Náš výlet

Konečně jsme se dočkali a jeli jsme na dvoudenní výlet. První den jsme navštívili jeskyně Na Turoldu v Mikulově, archeologické muzeum v Dolních Věstonicích a ubytovali jsme se v chatkách. Protože pršelo, nemohli jsme jít na Pavlovské vrchy. Prošli jsme se alespoň kolem nádrže Nové Mlýny a viděli jsme nezatopený kostelík obce Mušov. Druhý den jsme trávili v Lednici, byli jsme ve skleníku, v zámku, loďkou jsme pluli k Minaretu a nazpět pěšky. Unavení a spokojení jsme přijeli zase domů. Foto


Ročníkové práce - prezentace

V úterý 4.června jsme obhajovali naše ročníkové práce. Prezentace jsme promítali na interaktivní tabuli. Hodnotila nás čtyřčlenná komise - naše třídní učitelka, konzultant naší práce, přísedící učitel a člen žákovského parlamentu. Také přišli naši rodiče a žáci 8.ročníku. Nervozita byla, ale vše jsme dobře zvládli. Foto


Ročníkové práce - pořadí prezentací, komise

Vážení rodiče, v úterý 4. června od 12.30 do 14.30 hod. bude v projektové učebně probíhat prezentace ročníkových prací Vašich dětí. Všechny Vás srdečně zveme, přijďte se podívat, jaká zajímavá témata dokázaly Vaše děti pěkně zpracovat.

Za kolektiv učitelů se na shledanou těší Jakešová Jana, třídní učitelka


Ke stažení:


Den Země

Naše škola se připojila k oslavám Dne Země. Nejprve jsme hrabali a zametali před školou a u kašny. Potom jsme ve třídě dělali pracovní listy o přírodě, odpadech a životním prostředí. Připravili jsme si pro mladší žáky čtyři stanoviště, na kterých plnili různé úkoly. Nakonec jsme si mohli opéct špekáčky a zahrát si fotbal. Polovina naší třídy tento den dělala přijímací zkoušky na střední školy, tak jsme jim drželi palce.

Foto


Kyberšikana

V pátek 22.3.2013 se naše třída zúčastnila přednášky o kyberšikaně. Povídala si s námi paní policistka. Byli jsme překvapeni, jaká nebezpečí na nás mohou na internetu číhat. Pouštěla nám situace, které se opravdu staly. Varovala nás před vkládáním osobních údajů na facebook. Přednáška byla zajímavá.

foto zde


Chemie nás baví

Baví nás především pokusy. Flambování je nejenom zajímavé, ale i voňavé a chutné. Foto


Týden vody

V březnu jsme se věnovali jeden týden vodě. Každá třída měla využít téma VODA v různých vyučovacích předmětech.

Katka se Simonou vytvořily hezký plakát, Alena křížovku, Pavla cestu vody naší řeky Libochůvky až do Černého moře, David česká vodní nej, Tomáš a Adam koloběh vody. V matematice jsme vypočítali kolik peněz ročně dáme za balenou vodu a kolik za vodu z vodovodu.

Vše jsme prezentovali ostatním žákům naší školy. Foto


Moji milí deváťáci

Ráda bych napsala pár slov o svých žácích Usmívající se. Jsem jejich třídní teprve druhým rokem. Všichni jsou moc fajn a hezky se k sobě chovají, je s nimi legrace a jsou dobrá parta. Nemají rádi písemky a zkoušení, ale rádi se dozvídají nové informace, mají hodně otázek.

Přeji jim, aby si dobře zvolili střední školu, aby mohli vykonávat povolání, které by je opravdu bavilo a aby měli i nadále dobré kamarády a cítili podporu od svých rodičů.     Jakešová, třídní učitelka


Václav Havel a charta třídy

Každý žák naší třídy ví, že školu ve Žďárci navštěvoval Václav Havel, který bydlel na Havlově. Chtěli jsme se o našem bývalém prezidentovi dozvědět více: Štěpán zjistil, jaké profese a posty během svého života měl, a Jirka o panu Havlovi napsal referát.

Chartou třídy, kterou si žáci navrhli, jsme si zapsali pravidla, podle kterých se budeme v naší třídě chovat.

Foto


Pokyny ročníková práce


Deváťáci píší o své třídě


9.třída

Naše třída tento rok obdržela nové mikiny a ty jsou fakt super.

Tento rok  je náš poslední, proto si ho pořádně musíme užít.

Martin Karásek

fotky http://skolazdarec.rajce.idnes.cz/mikiny_a_vanoce_9._rocnik/

 


Ke stažení:


Jak jsme si osladili život na konci školního roku

Nikola Mynářová přinesla do školy stroj na výrobu cukrové vaty. Tři dny jsme se věnovali výrobě této pochutiny. Na všechny se dostalo minimálně dvakrát. Jak žáci, tak i učitelé byli moc spokojeni.

FOTO ZDE


Jak jsme si osladili život na konci školního roku

Nikola Mynářová přinesla do školy stroj na výrobu cukrové vaty. Tři dny jsme se věnovali výrobě této pochutiny. Na všechny se dostalo minimálně dvakrát. Jak žáci, tak i učitelé byli moc spokojeni.

FOTO ZDE


Náš výlet do Anthroposu


Agama

foto zde

 

Školní agama se jmenuje Sandy. Dostala jméno podle toho, že má v teráriu písek ( sand ). Agama je ještěrka, která potřebuje teplo.  Proto má v teráriu dvě žárovky. Je na škole velmi oblíbená. Dostává na jídlo trávu, salát rukolu, šváby, cvrčky, moučné červy a také vitamíny. Agama je hodné zvíře, ale dokáže být hrozně rychlá. Péče o ni nás baví.

 

Veronika Jakešová a Iveta Balážíková


Den Slabikáře


Den Slabikáře


Den Země

Foto zde:

 

Dne 23.4. 2013 proběhla na naší škole oslava Dne Země. V úvodu sportovního dopoledne děti si povídaly o významu Země a vypracovávaly pracovní listy. Žáci z druhého stupně pod vedení paní učitelky Mgr. Jakešové připravili žákům soutěživé dopoledne na čtyřech stanovištích, kde družstva plnila různé úkoly.

Na prvním stanovišti děti sbíraly odpadky a stavěly komín z papírových krabic. Na druhém stanovišti byl připraven úkol na znalost historie vzniku Dne Země a vytváření obrázků z plastových víček. U třetího stanoviště museli žáci předvést pekelné soustředění při přenášení víček na lžičce. Také poslední stanoviště bylo náročné na správnou mušku. Úkolem žáků bylo správně roztřídit odpad a umístit ho do správného koše.

Na závěr pěkného dopoledne si všichni opekli špekáček na ohništi, které nám připravil pan školník Petr Žák. Děkujeme všem, především paní učitelce Jakešové za  pěkné a zábavné dopoledne.


Den Země

Foto zde:

Dne 23.4. 2013 proběhla na naší škole oslava Dne Země. V úvodu sportovního dopoledne děti si povídaly o významu Země a vypracovávaly pracovní listy. Žáci z druhého stupně pod vedení paní učitelky Mgr. Jakešové připravili žákům soutěživé dopoledne na čtyřech stanovištích, kde družstva plnila různé úkoly.

Na prvním stanovišti děti sbíraly odpadky a stavěly komín z papírových krabic. Na druhém stanovišti byl připraven úkol na znalost historie vzniku Dne Země a vytváření obrázků z plastových víček. U třetího stanoviště museli žáci předvést pekelné soustředění při přenášení víček na lžičce. Také poslední stanoviště bylo náročné na správnou mušku. Úkolem žáků bylo správně roztřídit odpad a umístit ho do správného koše.

Na závěr pěkného dopoledne si všichni opekli špekáček na ohništi, které nám připravil pan školník Petr Žák. Děkujeme všem, především paní učitelce Jakešové za  pěkné a zábavné dopoledne.


Noc s Andersenem


Noc s Andersenem

Foto zde:

 

Noc s Andersenem

U příležitosti narození světového pohádkáře Hanse Christiana Andersena se na naší škole sešli čtenáři, aby si připomenuli krásné pohádky, které provází všechny dětské generace. V letošním roce se akce zúčastnilo 38 dětí.

Po zahájení na děti čekal pěkný program  s různými činnostmi a pohádkovými úkoly. Za správné vyřešení úkolů byly děti odměněny sladkostmi.

Po večeři se děti uložily ke spánku a při poslechu pohádky se přenesly do říše snů.

 


Dopravní výchova

Foto zde:

 

V rámci měsíce bezpečnosti jsme společně s první třídou celý týden plnili úkoly z dopravní výchovy. Povídali jsme si o bezpečnosti na komunikaci, jak se chovat  v dopravních prostředcích, o  správném vybavení kola. Vyvrcholením byla jízda zručnosti na kolech a koloběžkách. Soutěžení se nám líbilo.


Dopravní výchova


Jaro očima dětí


Jaro očima dětí


 

 

EKOLOGICKÝ OBRÁZKOVÝ DENÍK

 

V měsíci březnu se naše třída zapojila do zpracování " Ekologického obrázkového deníku".

Žáci do něj ztvárňují svoje představy o tom, jak se správně chovat a neničit životní prostředí.

Deník je součástí vzdělávacího programu - eco learning společnosti Panasonic - enviromentální výchova.

Jde o soutěžní aktivitu a je možné, že právě žáci naší třídy vyhrají některou ze zajímavých cen.

Další informace lze najít : www.panasonic.cz, odkaz kids school - eco learning.


TV Hýbejte se kostičky


TV Hýbejte se kostičky


Práce na PC


Práce na PC


 

 

EKOLOGICKÝ DENÍK

 

V měsíci březnu se naše třída zapojila do zpracovávání "Ekologického deníku".

Deník je obrázkový a žáci do něj ztvárňují svoje představy o tom, jak se správně chovat a neničit životní prostředí.

Deník je součástí vzdělávacího programu - eco learning společnosti Panasonic¨- enviromentální výchova

Jde o soutěžní aktivitu a je možné, že právě žáci naší třídy mohou vyhrát některou ze zajímavých cen.

Další informace lze najít: www.panasonic.cz, odkaz kids school-eco learning.


 

 

 

   únor 2013

  ETICKÁ VÝCHOVA

Jeden únorový den jsme ve škole malovali obrázky, které se zaměřily na plnění ETICKÉ VÝCHOVY.

Věnovali jsme se tematům: jak se chovat k postiženým lidem, jak je správné  pomáhat starým lidem,

proč se nikomu neposmívat, nikoho nezesměšňovat, chovat se k sobě se vzájemnou úctou, ...

Obrázky se podařily a máme je na nástěnce doteď.

                Sepsali žáci 4. třídy - M. Svoboda, N. Matoušková, K. Svobodová


 

 

    únor 2013

  

 ETICKÁ VÝCHOVA

Jeden únorový den jsme ve škole malovali obrázky, které vycházely z ETICKÉ VÝCHOVY.

Po namalování je paní učitelka vyvěsila na nástěnku, kterou máme ve třídě. Na obrázcích

jsou nápisy: jak se chovat k postiženým dětem, proč máme pomáhat starým lidem, proč se nemáme

nikomu posmívat, jak se chovat mezi sebou navzájem, ...

O každém obrázku jsme si něco pověděli. Obrázky na nástěnce visí až doteď.

                         Sepsali žáci 3. a 4. třídy
Dílničky: Příprava palačinek

Foto zde:


Dílničky: "Co si dáme na svačinku?"

Foto zde.


Etická výchova


Dílničky: Příprava palačinek

Foto zde:


Dílničky: "Co si dáme na svačinku?"


Etická výchova


Matematický klokan


V pátek 22. března 2013 se naše třída zúčastnila poprvé mezinárodní soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN v kategorii Cvrček.

Tabulka umístění:

1. Eliška Musilová - 43 b.

2. Aneta Vokřálová - 38 b.

3. Adéla Holánková - 34 b.

4. Pavla Matoušková - 33 b.

5. Aneta Šubertová -31 b.

Jan Mühlhansl - 31 b.

6. Kristián Doležal - 26 b.

Adam Holubář -26 b.

Ve finále každý se stal vítězem, protože všem se podařilo úkoly splnit v daném limitu.

Foto zde:


kraslice

foto zde


 

    CHARTA TŘÍDY

 

    Chartu třídy jsme vytvořili na veliký papír, má sedm bodů. Vycházeli jsme ze zásad chování

    v mezilidských vztazích.

    Chartu jsme vyzdobili obrázky, které symbolizují školní potřeby. Pracovali jsme na ní společně

    a uvědomovali si, že jsme sehraná parta. Chtěli bychom se navzájem kamarádit a do školy chodit s úsměvem.

    Leden 2013                           Napsali :L. Babičková, K. Hublová, S. Minaříková, N. Mynářová


       

 

    V měsíci lednu jsme začali pracovat na "CHARTĚ TŘÍDY".

    Vycházeli jsme ze zásad chování v mezilidských vztazích.

    Chartu jsme vytvořili na veliký papír, má 7 bodů. Chartu jsme vyzdobili obrázky,

    které symbolizují školní potřeby.

    Tvořili jsme ji tak, abychom si všichni uvědomili, že jsme sehraná parta. Budeme se navzájem

    kamarádit, abychom do školy chodili s úsměvem.     


Výchova ke zdraví

Žáci vymýšleli postery pro podporu plánovaného rodičovství.

Fotky nejvydařenějších prací najdete zde


Pololetní vysvědčení

Dnešní den byl pro mnoho žáků dnem, kdy se dozví, jak se snažili během šesti měsíců v letošním školním roce. Pololetí jsme ukončili malým pohoštěním. Uvařili jsme si sladký puding. V přípravě jsme se střídali a než se sladký pokrm uvařil, někteří žáci chystali ovoce na ozdobení. Po pohoštění jsme si zahráli hry a potom nastal očekávaný okamžik. Všichni byli s hodnocením spokojeni a těší se na druhé pololetí.

 

foto zde


První vysvědčení

Dnešní den byl pro naše prvňáčky dnem slavnostním. Dostali své první vysvědčení. Prokázali svoji statečnost a odvahu za několik pár měsíců. Dokázali se vypořádat s nástrahami čísel v matematice a nezbednými písmenky. Naučili se soustředit ve škole a plnit si spoustu úkolů. Mrštnost a obratnost se stala jejich předností v tělesné výchově. Snaží se spolu komunikovat a pomoc svému spolužákovi v nesnázích. Své pocity a zážitky ztvární ve výtvarné výchově.

Do dalšího pololetí přeji všem školákům hodně úspěchů a splnění svých přání.

Třídní učitelka Helena Veselá

foto zde


Z hodin fyziky - šesťáci určují hustotu tělesa


Předškoláci ve škole

11.1.2013 třetí vyučovací hodinu přišli předškoláci z MŠ ve Žďárci do naší třídy se podívat na práci svých kamarádů z první třídy.Spolu s prvňáčky si zahráli hry a potom se podívali na maňáskovou pohádku O červené Karkulce,kterou jim zahráli druháci. Ve škole se jim líbilo a už se těší na zápis do první třídy.

Foto zde:


Předškoláci ve škole

11.1.2013 předškoláci navštívili spolu s paní učitelkou A.Maláčovou svoje kamarády v 1.třídě. Přišli se podívat co se děti naučili a co je bude čekat až přijdou do školy.Ve škole se jim líbilo,zahráli si s dětmi hry a podívali se na pohádku O budce,kterou jim naši prvňáčci zahráli.

Foto zde:


 

foto zde


Vánoce

 

Foto zde


MIKULÁŠSKÝ JARMARK – 2. 12. 2012

Už na začátku listopadu děti začaly hovořit o Mikulášském jarmarku, o tom, co bychom mohli připravit. Vymysleli  jsme, jak ozdobit vánoční stromek  a ozdoby jsme vyrobili. Začali jsme nacvičovat pásmo básní, písní a koled. V průběhu celého měsíce jsme museli neustále repertoár upravovat, protože děti začaly postonávat. Na závěr však dopadlo vše velmi dobře, děti vystupovaly odvážně až suverénně.  Po vystoupení přišel Mikuláš, Čert a Anděl a všem dětem přinesl nadílku.

Po vystoupení na všechny čekaly Dílničky, kde si mohly vytvořit adventní věneček, namalovat na sklo, ozdobit perníčky nebo něco vytvořit z papíru.

Akce byla velmi zdařilá a byl to krásný vstup do adventního období.


PRVNÍ POMOC

24. 10. do školy přijeli na besedu záchranáři. Žáci byli seznámeni s pravidly poskytování první pomoci, byla připomenuta důležitá telefonní čísla, kam volat v případě potřeby. Prakticky si vyzkoušeli masáž srdce – na cvičné figurině  dospělého člověka i kojence.  Největší  lákadlo  ale bylo záchranářské  auto i jeho vybavení. Beseda byla na jedné straně odborná , ale na druhé straně přizpůsobená věku dětí a tím pádem i srozumitelná. Takové besedy by bylo dobré každý rok opakovat a stále připomínat, co je potřebné udělat, když se kdokoliv z nás ocitne v nějaké mezní životní situaci.


HALLOWEEN

Projekt – KDOPAK TO TU STRAŠÍ?

Projekt probíhal celý týden od22. 10. – 31. 10.

Povídali jsme si o původu svátku, o tom, jek se Halloween slaví v Anglii nebo v USA a v Kanadě. Cenné informace jsme získali od paní Libosvárské, která před lety v Kanadě pobývala. Naučili jsme se anglickou písničku, řešili jsme rébusy – v matematice, v českém i anglickém jazyce. Ve Vv děti vyráběly dekorace – dýně, strašidla a v Dílničkách jsme upekli  „ Halloweenský strašidelný koláč“, který jsme patřičně strašidelně ozdobili. Toto téma plynule přešlo v přípravu na naše Dušičky.


DRAKIÁDA

Dne 3. 10. jsme se vypravili na kopec  za Žďárec. Počasí nám přálo, bylo slunečno a mírně větrno. Draci krásně létali a vytvářeli na obloze krásnou podívanou. Děti si tuto zábavu opravdu užily. Zpět do školy se ji vůbec nechtělo, ale vidina opečeného špekáčku přece jenom zvítězila. Ve Vv jsme pak ty nejhezčí draky nakreslili a jaká to byla velká zábava na kopci, tak výtvarná díla byla neméně krásná.


DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Projekt – byl uskutečněn  2. 10.

Projekt probíhal ve dvou částech – teoretické a praktické. Obě části vedl instruktor.

V teoretické části byli žáci seznámeni s tím, že jsou budoucí řidiči a jsou už nyní účastníky silničního provozu.  Za pomocí mnohých obrazových materiálů poznávali základní pravidla silničního provozu, uvědomovali si – kdo je účastník silničního provozu – chodec, cyklista, dopravní prostředek, poznávali pravidla  – kde si hrát – vhodná x nevhodná místa, poznávali  vybrané dopravní značky, rozeznávali světelné signály a řešili modelové situace. Nebyla opomenuta povinná výbava jízdního kola a také cyklisty.

V praktické části si procvičili jízdu na kole – na improvizovaném dopravním hřisti – za školou. Kola si žáci přivezli z domova. Nezapomněli ani povinné přilby.  Na kolech se pocvičili ve zdolávání překážek – jízda zručnovti a zahráli si na chodce i cyklisty při prjíždění křižovatky.

Akce byla velmi zdařilá, žácí se při ní pobavili a přitom získali hodně informací, které jim budou k užitku.


PLAVECKÝ VÝCVIK

Od 14. 9. – 23. 11. probíhal plavecký výcvik a to 1x týdně, vždy v pátek.                                             

Jezdili jsme do Aquaparku v Kuřimi.Žáci byli během výuky rozděleni do skupin dle svých schopností a dovedností. Zkušené instruktorky plavání  se dětem intenzívně věnovaly a za krátkou dobu všichni udělali značné pokroky. Ti, kteří již měli nějaké dovednosti , si brzy osvojili základy plaveckých stylů, a ti, kteří plavat neuměli, začali splývat a dělat první tempa. Na závěr všichni žáci absolvovali testy plavecké zdatnosti a podle výkonů byli odměněni  tzv. Mokrým vysvědčením. Z plavání byly všechny děti nadšené a doufám, že se v přístím školním roce bude plavání opakovat.


MIKULÁŠSKÝ JARMARK – 2. 12. 2012

Už na začátku listopadu děti začaly hovořit o Mikulášském jarmarku, o tom, co bychom mohli připravit. Vymysleli  jsme, jak ozdobit vánoční stromek  a ozdoby jsme vyrobili. Začali jsme nacvičovat pásmo básní, písní a koled. V průběhu celého měsíce jsme museli neustále repertoár upravovat, protože děti začaly postonávat. Na závěr však dopadlo vše velmi dobře, děti vystupovaly odvážně až suverénně.  Po vystoupení přišel Mikuláš, Čert a Anděl a všem dětem přinesl nadílku.

Po vystoupení na všechny čekaly Dílničky, kde si mohly vytvořit adventní věneček, namalovat na sklo, ozdobit perníčky nebo něco vytvořit z papíru.

Akce byla velmi zdařilá a byl to krásný vstup do adventního období.


PRVNÍ POMOC

24. 10. do školy přijeli na besedu záchranáři. Žáci byli seznámeni s pravidly poskytování první pomoci, byla připomenuta důležitá telefonní čísla, kam volat v případě potřeby. Prakticky si vyzkoušeli masáž srdce – na cvičné figurině dospělého člověka i kojence. Největší lákadlo ale bylo záchranářské auto i jeho vybavení. Beseda byla na jedné straně odborná , ale na druhé straně přizpůsobená věku dětí a tím pádem i srozumitelná. Takové besedy by bylo dobré každý rok opakovat a stále připomínat, co je potřebné udělat, když se kdokoliv z nás ocitne v nějaké mezní životní situaci.


HALLOWEEN

Projekt – KDOPAK TO TU STRAŠÍ?

Projekt probíhal celý týden od 22. 10. – 31. 10.

Povídali jsme si o původu svátku, o tom, jek se Halloween slaví v Anglii nebo v USA a v Kanadě. Cenné informace jsme získali od paní Libosvárské, která před lety v Kanadě pobývala. Naučili jsme se anglickou písničku, řešili jsme rébusy – v matematice, v českém

 i anglickém jazyce. Ve Vv děti vyráběly dekorace – dýně, strašidla a v Dílničkách jsme upekli  „ Halloweenský strašidelný koláč“, který jsme patřičně strašidelně ozdobili. Toto téma plynule přešlo v přípravu na naše Dušičky.

 


DRAKIÁDA

Dne 3. 10. jsme se vypravili na kopec  za Žďárec. Počasí nám přálo, bylo slunečno a mírně větrno. Draci krásně létali a vytvářeli na obloze krásnou podívanou. Děti si tuto zábavu opravdu užily. Zpět do školy se ji vůbec nechtělo, ale vidina opečeného špekáčku přece jenom zvítězila. Ve Vv jsme pak ty nejhezčí draky nakreslili a jaká to byla velká zábava na kopci, tak výtvarná díla byla neméně krásná.


DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Projekt – byl uskutečněn  2. 10.

Projekt probíhal ve dvou částech – teoretické a praktické. Obě části vedl instruktor.

V teoretické části byli žáci seznámeni s tím, že jsou budoucí řidiči a jsou už nyní účastníky silničního provozu.  Za pomocí mnohých obrazových materiálů poznávali základní pravidla silničního provozu, uvědomovali si – kdo je účastník silničního provozu – chodec, cyklista, dopravní prostředek, poznávali pravidla  – kde si hrát – vhodná x nevhodná místa, poznávali  vybrané dopravní značky, rozeznávali světelné signály a řešili modelové situace. Nebyla opomenuta povinná výbava jízdního kola a také cyklisty.

V praktické části si procvičili jízdu na kole – na improvizovaném dopravním hřisti – za školou. Kola si děti přivezli z domova. Nezapomněli ani povinné přilby.  Na kolech se pocvičili ve zdolávání překážek – jízda zručnosti a zahráli si na chodce i cyklisty při projíždění křižovatky.

Akce byla velmi zdařilá, žácí se při ní pobavili a přitom získali hodně informací, které jim budou k užitku.


PLAVECKÝ VÝCVIK

Od 14. 9. – 23. 11. probíhal plavecký výcvik a to 1x týdně, vždy v pátek.                                             

Jezdili jsme do Aquaparku v Kuřimi.Žáci byli během výuky rozděleni do skupin dle svých schopností a dovedností. Zkušené instruktorky plavání  se dětem intenzívně věnovaly a za krátkou dobu všichni udělali značné pokroky. Ti, kteří již měli nějaké dovednosti , si brzy osvojili základy plaveckých stylů, a ti, kteří plavat neuměli, začali splývat a dělat první tempa. Na závěr všichni žáci absolvovali testy plavecké zdatnosti a podle výkonů byli odměněni  tzv. Mokrým vysvědčením. Z plavání byly všechny děti nadšené a doufám, že se v přístím školním roce bude plavání opakovat.


Matematika

Jak jsme řešili soustavy rovnic, směsi, roztoky a pohybovkyPřekvapenýZamračenýUsmívající se

foto zde


Putování pravěkem

Žáci 6. třídy se seznamovali s pravěkem - dobou kamennou, bronzovou a železnou.

foto zde


Den otevřených dveří

 Dne 10.12.2012 byl na naší škole Den otevřených dveří.Každý, kdo měl zájem se podívat do naší školy se dnes mohl přijít podívat na práci našich žáků a práci učitelů. Také u nás ve třídě byly maminky,které se přišly na své děti podívat.Ukázali jsme jim co už umíme a na závěr za pěknou práci jsme si udělali párek v rohlíku.

Postup: 1. nejprve jsme si připravili nádobí a spotřebiče,které budeme potřebovat na přípravu.

            2. do hrnce jsme dali vodu a párky a nechali je ohřít

            3. zapnuli jsme párkovač,odřízli špičku rohlíku a napíchli na bodec

            4. napíchnutý a nahřitý rohlík jsme oddělali a naplnili hořčicí nebo kečupem

            5. vytáhli ohřitý párek,zasunuli do rohlíku a s chutí se do něj zakousli

Všem nám moc chutnal.

Zapsal kolektiv 2.třídy


Den otevřených dveří

Dne 10.12.2012 proběhl na naší škole den otevřených dveří.Rodiče mohli přijít do třídy a podívat se,jak pracujeme v hodinách. V hodině českého jazyka jsme ukázali maminkám jak nám jde čtení.Musíme se ještě hodně snažit,abychom četli alespoň tak,jako naši spolužáci ve druhé třídě.V matematice mohly maminky vidět,že počítat je pro nás hračka a zábava. V poslední hodině  za odměnu si každý mohl udělat párek s rohlíkem.Na to jsme se všichni těšili.

Zapsali žáci 1.třídy


Mikulášský jarmark

2.12.2012 probíhal na naší škole Mikulášský jarmark, kde žáci ze školy si připravili pásmo koled a scének pro rodiče.Potom přišel Mikuláš,anděl a čert.Dostali jsme od nich balíčky.Koupili jsme si lístky do tomboly,kde jsme vyhráli šampaňské.Po vystoupení jsme si mohli v jarmarských dílničkách vyrobit svícinky,nazdobit peníčky nebo namalovat na sklo obrázek.Na jarmarku se mi moc líbilo.

Zapsala Eliška Musilová


Mikulášský jarmark

V neděli 2.12.2012 byl Mikulášský jarmark,který se konal od 14.00h do 18.00 h.Pro rodiče jsme měli připravé vystoupení.Žáci z 6. a 7. ročníku měli scénku o Perníkové chaloupce a Veliké řepě v anglickém jazyce.Páťáci měli připravenou s panem učitelem Štěpánkem scénku Cesta do Betléma.Naše třída se převlékla za Šmoulíky a zatančila taneček.Zazpívali jsme pár koled a potom přišel Mikuláš,čert a anděl. Rozdali dětem balíčky a potom odešli.Po představení jsme si na jarmarku mohli vyrobit svícny,svíčky,ozdobit perníky a nebo něco pěkného koupit. Nedělní odpoledne se nám všem líbilo.

Zapsala Pavla Matoušková


Výroba adventních věnců


Mikulášský jarmark


Exkurze na Střední průmyslovou školu chemickou

Žákyně deváté třídy píší o exkurzi na Střední průmyslovou školu chemickou, která se konala 22.11.2012.

 

Střední škola byla založena v roce 1933. Zde ve škole mají různé laboratoře a třídy s různým oddělením. Třídu na mikro-organismy kde jsme pozorovali rozmnožování jablka, cibule, mechu, brambory, rajčete.

Také jsme byli v laboratoři, kde se dělaly pokusy. Studenti této školy si umějí vytvořit vlastní limonádu, pivo, džus, krev a další podobné pochutiny. Taky nám ukazovali skákajícího gumového medvídka, hrnečku vař ale nedokázali vymyslet hrnečku dost.

Také nám ukazovali oční optiku, jak funguje ampérmetr a nějaký vidlice, kterýma se dá rozpoznat hlas nebo zvuk, kolik má Hz (herz). První skupině, kde jsem byla já nám to ukázali, ale druhé už ne, protože jsme to nějak rozbili.

Asi nejvíce vtipný bylo, jak jsme šli za učitelkou německého jazyka. Ona na nás vlítla a říkala nám jestli umíme německy a anglicky. Na této škole je povinný anglický a německý jazyk. Maturovat můžete z anglického anebo německého jazyka.

Asi nejvíc mě zaujalo, jaké měli školní zvonění. Není to jak na naší škole a nebo na nějakých jiných školách. Ale je to takové originální, jsou to písničky jako třeba Gangnam Style apd. Tato škola se mě celkem líbila, byli tam i hezcí kluci. Šla bych na tuto školu ale, mít na to známky a rozumět chemii to by bylo dobrý no. To je asi vše co si o této škole pamatuju.

Kateřina Havlišová

 

Škola byla založena roku 1933. Na této škole mají zvonění na písničky. Včera měli Gangnam Style. Tato škola je dobrá, dělají se tam pokusy, zkoumá se voda a potraviny. Povinné jazyky jsou německý a anglický jazyk. 15. ledna se koná Den otevřených dveří.

Jsou zde 3 hlavní obory: Aplikovaná chemie, Analýza potravin a Přírodovědné lyceum.

Aplikovaná chemie se dělí na Analytickou chemii, Farmaceutickou substanci a Ochranu životního prostředí.

Byli jsme se podívat ve třídě Fyziky a tam nám ukazovali optiku, jak funguje cívka s ampermetrem a frekvenci. U optiky nám ukazovali že se všechno střetává v sítnici a když ne tak je člověk krátkozraký a nebo dalekozraký. Krátkozraký je že se mu všechno střetne před sítnicí a potřebuje brýle na dálku s rozptylkami. Dalekozraký je, že se mu to střetne za sítnicí a potřebuje brýle na blízko se spojkami.

Pak jsme byli v laboratoři chemie. Ukazovali nám všelijaké pokusy. Nejlepší byl když zapalovala směs a to udělalo takovou záři, že jste na 5 minut viděli tmavě. Nebo nám ukazovali medvídka ve zkumavce, jak tam skákal a svítil.

Pak jsme navštívili laboratoř, kde se čistila voda. Tam byl takový přístroj na míchání vody ve zkumavce a někteří z naší skupinky tam strčili prst.

Pak jsme navštívili laboratoř s mikroskopama. Tam jsme sledovali mech, rajče, jablko, cibuli, bramboru.

Pak jsme vyšli ze školy a frčeli na tramvaj a jeli jsme na vlak a pak jsme jeli domů.

Simona Pokorná

 

Fotky z exkurze jsou ke shlédnutí zde


Naše třída

foto zde


Naše třída

V hodině prvouky jsme společně s prvňáčky si povídali o kamarádství,nesnázích učení a pomoci druhým spolužákům,kteří nemají odvahu si poradit se školními nástrahami .Spolužáci nám sehráli scénu opravdového kamarádství pomocí maňásků. Na konci každý vyplnil dotazníček,který se týkal prostředí a kamarádství v naší třídě.

foto zde


První pomoc - beseda

Ve středu 24.10. 2012 k nám do školy přijeli na besedu záchranáři z rychlé zdravotnické pomoci. Na úvod nám vysvětlili, co máme dělat, pokud se nám něco přihodí.Ukázali nám to na figuríně a mohli jsme si to také vyzkoušet.Zkoušeli nás, zda umíme důležitá telefonní čísla

( 155, 112 ).Potom nám ukázali záchranářské auto a jeho vybavení.Bylo tam mnoho věcí potřebných pro záchranu lidského života.Beseda byla užitečná a líbila se nám.

 

Iveta Balážíková

 

 

Foto zde


Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2012/13 pro školní rok 2013/2014 stanoví zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen vyhláška č. 671/2004 Sb.).

 • vybrat si z nabídky oboru vzdělávání, informovat se o školách na internetu

www.infoabsolvent.cz,

www.stredniskoly.cz

www.msmt.cz

www.psychotesty.psychoweb.cz/rozcestniktest-profesni-orientace-fuljob

 • zvážit svoje možnost
 • poradit se s výchovným poradcem
 • ověřit  si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání vydala
 • ředitel střední školy musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek do 31.ledna
 • obstarat si 1- 2 tiskopisy přihlášky – buď na ZŠ nebo prodejnách SEVT, nebo opatřit na web stránkách MŠMT

Co dělat do doby přijímacích zkoušek

Škola, která pořádá přijímací zkoušky

 • očekávat pozvání na přijímací zkoušku, má přijít nejpozději 14 dní před určeným termínem zkoušky, ( nebo informaci, že na základě kritérií se ji nemusí uchazeč zúčastnit )
 • v případě, že se termíny dvou zkoušek shodují, rozhodnout se pro obor, který se mi zdá lepší
 • nemohu-li se z vážných důvodů zkoušky účastnit, omluvit se nejpozději do 3 dnů od termínu zkoušky a očekávat sdělení náhradního termín

Škola nepořádá přijímací zkoušky

 • očekávat rozhodnutí o přijetí / nepřijetí

Co dělat po přijímacích zkouškách po zaslání rozhodnutí o přijetí /nepřijetí

Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašují formou vydání seznamu přijatých uchazečů.

 • očekávat rozhodnutí o přijetí / nepřijetí do oboru vzdělávání do 3 pracovních dnů po ukončení zkoušky ( nebo dříve, pokud nebyla zkouška podmínkou) v prvním kole do 30.4. a v dalších kolech bez zbytečného odkladu
 • vyzvednout rozhodnutí co nejdříve na poště ( nebo ve škole,…) na poště je uchováno jen 5 pracovních dní ( nevyzvedne-li se , pak se považuje za doručené )

V případě přijetí

 • do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků,  potvrdit zájem o školu odesláním zápisového lístku na danou SŠ

Nebude –li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem

V případě nepřijetí

 • do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí
 • zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu ( nedoručili zápisový lístek )
 • nevyjde-li odvolání ( nebo jsem propadl), podívat se na další možnosti ve 2.kole na stránkách www.stránky krajského úřadu nebo zvolené další školy

Vzít zpět zápisový lístek školský zákon neumožňuje.Výjimkou je případ, kdy jej uchazeč bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeeho odvolání úspěšné.


střední školy

MIlí rodiče,prosím o vyplnění dotazníku a zaslání emailu na adresu HVESEL@seznam.cz

V loňském školním roce byl zájem o : ekonomický,strojírenský,potravinařský,zemědělský,atomobilní směr.

 

Informace : ve dnech 23.11. a 24.11.2012 proběhne v Brně Veletrh středních škol.

Děkuji Veselá - výchovný poradce

 

Datazník

 

Mám zájem o informace dané školy:

Název střední školy .......................................................................................

Název odborného učiliště ...............................................................................


Plavání - 1. stupeň

Plavání na prvním stupni

Od září žáci prvního stupně jezdí do Wellness Kuřim na výuku plavání.

Plevacký výcvik bude probíhat v devíti lekcích pod vedením zkušených lektorek z plavecké školy Naděždy Hemberové.

Bližší informace zde.


Můj velký den

Dne 3.září 2012 nastal pro všechny nové žáčky velký den.Poprvé půjdou do školy a stanou se opravdovými školáky. Také v naší škole jsme mohli uvítat devět školáků.Všichni se na ně těšili. Třídní učitelka Helena Veselá s druhým ročníkem připravila pěkné uvítání.

V tělocvičně paní učitelka spolu s paní ředitelkou nové kamarády  pasovaly na školáky a předaly jim pamětní listy s dárečky od obecního úřadu.Přejeme všem školákům , aby se jim ve škole líbilo.

 

Fotky zde: http://skolazdarec.rajce.idnes.cz/Muj_velky_den/


Začátek školního roku

 

Zahájení nového školního roku

3.září 2012 jsme opět usedli do školních lavic.V letošním roce spolu s druhým ročníkem budou spojeni žáci prvního ročníku.Třídní učitelka  Helena Veselá přivítala ve třídě nejen nové prvňáčky, ale i rodiče.Dozvěděli jsme se, co nového nás čeká a společně jsme se odebrali do tělocvičny, kde žáci naší školy měli připraven kulturní program.Také paní ředitelka nás seznámila s novými učiteli a pasovala nové prvňáčky na školáky naší školy.


Fotky - začínáme 6. třída


Zahájení školního roku

 

 

Měsíc září  - dne 3. 9. 2012 byl zahájen školní rok  2012 / 2013

                  - dne 6. 9. 2012 se žáci zúčastnili " Výstavy skotu" v Radešínské Svratce

                  - dne 14. 9. 2012 byl zahájen plavecký výcvik v Aquaparku v Kuřimi - potrvá do listopadu

 

 Ukázka zdařilých slohových prací na téma " Fantastické prázdniny".

 

 Autor : Martin Svoboda

 

Začátkem srpna jsem byl s rodiči, starším bratrem a sestřenicí v Žirovnici pod stanem.

Jezdíme tam každé prázdniny. Je tam nádherná příroda a v okolí je krásné koupání.

Také procházky po lese a sbírání hub a borůvek mám rád.

Nejhorší ale je, když začnou bouřky a hustě prší. To potom máme obavy, aby na nás nespadl nějaký strom,

nebo nám voda nevyplavila stan.

Snad nejzajímavějším zážitkem bylo, když nás ráno probudil něčí dupot. Mysleli jsme si, že kolem stanu chodí medvěd,

 ale on se z toho vyklubal malinkatý ježek.

Myslím si, že není lepší dovolená, než pod stanem, protože tady můžu zažít mnoho dobrodružství.

 

 

 

Autorka : Kristýna Hublová

 

O prázdninách jsme hodně cestovali. V červenci jsem byla s bratrem na týden u babičky v Chudčicích.

V srpnu jsem byla znovu u babičky a potom jsme jeli na dovoloenou do Dvora Králového. Byli jsme se tam podívat do ZOO

a když jsme se vraceli domů, zajeli jsme se podívat do Babiččina údolí.

V ZOO mě zaujalo, jak cvičili slony  a také to, že všechna zvířata byla bez ohrady.

Můj největší zážitek byl, že jsme v ZOO potkali Karla Gotta s jeho celou rodinou.

Myslím, že to byly pěkné prázdniny a byla bych ráda, kdyby prázdniny pokračovaly.

 

 

 


Zahájení školního roku

 

 

Měsíc září - dne 3. 9. 2012 byl slavnostně zahájen školní rok 2012 / 2013

                 - žáci byli přítomni slavnostnímu pasování dětí do 1. třídy

                 - dne 6. 9 2012 jsme se zúčastnili výstavy skotu v Radešínské Svratce

                 - dne 14. 9. 2012 byl zahájen " Plavecký výcvik" v Aquaparku v Kuřimi - plavecký výcvik potrvá do měsíce listopadu 

 


Výstava strakatého skotu

Ve čtvrtek 6.9.2012 jel první stupeň naší školy na výstavu do Radešínské  Svratky.

Po příjezdu na výstaviště jsme se rozdělili do dvou skupin, které chodily  po hřišti.

Viděli jsme spoustu krav a býků. Některá zvířata spolu soutěžili, které z nich je krásnější.

Bylo k vidění mnoho stánků. V některý stáncích ukazovali, jak porcovat maso  a vařit je.

Prodávali se zde keramické i dřevěné výrobky, perníky a jiné sladkosti.

Součástí výstavy byla i přehlídka traktorů a jiných zemědělských strojů.

Pro děti pak byla přichystaná soutěž, ve které poznávali zemědělství.

Nakonec soutěže jsme obdrželi mléčné výrobky.

Svezli jsme se  na vozíku, který táhli dva koníci.

Z tohoto výletu jsme získali mnoho nových vědomostí. Moc sen nám líbil.

Klára Syslová a Monika Štursová, 5. ročník

Foto zde

více informací zde


Kompetence pro život

Naše škola se v letošní školním roce zapojila do programu Kompetence pro život. Žáci 8. a 9. ročníku si vyzkoušeli kompetenci rozvoje kooperace. Úkolem žáka se zavázanýma očima bylo co nejlépe a nejrychleji projet bludištěm podle pokynů kamaráda. Některým se dařilo lépe, některým méně.

 

foto zde

 

Kompetence 6. ročník
Kompetence ke kooperaci - aktivita "Kam patřím" - plnila šestá třída v hodině angličtiny. Žáci byli rozděleni na skupiny a jejich úkolem bylo správně seřadit 15 nepravidelných sloves do čtyř sloupců.

foto zde

Kompetence 7. ročník
Kompetence k efektivní komunikaci - aktivita "Pochvalme se" - využito ve slohové hodině (charakteristika). Žáci byli rozděleni do dvojic, jeden z dvojice o sobě tři minuty mluví (chválí se), druhý žák jen naslouchá, může si dělat poznámky. Pak se role žáků vymění, časové limity zůstávají stejné a následuje vyhodnocení.

 

foto zde


Ke stažení:
KONTAKTY

Základní škola a Mateřská škola
Václava Havla Žďárec,
okres Brno-venkov
Žďárec 28
594 56

zszdarec@seznam.cz

IČO: 709 405 84
Datová schránka: t847aex
FORMULÁŘ

Přejete si nás kontaktovat?

Jméno:
Telefon:
Email:
Zpráva:
Nevyplňujte email:


© ZŠ a MŠ Václava Havla Ždárec & Štefl software