Organizace školního roku 2014/2015

                                                          

Prázdniny šk. rok 2014/2015:

        - podzimní: 27. a 29. října

        - vánoční: 22. prosince - 2. ledna

        - pololetní: 30. ledna

        - jarní: 23. února - 1. března

        - velikonoční: 2. a 3. dubna

        - hlavní: 1. července - 31. srpna

 

 

Zvonění:   7,25 - 8,10 hod                         12,00 - 12,45 hod

                 8,15 - 9,00 hod                         12,45 - 13,15 hod

                 9,15 - 10,00 hod                       13,15 - 14,00 hod

               10,10 - 10,55 hod                       14,05 - 14,50 hod

               11,05 - 11,50 hod


Září

- Přivítání dětí po prázdninách, seznámení prvňáčků s chodem ŠD /Desatero ŠD, bezpečnost, hygiena/

- Pracovní činnost:   výroba jmenovek - kytiček, záložky do knih

                               ovoce - jablka s červíkem, hruška s myškou

- Výtvarná činnost:   naše škola, aktovky

                                houby

                                jablko a myška, hruška a ježek, švestky

- Přírodovědná činnost:   obrázek PODZIM

                                       poznávání okolí školy, obce

                                       pozorování změn v přírodě

- Soutěž "Poznej ovoce"

                                

FOTO: ZDE                                 

                             


Říjen

- Pracovní činnost:  výroba draka, zápich do květináče-dráček

                               korále ze šípků

                               zvířátka z kaštanů

                               podzimní kytice

- Výtvarná činnost:  pouštění draka

                               draci na nebi

- Přírodovědná činnost:  sběr kaštanů, šípků, vycházky do okolí

- Bramborový týden  - význam brambor, druhy, barvy, jídla

                                 - soutěž-slalom, házení na terč, předávání, postrkování brambor

                                 - bramborová tiskátka - prostírání

                                 - panáčci z brambor, ježek

                                 - ochutnávka brambůrek, bramborových tyčinek

 

FOTO: ZDE


Noc v ŠD - Ať žijí duchové!

Dne 1.11.2013 se uskutečnila noc ve školní družině. Zúčastnilo se celkem 12 dětí. Když děti přišly, paní učitelka Šárka jim namalovala obličeje v podobě různých strašidel. Až byly děti namalované vyráběly strašidla z nafukovacích balónků a popisovaly si kelímky. Potom hrály děti hry a paní vychovatelka chystala tousty k večeři. Děti se najedly a šlo se na hřbitov. Všichni si mohli prohlédnout, jak krásně svítí svíčky na hrobech. Až se všichni vrátili do družiny, opět se hrály různé hry a paní vychovatelka chystala stezku odvahy. Děti chodily ve dvojcích nebo samostatně a obcházely stanoviště, kde dostaly odměnu za statečnost. Paní učitelka Šárka děti strašila. Potom, až všichni přišli, chystali jsme se na spaní. Na dobrou dnoc jsme si četli kroniku Žďárce. Ráno jsme posnídali a rodiče pro nás přijeli. Moc se nám to líbilo a těšíme se na další noc.

                                                                                             napsala Klára Syslová, 6.r

 

Z pátka na sobotu jsem spala v družině s mými kamarády. Na začátku nás přivítala paní vychovatelka. Pak nám Šárka namalovala strašidelné obličeje. Také jsme si udělali hallowenské balonky. Pak jsme si zahráli hry. Začalo se stmívat. Když se setmělo, šli jsme na hřbitov. Mohli jsme chodit ke svým hrobům, svíčky jsme měli v lucerničkách. Hroby byly krásně nazdobené a všude svítily svíčky. Vrátili jsme se do družiny a zahráli si hru. Zatím paní vychovatelka nachystala stezku odvahy. Prvně šli stezku odvahy druháci. A pak jsem byla na řadě já. Proběhlo to rychle. Moc se mi to líbilo. A na konec nám paní vychovatelka přečetla z kroniky strašidelné příběhy. Bylo to moc fajn.

                                                                                             napsala Anička Jakešová, 4.r

 

V pátek dne 1.11.2013 se uskutečnila noc v ŠD. Jakmile jsme přišli do družiny, malovali jsme si na kelímky strašidelné obrázky a vyráběli jsme strašidla z nafukovacích balónků. Strašidla jsme si pověsili a hráli jsme různé hry a paní učitelka nám udělala na večeři tousty a všem moc chutnaly. Po večeři jsme se nachystali a šli jsme na hřbitov. Jakmile jsme přišli ze hřbitova čekala na nás ve škole stezka odvahy, která vedla ven ze školy a ke sklepu na druhý stupeň. Po stezce odvahy jsme se nachystali ke spánku a paní učitelka Šárka nám četla strašidelné příběhy ze Žďárecké kroniky. Když jsme se ráno vzbudili, tak jsme se převlékli a vyčistili jsme si zuby a potom jsme snídali. Po snídani jsme si rozdali diplomy. Pozděli pro nás přišli rodiče. Noc v ŠD se mě líbila.

                                                                                             napsala Natálka Matoušková, 5.r

 

V pátek 1. listopadu se spalo v družině, vyráběli jsme tam strašidla a až se setmělo, šli jsme na hřbitov. Potom jsme šli zase do družiny a hráli jsme si a paní učitelka zatím chystala stezku odvahy, pak jsme si sedli ke stolu a postupně jsme chodili na stezku odvahy, až jsme se všichni vystřídali paní učitelka nám přečetla kroniku a šli jsme spát.

                                                                                            napsala Martinka Jarošová, 2.r

 

V pátek jsme měli ve školní družině noc Ať žijí duchové. Sešli jsme se v 5 hodin. Paní učitelka nás přivítala. Vyráběli jsme strašidýlka z balónků a krepového papíru. Šárka nám namalovala obrázek na obličej. Kreslili jsme na kelímky. Hráli jsme se Šárkou různé hry. Pak jsme se šli potmě podívat na hřbitov. Pak jsme se vrátili do školy a hráli jsme hru Dýně. Potom jsme měli stezku odvahy, chodili jsme po celé škole jen při svíčkách. Nakonec jsme se umyli, vyčistili jsme si zuby a šli jsme spát.

                                                                                             napsal Liborek Hubl, 2.r

 

V pátek 1.listopadu jsme spali v ŠD. Líbilo se mi, že jsme šli na hřbitov, krásně tam svítily svíčky. Hráli jsme různé hry, malovali jsme si na obličej, bylo tam dobré občerstvení, šli jsme stezku odvahy a bylo to docela strašidelné, někdo dokonce nechtěl jít. Moc se mi to líbilo, těším se až si to zopakujeme.

                                                                                             napsala Adélka Holánková, 3.r

 

FOTO: ZDE


Listopad

- Pracovní činnost:  výroba veselých dýní

                               ježek s jablkem

                               strašidýlka z kaštanů - zápich do květináče

- Výtvarná činnost:   duchové a dýně

                                panáček Listnáček, Kaštánek

                                vymalování listů, obrázky z vylisovaných listů                          

- Přírodovědná činnost:  sběr listů

                                      návštěva místní knihovny

                                      vycházky po okolí - příroda se chystá na zimu

 Příprava na jarmark "Andělské poletování" - pomoc z výzdobou  - andělé, zvonky, kapr - vystřihovánky do oken

                                                                                               - zvonky - papírové tkaní

                                                                                               - andílci - plastické figurky

                                                                                               - domeček, ván.stromek - závěsné motivy

 

FOTO: ZDE                             


Prosinec

- Pracovní činnost:  výroba čertů - zápich

                              čertovské řetězy

                              stromky z vlny

                              výroba bal.papíru - brambor.tiskátka

                              vánoční dekorace - šišky

                              vánoční řetězy z popcornu

- Výtvarná činnost:  mikulášské a čertovnské obrázky

                               andělé se svíčkou

                               andělé ve hvězdě

                               vánoční stromky

                               andělská kapela

- Přírodovědná činnost:  trhání "Barborky"

                                      vycházka k rybníku

 

FOTO: ZDE


Leden

- Pracovní činnost:  sněhové vločky

                              stojánek na tužky - sova

                              vatoví sněhuláci

                              krmítka pro ptáčky z PET lahve a kartonu od džusu

                              koláž "Zahrejte si na stopaře" - zvěř a jejich stopy

- Výtvarná činnost:  můj nejkrásnější vánoční dárek

                               sněhuláci na tmavém podkladu

                               sněhuláci se šálou

                               eskymáci

                               sněhuláci - dekorace do ŠD

- Přírodovědná činnost:  sběr přírodnin na zimní dekoraci

                                      vycházky po okolí

                                      pozorování stop zvěře ve sněhu

 

FOTO: ZDE


Únor

                                                                      BAREVNÝ TÝDEN V ŠD

Konal se před jarními prázdninami. Na počest olympijských her jsme zvolili barvy olympijských kruhů. Děti celý týden soutěžily v barevném oblečení podle barvy daného dne. V pátek jsme soutěž vyhodnotili a děti byly odměněny.

 

Modré pondělí

Modrá - barva klidu, souladu, je znamením tvořivosti a upřímnosti. Je to barva vody, vzduchu, nebe.

Př. Země - modrá planeta

     uniformy - modrá armáda - železničáři

     Modrá pyramida - stavební spoření

     Modrá - obec na jižní Moravě

     pohádky - bludičky lákají modrým světlem,čarovné květy jsou modré, pták štěstí je modrý

Děti stavěly stavebnici Chevu - pouze modré dílky, skládaly slova na písmena MODRÁ, vyráběly koláž - co je modré, zazpívaly jsme si písničku Holka modrooká

 

Černé úterý

Černá - symbolizuje tmu, smutek, smrt, je to barva fašismu

Př. černá kočka přes cestu=smůla

     vidět černého havrana=neštěstí

     černá vlajka - úmrtí

     černý humor - vtipy o smrti

     černý trh - nelegální obchod

     černá díra - ve vesmíru

     Černá Hora - město

Děti si vyslechly pohádku O třech černých princeznách. Zahrály si hru Poznej poslepu spolužáka.Pověděli jsme si strašidelný příběh Černočerný les a zazpívali jsme si ukolébavku Černé oči jděte spát.

 

Červená středa

Červená - je barva krve, oživuje nás, stimuluje, dává nám odvahu. Symbolizuje sílu života. Je to barva královská, slavnostní.

Př. je barva varovná - semafor - stůj

     červená knihovna - romantické čtení

     Červený kříž - organizace, která pomáhá

     červený kontejner - na elektrický odpad

     červený vodovodní kohoutek - teplá voda

     zámek Červená Lhota - pohádka Zlatovláska

Děti si zahrály pohádku Červená karkulka. Zazpívali jsme si Červený šátečku kolem se toč. Děti stavěly červenou Chevu a vyráběly červenou koláž.

 

Žlutý čtvrtek

Žlutá - nejjasnější teplá barva, má povzbuzující a rozveselující účinek. Je symbolem moudrosti, podporuje myšlení, oživuje paměť.

Př. žlutá karta ve sportu - varování

     Žluté stránky - telefonní seznam

     žlutá zimnice - smrtelné onemocnění

     v USA žluté školní autobusy - dobrá viditelnost

     Žlutice - obec

Děti soutěžily v doplňovačkách, rébusech a labyrintech. Zazpívali jsme si píseň Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko. Zahráli jsme si hru O žluté barvě - na fanty a vyrobili žlutou koláž.

 

Zelený pátek

Zelená - barva přírody, rovnováhy, klidu a naděje. Uklidňuje, pomáhá načerpat sílu. Je to barva zlých duchů a démonů-vodník loví dušičky, Marťané mají podobu ošklivých zelených mužíčků.

Př. na semaforu zelená = volno

     zelené vojenské uniformy-maskovací barva

     Strana zelených - ekologové

     Zelená vlna - dopravní informace

     zelená karta - povolení k pobytu v cizí zemi

     zelenáč - někdo nezkušený

     Zelená hora ve Žďáře n.S. - památka UNESCO - kostel sv.J.Nepomuckého

Přečetli jsme si pohádku O zelené panně, zazpívali píseň Travička zelená. Děti malovaly a stříhaly obrázky typické pro zelenou barvu a vyrobily zelenou koláž.

 

FOTO: ZDE


Březen

- Pracovní činnost:  výroba masek na karneval

                               výroba girland z krepového papíru

                               MDŽ - výroba obrázku pro maminku

                               točené květy z krepového papíru

                               jarní květiny - dekorace

                               zvířátka z papíru

- Výtvarná činnost:  šašci, klauni

                               kreslení své oblíbené knihy

                               malování pohádky "O zlaté rybce"

                               české pohádky - omalovánky, stříhání

- Přírodovědná činnost:  Masopust - význam, zvyky, obyčeje

                                      vycházka Dolní řeky, k rybníku

                                      Březen-měsíc knihy - kniha - význam, druhy, spisovatelé, ilustrátoři dětských knih

                                                                    -  návštěva knihovny

                                      21.3. - první jarní den - povídání o jaru

                             

FOTO: ZDE


Duben

- Pracovní činnost:  kraslice

                               zajíček s nůší

                               kuřátko ve skořápce - zápich

                               výrobky ze stavebnice Plasticant

- Výtvarná činnost: malování velikonočních vajíček

                              kreslení, stříhání velikonočních motivů

- Přírodovědná činnost:  1.4. Den ptactva  - návštěva voliér u p. školníka

                                      22.4. Den Země   - sázení stromků u rybníka

                                                                - sběr odpadků na hřišti, na návsi

 

FOTO: ZDE


Květen

- Pracovní činnost: Den matek - výroba srdíček, přání

                              jarní výzdoba oken

                              Pusíkův stojánek na tužky, Bellova krabička

                              výrobky z polytechnické a konstrukční stavebnice

                              krčíme,lepíme - květina

- Výtvarná činnost: jarní strom na chodbě ZŠ

                              květiny - tulipány, narcisy, pampelišky

                              rozkvetlý strom

- Přírodovědná činnost: vycházky po okolí

                                     u rybníka - zalévání zasázených stromků

                                     jarní kvítí - dekorace do ŠD

 

Foto: ZDE


Školní ples


Zápis do ZŠ


Ke stažení:


Exkurze Žďár nad Sázavou

V úterý 17. června 2014 se vydal celý druhý stupeň na exkurzi do Žďáru nad Sázavou. Vystoupili jsme v Hamrech a prošli jsme se krásnou přírodou. Po cestě jsme si prohlédli sochy Michala Olšiaka, ve Žďáru pak Muzeum knihy a poutní kostel na Zelené hoře.

 

Celá fotogalerie: ZDE

Fotogalerie:

Exkurze Technické muzeum a přehrada

Dne 13. června jsme jeli s 1. a 3. třídou do Brna do technického muzea. Nejdříve jsme jeli do Tišnova autobusem a potom z Tišnova do Králova pole. A následovala cesta do TECHNICKÉHO MUZEA. Když jsme tam dojeli tak jsme měli dovoleno si vyfotit různé motory, auta, trabanty, závodní auta atd........
Potom jsme šli do HERNY kde jsme si mohli vyzkoušet různé věci. Když jsme odešli z herny tak jsme se ještě koukli na různé věci a také jsme si to mohli vyfotit. A dále jsme šli na přehradu a tam jsme čekali na parník a přijeli jsme do Veverské Bytíšky. Dále přijel autobus do Veverské Bytíšky a jeli jsme do Tišnova kde jsme čekali na vlak do Řikonína a také jsme si mohli občerstvit. Když jsme dojeli do Žďárce tak některé děcka vyšli z autobusu a zbytek autobus rozvezl. Výlet v Brně se mi líbil.

Kristýna Hublová


Výlet do Brna
Dne 13. června 2014 jsme jeli 1.,3, a 5. ročník do Brna.
Přijeli jsme do školy a pro nás přišel pán učitel Stix.
Šli jsme na zastávku a jeli jsme linkovým autobusem do Tišnova,dále jsme jeli z Tišnova vlakem do Brna.

Potom jsme jeli trolejbusem a "šalinou." Přišli jsme do Technického muzea, tam mě to nebavilo,jenom trošku herna

Potom jsme šli na přehradu a tam byli stánky,tak jsme měli možnost koupit něco na zub.Dále jsme šli na parník a jeli jsme po přehradě,
po cestě jsme potkali,že slavili svatbu a hrad Veveří dojeli jsme do Veverské Bytíšky tam jsme spěchali na autobus,při cestě se zranila Kristýna Svobodová. Dojeli jsme do Tišnova kde jsme mohli k Vulanovi pro gyros(číňansky gýos), dále jsmejeli vlakem do Řikonína a potom jsme jeli domů.
Návrat byl kolem čtvrté. Výlet se mně líbil.
Jan Šimek

 

Celá fotogalerie: ZDE

Fotogalerie:

Exkurze Technické muzeum a přehrada

V pátek 13. června se vydala 1. třída společně se třeťáky a páťáky na exkurzi do Brna. Prohlédli jsme si Technické muzeum a projeli jsme se parníkem po přehradě. Během výletu jsme jeli pěti různými dopravními prostředky: autobus, vlak, trolejbus, tramvaj a parník. Výlet se všem líbil!

 

Celá fotogalerie: ZDE

Fotogalerie:

Exkurze Technické muzeum a přehrada

V pátek 13. června se vydala 1. třída společně se třeťáky a páťáky na exkurzi do Brna. Prohlédli jsme si Technické muzeum a projeli jsme se parníkem po přehradě. Během výletu jsme jeli pěti různými dopravními prostředky: autobus, vlak, trolejbus, tramvaj a parník. Výlet se všem líbil!

 

Celá fotogalerie: ZDE

Fotogalerie:

Prezentace ročníkových prací žáků 9. ročníku

Ve čtvrtek 5. června prezentovali deváťáci své závěrečné ročníkové práce a osmáci byli zvědaví, jak se jim to povede. Zároveň se mohli seznámit s tím, jak to vše probíhá, protože za rok to bude čekat právě je. Mezi členy hodnotící komise byla i vybraná žákyně osmého ročníku Barbora Karmazínová.

 

Celá fotogalerie: ZDE

 

Fotogalerie:

Anglie

Ve dnech 19. - 23. května proběhl poznávací zájezd žáků naší školy do Anglie. Zúčastnilo se ho i sedm osmáků, kteří byli s tím, co uviděli, velmi spokojení. Co vše spatřili a prožili, si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 

Celá fotogalerie: ZDE

 

Fotogalerie:

Prezentace ročníkových prací

Ve čtvrtek 5. června 2014 proběhla v interaktivní učebně prezentace ročníkových prací žáků devátého ročníku. Práce byly z různých oborů a všem se prezentace povedly. Na své potomky se přišli podívat i jejich rodiče.

Fotogalerie z prezentací: ZDE


Bioskop

Dne 15. 5. 2014 nás navštívily pracovnice z Masarykovy univerzity v rámci programu Bioskop. Předvedly nám zajímavé pokusy a i my si pak mohli spoustu věcí sami vyzkoušet.

 

 

Fotogalerie:

Projekt chemie 2

Dne 13. 5. 2014 se zúčastnili žáci osmého a devátého ročníku druhé části projektu chemie na tišnovském učilišti. Pokusy byly velmi zábavné a poučné.

 

 

Fotogalerie:

Futsal a vybíjená 2014

Ve středu 16. dubna se uskutečnil na škole turnaj ve futsale a vybíjené mezi Strážkem a Žďárcem. Zúčastnili se ho i osmáci a osmačky.

Fotogalerie: ZDE

 

Odkaz na výsledky: ZDE

 

Fotogalerie:

Den Země

Dne 14. dubna 2014 jsme slavili Den Země. Nejdříve jsme plnili různé aktivity s ekologickým zaměřením a dozvěděli jsme se mnoho cenných informací o třídění odpadů a o recyklaci. Poté následoval úklid návsi, okolí kašny. Mnozí z nás si se smetáky náramně rozuměla. Třetí bod tohoto dne byla prezentace o naší Ekoškole. V projektové místnosti nám na interaktivní tabuli představily Jitka Hladíková z naší třídy a Tereza Loupová z devítky vše o naší Ekoškole. Na závěr jsme si mohli opéct špekáčky. I přes chladnější počasí se den vydařil.

 

Fotogalerie:

Projekt chemie

V březnu jsme se vydali do Tišnova na místní učiliště v rámci Projektu chemie. Vyzkoušeli jsme si různé pokusy, což se nám moc líbilo.

 

Celá fotogalerie: ZDE

 

Fotogalerie:

Futsal a vybíjená 2014

Dne 16. dubna 2014 se uskutečnil turnaj ve futsale a vybíjené mezi žáky Základní školy Strážek a našimi žáky. Většina zápasů byla napínavá až do konce, ale vyhrát mohlo pouze jediné družstvo.

 

Futsal mladší: Žďárec - Strážek 2:1 na zápasy

 

                      Nejlepší střelec: David Burian (Žďárec) - 10 branek

 

 

                      Sestava: Tomáš Valík (1 branka), Slávek Fic - Michal Rous, Michael Holánek (1), Mirek Pestr (3),

                                      David Burian (10), Danek Svoboda (2)

 

 

Futsal starší: Žďárec - Strážek 2:0 na zápasy

 

                      Nejlepší střelec: Dominik Urbánek (Žďárec) - 6 branek

 

 

                      Sestava: Jakub Chytka - Petr Večeřa (1), Dominik Urbánek (6), Vít Habán (4), Libor Crha, Milan

                                     Novozámský, Lukáš Jeřábek

 

Vybíjená: Žďárec - Strážek 3:1 na sety

 

                Zvláštní ocenění fair play: Tereza Loupová (Žďárec)

 

 

                 Sestava: Tereza Loupová, Monika Chytková, Nikola Jobánková, Bára Karmazínová, Verča Jakešová,

                                Jitka Hladíková, Kristina Hrnčalíková, Iveta Balážíková, Klára Syslová, Adriana Matyášová,

                                Karolína Drápelová

 

 

Poděkování patří i zapisovatelům celé akce - Matěji Havlišovi a Kubovi Gloserovi.

 

Děkujeme všem zúčastněným za příjemné dopoledne a těšíme se na další setkání.

 

Foto: ZDE

 

 

 

Fotogalerie:

červen

Krásné prázdniny přejí děti ze ŠD Úžasný

Fotogalerie:

Výlet Ekotýmu

Ve čtvrtek 19. 6. 2014 jel Ekotým na výlet do Prahy. Tři žáci šli do Senátu ČR na předávání titulů Ekoškoly a ostatní žáci se šli podívat na různé památky města Prahy. Například se šlo na Vyšehrad. Ráno jsme vlakem vyjížděli v 5:30 a ve Žďáře n. Sázavou jsme přestupovali na rychlík. V praze jsme byli v 9 hodin a hned jsme se vydali na metro. Dopoledne jsme v Senátu tančili, odpoledne začínalo slavnostní zahájení a nakonec byla prohlídka Valdštejnského paláce. Potom jsme měli na hlavním nádraží v Praze půl hodiny rozchod. Na nádraží bylo spoustu obchodů, ale bylo tam celkem předraženo. Ve čtyři hodiny nám jel rychlík do Křižanova a kolem půl osmé jsme byli v Říkoníně.
Výlet se mi moc líbil a doufám, že se líbil i všem ostatním.

L. Babičková


Hvězdárna Brno


Hvězdárna Brno


Školní výlet 2014


Zahradní slavnost


Divadlo


Bongo 2.a 4. ročník


Popletené pohádky


Divadlo


Kinetický písek 2. a 4.ročník


Bioskop


Přírodovědná stezka


Den Matek


Zdravé zuby


Bongo 2.a 4. ročník


Popletené pohádky


Zahradní slavnost


Kinetický písek 2. a 4.ročník


Bioskop


Přírodovědná stezka


Den Matek


Zdravé zuby


Exkurze Hamry a Žďár nad Sázavou

V úterý 17. června jsme se vypravili na výlet. V Hamrech nad Sázavou a okolí jsme viděli sochy Michala Olšiaka. Pěšky jsme došli do Žďáru na prohlídku Muzea knihy a poutního kostela na Zelené hoře.

Na náměstí prodávali moc dobrou zmrzlinu a rychlé občerstvení. Každý něco ochutnalUsmívající se.

Počasí nám přálo a procházka tamější krajinou nikomu neuškodila.

 

foto zde

Fotogalerie:

Školní výlet 17.6. 2014

Dne 17.6.2014 jsme se vypravili na školní výlet. Vlakem jsme dojeli do Hamrů nad Sázavou a poté jsme šli pěší tůru do Žďáru nad Sázavou. Cestou jsme shlédli dvě pěkné betonové sochy Michala Olšiaka. Ve Žďáře jsme navštívili muzeum knihy a Zelenou horu. Počasí bylo pěkné, výlet se nám moc vydařil. :-)


Jsem to já

Dne 12. června 2014 nás navštívila paní Mgr. Lenka Cupalová z PPP v Brně s preventivním programem - Jsem to já. Program byl o poruchách příjmu potravy a velice nás zaujal. Také jsme měli na papír napsat, co snídáme, obědváme, svačíme, večeříme a v čem jsme dobří, čeho si na sobě vážíme. Někteří z nás usilovně přemýšleli.....

Fotogalerie:

Projekt v pracovní výchově - Moje obec

Žáci naší třídy v pracovní výchově vytvářeli z papíru napodobeninu své obce a takhle jim to šlo. :-)

Fotogalerie:

Závěrečné práce - prezentace 2014


Charta třídy

Chtěla bych vás seznámit s naší třídou. Ve třídě nás je patnáct. Děvět holek a šest kluků. Jednou byl pan učitel nemocný a do školy nepřišel dlouhé dva měsíce. Měli jsme jiné učitele. Nejdříve jsme měli paní učitelku Mynářovou, paní ředitelku a potom paní učitelku Valovou. Když pan učitel přišel, měli jsme všichni velkou radost. Není to dlouho, co jsme si vyrobili "CHARTU TŘÍDY". Charta třídy je něco jako školní řád. Začali jsme chodit na počítače, kde si procvičujeme český jazyk a matematiku. 13.6. 2014 jedeme na výlet do Brna do technického muzea a potom poplujeme parníkem do Veverské Bitýšky. Moc se na to těším.

Kristýna Hublová


Zajímavá přírodověda

Elektrický obvod

Elektrický obvod mě celkem zajímá.
Elektrický obvod je vodivé spojení elektrických prvků např.odporů,kondenzátorů,cívek,tranzistorů,diod a spínačů.
Tyto prvky vytvářejí vodivou cestu a splnují,funkce,které jsou obvodu požadovány,např.zesilování signálu,vitváření oscilací apod.
Může být nepatrný jako integrovaný obvod,nebo může zahrnovat celou elektrickou sít.Obvod může sestávat z jednotlivích prvků
nebo celých integrovaných obvodů. 
Pokud je vodivá dráha tvořena elektrickým obvodem uzavřená,pak se hovoří o uzavřeném obvodu.Jeli vodivá dráha obvodu přerušena,např.otevřeným spínačem,pak se mluví o otevřeném elektrickém obvodu. :-)

V. Šubert


Rok v páté třídě

V naší třídě je 15 žáků. Letos nám přibyl jeden nový předmět INF – informatika, který jsme měli rozdělený na holky a kluky. Tam jsme se naučili pracovat s Wordem a Microsoft office. A také jsme dělali plakáty a pozvánky. V Českém jazyce jsme se docela dost naučili, ale také jsme něco opakovali. Opakovali jsme podmět a přísudek, slovní druhy a naučili jsme se skloňovat přídavná jména a určovat s a z atd. V Matematice jsme se naučili dělit dvojciferným činitelem, římské číslice, desetinná čísla, také jsme opakovali sčítání a odčítání, zaokrouhlování, převádění jednotek atd. V Angličtině jsme probírali množná čísla podstatných jmen, To be, To have got, hodiny, přítomný čas prostý, tělo, oblečení - něco z toho jsme opakovali. V přírodovědě jsme probírali podmínky života, potravní řetězec, podnební pásy, člověka, tvar země, magnetickou sílu, sluneční soustavu, elektrický proud atd. Ve vlastivědě jsme toho probrali strašně moc, ze začátku jsme opakovali, ale jinak jsme frčeli - každou hodinu nová látka. A někdy místo výtvarné výchovy máme nějakou zábavu, třeba 3.6 2014 byl u nás ve škole Chytrý písek. Nebyl to obyčejný písek, ale nějaký jiný písek, měli jsme z toho písku něco postavit, třeba hrad, želvu nebo něco takového. A ještě před Chytrým pískem byl u nás Bioskop.

T. Jarošová

 

 


EKOŠKOLA

V naší třídě máme dva zástupce z Ekotýmu.

Schůzky jsou jedenkrát za měsíc.

V Ekotýmu jsme si zjistili naše silné a slabé stránky

a z toho jsme potom vytvořili analýzu.

Co to je analýza? Do analýzy se zapisují úkoly na určitý měsíc a potom se musí splnit.

Dne 5. 5. 2014 u nás na škole proběhl audit.

Přijeli dva auditoři a zkoušeli nás na mnoho otázek,

které se týkaly Ekoškoly. Audit byl úspěšný, titul jsme získali, a za odměnu žáci Ekotýmu pojedou do Prahy.

Všichni věříme, že za pár let při obhájení titulu budeme opět úspěšní.

L. Babičková


JEDEN DEN NA PETROVĚ

Žáci kteří navštěvují náboženství dostali přihlášku na výlet JEDEN DEN NA PETROVĚ. Petov je katedrála svatého Petra a Pavla v Brně. Když jsme přijely do Brna, nahlásili jsme se u Petrova. Byly jsme skupina číslo dva v modré kategorii.V 9.15 hod. začínala mše svatá v katedrále. Po mši jsme šli na Špilberk kde jsme chodili po stanovištích, na každém stanovišti jsme měli nějaký úkol např. na prvním stanovišti jsme chytali tenisové míčky. Také tam na nás čekaly různí svatí. Ale počasí nám moc nepřálo. Pršelo. Ale i tak to byl krásný den moc mě to bavilo.

K. Svobodová


ZAHRADNÍ SLAVNOST

Dne:1.6.2014 v 15:00 hodin se na školní zahradě uskutečnila zahradní slavnost.
Byly tam soutěže ve zpěvu, hra na hudební nástroj a recitace.
Také tam vystoupila 2. a 4. třída, která zahrála pohádku KARKULKA.
Bylo tam možno občerstvení a pro děti sladkosti.
Byly tam také soutěže a motokáry.
U vchodu bylo možno si objednat knihy.

Nikola Mynářová


Chytrý písek

Kinetický písek je hebký, měkký a velice příjemný na dotek. Je dobře tvarovatelný a pokud je stlačen, drží pevně svůj tvar - jako mokrý písek.

 

Dne 3. 6. 2014 nám byl předveden nový materiál pro výtvarnou a pracovní výchovu, tzv. kinetický písek.

 

Více informací o něm najdete na těchto stránkách

 

Fotogalerie:

Chytrý písek

Kinetický písek je hebký, měkký a velice příjemný na dotek. Je dobře tvarovatelný a pokud je stlačen, drží pevně svůj tvar - jako mokrý písek.

 

Dne 3. 6. 2014 nám byl předveden nový materiál pro výtvarnou a pracovní výchovu, tzv. kinetický písek.

 

Více informací o něm najdete na těchto stránkách

 

Fotogalerie:

Zájezd do Londýna

Velká část naší třídy se ve dnech 19.-23. května účastnila zájezdu do Londýna. Naše cesta začala v 11:00 dopoledne ve Žďárci, kdy jsme nastoupili do autobusu a vyjeli směr Londýn. Cesta byla dlouhá, po 22 hodinách, v 8:00 druhého dne jsme konečně přijeli do Londýna. Kanál LaManche jsme přejeli Eurotunelem. Byl to pro nás pro všechny nový zážitek, když náš autobus najel do vagónu a my byli půl hodiny 20-30m pod mořem.

První den v Lodnýně byl nabitý, dopoledne jsme navštívili London Eye, kde jsme si mohli shlédnout nádherný výhled na celý Londýn, poté jsme šli k Houses of Parliament, kde sídlí britský parlament a Westminster Abbey, kde se konají různé slavnostní obřady jako například svatby královské rodiny, korunovace, atd. Od Westminster Abbey jsme přešli k Buckingham Palace, kde je sídlo královské rodiny. Odtud jsme pokračovali dál k náměstí Picadilly Circus, tam jsme shlédli sochu amorka u kašny a měli rozchod na nákupy nějakých dárečků pro rodiny. Naše pěší cesta Londýnem pokračovala k Traffalgar Square, kterému vévodí socha admirála Nelsona a tržišti Covent Garden, poslednímu významnému místu, které jsme první den navštívili. Poté jsme šli zpět k London Eye, kde na nás čekal autbus a odvezl nás k zhromaždišli, kde si pro jednotlivé skupinky žáků přijeli jejich britské rodiny, ve kterých byli ubytovaní. Do rodin jsme se dostali kolem 20:00.

Druhý den, tedy ve středu naše cesta hned dopoledne směřovala do nejatraktivnějšího místa Londýna pro žáky, muzea Madame Tussauds. Je to muzeum voskových figurín, kde jsme kromě známých osobností mohli shlédnout také různé filmové hrdiny a pro nás pro všechny úplně nový zážitek - 4D kino. Ve 4D kině nám pustili bitvu známých kreslených hrdinů proti zloduchovi u Buckinghamského paláce. Při promítání jsme měli nasazené brýle a jakmile nějaký hrdina zasáhl, například Spiderman vystřelil své sítě, my jsme to pocítili na svém vlastním těle tak, že nám vystříkl za krk ze sedačky vzduch, jakmila jeden hrdina vytasil své kovové drápy, nám se přes sedačku zaryly také do zad. Myslím, že něco takového jen tak znovu nezažijeme. Další velmi aktraktivní částí muzea byla strašidelná část, kde jsme se zase klepali hrůzou, kdy na nás z nějakého rohu v černé tmě "vybafne" nějaké strašidlo.

Od muzea Madame Tussauds jsme se pěšli přesunuli na Oxford Street, která je známá nejlevnějším nákupním střediskem v Londýně - Primarkem. Tady jsme měli rozchod, abychom si mohli pořídit nějaké levné oblečení a suvenýry, protože jak jistě víte, Londýn je známý také tím, že do něj jezdí lidi za nákupy.

Po nákupech jsme se přesunuli do autobusu a ten nás zavezl kousek od Londýna do královského městečka Windsor, kde je i hrad Windsor, víkendové sídlo britské královny. Kromě toho, že jsme si zvenku prohlédli tento krásný hrad a podívali jsme se na historickou lokomotivu jsme ještě mohli obdivovat množství letadel, která opravdu blízko nad městečkem slétala k nedalekému letišti Heathrow.

Od Winsoru nás autobus zase zavezl do rodin.

Poslední den v Londýně, ve čtvrtek, jsme strávili především u mostu Tower Bridge a v hradu Tower of London, kde jsme shlédli královské krounovační klenoty. Hrad působil opravdu majestátně. Po prohlídce následoval rozchod, abychom mohli nakoupit poslední suvenýry svým rodinám a poté jsem šli do přístaviště, kde na nás už čekala loď, která nás odvezla do Greenwich. Plavba lodí po Temži byla super, všichni jsme si pěkně užili i počasí nám přálo, až na to, že foukal studený vítr. V Greenwich jsme navštívili námořní muzeum, prohlédli si nultý poledník, užili si krásný výhled na Londýn a poté jsme pokračovali na parkoviště, kde na nás už čekal autobus. V 18:00 začala naše cesta domů do České republiky, která byla opět dlouhá, ale v 16:00 druhého dne jsme už byli zase doma. :-)

Počasí nám přálo, sprchlo nám jen poslední den a to chvilku, jinak nám svítilo sluníčko. Nikdo se neztratil (teda ne tak, že bychom ho nakonec nenašli :-) a všichni jsme se vpořádku vrátili. Uteklo to jako voda a z našeho pětidenního výletu nám už zbydou jen pěkné vzpomínky.

 

Mgr. Lucie Dobrovolná

třídní učitelka

 

 

 

Výlet do Anglie

V pondělí 18.5. jsme se se školou vypravili na výlet do Anglie, abychom poznali kulturu tamnějších lidí. Do Anglie jsme cestovali skoro celý den a hned jak jsme se tam dopravili, začali jsme chodit po památkách. Viděli jsme Big Ben a jeli jsme na London Eye. Večer kolem 18.hodiny jsme se jeli ubytovat do rodin. Rodiny nás přivítali s radostí a druhý den nás odvezli k autobusu a jezdili jsme po památkách s panem průvodcem.

 

                                                            Iveta Balažíková


Bioskop

18. 3. a 27. 5. nás navštívila společnost Bioskop z MU v Brně a v rámci projektu EU „Věda a vědci pro vzdělanost moderní společnosti“ uspořádala pro žáky naší školy dva díly vědeckého bádání.

Dne 18. 3. bylo téma „Voda v pohybu“ a 27. 5. „Věda v kufříku“.

Žáci dostali bílé pláště a zkoumali různé chemické látky, jako by byli v laboratoři.

Jednotlivé pokusy, které děti prováděly, byly bezpečné a zároveň zábavné a inspirativní.

 

Fotogalerie:

Bioskop

18. 3. a 27. 5. nás navštívila společnost Bioskop z MU v Brně a v rámci projektu EU „Věda a vědci pro vzdělanost moderní společnosti“ uspořádala pro žáky naší školy dva díly vědeckého bádání.

Dne 18. 3. bylo téma „Voda v pohybu“ a 27. 5. „Věda v kufříku“.

Žáci dostali bílé pláště a zkoumali různé chemické látky, jako by byli v laboratoři.

Jednotlivé pokusy, které děti prováděly, byly bezpečné a zároveň zábavné a inspirativní.

 

Fotogalerie:

Maňáskové divadlo

16. 5.

Maňáskové divadlo – v pohádkách nazvaných Šikulkové byly děti seznámeny s tím, jak se správně stravovat, jak se chovat přátelsky a jak se vyplatí, když bude každý poctivý.


Maňáskové divadlo

16. 5.

Maňáskové divadlo – v pohádkách nazvaných Šikulkové byly děti seznámeny s tím, jak se správně stravovat, jak se chovat přátelsky a jak se vyplatí, když bude každý poctivý.


Popletené pohádky

15. 5. přijely do školy pracovnice Centra pro drogové a jiné závislosti, aby žáky přes pohádkové příběhy seznámily s problematikou škodlivosti kouření. Děti byly vtaženy do děje pozměněných pohádek a řešily, jak by se jednotlivé postavy měly zachovat.

 

Fotogalerie:

Popletené pohádky

15. 5. přijely do školy pracovnice Centra pro drogové a jiné závislosti, aby žáky přes pohádkové příběhy seznámily s problematikou škodlivosti kouření. Děti byly vtaženy do děje pozměněných pohádek a řešily, jak by se jednotlivé postavy měly zachovat.

 

Fotogalerie:

Bioskop

Ve čtvrtek 15. května 2014 se z nás na chvíli stali chemici. Vyzkoušeli jsme si tření v misce, filtraci a měření pH látek různými způsoby - pH metrem, lakmusovým papírkem a extraktem z červeného zelí. Určitě byste nevěřili, že Coca-cola má stejné pH jako ocet!!

Fotogalerie:

Návštěva SOU Tišnov

Dne 9.4. se žáci naší třídy zúčastnili exkurze v dílnách SOU Tišnov.


Turnaj ve futsalu a vybíjené

Dne 16.4. se u nás ve škole konal přátelský turnaj ve futsale a vybíjené mezi naší školou a Základní školou Stražek. Turnaj ve futsalu měl dvě kategorie - mladší žáci (6.a7. třída) a starší žáci (8. a 9. třída), ve vybíjené bylo drustvo sestavené z žákyň všech ročníků druhého stupně. Hlavní zapisovatelé výsledků byli žáci naší třídy Kuba a Matěj. Družstvo mladších žáků tvořili především žáci naší 7.třídy (Mirek, Slávek, Danek, David, Michal, Tomáš). Všechny týmy naší školy vyhrály a na závěr tohoto sporotovního dne slavili sladké vítězství! Moc jim všem gratulujeme a děkujeme za reprezentaci!

 

Futsalový tým mladší žáci

 

Náš tým holky vybíjená

 

 

Matěj hlavní zapisovatel                               Hrdý vítěz David

David přebírá ocenění za první místo            Slavnostní vyhlášení

 

Fotogalerie:

Den Země

Dne 14. 4. jsme v naší škole slavili Den Země. Den byl rozdělen do několika částí, v první části žáci dělali různé ekologické aktivity - zkoušeli si třídit odpad, bavili jsme se na téma nebezpečné látky, jak je poznat a kam s nebezpečným odpadem. Následovala prezentace ekoškoly, kdy nám příslušníci ekotýmu odprezentovali na čem všem ekoškola pracuje. Poté jsme šli na procházku po okolí a naším cílem byl především odběr vody z místních vodních toků - z řeky, z rybníka a studánky. Rozbor této vody pak dělali druhý den žáci 9. třídy v hodině chemie. Na závěr jsme si byli opéct špekáčky. Až na nepřízeň počasí (docela foukalo a byla zima) se nám tento den vydařil!Usmívající se

Fotogalerie:

Velikonoce

Jak jsme přivolávali jaro Rozpačitý

 

Fotogalerie:

Den Země

Oslava Dne Země proběhla 14. 4. 2014. První a druhou vyučovací hodinu jsme vyslechli zprávu Ekotýmu o tom, jak se chovat ekologicky. Shlédli jsme pořad o recyklaci. Třetí vyučovací hodinu jsme se zabývali ochranou ptactva a přezimováním některých našich ptáků například v Africe. Na toto téma jsme vyrobili mapku přezimujících ptáků v Africe.

 

Fotogalerie:

Velikonoce

Jak jsme přivolávali jaro Rozpačitý

 

Fotogalerie:

Den Země

Oslava Dne Země proběhla 14. 4. 2014. První a druhou vyučovací hodinu jsme vyslechli zprávu Ekotýmu o tom, jak se chovat ekologicky. Shlédli jsme pořad o recyklaci. Třetí vyučovací hodinu jsme se zabývali ochranou ptactva a přezimováním některých našich ptáků například v Africe. Na toto téma jsme vyrobili mapku přezimujících ptáků v Africe.

 

Fotogalerie:

Den Země v 9. ročníku

foto zde

 

14.4.2014 se konal na naší škole Den Země. První dvě hodiny žáci  řešili zadané písemné úkoly. Třetí hodinu uklízeli okolí školy. V dalším čase zhlédli prezentaci naší Ekoškoly a video o odpadech. Na závěr žáci poseděli u ohně a opékali špekáčky.


Předtančení na plese

Dne 31. ledna se uskutečnil v Kulturním domě ve Žďárci 23. společenský ples. V rámci předtančení se představili žáci druhého stupně základní školy, mezi nimi i osmáci a osmačky. Předtančení nacvičené pod vedením Lenky Žákové se veřejnosti líbilo.

 

Fotogalerie:

Futsal a vybíjená

Před Velikonocemi proběhlo mezi ZŠ Strážek a naší školou přátelské utkání ve futsalu a vybíjené. Proti sobě hráli hoši 6. a 7. ročníku, 8. a 9. ročníku ve futsalu a výběr dívek ve vybíjené. Radost z každé výhry byla veliká!

Podívejte se na šesťáky v akci:

Fotogalerie:

Den Země

Každý rok se 22. dubna slaví Den Země. I my jsme se připojili, vyplnili pracovní listy s tématem ekologie a vyrazili do přírody. Také jsme se dozvěděli nové informace o Ekoškole. Nakonec jsme si opekli špekáčkyUsmívající se.

Fotogalerie:

Blíží se Velikonoce...

Fotogalerie:

Návštěva SOU Tišnov

 

Dne 9. dubna 2014 jsme navštívili Střední odborné učiliště v Tišnově. Dozvěděli jsme se mnoho nového o recyklaci některých součástí aut. V dílnách jsme si vyzkoušeli odmontovat z auta pneumatiky a dokonce práci v kovárně.

Byla to zajímavá exkurze!

 

foto zde

Fotogalerie:

Velikonoční kreslení na chodník MŠ s 1. a 3. třídou

Po návratu z knihovny nás čekala ještě jedna příjemná akce - Velikonoční kreslení na chodník. Děti utvořily dvojice - vždy jeden žák základní školy s žákem mateřské školy. Do vymezeného prostoru na chodníku kreslily křídami Velikonoce. Všem se obrázky povedly a zaslouženě byly odměněny perníkem.

 

 

Fotogalerie:

Velikonoční kreslení na chodník MŠ s 1. a 3. třídou

Po návratu z knihovny nás čekala ještě jedna příjemná akce - Velikonoční kreslení na chodník. Děti utvořily dvojice - vždy jeden žák základní školy s žákem mateřské školy. Do vymezeného prostoru na chodníku kreslily křídami Velikonoce. Všem se obrázky povedly a zaslouženě byly odměněny perníkem.

Fotogalerie:

Návštěva knihovny

Dne 9. dubna jsme se vypravili do Tišnova do knihovny.

 

Při vstupu jsme se ocitli ve světě fantazie, příběhů a pohádek. Knihovna je krásně vyzdobena výtvarnými díly malíře Libora Baláka. Paní knihovnice Šikolová se nám věnovala a vyprávěla nám velmi poutavě o knihách, spisovatelích, ilustrátorech a o knihovně vůbec.

 

Rádi bychom návštěvu v budoucnu zopakovali.

 

 

Fotogalerie:

Návštěva knihovny

Dne 9. dubna jsme se vypravili do Tišnova do knihovny.

 

Při vstupu jsme se ocitli ve světě fantazie, příběhů a pohádek. Knihovna je krásně vyzdobena výtvarnými díly malíře Libora Baláka. Paní knihovnice Šikolová se nám věnovala a vyprávěla nám velmi poutavě o knihách, spisovatelích, ilustrátorech a o knihovně vůbec.

 

Rádi bychom návštěvu v budoucnu zopakovali.

 

 

Fotogalerie:

Projekt chemie na ZŠ a SŠ Tišnov


Přednáška o jaderné elektrárně v Dukovanech

foto zde

 

20.března se uskutečnila na naší škole přednáška o jaderné elektrárně v Dukovanech. Konala se v projektové učebně a zúčastnili se jí žáci druhého stupně. Přednášku měla připravenu pracovnice informačního centra jaderné elektrárny. S využitím projekční techniky absolvovali žáci prohlídku elektrárny. Prohlédli si reaktor, reaktorový sál, jednotlivé okruhy elektrárny, seznámili se s principem výroby elektrické energie. Byl jim vysvětlen význam jaderné energetiky pro naše hospodářství. Také byli seznámeni se zabezpečením elektrárny.


MŠ v ZŠ aneb Návštěva dětí předškolního oddělení MŠ v 1. třídě

Dne 13. ledna nás navštívily děti z 1. třídy. Přišly se totiž podívat na své kamarády, se kterými chodily minulý rok do školky. Smyslem této návštěvy bylo seznámení śe s prostředím základní školy, protože 15. 1. přijdou společně se svými rodiči k zápisu do 1. třídy.

 

Na uvítanou prvňáčci přednesli básničku Eskymácké děti a potom předvedli, jak už umí číst, psát i počítat.

 

Na závěr jsme si společně zazpívali a prohlédli si celý první stupeň školy.

 

Návštěva byla velmi příjemná a my jsme si domluvili další setkání na jaře.

 

Fotogalerie:

Pravěk

Z hodin dějepisu už víme, jak se člověk vyvíjel, jaké používal nástroje a z čeho je vyráběl, kdy si dokázal vypěstovat nějaké obilniny. Také jsme se dozvěděli, kdo žil na našem území v pravěku.

Znalosti o pravěku jsme si zopakovali při tvorbě plakátů. Na ty povedené se můžete podívat

Fotogalerie:

Matematika hrou


Matematické hrátky


Hrajeme si s pohádkou


Hrajeme si s pohádkou


Vánoce 2. a 4. třída

Foto zde:

 

Každý rok se před Vánocemi  domlouváme s kým si budeme vyměňovat dárky. Také jsme se domluvili, že koupíme něco paní učitelce. Paní Šiborová upekla dort,vypadal jako třídní kniha a byl z marcipánu. Když jsme je přinesli paní učitelce, byla moc šťastná. Každému kousek ukrojila. Chvíli potom jsme začali vyrábět vánoční přání pro rodiče. Další hodinu jsme si připravili pohoštění a potom přišel okamžik na který jsme se nejvíce těšili. Uprostřed třídy jsme měli stromeček pod kterým byly dárky pro své kamarády i od paní učitelky.

Přišla paní ředitelka, přinesla svíčky, aby nám popřála krásné Vánoce.Všichni jsme si připili na zdraví , popřáli si krásné svátky a zazpívali koledy.

Chvíli jsme si povídali zahráli hry a poslední hodinu uklidili třídu a Dominik všem připravil cukrovou vatu, která se nám rozplývala na jazyku. Tím nám uběhlo krásné dopoledne,které se všem líbilo.


Vánoce 2. a 4. třída


Mikuláš


Mikuláš


Víčka pro Patričku

Naše třída se zapojila do akce Víčka pro Patričku, kde se snažíme pomoci získat finance na léčebný pobyt pro nemocnou Patričku.

 


Vánoce v naší třídě

Poslední den školy před Vánoci 20.12. jsme si udělali pěkný předvánoční třídní večírek, předali jsme si dárečky, posouchali hudbu, povídali si a hráli poker. Bylo to pěkné zakončení kalendářního školního roku 2013.

 

 

Více foto ve fotogaleriiVánoční Bowling Tišnov

Dne 18.12 jsme se vydali do Tišnova na bowling. Všichni jsme si pěkně zasportovali a výlet se nám vydařil. Usmívající se Fotky z akce naleznete ve fotogalerii.

 

 


Vánoční besídka

Jak 3. třída slavila Vánoce.

 

 

Fotogalerie:

Vánoce 2013

Huráááá, Vánoce jsou tady a před námi 16 dní prázdnin!!!

Poslední den před vánočními prázdninami jsme si ve třídě zahráli zábavné hry, ochutnali vánoční cukroví a jiné dobroty. Protože byli všichni hodní, každý dostal nějaký dárekUsmívající se

 

 

Fotogalerie:

Vánoční besídka

Jak 1. třída slavila Vánoce.

 

 

Fotogalerie:

Vánoční besídka

V pátek 20. prosince jsme si udělali vánoční besídku, při které nás navštívili i bývalí žáci naší školy.

 

 

Fotogalerie:

Výroba betlémů a adventních věnců - 6.ročník

V hodinách pracovní výchovy jsme vyrobili pěkné adventní věnce a betlémy.

 

 

Fotogalerie:

Výroba betlémů a adventních věnců

V hodině pracovní výchovy jsme vyráběli betlémy a adventní věnce.

 

 

Fotogalerie:

Mikuláš

V pátek 6. 12. přišel Mikuláš i se svými pomocníky k nám do třídy.

 

 

Fotogalerie:

Jak ve škole chodil Mikuláš

Dne 6. 12. do naší školy přišel Mikuláš, Anděl a Čerti.

Když přišli do naší třídy, měli už dva starší žáky zavázané v pytli, protože celý rok zlobili. Mikuláš se nás zeptal, jestli jsme zlobili. My jsme mu odpověděli, že ne. Potom jsme mu přednášeli básničky, zazpívali písničku a on nás odměnil sladkostmi. Nikoho z nás Čerti neodnesli, nezlobit se vyplatilo.

Návštěva nadpřirozených bytostí se mně líbila a už se těším, až za rok přijdou znovu.

Napsala P. Matoušková – žákyně 3. třídy

Fotogalerie:

Jak ve škole chodil Mikuláš

Dne 6. 12. do naší školy přišel Mikuláš, Anděl a Čerti.

Když přišli do naší třídy, měli už dva starší žáky zavázané v pytli, protože celý rok zlobili. Mikuláš se nás zeptal, jestli jsme zlobili. My jsme mu odpověděli, že ne. Potom jsme mu přednášeli básničky, zazpívali písničku a on nás odměnil sladkostmi. Nikoho z nás Čerti neodnesli, nezlobit se vyplatilo.

Návštěva nadpřirozených bytostí se mně líbila a už se těším, až za rok přijdou znovu.

Napsala P. Matoušková – žákyně 3. třídy

 

 

Fotogalerie:

Navštívil nás Mikuláš

Fotogalerie:

Divadlo Reduta

Ve čtvrtek 28. listopadu 2013 jsme se vydali do brněnského divadla Reduta. Viděli jsme dětskou operu Papageno hraje na kouzelnou flétnu, která byla zinscenována podle předlohy Wolfganga Amadea Mozarta. Dětem se představení velmi líbilo.  

 

 

Fotogalerie:

Divadlo Reduta

Ve čtvrtek 28. listopadu 2013 jsme se vydali do brněnského divadla Reduta. Viděli jsme dětskou operu Papageno hraje na kouzelnou flétnu, která byla zinscenována podle předlohy Wolfganga Amadea Mozarta. Dětem se představení velmi líbilo.  

 

 

Fotogalerie:

Zvíře v naší třídě

Spolu s námi obývá naši třídu agama vousatá jménem Sandy, se kterou se občas mazlíme. :-)

 


Vystoupení na Andělském poletování

Jako již tradičně se ve Žďárci konal předvánoční jarmark, který byl letos nazván Andělské poletování.

Žáci základní školy si připravili program pro návštěvníky a naše třída přispěla do díla vystoupením s anglickými pohádkami A little shack (Boudo, budko) a The cock and the hen ( O kohoutkovi a slepičce). Musím říct, že jsem na svoji třídu moc pyšná, protože z mého pohledu se jim vystoupení velmi povedlo. Snad i návštěvníci byli stejně spokojení jako já!

L.Dobrovolná

 


Planetárium Brno

Dne 27.11. jsme se vypravili do nově zrekonstruovaného Brněnského planetária. Usadili jsme se do pohodlných sedaček, zhaslo světlo a jeden z pracovníků planetária nám popsal hvězdnou oblohu, jak vypadá na jaře, v létě, nad podzim a ukázal nám, kde můžeme najít jednotlivá souhvězdí. Poté nám pustili film jméno Astronaut. Byl plný zajímavých 3D efektů, ze kterých se nám někdy až motala hlava. Dozvěděli jsme se v něm, jak se žije kosmonautům ve vesmíru, co se děje s jejich tělem, jaké na ně číhají nástrahy a jak probíhá příprava na pobyt ve vesmíru tady na zemi. Byl to pro nás všechny velký zážitek!


We want to tell you what we like and don´t like...

V hodině angičtiny měli žáci za úkol obkreslit svoje ruce a do jedné napsat co mají rádi a do druhé co rádi nemají. Na závěr hádali, komu které ruce patří. Moc se všem žákům práce povedla, podívejte se sami, jak jim to šlo....:-)

 


Ekologický den

Dne 7.11 jsme se zůčastnili Ekologického dne, který se konal na naší škole.

Každá třída dostala téma, které měla zpracovat. Nám bylo přideleno téma Pijme vodu, pijme pitnou vodu... Povídali jsme si o tom, jak těžký mají v některých zemích lidé život a jak dlouho musí cestovat, aby získali pro sebe a svou rodinu nějakou vodu, pro ně je voda vzácná. Také jsme si zkusili vyrobit nádobu na vodu, ve které jsme pak měli za úkol přenést za co nejkratší časový úsek co nejvíce vody do odměrného válce.

Nádoba na vodu

 

Veškeré postřehy, zjištění a dojmy pak zástupkyně třídy Verča a Iveta prezentovali na společné hodině všech účastníku Ekologického dne.

 

 

Perličkou celého dopoledne byl program s dravci a sovami, který se nám moc líbil. Nad našimi hlavami létali takoví velikáni jako například orel nebo výr velký. Někteří měli dokonce to štěstí si dravce i podržet na ruce.

 

Na závěr celého dne jsme se celý druhý stupeň sešli v projektové učebně, odprezentovali své poznatky a úkoly z celého dne a zahráli si soutěž, kde žáci prokazovali jak znají svoji školu a své učitele.

 

Rozhodně nám to přineslo spoustu nových zážitku a vědomostí! :-)


Divadelní představení Brno


Reduta Brno


Básníci

V literatuře jsme se naučili druhy rýmů a hned jsme také museli vyzkoušet, jací by z nás byli básníci. Posuďte sami....


Ke stažení:


Planetárium

Ve středu 27. listopadu jsme navštívili Hvězdárnu a planetárium v Brně - program Cesta k planetám. Na začátku jsme si prohlédli hvězdnou oblohu i s planetami a nacházeli známá i neznámá souhvězdí. Velký vůz snad našel každýUsmívající se. Potom nám promítli film Astronaut - o výcviku kosmonautů a různých vlivech, které na ně ve vesmíru působí. Exkurze se všem líbila!

Fotogalerie:

Planetárium

Ve středu 27. listopadu se vydal celý druhý stupeň autobusem na exkurzi do Planetária Brno, kde pro ně byl připraven pořad Cesta k planetám.

Program začal v 8:30. Nejdříve jsme si prohlíželi hvězdy, souhvězdí a planety a potom byl promítán film ASTRONAUT, ve kterém byl popsaný výcvik astronauta a také stavba těla, cesta do vesmíru a život v něm. V 10:15 jsme se vrátili zpět do školy, kde pokračovala výuka. Program se nám velice líbil.  

Fotogalerie:

Interaktivní tabule

Na I. stupni, ve třídě, kde probíhá výuka Hv, máme novou interaktivní tabuli. Využíváme ji v literatuře a v Aj. Práce s ní je velice zajímavá a žáky baví. Stačí dotyk prstem a tabule reaguje. Výuka se tak stává zábavnější a zajímavější. Máme v plánu stále více tuto výbornou pomůcku využívat.


Dravci

Na ekologické aktivity navazovala ukázka dravců. Zajímavé bylo, že jsme dravce viděli zblízka a to v tělocvičně. Někteří ptáci dokonce létali nad hlavami dětí. Žáci mohli vidět malou poštolku, štíhlého sokola, různé druhy sov – včetně výra a velkého orla bělohlavého. Žákům se akce líbila a všichni si odnesli mnoho zážitků.

 

Foto z celé akce zde:

Fotogalerie:

Dravci

Na ekologické aktivity navazovala ukázka dravců. Zajímavé bylo, že jsme dravce viděli zblízka a to v tělocvičně. Někteří ptáci dokonce létali nad hlavami dětí. Žáci mohli vidět malou poštolku, štíhlého sokola, různé druhy sov – včetně výra a velkého orla bělohlavého. Žákům se akce líbila a všichni si odnesli mnoho zážitků.

 

Foto z celé akce zde:

 

Fotogalerie:

Ekologický den

Dne 7. listopadu 2013 se naše třída zapojila do celoškolní akce – Eko den. Pro naší třídu bylo zadáno téma : Rostliny a jejich význam pro člověka.

3. třída dostala pracovní listy, které pečlivě zpracovala.

1. třída nakreslila obrázky, které tematicky souvisely se zadaným tematem.

Třeťáci ještě napsali na proužky papíru hesla podporující ochranu přírody. Z těchto prací jsme společně vytvořili nástěnku, která nám připomíná, jak se šetrně chovat k přírodě i ke svému nejbližšímu okolí.

 

 

Fotogalerie:

Ekologický den

Dne 7. listopadu 2013 se naše třída zapojila do celoškolní akce – Eko den. Pro naší třídu bylo zadáno téma: Rostliny a jejich význam pro člověka. 3. třída dostala pracovní listy, které pečlivě zpracovala. 1. třída nakreslila obrázky, které tematicky souvisely se zadaným tematem. Třeťáci ještě napsali na proužky papíru hesla podporující ochranu přírody. Z těchto prací jsme společně vytvořili nástěnku, která nám připomíná, jak se šetrně chovat k přírodě i ke svému nejbližšímu okolí.

 

 

Fotogalerie:

Exkurze na SŠ a ZŠ Tišnov

foto zde

 

Dne 13.11.2013 navštívili žáci 9. a 8. ročníku naší školy Střední školu a Základní školu v Tišnově. Seznámili se s možnostmi studia na této škole. Prohlédli si odborné učebny, dílny a moderní zemědělskou techniku.


Nábor na učilišti v Tišnově

Ve středu 13. listopadu 2013 se vydali osmáci a deváťáci autobusem do Tišnova, kde se konal Den zemědělské techniky a při této příležitosti si prohlédli tamější učiliště. Nejprve jim byly podány informace o studiu a poté si prošli školu. Následně se přesunuli do dílen, kde se seznámili s místními možnostmi. Mezi studenty učiliště byli i bývalí žáci naší základní školy. Dětem se akce líbila a uvidíme, jestli se nějaký žák na tuto školu bude hlásit. Více informací o tišnovském učilišti naleznete zde  

Fotogalerie:

Ekologický den

Dne 6. listopadu jsme se chystali na Ekologický den a zkoumali jsme kvalitu vody z různých zdrojů. Výsledkem bylo, že nejchutnější voda je z nedaleké studánky. Ve třídě následovala výroba plakátů k čistotě vody.

Fotogalerie:

Ekologický den

Foto zde:

Dne 7.11.2013 jsme měli ve škole ekologický den. Ráno jsme se s paní učitelkou přivítali a dostali pracovní listy. Vytvořili jsme skupinky,kde si děti zvolily zástupce. S paní učitelkou jsme vyplnili listy namalovali obrázek a podívali se na film o vodě. Pak jsme se šli podívat na čističku ve škole a dravé ptáky do KD ve Žďárci. Pan sokolník nám ukazoval různé dravce. Největšího, kterého jsme viděli byl orel bělohlavý. Jednoho menšího dravce jsem měla na ruce. Druhý den jsme společně vytvořili na třídění odpodu Plastíka a Papíráka. Akce se nám moc líbila.

Zapsala Lenička


Ekologický den

Ve středu 7.11.2013 se konal na naší škole ekologický den na téma Voda.Ve středu nám paní učitelka řekla, že druhý den se nebudeme učit  a budeme si povídat o vodě. Moc jsme se těšili, co nového se dozvíme. Povídali jsme si s paní učitelkou, jak máme šetřit vodou,jakou vodu můžeme pít. Malovali jsme obrázek a přitom se dívali na film o vodě v přírodě. Společně se třídou jsme se šli podívat na čističku odpadních vod, kterou máme ve škole. Potom jsme šli se podívat na ukázku dravců do KD ve Žďárci. Pan sokolník nám předvedl, jak létá sova pálená,výr velký a káně. Tento den se mi moc líbil.

Zapsal Kubík

Foto zde:


Ekologický den v 9. ročníku


Ekoden

7. listopadu se na naší škole konal Ekologický den. Naše třída zpracovávala téma Vody není nikdy dost. Na druhém stupni jsme provedli a vyhodnotili anketu, jak kdo doma hospodaří s pitnou vodou. V další hodině jsme vyrobili nástěnku s nápady, jakým způsobem můžeme vodou šetřit.

Fotogalerie:

Drakiáda

V pondělí 14. 10 2013 jsme šli pouštět draky na pole za rybníkem. Jedním z cílů bylo, aby se prvňáčci seznámili s okolím školy. To se nám podařilo splnit. Bohužel však nefoukal vítr a tak draci nelétali. Letěli pouze v případě, když  se s nimi děti rozběhly z kopce.

Bylo však  pěkné, slunečné počasí a tak jsme si pobyt v přírodě užili.

 

Zapsala: Hana Cybulská tř.uč.

foto zde

 

 


Drakiáda

V pondělí 14. 10 2013 jsme šli pouštět draky na pole za rybníkem. Jedním z cílů bylo, aby se prvňáčci seznámili s okolím školy. To se nám podařilo splnit. Bohužel však nefoukal vítr a tak draci nelétali. Letěli pouze v případě, když  se s nimi děti rozběhly z kopce.

Bylo však  pěkné, slunečné počasí a tak jsme si pobyt v přírodě užili.

 

Zapsala: Hana Cybulská tř.uč.

foto zde


První pomoc

Dne 8. 10. 2013 proběhla na naší škole beseda se zdravotní sestrou   na téma

„ Poskytování první pomoci“. Beseda byla určena pro žáky I. stupně.

Děti si zopakovaly to, co již znaly. Na modelových situacích se seznámily se situacemi, které je mohou potkat v běžném životě.

Přednášky tohoto typu jsou pro děti velmi přínosné a je důležité je každoročně opakovat.

Zapsala tř. uč. – Hana Cybulská

foto zde


Nový školní rok

září


1. tř. je spojena se 3. třídou. Celkemtřídu navštěvuje 17 žáků.

 

Seznam žáků 1. třídy

 

1. Buček Ondřej

 

2. Dolíhal Rostislav

 

3. Drápela Vojta

 

4. Jakeš Václav

 

5. Kadlecová Karolína

 

6. Lundová Veronika

 

7. Minařík Vojtěch

 

8. Svoboda Jan

 

9. Valík Jan

 

Třídní učitelka – Mgr. Hana Cybulská

Školní rok byl zahájen 2. září 2013  - v pondělí. Nejprve děti přišly s rodiči do třídy, kde se budou učit celý školní rok.

 

Seznámily se s novými spolužáky i  s p. učitelkou. Vyzkoušely si, jak se sedí ve školní lavici.

 

V 9. 00 hod. jsme společně odešli do tělocvičny a tam paní ředitelka slavnostně zahájila nový školní rok. K žákům, rodičům i zaměstnancům také promluvil pan starosta Štěpánek a paní Libosvárská.

Na závěr byli budoucí žáčci 1. tř. pasováni na „ Prvňáky“ a byli obdarováni drobnými dárky, které využijí během školního roku.

Všem žákům přeji při vstupu do 1. tř. hodně zdaru, úspěchů i spokojenosti.

Zapsala: Hana Cybulská

foto zde


Z hodiny angličtiny

My family


Ke stažení:


Z hodiny literatury

V hodině literatury představovali žáci zábavným způsobem nejhezčí knihu, kterou kdy přečetli. Podívejte se na nejzdařilejší práci.  


Ke stažení:


Z hodiny němčiny

V hodině němčiny předsatavovali žáci v rámci opakování sedmého ročníku svého rodinného příslušníka nebo svého kamaráda.


Ke stažení:


Vazba I like a I don´t like

V Angličtině jsme se učili vazbu I like a I don´t like (Mám rád a nemám rád). Podívejte se, co mají či nemají rádi žáci 8. ročníku.


Ke stažení:


anglická slovíčka

V hodině angličtiny jsme se snažili zapamatovat nová slovíčka. K tomu jsme si pomáhali vlastními obrázky.


Ke stažení:


vyjmenovaná slova

V hodině českého jazyka jsme opakovali vyjmenovaná slova zábavnou formou. Pokusili jsme se vyrobit obrázkovou pomůcku pro nácvik vyjmenovaných slov. Snad v nich budeme dělat už minimum chyb!


Ke stažení:


Z hodiny přírodopisu

V hodinách přírodopisu probíráme savce a dozvídáme se mnoho zajímavých věcí. Věděli jste, že má delfín stejnou teplotu těla jako člověk?

Někdy se také učíme navzájem    foto zde


Z hodiny slohu

Hrátky s písmenem PSmějící se

Pan Pučálka popíjel pivo. Paní Pučálková počkala před potravinami. Potom přijel pan prodejce, protože potřeboval prodat pár ponožek. Později přišla paní Petrová pro pár paprik. Pan prodejce pěkně poděkoval. Potom prodal paní Pučálkové pečivo, perníky, pivo. Pak paní Pučálková potřebovala prášek, poněvadž prala prádlo. Později připravila pohoštění pro prarodiče. Potom přišly pratety, přivedly pejska Punťu. Punťa papal párek. Petr při pohoštění procvičoval přírodovědu, protože psali písemku. Přinesl pětku. Pan Pučálka přísně Petra potrestal.

Práci psal Pepa, pan Pitour plus přátelé

 

Petra pořádá párty. Pozvala pět přátel. První přišla Pavla Potůčková. Petra Pavlu pěkně přivítala. Potom přišel Pepa Popleta. Petra Pepu přivítala. Potom přišli Patrik Pitour, Prokop Pstruh, Petr Pardál. Po příchodu přátel propukla pekelná párty. Přátelé poslouchali popové pecky. Petr povídá: "Parádní pecky!"Přátele párty pěkně pobavila. Po půlnoci přijela policie, protože Pavla poskakovala po polňačce poloopilá. Přátelé Pavly prosili policii: "Promiňte, Pavla prostě popíjela." Policie prosbu přijala.

Monika a Klára


Halloween

Dne 23.10. jsme si v hodině anglického jazyka udělali Halloweenskou hodinu, řekli jsme si, kdy, proč a jak se slaví Halloween a jaké jsou hlavní symboly tohoto svátku. Vypracovali jsme Halloweenský pracovní list a křížovku a také jsme si vyzkoušeli některé z tradičních aktivit napřiklad tvorbu můmie z toaletního papíru. Mumie se žákům moc povedla a myslím, že jsme si celou hodinu všichni pěkně užili. :-)

 

 


Dějepis - doba kamenná

Od začátku školního roku jsme se v hodinách dějepisu seznamovali s životem lidí v době kamenné. Už víme, čím se živili, jak žili, co vyráběli....oni byli docela šikovní.

foto zde


První pomoc

Dne 8. 10. 2013 proběhla na naší škole beseda se zdravotní sestrou   na téma

„ Poskytování první pomoci“. Beseda byla určena pro žáky I. stupně.

Děti si zopakovaly to, co již znaly. Na modelových situacích se seznámily se situacemi, které je mohou potkat v běžném životě.

Přednášky tohoto typu jsou pro děti velmi přínosné a je důležité je každoročně opakovat.

Zapsala tř. uč. – Hana Cybulská

foto zde


Nový školní rok

Seznam žáků 3. třídy

1. Doležal Kristián

2. Holánková Adéla

3. Holubář Adam

4. Matoušková Pavlína

5. Musilová Eliška

6. Mühlhansl Jan

7. Šubertová Aneta

8. Vokřálová Aneta

 

3.tř. je spojena se 1. třídou. Celkem třídu navštěvuje 17 žáků. Všem žákům přeji hodně úspěchů ve školní práci a mnoho krásných zážitků s kamarády ve třídě.

Třídní uč.: Mgr. Hana Cybulská


Z hodin fyziky


Ročníkové práce


Začínáme

Na začátku letošního školního roku se rozšířily naše řady o dvě nové žákyně. Nicole a Věra jsou dvojčata a přestoupily k nám z Brna. Přejeme jim, aby se jim u nás líbilo.


Drakiáda


Naše třídní parta

Tak to jsme my, už jsou z nás sedmáci. :-)


Zleva: Míša, Danek, David, Slávek

 

Zleva: Kuba, Míra, Matěj

 

Zleva: Verča, Ivča, Kristina

 

Jediný kdo nám tu chybí je Tomáš, ale to brzy napravíme. :-)


Dramatizace v hodinách angličtiny

V rámci aktivního procvičování anglického jazyka žáci nacvičují dvě anglické pohádky, na jejichž představení se můžete těšit na tradičním Mikuláškém jarmarku, který se bude konat v listopadu.


Naše 6. třída

Tak už jsou z nás "druhostupňáci" a už se tady zabydlujemeUsmívající se. Kdo z nás přes prázdniny vyrostl? Větší, menší....hned to zjistíme.

foto zde


První pomoc


První pomoc


Drakiáda

V pondělí 14.října jsme měli ve škole drakiádu.Ráno jsme si i s druhou třídou sedli do kruhu před tabuli. Na ní byl namalovaný drak. Povídali jsme si o podzimu i o pouštění draků. Potom jsme na výkresy naťupkovali houbičkou podzimní barvy. Než nám to zaschlo, vybarvili jsme a vystříhali papírové vlaštovky. Konečně jsme vyrazili k rybníku pouštět draky. Vítr ale nefoukal ani na kopci. My jsme to však nevzdávali. Bohužel draci nevzlétli. Hráli jsme proto hry. Po návratu do školy jsme dodělali vlaštovky. Byl to skvělý den. Zapsala Lenka Štursová

Foto zde:


Putování pravěkem


seznam žáků

 

V letošním školním roce 2013/14 došlo ke změně třídního učitele a spojení tříd. Čtvrtý ročník je spojen s druhým ročníkem.Třídní učitelka je Helena Veselá. Všem žákům přeji úspěšný rok, mnoho pěkných zážitků a nových kamarádů. Veselá -tř.uč.

 

 

Seznam žáků

Třídní učitelka: Mgr. Helena Veselá

Kontakt: HVESEL@seznam.cz

 

4.třída

1.Jakešová Anna

2.Jakešová Ivana

3.Lišková Veronika

4.Neubauerová Zuzana

5.Sysel Jiří

6.Šibor Dominik

7.Štěpánek Jan

8.Štursová Lenka


Seznam žáků

 

Seznam žáků

Třídní učitelka: Mgr.Helena Veselá

Kontakt: HVESEL@seznam.cz

Asistent pedagoga: Galina Mynářová

 

2.třída

1.Monika Balažíková

2.Matěj Gloser

3.Martin Habán

4. Libor Hubl

5.Martina Jarošová

6.Tereza Mazánková

7.Jakub Mühlhansl

8.Lucie Neubauerová

9.Vít Štěpánek

 

V letošním školním roce 2013/14 druhá třída je spojena se čtvrtým ročníkem. Celkem  ve třídě je 17 kamarádů. Třídní učitelka je H.Veselá, asistentka pedagoga je G.Mynářová, která pomáhá M. Balažíkové ve vyučování .

Přeji všem žákům hodně úspěchů ve škole a mnoho pěkných zážitků. Veselá - tř.uč.
KONTAKTY

Základní škola a Mateřská škola
Václava Havla Žďárec,
okres Brno-venkov
Žďárec 28
594 56

zszdarec@seznam.cz

IČO: 709 405 84
Datová schránka: t847aex
FORMULÁŘ

Přejete si nás kontaktovat?

Jméno:
Telefon:
Email:
Zpráva:
Nevyplňujte email:


© ZŠ a MŠ Václava Havla Ždárec & Štefl software