na interaktivní tabuli v živém vysílání z hvězdárny v Ostravě.

Následující zatmění Slunce pozorovatelné z České republiky bude 10.června 2021.

Slunce se mi moc líbilo a doufám, že se to někdy bude opakovat.

Napsal Radek Pitour

 


Bruslení

Dne 17.3.2015 se uskutečnil výlet do Velké Bíteše. Ke škole přijel objednaný autobus a dovezl nás k zimnímu stadionu. Nejdříve jsme se přezuli do bruslí.V jedné šatně byly holky a v druhé kluci. Potom jsme mohli jít na led. Byli jsme rozděleni do dvou skupin. Na začátečníky a pokročilé.

Moc se mi to líbilo a doufám, že se tento výlet uskuteční i příští rok.

Napsal Radek Pitour


Výstava replik korunovačních klenotů

Ve středu 11. března jsme měli možnost jet po vyučování do Brna, podívat se na nejpovedenější repliky korunovačních klenotů, které vytvořili nejlepší šperkař České republiky Jiří Urban společně s manžely z Bratislavy. Byly zde i staré zachovalé kostýmy a boty. Velice mě zaujal popravčí meč, o kterém se říká, že kdo se ho dotkne, bude mít v životě štěstí. Na této výstavě nebyly pouze zlaté klenoty, ale i klenoty ručně pletené nebo také z marcipánu apod. Samozřejmě nejkrásnější byly ty zlaté. Na stěnách visely různé články o klenotech a o Karlu IV. K vidění tu byla i velice krásná socha Karla IV. a hrad Karlštejn, který byl vyroben z papíru. Pan průvodce nám vyprávěl o klenotech a jeho výrobě. Zjistili jsme mnoho informací, které byly opravdu zajímavé. Po prohlédnutí klenotů jsme jeli na hlavní nádraží a mohli jsme si zde koupit pizzu, bagetu nebo nějaké pití. V Tišnově jsme přestoupili na autobus a jeli jsme do Žďárce. Výlet se nám všem moc líbil.

Napsala Libuše Babičková

Fotogalerie:

Bowling

Bowling

V pátek 20.2.2015 naše třída jela na bowling do Tišnova, aby jsme se stmelili.

Čekali jsme ve Žďárci na autobus, kterým jsme jeli až do Tišnova. Přijeli jsme k nádraží, kde jsem vystoupili a šli jsme na bowling. Název podniku je Xbowling. Vešli jsme do budovy a šli po schodech do druhého patra. Zadávali jsme si tam jména na počítač. Pak jsme si obuli boty na bowling. A začali jsme hrát. Byli jsme tam 1h a 30min a kluci stihli dvě kola a holky jen jedno kolo. Měli jsme zarezervované dvě dráhy. Stavili jsme se také v Bistru u Vulana. Potom jsme šli na vlak a jeli jsme do Žďárce.

Napsal František Štěpánek

Fotogalerie:

Klima třídy

Dne 5.2.2015 jsme měli aktivitu Klima třídy. Vedla ji paní Lenka Cupalová. Nejdříve  jsme si napsali jmenovky a na ně schopnost, kterou bychom  chtěli mít. Potom jsme hráli hry.  Vzali jsme židle, bylo jich o jednu míň než nás, dali si je do kruhu. Jeden si stoupl do kruhu a ptal se ostatních, kdo někdy něco uvařil a dalo se to jíst? A pak jsme si všichni vyměnili místo. Ten, který nikdy nic neuvařil a nedalo se to jíst, tak zůstal na svém místě. Pak následovala další hra. Zase jsme dali židličky do maličkého kruhu, jeden člověk si stoupl doprostřed a ostatní jsme poposedali z jedné židle na další a museli jsme zabránit tomu, aby si ten, kdo byl uprostřed, sedl na naše místo. Nakonec ho tam někdo pustil nebo si místo získal sám.  Další hra - dali jsme židle do podkovy a měli jsme si na ně stoupnout. Náš úkol byl takový, abychom se seřadili podle data narození. Bylo to dost složité a ještě jsme nemohli mluvit a za každý zvuk se nám odebrala jedna židle. Ten kdo spadl, tak ho sežral krokodýl. Potom co nám sežral krokodýl dva spolužáky, tak se hra ukončila. Měli jsme ještě jeden pokus a to podle velikosti dlaně. Ale ani tento pokus nám nevyšel a proto jsme se dali do dalšího úkolu. Ten úkol byl, že paní Lenka nám donesla velký papír, na který jsme si měli vymyslet jakýkoliv artefakt. Podmínka byla taková, že jsme každý měli deset vteřin na to se podepsat a něco namalovat. Na domluvu jsme měli pět minut. Za tu dobu jsme vymysleli šestku a dali jsme ji do kruhu, vedle kruhu jsme se celá třída podepsala. Úplně na závěr každý řekl, co si z toho dne odnesl nebo co nás překvapilo.

Napsala Tereza Jarošová

Fotogalerie:

Laboratorní práce - pozorování vejce

V přírodopisu jsme pozorovali ptačí vejce, vybrali jsme vejce od slepice. Vejce jsme změřili a pak jsme spočítali, zda má ideální tvar. Viděli jsme papírovou blánu, žloutek, bílek, poutka a zárodečný terčík. Vše jsme nakreslili. Příště zkusíme dát uvařené vejce do sklenice s octem a uvidíme, co se s vejcem stane.

Fotogalerie:

Soutěž v trojboji

Dne 14.1. 2015 Nikola Mynářová, Natálie Matoušková, Kristýna Hublová a Eliška Crhová jely soutěžit na TROJBOJ do Žďáru nad Sázavou.
Byly tam tři soutěže. Skákání přes švihadlo, sedy, lehy a člunkový běh. Bylo tam spoustu holek, které byly stejně staré i starší jako my. Střídaly se tam různé školy, které postupně přijížděly a zase odjížděly. Nejdříve byl člunkový běh a žádná z nás nečekala výkon, který jsme předvedly. Následovaly sedy, lehy. Tam byl také dobrý výsledek, ale švihalda se nám nepodařila tak, jak zvládáme ve škole. Na výsledných tabulkách jsme se umístily na 6.místě z osmi. Doufám, že se trojboj někdy zopakuje.

Napsala Kristýna Hublová


Vánoční besídka

V pátek 19.12.2014 jsme se do školy všichni těšili. Učení jsme nechali doma a s sebou jsme si nesli dárky pro kamarády, hry, cukroví a jiné dobroty. Ráno jsme si předali dárky a vyráběli jsme jednohubky, ochutnávali jsme různé druhy cukroví. Honza přinesl harmoniku a zahrál nám koledy, nejdříve jsme jenom poslouchali, ale potom jsme si také zazpívali. Zahráli jsme si hry, u kterých jsem se hodně nasmáli. Někteří se zúčastnili turnaje v piškvorkách, ale bohužel nepostoupili do bojů o medaile. Natálka a Nikola nám vyráběly cukrovou vatu, o kterou měli velký zájem i žáci z jiných tříd. Celý den jsme hezky prožili a popřáli jsme si krásné vánoční svátky.

Fotogalerie:

Laboratorní práce z fyziky

V pondělí 15.12.2014 jsme psali laboratorní práci z fyziky. Na tuto práci nás pan učitel rozdělil do skupinek po dvou podle toho, jaké dostáváme známky z fyziky. Potom jsme si šli pro rovnoramenné váhy a závaží. Měli jsme za úkol zvážit pevné a kapalné těleso. Nejprve jsme vážili pevné těleso, které jsme si měli na tuto hodinu přinést. Většina si donesla gumu. Váhy jsme si museli nejprve vyvážit. Vážení vody nám zabralo více času než vážení pevného tělesa. Nakonec to vše dobře dopadlo a laboratorní práci jsme všechni zvládli do konce hodiny dokončit. Foto

Napsala Natálie Matoušková

Fotogalerie:

Adventní Vídeň

Dne 8.12.2014 jsme jeli do Vídně. Vyráželi jsme v 7.30 hod ze Žďárce. Cestou jsme měli přestávku v Mikulově a pak jsme pokračovali v jízdě. Do Vídně jsme dojeli v 10.30 hod. Jako první jsme navštívili Technické muzeum. Potom jsme šli na oběd a cestou jsme se dívali po památkách, viděli jsme parlament. Následovala návštěva Přírodovědeckého muzea. Bylo tam velmi mnoho zvířat, ani jsme všechno nestihli projít. Nakonec jsme šli na trhy před novou radnicí. Bylo to tam velmi pěkné a nejvíc se mi líbily stromy. Na nich byli různé svítící lampiony, perníčky, baňky. Domů jsme odjížděli kolem 18 hodiny, to už všechno svítilo. Z celého výletu se mi nejvíce líbily vánoční trhy.

Napsala Tereza Jarošová

Fotogalerie:

Spalovna odpadů SAKO Brno

Dne 10.12.2014 jel druhý stupeň do SAKA v Brně. SAKO je spalovna odpadů. Nejdříve jsme šli do zasedací místnosti, kde nám naše průvodkyně pustila film o tom, jak máme třídit odpad a jak spalovna funguje. Potom jsme se rozdělili na dvě skupiny - 6. a 7. ročník a 8. a 9. ročník, dostali jsme barevnou vestu s nápisem EXKURZE a helmu. Šli jsme do provozu, naši skupinu prováděl pan ředitel. Viděli jsme odpadní jámu, do které vysypávájí popeláři odpad z popelnic a jeřáb, který nabíral tento odpad. Viděli jsme turbíny, kotel, řídící místnost a zbytek po spálení - škváru. Také jsme se šli podívat na třídění plastů, papírů a nápojových kartonů. Vážili jsme se na váze, na které váží velká auta a naše skupina vážila 1240 kg, druhá skupina vážila 1520 kg. Když jsme jeli do školy, tak to vypadalo, že byli všichni spokojení. Foto

Napsal Radek Pitour

Fotogalerie:

Mahenovo divadlo

Dne 5.12.2014 jsme se vypravili do Mahenova divadla na představení OSTROV POKLADŮ. Jeli všichni žáci druhého stupně objednaným autobusem do Brna. Byla jsem mile překvapená vzhledem Mahenova divadla. Nejvíce mě zaujal obrovský skleněný lustr, který byl nad podiem. Byl opravdu nádherný. Vstupenky jsme měli do třetího poschodí.

Příběh byl o mladém chlapci, který toužil stát se námořníkem. Nakonec svého cíle dosáhl. Líbilo se mi na něm, že byl hodný, milý a cílevědomý.

Představení se mi moc líbilo až na velmi hlasité rány, které vycházely z pistolí při válce pirátů. Ráda bych si výlet do tohoto divadla zopakovala.

Napsala Libuše Babičková


Adventní věnce

Na začátku adventní doby si žáci v pracovní výchově vyráběli adventvní věnečky. Holkám i klukům to šlo velmi dobře a veněčky jsou opravdu krásné.

Foto

Fotogalerie:

Výlet do lesa

Tento rok je naše třída zapojená do projektu s názvem ,,Lesní třída." Vyplňujeme různé pracovní listy a chodíme do lesa. V pátek 7.11.2014 jsme v lese byli.  Šli jsme do lesa na Havlov a tam nám paní učitelka dala za úkol zkoumat půdu a poté něco ze surovin, které jsme v lese našli, postavit např. nějaký domeček. Každý stavěl něco jiného. Udělali jsme krmelec, bunkr, nápis ,,I love forest", městečko z mechu a bránu z mechu. Výrobky se nám povedly. V lese jsme byli dvě vyučovací hodiny, ale čas utíkal velice rychle, tak jsme museli jít zpátky do školy. O týden později jsme vyplňovali o tomto výletu  pracovní listy. Tato procházka se nám všem moc líbila a už se těšíme na další.

Foto

Libuše Babičková, žákyně 6. ročníku


Výzdoba školy

V pátek jsme v pracovní výchově pracovali na školním dvoře. Pan školník nám přichystal truhlíky naplněné pískem, větvičky jehličnatých stromů a šípky. Každá dvojice měla nazdobit truhlík podle své fantazie. Někteří pracovali samostatně. Děti floristická práce bavila a krásně nazdobené truhlíky už zdobí naši školu.

Foto

Jakešová, učitelka PV


Znáte 6. ročník?

Jsem třídní učitelka šesťáků a ráda bych Vám o nich napsala. Do 6. ročníku chodí 14 žáků, 8 děvčat a  6 chlapců. Děvčata jsou velmi šikovná a dobře se připravují na výuku. Rozumí si, rády navštěvují kroužky a podílejí se na výzdobě školy. Kluci jsou temperamentnější, je s nimi legrace, ale někdy i hodně starostí.

Jedna žákyně odjela na měsíc do lázní a děti se rozhodly, že jí napíší dopis. Nejprve ho společně vymyslely a pak každý napsal pár vět.

Nakonec jsme se všichni podepsali. Myslím si, že se při čtení hodně nasměje.

Foto

Jakešová Jana


Prázdninové hrátky


Výlet na Zlobici

Ve čtvrtek 18. 6. 2015 jsme se vypravili na turistický výšlap na Zlobici. Autobusem jsem dojeli do Malhostovic a odtud se vydali na cestu. Děti se rozdělily do čtyř skupinek, ve kterých plnily postupně úkoly. Když jsme dorazili na Zlobici, začalo sice trochu poprchávat, ale brzy deštík ustal. Každý si vyrobil z barevné ovčí vlny dredy jako ozdobu do vlasů nebo náramek. Skupinky si vymylely svůj název a znak, cestou nasbíraly rostliny, které také pojmenovaly, postavily hrad z kamínků a vyluštily křížovku. Po vyhodnocení jsme se vydali na zpáteční cestu. Jen na rozhlednu jsme nevyšli, neboť byly zavřená.

 

Mgr. Jitka Srbová

 

foto zde


Celé Česko čte dětem

Celý 1. stupeň se zapojil do celostátní akce „Celé Česko čte dětem“ v době od 1. do 7. června 2015. Každý den jsme se sešli a společně jsme si přečetli pohádku z velmi staré knihy „Pohádky z celého světa“. Vybrali jsme pohádku českou, indiánskou, tureckou, čínskou a japonskou.  Vyučující se ve čtení střídali. Po přečtení pohádky jsme se rozešli do jednotlivých tříd a děti odpovídaly na připravené otázky a následně výtvarně ztvárnili danou pohádku. Společně jsme krásně vyzdobili nástěnku na chodbě. Na závěr děti dostaly záložky, které nám byly zaslány.

 

Mgr. Jitka Srbová

 

foto zde


Den dětí Velká Bíteš

Ve středu 3.6. 2015 jel celý 1. stupeň na Den dětí do Velké Bíteše. Po příjezdu jsme se na dětském hřišti nasvačili a pak už následovala zábava spojená s poučením. V tělocvičně si děti vyzkoušely různé hry a překážky, venku je pak čekali hasiči, policie, záchranka, psi – záchranáři  a malování na obličej. Asi nejzajímavější  a zároveň nejpoučnější byl simulátor dopravní nehody, který si všichni vyzkoušeli.

 

foto zde


Projekt nevidomí


Bongo 14. 6. 2015


Celé Česko čte dětem

Foto zde:

Naše škola se zapojila do projektu "Celé Česko čte dětem". Celý týden nám učitelé z 1.stupně četli  pohádky z různých států. Plnili jsme kvízy,odpovídali na otázky týkající se pohádek. Paní učitelka G. Mynářová vytvořila ilustrační malby k pohádkám,které jsme doplnili svými obrázky.

Žáci 1.ročníku


Dětský den Velká Bíteš


Besídka nejen pro maminky

Ve čtvrtek 7. 5. 2015 jsme s dětmi připravili besídku pro maminky (i tatínky). Aby se maminky cítily dobře, mohly si k programu uvařit čaj nebo kávu. V programu zazněly písničky, básničky, dramatizace i tanec s tématem jara a lásky k maminkám. Na závěr dostala každá maminka dárek a přání, které děti samy vyrobily. Závěr besídky patřil pohádkovému kvízu. Každé dítě si našlo svoji pohádkovou polovičku z řad dospělých a společně pak vyplnily pohádkový kvíz. Všichni (malí i velcí) byli odměněni malou sladkostí.

 

Mgr. Jitka Srbová

foto zde


Čarodějná škola

Ve čtvrtek 30. dubna 2015 přiletěla do třídy čarodějnice a zahájila Čarodějnou školu. Den začal přečtením dvou čarodějných příběhů, se kterými pak děti ve skupinkách pracovaly. V další hodině řešily čarodějné příklady. Zajímavé byly čarodějnice nakreslené pouze z číslic. Každá skupinka si nakonec vybrala a  vybarvila svoji čarodějnici a napsala k ní příběh. Na závěr jsme si popovídali o tradici pálení čarodějnic a zvyklostech kolem filipojakubské noci.

Poslední hodinu byli čtvrťáci se třeťáky v hodině angličtiny. I tady je čekala čarodějnice a ve dvou družstvech soutěžili ve vymýšlení slovíček na počáteční písmena slova WITCH (čarodějnice). Na závěr si nakreslili čarodějnici a popsali, jak vypadá.

 

Mgr. Jitka Srbová

foto zde


Empík zasahuje


Den Země

V pátek 24. 4. 2015 proběhl na celé škole Den Země. Naše třída se vypravila do Tišnova na naučnou stezku na Klucanině. Cestou jsme potkali několik naučných tabulí, na kterých si děti mohly ověřit, jak dobře znají stromy, ptáky, rostliny, stopy zvěře, hmyz. Za každou správnou odpověď získali bonbón. Došli jsme až k tišnovské rozhledně, odkud byl krásný výhled na celé okolí. Na závěr výletu jsme si dali na nádraží zmrzlinu a jeli jsme domů.

Mgr. Jitka Srbová

 

foto zde


Cambridge Competition

Od prosince 2014 do března 2015 se žáci 4. ročníku zúčastnili soutěže Cambridge Competition 2014/2015. Každých 14 dní vycházely úkoly, na kterých děti společně pracovaly. Obtížnost se pohybovala mezi úrovněmi A1 a A 1+. Ne všechny úkoly byly jednoduché. Mnohdy byla potřeba práce se slovníkem. Soutěžící museli využít různé jazykové strategie, čtenářskou dovednost a prokázat tak schopnost pracovat s anglickým jazykem. Do soutěže se přihlásilo celkem 146 skupin. Vyhodnoceny byly skupiny, které dosáhly alespoň 50% hodnocení, kterých bylo 79. Se svými 78% hodnocení jsme se umístili na 56. místě.

Mgr. Jitka Srbová


Návštěva Knihovny v Tišnově


Jaro v 1.třídě


Jarní den

Ve středu 1. 4. 2015 (na apríla) jsme si udělali Jarní den. Všichni jsme se snažili přijít oblečeni v jarních barvách. Na začátku dne se děti rozdělily do malých skupinek (k tomu posloužily názvy jarních kytiček). Jarní pohádka o vrabci a písničce nás naladila do jara. Skupinky pak odpovídaly na otázky k pohádce. V dalším úkolu si druháci za pomoci číselné řady nakreslili a vybarvili kohoutka, čtvrťáci zase tužkovník podle vzorů rodu ženského. Poté jsme začali společně tvořit velké sluníčko, které nám nakonec rozzářilo třídu. Každá skupinka si pak vyrobila svého jarního panáčka. Druháci si potom z obrázků z přinesených časopisů zhotovili velké obrázkové plakáty na téma Jaro, Ptáci a Květiny. Čtvrťáci skládali různá přísloví, která nalepili na výkres a k některým přidali vysvětlení. Následovalo pěvecké klání písní s jarní tematikou. Úkoly byly průběžně odměňovány malou sladkostí. Před úplným koncem jsme si dali zábavný i poučný velikonoční kvíz. Úplný závěr patřil zhodnocení dne a připomenutí svátků jara – Velikonoc.

foto zde


Březen - měsíc knihy

V březnu nám paní učitelka řekla, že je měsíc knihy, tak si máme přinést knihu. Adélka donesla knihu Tajemství staré bambitky,Kája přinesla knihu Zlatovláska, Anetka donesla knihu Jagdteriér, Honza donesl knihu Honzíkova cesta a Prázdniny blbce číslo třináct, Vojta přinesl knihu Jedovaté nebezpečí. Já jsem donesla knihu Veselá písmenka. Bylo to bezva!

Pavla Matoušková

 

Březen je měsíc hnihy. My jsme do školy nosili a vyprávěli jsme si o spoustě hnih. Bylo jich mnoho, například: Prázdniny blbce číslo 13, Jagdteriér, Tajemství staré bambitky, Jedovaté nebezpečí, Zlatovláska a jiné pohádky, Fotbalové hvězdy 2015, Frankův kouzelný fotbal a Honzíkova cesta. Bylo tam i mnoho různých spisovatelů, například: Miloš Kratochvíl, Franklin Lampard. Nejvíce se mi líbila kniha Jedovaté nebezpečí. Byla to kniha o zvířatech jako nějaká encyklopedie. Bylo to jako živé, třeba když otevřete knihu a vybafne tam na vás had. Po týdnu jsme si knihy mohli vzít domů.

Adam Holubář

 

Paní učitelka jednoho dne řekla, že každé čtení někdo přinese knihu. Tak se taky stalo. Přinesla jsem si knihu Tajemství staré bambitky a měla jsem o ní popovídat. Tak stejně všichni, kteří přinesli knihu.

Adéla Holánková

 

Celý březen jsme si měli nosit knihy a o knize popovídat. Měli jsme tady moc hezké knihy, ale nejvíce se mi líbily tyto dvě knihy: Tajemství staré bambitky a Jagdteriér. Moc se mi to líbilo. Něco bylo hezčí, něco trochu méně, ale každopádně to bylo něco trochu jiného a bylo to hezké!!!

Eliška Musilová

 

V březnu jsme si každé pondělí a úterý vyprávěli o knihách. Sedli jsme si do kroužku a každý povídal o své knize. Nejvíce mě zaujala kniha Jagteriér.

Honza Műhlhansl

 

Celý březen jsme si povídali o knihách. Všichni o knihách vyprávěli moc hezky. Nejvíce mě zaujala kniha Tajemství staré bambitky. Potom se mi líbila kniha Jagdteriér.

Aneta Vokřálová

 

Každý žák si do školy v březnu měl donést nějakou knihu. Všechny byly hezké, ale nejvíc se mi líbila kniha Dinosauři, Prázdniny blbce číslo 13 a Jagdteriér. Různě jsme si povídali a všichni vyprávěli hezky.

Mirek Rapant

 

Celý březen jsme si povídali o knihách. Každý týden někdo donesl na hodinu knížku. A každý musel o knížce popovídat. Nejvíc mě zaujala kniha Prázdniny blbce číslo 13.

Aneta Šubertová

 

foto zde


Můj kamarád - MŠ a 1.třída


Den Slabikáře


Zápis do 1.třídy


Mateřská škole v 1.třídě


Plavecký výcvik


Podzim ve družině

Fotogalerie:

Naši mazlíčci

PES

Máme doma psa, jmenuje se Ben. Má rád maso a granule. Má silný stisk tlamy. Rád se mazlí a rád běhá. Líbí se mu, když ho hladím a drbu za ušima. Moc rád běhá a moc rád po nás skáče. Aportuje, poslouchá – sedni a lehni, přines a místo. Rád dáví a žere slepice. Má bílou barvu a je to labrador. Už nám roztrhl míč. Když jsem byl malý, vozil jsem se na něm a taťka se zlobil, že mu něco udělám. Když nám chce někdo ublížit, začne štěkat a chrání nás.

Napsal Kristián Doležal

 

PES

Máme doma fenku. Jmenuje se Besinka. Má tmavě hnědé oči a je černá. Naučila se mě dávat pac, ale nikomu jinému pac nedává. Jednou do Besiny drclo auto, ale přežila to a teď už si dává velký pozor. Ale je zajímavé, že Besinka má barvu černou a její bratr má barvu bílou. Její původ je labrador. Je jí dva a půl roku. Máme ji kvůli tomu, abychom měli hezkou společnost. Žere granule, pije vodu, ale smlsne si i na malé kosti. Labrador je velice přátelský a skoro vůbec nekouše, ale nemá rád, když mu bereme kosti. Strašně má rád, když se s ní mazlíme nebo ji pustíme na verandu na její oblíbenou židli.

Napsala Eliška Musilová

 

KOČKA

Naše kočka se jmenuje Bart. Máme ji, protože chytá myši. Mazlí se s námi a ráda si se mnou hraje. Pořád utíká a také mě kouše a někdy bere myši do domu. Je čistotná. Pořád leze na půdu, na trámy. Je bílo mourovatá. Je jí u nás dobře. Je užitečná, protože chytá myši. Může mít mláďata několikrát do roka.

Napsal Mirek Rapant


Vánoce

 

Tak jsme se těšili na Vánoce, až to přišlo. Než jsme odešli na vánoční prázdniny, prožili jsme den plný zábavy. Nejprve naši hoši statečně bojovali ve futsalovém turnaji tříd, kde obsadili 3. místo. Pak jsme museli zapnout mozkové závity v turnaji v piškvorkách. Nejlepším odpočinkem od přemýšlení byla hra twister....nebo možná ani neUsmívající se!

Fotogalerie:

Kateřinský ples

Naše děvčata z tanečního kroužku z 1. stupně měla své první vystoupení na Kateřinském plese 21. 11. 2014 ve Žďárci. Po nedlouhém tréninku se děvčata předvedla v rytmické skladbě Tři čuníci.

Mgr. Jitka Srbová

foto zde


Vánoční besídka

Ve čtvrtek 18. prosince přišel očekávaný den vánoční besídky. Děti si donesly cukroví a pomazánky, z kterých vytvořily jednohubky. Navzájem si ochutnaly svoje výtvory a nabídly i dětem ve vedlejší třídě. Děvčata si na začátek připravila zábavnou hru, ve které vybraní žáci telefonovali s pohádkovými či jinými postavami. Navštívil nás i pan ředitel a chvilku s námi poseděl. Vánoce jsou časem, kdy jsme na sebe ještě milejší než kdy jindy a říkáme se samé pěkné věci. To jsme využili v další aktivitě, kdy si děti navzájem napsaly něco pěkné-

ho (na připevněný papír na zádech). Děti se ale už nemohly dočkat dárečků, tak jsme si otevřeli dětské šampaňské (šlo to ztuha) a připili si na Vánoce a nový rok. Pavlínka nám besídku zpestřila výrobou cukrové vaty. Po koledách se už vrhli na dárky. A protože k Vánocům patří pohádky, následoval pohádkový kvíz. Výsledky skupinek byly odměněny malou sladkostí. Závěr besídky vyplnily připravené básničky a písničky.

foto zde


Vánoční Brno


Přírodopis

Dne 10. 12. jsme v hodině přírodopisu mikroskopovali peří z páva. Každý viděl stavbu ptačího pera minimálně 50krát zvětšenou. Nakonec jsme si zkusili psát brkem. Bylo to zajímavé. Všem se laboratorní práce povedla.

Zapsal Laďa

Fotogalerie:

SAKO

Ve středu 10. 12. 2014 žáci druhého stupně naší školy navštívili spalovnu odpadů SAKO v Brně. Uvítal nás pan ředitel a provedl celým areálem. Ukázal nám transport odpadků přímo do spalovače, výheň. Výlet to byl příjemný, až na nepříjemný zápach. Dostali jsme ochranné vesty a přilby, aby se nám nic nestalo. Do školy jsme se vrátili s poučením o tom, že se máme chovat ekologicky.

Zapsal Pepa a Laďa

Fotogalerie:

Vánoční Vídeň

V pondělí 8. prosince se uskutečnila exkurze do Vídně.

Vyjížděli jsme od školy v 7.30 hodin. Měli jsme  přestávku v Mikulově a za hodinu už jsme byli ve Vídni. Prošli jsme si památky a pan průvodce nám o nich povídal. Potom jsme navštívili technické muzeum, kde jsme viděli různé modely staveb, staré lokomotivy, plynové masky a součástky.

Pak jsme šli do přírodovědeckého muzea. Tam byla hlavně zvířata - ptáci, savci, obojživelníci a vyhynulá zvířata, kostry dinosaurů a ptakoještěrů. Když jsme prošli muzea, šli jsme na vánoční trhy. Mohli jsme si koupit něco na památku.Trhy byli krásně vyzdobené a osvětlené. Moc se nám tam všem líbilo.

Zapsala Ludmila Jakešová


Mahenovo divadlo

 

Dne 5.12. jsme  jeli do Mahenova divadla na představení Ostrov pokladů. Příběh je o snu Jima Hawkinse, který objeví mapu k pokladu kapitána Flinta. Rozhodne se o mapu podělit s místním šlechticem, který zorganizuje výpravu. Najme si loď Johna Silvera a  jeho posádku. Vypukne ale vzpoura a Jim a jeho přátelé jsou v ohrožení života.Vše nakonec dobře dopadne.

Zapsala Monika, Saša a Ríša


Vánoční noc


Beseda o chrupu


První pomoc 2014


Plavání 2014


Drakiáda


Přírodovědná stezka

Foto zde:


Výchovný koncert

Ve středu 19. 11. 2014 navštívil naši školu TOM Band ze ZUŠ v Tišnově. Soubor mladých muzikantů pod vedením pana učitele Falty nám zahrál krásné melodie. Některé děti si odnesly malou sladkou odměnu za zodpovězené otázky, které zazněly během doprovodného slova. Všichni se seznámili s hudebními nástroji, hudebními žánry i hudebníky přednesených skladeb.

Mgr. Jitka Srbová

 

fotky zde


Interaktivní výstava Devatero pohádek Karla Čapka

Ve středu 12. 11. 2014 jsme se vypravili vlakem do Brna na interaktivní výstavu Devatero pohádek Karla Čapka v Letohrádku Mitrovských. Před návštěvou výstavy se děti seznámily s některými pohádkami, které se v knize nacházejí, a to v různých formách – poslech čtené pohádky ve třídě, poslech namluvené pohádky, zhlédnutí hrané i kreslené pohádky.

Prohlídka začala krátkým seznámením s bratry Čapkovými. Na panelech visel životopis i pohádky samotné. Nejvíce děti zaujala hravá část, která se vždy pojila s některou z pohádek – lovení ryby, házení na cíl, …

V poslední místnosti si děti mohly vyslechnout namluvenou pohádku, nakreslit ptáčky a vyzkoušet si různé hlavolamy.

 

Mgr. Jitka Srbová

 

fotky zde


Halloween v hodině angličtiny

Dne 30.10. jsme si udělali v hodině angličtiny Halloweenskou hodinu. Řekli jsme si, co je Halloween, jak a kde se slaví, naučili jsme se nějaká slovíčka spojená s tímto svátkem a známe pořekadlo Trick or Treat.

Fotogalerie:

Podzimní den

Ve středu 5. 11. 2014 proběhlo ve II. třídě projektové vyučování na téma Podzimní den. Děti přišly do školy v podzimních barvách, někteří si ke svému oblečení vzali vyrobený podzimní doplněk (klobouk, škrabošku). Děti se rozdělily do 6 skupinek. Na úvod si poslechli čtenou podzimní pohádku Pohádka o tom, proč mají stromy na podzim barevné listí, na základě  které potom plnily zadané úkoly. Z donesených listů si každá skupinka navlékla náhrdelník. S podzimními listy přiletěly i příklady – druháci vybarvily mašličky draka podle výsledků příkladů a čtvrťáci si k obrázku vymysleli slovní úlohu. V dalším úkolu si z papíru slepili panáčka, kterého si pojmenovali a vymysleli k němu příběh.

Děti pracovaly se zápalem a radostí. Vypracované příběhy skupinky nakonec přečetly před ostatními a svou práci zhodnotily. Celý den děti získávaly body. Závěr dne vyplnila krátká hra. Všichni byli za svou práci a přístup odměněni malou sladkostí.

Všechny práce teď zdobí naši třídu.

Mgr. Jitka Srbová

foto zde


Halloween Night - English Project

Friday 31. 10. – Saturday 1. 11. 2014

 

Projekt byl uspořádán pro žáky 3. – 4. ročníku. Žákyně 9. ročníku měly funkci kapitánů družstva a pomáhaly dětem při plnění úkolů. Všechny děti byly rozlosovány do 4 skupin (witches, bats, ghosts, pumpkins), ve kterých plnily dané úkoly (skládání dvojic slovíček, doplnění textu písně, křížovky, hra na zapamatování předmětů, puzzle, …), za které získávaly „pumpkins money“ (dýňové peníze) i sladké odměny. Vše si zaznamenávaly do Halloween Magic Book. Každý sám si vyrobil   jack – ó – lanterns (lucernu z dýně), které pak rozzářily naši Halloween room (halloweenskou pracovnu). Všechny aktivity byly doplněny písničkami o Halloweenu. I jídelníček se nesl v duchu Halloweenu – kouzelná pomazánka od čarodějnice s červíky, kouzelný čaj s hmyzem, … Atmosféru doplnily halloweenské kostýmy, v nichž děti prošly nočními budovami školy. Aktivní část pátečního dne zakončilo promítání filmu s duchem My friend ghost (Můj kamarád duch). Celý projekt byl zakončen v sobotu opakováním písní, zhodnocením  akce a vyhodnocením skupin (1.Bats – Nikola Jobánková + Lucka Neubauerová, Tereza Mazánková, Adéla Holánková, 2. Witches - Ilona Žmolová + Pavlínka Matoušková, Martina Jarošová, Eliška Musilová, 3. Pumpkins – Nikola Košťálová + Adam Holubář, Vítek Štěpánek, Kristián Doležal, 4. Ghosts – Bára Karmazínová + Aneta Vokřálová, Libor Hubl, Matěj Gloser, Honza Műhlhansl). Děti si odnesly nejen svůj „záznamníček“, lucernu, ale i spoustu zážitků a nových slovíček.

Mgr. Jitka Srbová

fotky zde


Plavání

Plavání
Každý týden v pátek jezdíme se školou na plavaní do Kuřimi.,

Poprvé  jsme jeli s panem učitelem Štěpánkem.  Každý si rychle nasedl do autobusu a hned jsme odjeli. Když všichni vystoupili z autobusu, tak nás paní instruktorka přivítala a řekla nám něco o bespečnosti a ukázala nám kde se máme převlékat. Udělali jsme nástup a hned se šlo rozdělovat do skupin. Každý předvedl to, co uměl.

Já jsem byla zařazena do skupiny nejlepších plavců. Dostali jsme plavací pomůcky a paní instruktorka nám ukázala, jak je máme používat. Podruhé jsme jeli s paní učitelkou Veselou. Plavali jsme a skákali ze skokánků. Už se moc těším na další lekci.

Lenka Štursová

 

Wellness Kuřim

Každý pátek ráno odjíždíme do Kuřimi na plavání.Jezdí s námi i Vidonínská a Žďárecká školka.

Když jsme na místě,tak se jdeme převléct do plavek a dál pak jdeme do sprch.

Až pro nás přijde paní učitelka tak se učíme plavat. Za jeden den máme dvě hodiny a po každé máme volno na zábavu.

Když skončí obě hodiny tak se jdeme usušit. Po svačině odjíždíme do školy na vlastivědu.Na pátek se vždy moc těším!

Zuzka Neubauerová   :-)

Přírodovědný Klokan 2014


Ve středu 15. října 2014 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili soutěže Přírodovědný Klokan.

Jejich úkolem bylo v průběhu čtyřiceti minut vyřešit celkem 24 úloh z přírodopisu, zeměpisu, matematiky a fyziky.

Žáci 9. ročníku dosáhli průměrně 46 bodů, žáci 8. ročníku 48 bodů.

Na prvních pěti místech skončili:

1. Jakub Jakeš,  9.ročník

2. Matěj Havliš,  8.ročník

3. Michal Rous,  8.ročník

4. Barbora Karmazínová,  9.ročník

5. Daniel  Svoboda,  8.ročník


Všem žákům děkujeme za účast!

Výsledky našich žáků zpracovala paní učitelka Jana Jakešová a Hana Valíková
a byly zaslány okresnímu důvěrníkovi Přírodovědného Klokana panu Petru Přikrylovi.

Fotogalerie:

První pomoc 1.st. 2014


Gumičkování

V současné době se staly hitem gumičky a výrobky z nich.

I v naší třídě jsme se seznámili s různými technikami "gumičkování".

Ve výtvarné výchově jsme si vyrobili několik náramků a jiných drobností z gumiček.

Hodina se nám líbila.

Fotogalerie:

Náš první den 2014/15

Foto zde:

Dne 1. září 2014 naše škola poprvé přivítala 12 žáčků první třídy. Ve třídě paní učitelka Helena Veselá seznámila žáky i rodiče co všechno je čeká během školního roku a potom následovalo pasování dětí na školáky. Po uvítání žáků ve třídě se všichni odebrali do  tělocvičny, kde pan ředitel Mgr. Dalibor Kolář slavnostně zahájil nový školní rok .                                                                                                    

 

Popřát šťastné vykročení našim školákům přišel i pan starosta Vladimír Štěpánek.

 

Přeji všem rodičům  a především dětem , aby jim zůstaly krásné vzpomínky na jejich VELKÝ DEN.

Hodně štěstí   Smějící se třídní učitelka Helena Veselá


Začátek školního roku 2014/15

V pondělí 1. září 2014 proběhlo slavnostní zahájení nového školního roku. Přivítali jsme 96 žáků, z toho 12 dětí, které usedly do školních lavic letos poprvé. Tento den jim zpříjemnili jejich kamarádi malým kulturním vystoupením. Pan ředitel  všechny přítomné seznámil s organizací školního roku. Zahájení se účastnil i pan starosta Vladislav Štěpánek, který všem popřál úspěšný školní rok. Na závěr se nám představili naši prvňáčci. Každý z nich dostal na památku pamětní list a batůžek. Přejeme všem žákům i zaměstnancům školy příjemný a bezproblémový školní rok 2014/2015.

Foto zde:
KONTAKTY

Základní škola a Mateřská škola
Václava Havla Žďárec,
okres Brno-venkov
Žďárec 28
594 56

zszdarec@seznam.cz

IČO: 709 405 84
Datová schránka: t847aex
FORMULÁŘ

Přejete si nás kontaktovat?

Jméno:
Telefon:
Email:
Zpráva:
Nevyplňujte email:


© ZŠ a MŠ Václava Havla Ždárec & Štefl software