Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Václava Havla Žďárec
Zřizovatel MŠ: obec Žďárec
Právní forma: příspěvková organizace
Adresa MŠ: ZŠ a MŠ Žďárec, Žďárec 42, 594 56  Žďárec, okres Brno - venkov
Číslo telefonu MŠ: 733 680 341
Provozní doba MŠ: 6:30  -  16:30 hodin
Vedoucí učitelka MŠ: Klára Holánková
Pedagogičtí pracovníci:

Bc. Monika Holubářová - učitelka 
Hana Dosadilová - asistent pedagoga

Provozní pracovníci: Jana Patloková - úklid, výdej svačin
Popis zařízení: jednotřídní MŠ s celodenní docházkou
Skladba MŠ:

1 třída - Sovičky, věkové složení - 2 - 6 let

Kapacita MŠ: 25 dětí
   

 

 

 

 

PŘEDSTAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Mateřská škola ve Žďárci je škola s dlouholetou tradicí. Byla zřízena dne 1. 9. 1946 Školní radou v Brně a následně umístěna v bývalé Obecné škole, kde se uvolnila jedna třída.

Dne 1. 1. 1955 byla MŠ dočasně uzavřena pro nízký počet dětí, ale na žádost rodičů pak byla znovu otevřena 2. 1. 1956.

V říjnu roku 1978 byla MŠ přestěhována do upravených místností Národního výboru. Děti sem docházely až do října roku 1992, kdy byla z hygienických důvodů opět přestěhována do nově připravených prostor Obecního úřadu, kde je dosud. Od 1. 1. 2003 se MŠ stala součástí Základní školy ve Žďárci.

MŠ je nyní umístěna v 1. patře budovy spolu s Obecním úřadem, ordinací praktického lékaře a Českou poštou. V prostorách MŠ se nachází šatna, sociální zařízení pro děti a pro zaměstnance a kuchyňka pro výdej svačin a přípravu pitného režimu pro děti. Strava je zajišťována kuchyní Základní školy - svačiny jsou do MŠ přinášeny a na obědy děti a zaměstnanci MŠ docházejí do školní jídelny.

MŠ je v současné době opět jednotřídní a jsou do ní zpravidla zařazovány děti ve věku od 2 do 6 let. V MŠ pracují dvě pedagogické pracovnice

+ asistentka pedagoga a 1 pracovnice na provoz a úklid.

 

 

 

HLAVNÍ ZAMĚŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Základní myšlenka vzdělávacího programu naší MŠ vychází a navazuje především na prostředí, které děti obklopuje, tedy příroda a její proměny během roku. Toto základní téma prostupuje celým výchovným a vzdělávacím procesem, motivuje děti ke kladným vztahům k prostředí i k lidem a vede děti k estetickému vnímání všeho, s čím se postupně seznamují. Děti tak získávají základní poznatky nejen o přírodě.

V naší MŠ klademe důraz na činnosti, které přinášejí dětem poznatky, které jsou pro jejich věk smysluplné a srozumitelné, poznatky prakticky užitečné v běžném životě a v dalším učení. Toto učení probíhá formou her, smyslových prožitků, experimentů a dalších aktivit, které rozvíjí tvořivost a fantazii dětí a probouzí v nich aktivní zájem o nové poznatky. Další součástí vzdělávacího programu je vytvoření vnitřní motivace, rozvíjení zvídavosti a touhy po poznání tak, aby získané dovednosti byly děti schopné používat samy.

 


KONTAKTY

Základní škola a Mateřská škola
Václava Havla Žďárec,
okres Brno-venkov
Žďárec 28
594 56

zszdarec@seznam.cz

IČO: 709 405 84
Datová schránka: t847aex

Prohlášení o přístupnostiFORMULÁŘ

Přejete si nás kontaktovat?

Jméno:
Telefon:
Email:
Zpráva:
Nevyplňujte email:


© ZŠ a MŠ Václava Havla Ždárec & Štefl software