REALIZACE EVVO PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022


Školní program EVVO


Ke stažení:


REALIZACE EVVO PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020


Přírodní bohatství v ČR – stromy a neživá příroda (realizace projektového dne ve výuce)

V rámci environmentálního vzdělávání jsme ve středu 15.6.2022 u nás ve škole přivítali pana Jaroslava Jana Marečka – lektora z Bystřice nad Pernštejnem a držitele titulu Nositel tradic za udržení tradice ručního opracování dřeva, dřevořezbářství a současně i za práci s dětmi.

            Pro žáky 4. a 5. ročníku měl pan Mareček zábavnou formou nachystané povídání o lesech a stromech a o kamenech a minerálech. S sebou měl spoustu ukázek dřevin, nerostů a obrazového materiálu. Na projektový den jsme se s dětmi připravily vyhledáváním různých informací v encyklopediích, v učebnici přírodovědy a na internetu.

            V první části dne se děti dozvěděli o stromu - že má svůj mozek v kořenech, jak se rozhoduje o svém životě, kdy bude nasazovat pupeny, kdy začne více přijímat živiny, jak rychle poroste, kdy shodí listy a půjde spát, jak se strom pěstuje, o jeho využití a povoláních s tím souvisejících. Hlavním úkolem bylo hledání společných znaků pro daný strom a určování, o jaké dřeviny se jedná, vše spojené s tématem environmentálního vzdělávání.

            Veškeré informace o stromech si žáci po krátké přestávce zopakovali u obrazových materiálů, kde viděli, jak se strom chová na jaře, v létě, na podzim a v zimě. Jak les využíváme, kdy sbíráme jeho plody (houby, maliny, atd.), že je to také útočiště pro zvěř, hmyz, ale i pro nás (odpočinek,  sport,..). Hlavním úkolem lesa je tvorba kyslíku, utváření blahodárného stínu a zadržování vody. Blok o stromech žáci ukončili u dřevěného puzzle, kdy měli hledat stejné části stromu a utvořit tak jeho kmen. Následovala velká přestávka, kterou žáci využili na zbývající drobné dotazy a prohlédnutí dovezených materiálů.

            V druhé části zaměřené na mineralogii se žáci dozvěděli o českých drahých kamenech, o lokalitách v blízkém okolí, na Vysočině, ale i v jiných částech naší republiky. Mluvilo se o Vltavínech, Českých granátech,  ametystech, růženínech, citrínech, záhnědách jantarech čili valchovitech, a dalších, které se nachází na našem území. Na světě je  4 500 druhů kamenů, z nichž lidé využívají jen 1/10. Buď průmyslově – ve stavebnictví, stavba silnic, nebo také  ve šperkařství. Druhý blok byl uzavřen ukázkami minerálů se sbírky pana Marečka. Zmíněna byla i nelegální těžba a její dopad na životní prostředí. Tuto nelegální činnosti si také mohli prohlédnout na fotografiích.

 

            Odborník realizoval v den projektu poznávání dřevin a nerostů z vlastní sbírky, snažil se zapojit děti do interaktivního vnímání okolí s využitím vlastních zkušeností, komunikoval s nimi a nenásilnou formou procvičoval a opakoval vědomosti získané během projektového dne. Žáci se naučili poznávat více druhů stromů a jejich využití, ale i různé druhy minerálů a jejich použití v běžném životě. Úplně na závěr si žáci shrnuly své poznatky o lese, minerálech a působení člověka na ekosystém, kdy svým špatným chování v přírodě, jak v lese, tak v pohořích při kácení lesa či hledání kamenů přírodu poškozují a tím mění celý ekosystém.

 

 

Simona Midrla Gastová

Fotogalerie:

Hvězdárna a planetárium Brno

V pátek 13.5.2022 jsme se s žáky prvního stupně vypravili do Hězdárny a planetária v Brně na přestavení Kouzelný glóbus v 2D. Součástí představení byla i procházka hvězdnou oblohou, nejnápadnějšími hvězdami a souhvězdími.V pátek 13.5.2022 jsme se s žáky prvního stupně vypravili do Hězdárny a planetária v Brně na přestavení Kouzelný glóbus v 2D. Součástí představení byla i procházka hvězdnou oblohou, nejnápadnějšími hvězdami a souhvězdími. Samotné přestavení je poutavý příběh, plný úchvatných scén využívajících projekci na polokulovitou plochu obklopující diváky, s unikátními animacemi. Diváci se dozví, proč se střídá den a noc, že se rok dělí na čtyři roční období (ale počasí tomuto dělení ne vždy odpovídá), že sezónní změny ke své existenci potřebují jak živočichové, tak i rostliny, že změny počasí jsou méně výrazné v okolí zeměpisných pólů nebo u rovníku. To vše za pomoci velmi názorných vizualizací dosahujících umělecké úrovně. Po skončení přestavení jsme navštívili vědeckou stezku, která se nachází před vstupem do planetária. Stezka je volně přístupná veřejnosti, každý den v týdnu od rána do noci. Návštěvníci jakéhokoli věku mohou na vlastní oči, sluch i hmat poznávat svět kolem sebe. Nachází se zde několik interaktivních exponátů, jako je kaleidoskop, pixelová stěna, zvukovod, planetární siloměr nebo spektroskop. 

 

Simona Midrla Gastová


Exkurze EVVO - Pavlovské vrchy

S žáky 2. st. jsme v úterý 17.5.2022 navštívili Pavlovské vrchy. Od školy jsme vyjížděli v 7:15 a měli naplánovanou návštěvu Archeoparku Pavlov, výšlap na zříceninu gotického hradu Dívčí hrady (Děvičky) a prohlídku jeskyně Na Turoldu. Žáci byli rozdělení na dvě skupiny a během dne jsme se střídali. Kvůli nepřízni počasí (hodně pršelo) jsme byli nuceni program poupravit a vynechat výstup na Děvičky. Místo toho se žáci podívali na nádvoří Mikulovského zámku a I. skupina navštívila Keltskou expozici, kde dostali k vyplnění pracovní listy. Bohužel i přes tuto změnu nás déšť neminul a po cestě ze zámku k jeskyni jsme pěkně zmokli.

            Jeskyně Na Turoldu leží v přírodní rezervaci vrch Turold na okraji města Mikulova a spolu s jeskyní Liščí díra tvoří 2,5 kilometrů dlouhý labyrint chodeb. Na rozdíl od ostatních zpřístupněných jeskyní vznikla na zlomech a puklinách ve vápencích druhohorního stáří, postižených mladým alpínským vrásněním.

            V Archeoparku Pavlov pro studenty měli připravený edukační program Věstonická Venuše. Žáci se během tohoto programu seznámili s nejznámějším fenoménem gravettienské kultury - s venušemi (ženskými plastikami z období lovců mamutů). program byl rozdělen na 2 části. První studenti absolvují přímo v expozici, kde pro ně byly nachystány dvě hry, při kterých se postupně dozvídají o nálezu Věstonické venuše. V druhé části programu studenti modelovali vlastní sošku venuše ze samotvrdnoucí hmoty a tu si i odvezli domů. Na závěr byly jejich znalosti prověřeny v kvízu.

 

Simona Midrla Gastová

 

Fotogalerie:

Exkurze na úpravnu vody Mostiště

          V rámci Světového dne vody (22.3.) a Dne Země (22.4.) a za účelem seznámení ze základní problematikou čištění odpadních vod a výroby pitné vody pořádala VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Žďár nad Sázavou den otevřených dveří na vodárenských objektech.                       

           Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Proto jsme toho využili a v rámci EVVO jsme se s žáky 1.stupně vydali na exkurzi na úpravnu vody Mostiště.

          Úpravna vody jímá surovou vodu z údolní nádrže Mostiště. Voda je upravována chemickou technologií - dvoustupňovou separací - flotace a písková filtrace, která je doplněna ozonizací a filtrací přes granulované aktivní uhlí. ÚV Mostiště je nejvýznamnější zdroj vodárenské soustavy jihozápadní Moravy - zásobí pitnou vodou města Žďár na Sázavou, Třebíč, Velké Meziříčí Velkou Bíteš a desítky obcí i obec Žďárec.

          S žáky jsme se šli vycházkou podívat i na hráz vodárenské nádrže Mostiště, aby děti viděly, odkud se upravovaná voda čerpá. Jelikož nám celkem vyšlo počasí, exkurzi jsme si všichni užili a dozvěděli se užitečné informace.

 

Simona Midrla Gastová


Výukové programy pro žáky v rámci EVVO

           V rámci environmentální výchovy jsme v pondělí 21.3.2022 k nám do ZŠ pozvaly pracovníky z Chaloupek o.p.s., pracoviště Velké Meziříčí. Pro studenty druhého stupně měli přichystané simulační hry vedené interaktivní formou s tématikou trvale udržitelného života. Nedílnou součástí programu je propojení poznatků ze hry se situacemi z reálného světa a přemýšlení nad možnostmi řešení problému, o kterých hry pojednávají.

          Žáci 6. a 7. třídy měli simulační hru s názvem U jezera, která napodobuje užívání společného přírodního obnovitelného zdroje - vody- několika podniky (skupinami 3-4 žáků) rozmístěných na břehu fiktivního jezera. Podniky mají za úkol dosáhnout maximálního možného zisku na konci hry, ale na celkovou úspěšnost má vliv to, v jakém stavu do jezera vracejí vodu, kterou potřebují pro svou činnost. Žáci princip hry pochopili a na konci hry měli vodu lehce znečištěnou a zisky průměrné.

          Hra FishBanks uvedla žáky 8. a 9. třídy do rolí rybářských společností a měli za úkol dosáhnout maximálního zisku prostřednictvím fiktivního lovu a prodeje ryb. Ovšem při ignorování reprodukčních schopností rybí populace hrozí vyčerpání lovišť, které vede k poklesu úlovku a krachu některých firem. Zde se všem skupinám nepodařilo dosáhnout zisku a některé i zkrachovaly.

          Následující den jsme se s žáky prvního stupně vydali my do Chaloupek – areálu v Balinách u Velkého Meziříčí. Děti byly rozděleny do dvou skupin. 1. a 2. třída měla výukový program Od masopustu do čarodějnic, kde si připomínaly symboly jara, seznámili se s jarními tradicemi, zvyklostmi, zahráli si typické jarní hry a připravili si i jarní jídlo.

           Pro 3.-5. ročník byl nachystán program Krása dřeva – polytechnická výchova, který děti seznámil se dřevem, kde a jak se získává a zpracovává. Vyzkoušely si vzít do ruky pilu, sekeru, poříz a z truhlářské dílny si každý odnesl vlastní výrobek.

 

Simona Midrla Gastová


Exkurze EVVO - CHKO Moravský kras

Ve středu 18. září 2019 se žáci 7., 8. a 9. ročníku zúčastnili exkurze environmentální výchovy do CHKO Moravský kras. Program byl opravdu pestrý. Ze Skalního mlýna jsme chladným ránem šli k Punkevním jeskyním, kde nás čekala zajímavá prohlídka s plavbou na lodičkách. Obdivovali jsme krápníkovou výzdobu, ocitli jsme se až na dně propasti Macocha. Pak jsem se nechali vyvézt lanovkou k hornímu můstku Macochy. Při pohledu do propasti hluboké 138 metrů se mnohým zatočila hlava. Občerstvili jsme se, nakoupili suvenýry a jeli jsme na prohlídku větrného mlýna holandského typu do Rudice. Expozice zde byla věnovaná speleologii, historii těžby rud a starému způsobu bydlení. Zajímavé 3D promítání nám ukázalo krásy místní krajiny. Další přejezd byl do nedaleké vesnice Senetářov. Ve starém domku s doškovou střechou se nachází Muzeum perleťářství a tradičního bydlení. Prošli jsme si expozici výroby perleťových knoflíků, celou usedlosti i dvorek, kde byly vystaveny zemědělské stroje používané v minulosti i nově vybudovaná pícka na pečení chleba. Na zpáteční cestě jsme navštívili přírodní památku Malhostovické kopečky, tvoří je Malhostovická pecka a Drásovský kopeček. Zajímavostí této památky je vápencové podloží s tepomilnými rostlinami.

A co říci závěrem - CHKO Moravský kras je nejkrásnější krasová oblast v České republice - krásná příroda, tajemné jeskyně i propadání. Jsme rádi, že jsme ji mohli navštívit.

 

Jana Jakešová


Botanická zahrada Brno

V pátek 31. května 2019 jsme se vypravili s žáky 7. ročníku do Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty MU v Brně, kde právě probíhala výstava Masožravé rostliny. Výklad k těmto zajímavým kytkám nám dal sám pěstitel Ing. Miroslav Sedláček.

Prohlédli jsme si také vegetaci tropických deštných lesů, pouští i subtropického pásu v několika sklenících - zajímavé byly nezralé plody banánovníku, bavlník, kávovník, cykasy a mnoho dalších.

Bylo fajn vidět rostliny, které u nás nerostou, na vlastní oči a ne jenom v učebnici.

Jana Jakešová


Planetárium - 4. + 5. ročník

Žáci o exkurzi napsali:

V úterý 20. listopadu 2018 jsme jeli do planetária v Brně.

Jely s námi paní učitelky Jakešová a Vonešová.

Cestovali jsme autobusem, vlakem a MHD.

Když jsme v Brně čekali na autobus, mávali jsme na auta. Jela kolem nás i policie a zablikala a zahoukala na pozdrav.

Museli jsme vyšlapat velký kopec na Kraví horu.

Uvnitř byla velká obrazovka, ve které jsme se viděli ve vesmíru.

Vypadalo to tam jako v kině, ale sedadla se dala sklopit a film se promítal nahoře v kopuli.

Viděli jsme noční oblohu a různá souhvězdí - Hadonoš, Pegas, Jednorožec,...

Zaletěli jsme se podívat také na Měsíc, Mars, Venuši a Saturn s prstenci.

Paní nám pustila film Země v pohybu.

Bylo to zajímavé a dozvěděl jsem se mnoho nových věcí.

Mohli jsme si něco koupit v automatu a v Tišnově.

Výlet jsem si užila.

Domů jsme dojeli za sněžení.


ZOO Brno

Ve středu 10. října 2018 se konala v ZOO Brno soutěž s názvem Den přírodních věd. Naše škola se této soutěže chtěla zúčastnil již v loňském roce, ale pro velký zájem škol to nebylo možné. Proto organizátoři letos soutěžící rozdělili do dvou kategorií. Z naší školy byla tři tříčlenná družstva žáků deváté třídy, která procházela v ZOO celkem sedmi stanovišti. Na stanovištích si žáci vyslechli desetiminutový výklad a pak odpovídali na otázky, které jim organizátoři po každém stanovišti vyhodnotili. Stanoviště se týkala botaniky, mikrobiologie, fyziky, geologie, chemie,... Poutavé bylo stanoviště chemie, kde nás zaujala chemická šou - efektivní pokusy s dýmy, výbuchy a ohněm.

Jsem ráda, že jsme se mohli této soutěže zúčastnit a chválím žáky za pozornost a aktivitu.

Jana Jakešová

Fotogalerie - všechny fotografie:


Přírodovědný klokan

11:00:50V pátek 12. října 2018 se žáci 8. a 9. ročníku zapojili do celorepublikové soutěže Přírodovědný klokan.

Jejich úkolem bylo v průběhu čtyřiceti minut vyřešit celkem 24 úloh z přírodopisu, zeměpisu, matematiky a fyziky.

Na prvních pěti místech skončili:

1. Aneta Vokřálová,  8.ročník

2. Eliška Musilová,  8.ročník

3. Adam Holubář,  8.ročník

4. Anna Jakešová,  9.ročník

5. Pavla Matoušková,  8.ročník

Všem žákům děkujeme za účast!

Výsledky našich žáků zpracovala Hana Valíková a byly zaslány okresnímu důvěrníkovi Přírodovědného klokana panu Petru Přikrylovi.


Exkurze EVVO - CHKO Žďárské vrchy

Ve středu 12. září 2018 jsme se žáky 6. - 9. ročníku jeli na exkurzi do CHKO Žďárské vrchy. Jeli jsme přes Žďár nad Sázavou a naše první zastávka byla u plastiky Michala Olšiaka Hraniční kámen - je umístěna na břehu Pilské přehrady, socha orlice střeží moravské území, socha lva české a mezi nimi je hraniční kámen.

Následovala komentovaná prohlídka kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, stavitelem byl Jan Blažej Santini, zaujala nás symbolika čísel, především čísla 5.

Od parkoviště Pod Lisovskou skálou jsme po žluté turistické značce stoupali k nejvyššímu vrcholu Žďárských vrchů - Devíti skalám, nadmořská výška 836 m n. m. (je jen o 1 m nižší než nejvyšší vrchol Českomoravské vrchoviny - Javořice). Název je odvozen z faktu, že rulové skály zde tvoří devět hlavních věží a každá má své jméno např. Záludná věž, Královský zámek,...

Cestou po modré turistické značce do Křižánek byly v lesích další rulové skály, zajímavá byla Bílá skála.

Počasí bylo slunečné, příroda krásná a žáci pozorní, co víc si přát...

Fotogalerie:

Jana Jakešová


Tonda Obal na cestách

V pátek 10. května 2019 naši školu navštívil lektor společnosti EKO-KOM s výukovým programem Tonda Obal na cestách. Každá třída z 1. až 9. ročníku strávila jednu hodinu povídáním o recyklaci odpadů a možnostech jejich dalšího zpracování a energetického využití. Aktivně si vyzkoušeli třídění odpadů do barevných kontejnerů, shlédli několik krátkých filmů z prostředí dalšího zpracování odpadů i jejich skladování.

Hana Valíková


Dům přírody Moravský kras

Ekologická exkurze - Dům přírody Moravský kras, Punkevní  jeskyně

Ve čtvrtek 25.dubna 2019 žáci 4. a 5. ročníku navštívili Moravský kras. Nejdříve jsme absolvovali výukový program Svět pravěkých lovců, ve kterém jsme se přenesli do doby člověka neandertálského a seznamovali se s jeho dobou. Poté jsme si vybrali roli podle knihy E. Štorcha Lovci mamutů a vydali se lovit soba pomocí pravěkých zbraní. Příběh Lovců mamutů nás provázel celým putováním velmi strmou cestou až nad propast Macochu. Sluníčko a příjemné počasí nás těšilo i při sestupu po modré turistické značce až k branám Punkevních jeskyní. Tam jsme se zchladili a kochali se krásou a majestátností této přírodní památky. Jízda lodičkami zakončila naši prohlídku jeskyní. Všichni jsme odjížděli unaveni, ale plni zážitků. Usmívající se


Zeměpisná olympiáda

Ve čtvrtek 31. ledna 2019 se žáci 6. ročníku zúčastnili školního kola zeměpisné olympiády. Celkem mohli získat 30 bodů. Úspěšní řešitelé byli ti, kteří zvládli práci alespoň na 60% tedy 18 bodů.

Do okresního kola postoupil s počtem 24 bodů Vojta Drápela, dalším úspěšným řešitelem byl Jan Valík s 18 body.

Děkuji všem žákům za účast.

Jana Jakešová
KONTAKTY

Základní škola a Mateřská škola
Václava Havla Žďárec,
okres Brno-venkov
Žďárec 28
594 56

zszdarec@seznam.cz

IČO: 709 405 84
Datová schránka: t847aex

Prohlášení o přístupnostiFORMULÁŘ

Přejete si nás kontaktovat?

Jméno:
Telefon:
Email:
Zpráva:
Nevyplňujte email:


© ZŠ a MŠ Václava Havla Ždárec & Štefl software