DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:


- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního
fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky
(prevence digitální propasti)


- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a
vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením
nových vzdělávacích programů v oblasti IT


Ke stažení:


DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1 V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technolo

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:


- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a
vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením
nových vzdělávacích programů v oblasti IT.


Ke stažení:


DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi
z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z
Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:


- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního
fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky
(prevence digitální propasti).


Ke stažení:


Inovativní vzdělávání, registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/…459

 Od 1. 9. 2022 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP JAK prostřednictvím výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem projektu je  zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

 

 

Z finančních prostředků v celkové výši 1.038.310,- Kč hradíme tyto aktivity:

 

- Školní asistent MŠ

 

- Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

 

- Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

 

- Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

 

- Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ŠD

 

- Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD

Fotogalerie:

Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ Václava Havla Žďárec II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020842

Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ Václava Havla Žďárec II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020842

 

Od 1. 9. 2021 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 569.382,- Kč hradíme tyto aktivity:

 

- Školní asistent - personální podpora MŠ

 

- Projektový den ve výuce MŠ

 

- Školní asistent  personální podpora ZŠ

 

- Projektový den ve výuce ZŠ

Fotogalerie:

Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ Václava Havla Žďárec, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013969

 

Od 1. 9. 2019 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.


Z finančních prostředků v celkové výši 1.006.486,- Kč hradíme tyto aktivity:


- Školní asistent - personální podpora MŠ


- Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická pregramotnost


- Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj


- Školní asistent - personální podpora ZŠ


- Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů


- Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her


- Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce


- Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


- Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost


- Školní asistent - personální podpora ŠD


- Projektový den v ŠD


- Projektový den mimo ŠDModerní formy výuky

Moderní formy výuky ZŠ a MŠ Žďárec, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005992

 

Od 1. 9. 2017 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.


Z finančních prostředků v celkové výši 663.546, - hradíme tyto aktivity:


Školní asistent - personální podpora MŠ


Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)


Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Čtenářská gramotnost


Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Matematická gramotnost


CLIL ve výuce na ZŠ


Čtenářský klub pro žáky ZŠ


Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ


Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


Ovoce do škol

Naše škola se tradičně zapojuje do projektu Ovoce do škol.

Bližší informace naleznete zde.


Mléko do škol

V letošním školním roce se naše škola zapojuje do projektu mléko do škol.

Více informací zde.
KONTAKTY

Základní škola a Mateřská škola
Václava Havla Žďárec,
okres Brno-venkov
Žďárec 28
594 56

zszdarec@seznam.cz

IČO: 709 405 84
Datová schránka: t847aex

Prohlášení o přístupnostiFORMULÁŘ

Přejete si nás kontaktovat?

Jméno:
Telefon:
Email:
Zpráva:
Nevyplňujte email:


© ZŠ a MŠ Václava Havla Ždárec & Štefl software