Olympiáda v anglickém jazyce - okresní kolo

V úterý 11. února 2020 se konalo okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce v Modřicích. Účastnily se základní školy z okresu Brno- venkov. Všichni soutěžící nejdříve musí splnit poslechovou část. Následuje konverzace na vylosované téma před tříčlennou porotou, která hodnotí plynulost a pohotovost, bohatost slovní zásoby, gramatickou úroveň a výslovnost. Soutěžilo se v kategorii mladších žáků (6. a 7. ročník), kde se s ostatními utkala Natálka Fronková. V kategorii starších žáků (8. a 9. ročník) naši školu reprezentovala Martina Jarošová. Oběma dívkám děkujeme za reprezentaci školy, ale také za odvahu a čas věnovaný přípravě na tuto soutěž. Pro soutěžící je to vždy velká zkušenost, zvláště cenná v dnešní době, kdy povídání "face to face" je nahrazováno komunikací "face to screen" :-)

 

V.Rousová


29. Školní ples

V pátek 31.1. 2020 se v Kulturním domě konal již 29. ročník Školního plesu. Hlavními událostmi jsou vždy předtančení žáků a šerpování budoucích absolventů. Letošní krásné předtančení doprovodila píseň Remember us this way ("Takto si nás pamatujte"). Tanečnice v nádherných bílých róbách zapůjčených od paní Koťové si jistě budeme pamatovat. Dále můžeme připomenout vtipné taneční překvapení deváťáků, bohatou tombolu, výbornou kuchyni a neunavitelný hudební doprovod skupiny NAZ5. Děkujeme SRPŠ, paní Markétě Bělochové za vedení nácviku tanců a všem, kteří pomohli tuto akci uskutečnit.

Fotogalerie:

VIDA

Ve středu 18. 12. 2019 jeli žáci 8. a 9. ročníku na exkurzi do zábavného vědeckého centra Vida v Brně. Nejdříve se zúčastnili programu s názvem „Světelná laboratoř“. Potom měli možnost si vyzkoušet z celkem 175 interaktivních exponátů. Expozice Vida centra je rozdělena do 6 tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk,  Mikrosvět,... Žáci si vyzkoušeli, jak funguje například vodní vír, příliv, odliv, jak se vysílá počasí v televizi, jak pracují jednotlivé orgány našeho těla. Při řešení úkolů museli zapojit i logické myšlení.

Program pokračoval Science show žáků střední školy chemické Brno „Kdy to bouchne?“. A na závěr proběhlo promítání 3D pod názvem "Oceány: Naše modrá planeta".

Exkurze byla plná nových zážitků a objevů a žákům se velmi líbila.


Vánoční akademie 2019

V úterý 17. prosince 2019 v 16 hod. se v sále Kulturního domu uskutečnila již tradiční Vánoční akademie. Měli jsme velkou radost z hojné účasti rodičů a veřejnosti. Pro připomenutí uvádíme jednotlivá vystoupení:

 

1) MŠ - Sněhuláci, 2) Katka Kolářová v gymnastické sestavě se stuhou, 3) 2. a 3. ročník - Jak krteček ke kalhotkám přišel, 4) 1. ročník - Andělský taneček, 5) 3. ročník - Hanička, František a čerti, 6) 6. ročník - Z pohádky do pohádky, 7) 4. a 5. ročník - Vánoční příběh Jesličky, 8) 7. ročník - Vánoční zvyky a tradice, 9) 9. ročník - Vánoce, Vánoce přicházejí.

Doufáme, že jsme diváky potěšili, pobavili, možná něčím i překvapili a hlavně příjemně naladili na blížící se svátky.

 

Krásné Vánoce a PF 2020!

 

FOTO: ZDE

 

Fotogalerie:

Anglické divadlo

Žáci 9. ročníku navštívili 13. 12. 2019 brněnské studentské divadlo Buran Teatr, kde zhlédli divadelní představení v anglickém jazyce Romeo and Juliet. Adaptace slavné hry Williama Shakespeare se ujali gymnazisté, kteří si skvěle poradili nejen s textem, výslovností, ale i s kulisami. Naši žáci byli na představení předem připraveni. Ve škole se seznámili se scénářem a slovní zásobou. Myslím, že slyšet a vidět cizí jazyk v konrétním kontextu naživo je vždy přínosem.

V. Rousová

Fotogalerie:

Mikulášská nadílka

Ve čtvrtek 5. prosince naši školu nezapomněl navšívit Mikuláš se svými pomocníky. Tentokrát ho doprovázelo 5 čertů a 2 andělové. Všichni hříšníci byli potrestáni. Někteří si vyzkoušeli, jestli se ještě vejdou do pytle. Další museli skákat přes řetězy. Jiní hledali čertovu ztracenou podkovu, recitovali, zpívali, odříkali násobilku nebo vyjmenovaná slova. Kromě brambor a uhlí tak dostali i vytouženou sladkou nadílku. Hodné děti se nemusely ničeho bát, ale přece jen strach byl tento den nakažlivý. A tak se do sborovny utíkal schovat celý chumel dětí. Příště musí mít více "pro strach uděláno."

 

P.S. Čert Barnabáš opět ztratil svou podkovu a kotlík s uhlím. Nálezce čeká odměna!!!

 

V. Rousová

Fotogalerie:

Dějepisná olympiáda - školní kolo

Žáci 9. ročníku se již tradičně zúčastnili školního kola soutěže Dějepisná olympiáda. Ta měla v letoším roce tematické zaměření: "Dlouhé století se loučí (1880 - 1920)". Asi polovina otázek byla zaměřena na období první světové války. Žáci mohli dosáhnout maximálního počtu 65 bodů. Za úspěšné řešitele jsou považováni ti, jejichž úspěšnost je 60 % tzn. dosáhli minimálně 39 bodů.

 

Výsledky:

1. Eliška Musilová - 52 bodů

2. Adam Holubář - 51 bodů

3. Pavla Matoušková - 45 bodů

4. Veronika Wasserbauerová - 40 bodů

5. Aneta Šubertová - 39 bodů

 

Gratulujeme Elišce Musilové k přímému postupu do okresního kola na Gymnáziu Tišnov.

K účasti v okresním kole budou také navrženi Adam Holubář a Pavla Matoušková.

 

Děkujeme všem žákům za účast.

 

Již několikátý rok jsem potěšena zájmem našich deváťáků o dějiny minulého století - velmi je zajímají období světových válek, nacismus, komunismus, normalizace a pád komunistického režimu.

 

Jana Jakešová


Kroužek Prostřeno aneb Vaření nejen pro mlsné jazýčky

V letošním školním roce se v nabídce kroužků objevila novinka - kroužek Prostřeno. Vaření bývá různými způsoby zařazováno do školních činností, ale takový velký zájem o tento kroužek všechny překvapil. Děti z 1. stupně tvoří skupinu o počtu 14 žáků. Žáků 2. stupně je pak celkem 13. Tyto dvě skupiny se ve školní kuchyňce pravidelně po týdnech střídají. Nejdříve se odtud linula vůně belgických vaflí, potom jsme si pochutnali na pizza rolkách z podmáslového těsta a minule se děti olizovaly při přípravě palačinek. Doufám, že získané dovednosti uplatní poté i doma a odmění rodiče třeba nečekaným překvapením v podobě nachystané snídaně nebo dobroty k odpolední kávě.

V. Rousová

 

Podívejte, jak se pyšní svými výtvory.

Fotogalerie:

Burza minerálů Tišnov

V pátek 1. listopadu 2019 jsme s žáky 9. ročníku již tradičně navštívili mineralogickou burzu v Tišnově. V přírodopisu probíráme minerály a horniny, a tak žáci mohli vidět mnoho zajímavých krystalů, výrobků i zkamenělin.

Jana Jakešová

Fotogalerie:

Exkurze do Moravského krasu

Ve středu 18. září 2019 se žáci 7., 8. a 9. ročníku zúčastnili exkurze environmentální výchovy do CHKO Moravský kras. Program byl opravdu pestrý. Ze Skalního mlýna jsme chladným ránem šli k Punkevním jeskyním, kde nás čekala zajímavá prohlídka s plavbou na lodičkách. Obdivovali jsme krápníkovou výzdobu, ocitli jsme se až na dně propasti Macocha. Pak jsem se nechali vyvézt lanovkou k hornímu můstku Macochy. Při pohledu do propasti hluboké 138 metrů se mnohým zatočila hlava. Občerstvili jsme se, nakoupili suvenýry a jeli jsme na prohlídku větrného mlýna holandského typu do Rudice. Expozice zde byla věnovaná speleologii, historii těžby rud a starému způsobu bydlení. Zajímavé 3D promítání nám ukázalo krásy místní krajiny. Další přejezd byl do nedaleké vesnice Senetářov. Ve starém domku s doškovou střechou se nachází Muzeum perleťářství a tradičního bydlení. Prošli jsme si expozici výroby perleťových knoflíků, celou usedlosti i dvorek, kde byly vystaveny zemědělské stroje používané v minulosti i nově vybudovaná pícka na pečení chleba. Na zpáteční cestě jsme navštívili přírodní památku Malhostovické kopečky, tvoří je Malhostovická pecka a Drásovský kopeček. Zajímavostí této památky je vápencové podloží s tepomilnými rostlinami.

A co říci závěrem - CHKO Moravský kras je nejkrásnější krasová oblast v České republice - krásná příroda, tajemné jeskyně i propadání. Jsme rádi, že jsme ji mohli navštívit.

Fotografie:

Jana Jakešová

Fotogalerie:

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Seznam dětí podle registračního čísla - zápis 14.5.2020

 

Přidělené registrační číslo                                                     Přijetí


MŠ 1/2020                                                                             přijat

MŠ 2/2020                                                                             přijat

MŠ 3/2020                                                                             přijat

MŠ 4/2020                                                                             nepřijat

MŠ 5/2020                                                                             přijat

MŠ 6/2019                                                                             přijat

MŠ 7/2020                                                                             přijat

MŠ 8/2020                                                                             nepřijat

MŠ 9/2020                                                                             nepřijat

 

 

Ve Žďárci dne 1.6.2020

 

Mgr. Dalibor Kolář, ředitel školy


Oznámení o ředitelském volnu ve dnech 29. a 30.června 2020

viz. příloha.

Fotogalerie:

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Základní škola a Mateřská škola Václava Havla Žďárec, okres Brno – venkov

Žďárec 28,  594 56;  IČO: 709 405 84,  tel. 549 440 426,  mob. 731 470 912,  e-mail: zszdarec@seznam.cz

 

 

Seznam žáků podle registračního čísla - zápis 23.4.2020

Přidělené registrační číslo                                                 Přijetí

ZS 1/2020                                                                               přijat

ZS 2/2020                                                                               přijat

ZS 3/2020                                                                               přijat

ZS 5/2020                                                                               přijat

ZS 6/2020                                                                               přijat

ZS 7/2020                                                                               přijat

ZS 8/2020                                                                               přijat

ZS 9/2020                                                                               přijat

ZS 10/2020                                                                             přijat

ZS 11/2020                                                                             přijat

 

Ve Žďárci dne 30.4.2020

 

Mgr. Dalibor Kolář, ředitel školy

 

Datum zveřejnění : 5.5.2020


Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

 

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Václava Havla Žďárec, okres Brno-venkov oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 se bude konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

 


 

Dokumenty, které zákonný zástupce dítěte k zápisu dodá jsou:

-          Přihláška dítěte k zápisu do mateřské školy

-          Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

-          Evidenční list pro dítě v mateřské škole

-          Čestné prohlášení k očkování

 

Formuláře těchto dokumentů najdete v přílohách této informace.

Škola bude přijímat žádosti od 2. 5. 2020 do 14. 5. 2020.

Dokumenty lze do školy doručit těmito způsoby:

 1. Do datové schránky školy - Identifikátor datové schránky: t847aex
 2. 2. E-mailem s uznaným elektronickým podpisem - zszdarec@seznam.cz
 3. Poštou na adresu školy - ZŠ a MŠ V. Havla Žďárec, Žďárec 28, 594 56
 4. Osobně - 14. května 2020 od 13.00 do 15:00 hodin (původní termín zápisu), případně po telefonické dohodě v jiný termín. Tel. 731 470 912 - Kolář.

 

Předpokládám, že se společně - Vaše děti, Vy rodiče, vedení školy a učitelky MŠ - setkáme v červnu na společné informativní schůzce.

V případě jakékoliv nejasnosti mě kontaktujte na výše uvedené tel. číslo.

 

Mgr. Dalibor Kolář, ředitel školy

 


 Ke stažení:

Fotogalerie:

Velikonoční přání

Milí žáci, vážení rodiče, přátelé,

 

přeji Vám všem poklidné prožití velikonočních svátků, dostatek sluníčka a hodně sil v čase po Velikonocích.

Kolegyně učitelky a kolegové učitelé, dejme žákům a jejich rodičům odpočinkový time alespoň do příštího úterý :).

Začínám věřit tomu, že se v polovině května setkáme v plné žákovské a učitelské sestavě.

 

Dalibor Kolář

Fotogalerie:

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

v následujích řádcích uvádím pár informací.

 

1. Vzhledem k několika drobným nejasnostem v komunikaci přes školní elektronický informační systém EDOOKIT, který je zcela základním mostem v zajištění naší vzájemné spolupráce v přípravě našich žáků, kontaktujte v případě potřeby koordinátora ICT Mgr. Jaroslava Štěpánka na mailové adrese  stepanek@skolazdarec.cz.

 

2. Pokud potřebujete potvrzení na 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)

kontaktujte prosím přímo mě kdykoliv  na mob. 731 470 912, případně zszdarec@seznam.cz.

Věková hranice dítěte bude upřesňována vládou ČR, 13 nebo 15 roků ?

 

Důležité je, že můžete žádat se zpětnou platností! Nic Vám neuteče.

 

Vážení rodiče, další informace týkající se např. zápisu do ZŠ i MŠ, případně dalších záležitostí budeme operativně zveřejňovat během několika příštích dnů.

 

Teď trochu můj vlastní pohled - osobní, telefonická či mailová komunikace mezi mnou a Vámi je věcná, racionální. Podobně naši vzájemnou spolupráci hodnotí i moje kolegyně a kolegové.

 

Díky Vám za to. Usmívající se

 

Za kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ V. Havla Žďárec

Dalibor Kolář


SDĚLENÍ PRO RODIČE ŽÁKŮ ZŠ

Dobrý den vážení rodiče,

 

pro výuku našich žáků na ZŠ a MŠ V. Havla Žďárec využíváme od středy 11.března 2020  elektronický školní informační systém EDOOKIT. Jeho prostřednictvím s Vašimi dětmi a s Vámi komunikujeme.

 

Dobře víme, že Vy rodiče školních dětí chodíte do práce nebo ji vykonáváte z domova a zároveň spolupomáháte učit svoje děti, což je velmi náročné. My učitelé hledáme možnosti, jak Vám v tom pomoci, nezahltit Vás i děti novými učebními materiály. Co je však nám „školou povinným“ jasné, jsou  základní cíle, které máme i s Vaší pomocí do konce období školního vyučování naplnit.

 

V této chvíli si troufnu říct, že na rozdíl od většiny škol máme značnou výhodu nízkého počtu žáků v jednotlivých ročnících. Průměr 9 žáků na jeden ročník umožňuje všem vyučujícím využít ve velké míře individuální přístup.

 

Jednotliví učitelé pak navrhují jakou formou bude probíhat zpětná vazba mezi školou a rodinou ve vztahu k vlastní výuce.

 

Děkuji kolegyním a kolegům za jejich zodpovědný, profesionální přístup. Usmívající se

 

Vážení rodiče, děkuji Vám za spolupráci a přeji nám všem vzájemné pochopení, přiměřenou míru tolerance,  vytrvalost a soustavnost ve školní přípravě Vašich dětí, našich žáků.

 

Dalibor Kolář, ředitel školy


Mimořádné opatření

Vážení rodiče,

vzhledem k opatřením, která byla dnes 10.3.2020 přijata vládou České republiky - uzavření základních škol, bude od středy 11.3.2020 probíhat výuka žáků naší školy prostřednictvím elektronického školního informačního systému EDOOKIT.

Uzavřena bude také školní družina.

Žáci stravující se ve školní jídelně budou dnem 11.3.2020 automaticky odhlášeni až do odvolání ze školního stravování.

Provoz mateřské školy zatím omezen není.

 

Mgr. Dalibor Kolář, ředitel školy


Ke stažení:


LVK 2020

Letošní lyžařský kurz je za námi. Vzhledem k malému zájmu žáků I. stupně, pro které jsme měli připraven čtyřdení kurz s ubytováním a celodenním výcvikem, jsme zvolili jednotnou formu pro všechny zájemce o lyžování od 1. do 9. ročníku. Celkem 26 žákyň a žáků (5 žáků z I. stupně) dojíždělo denně do nám známého SKIparku na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí.

Osvědčená spolupráce s paní ředitelkou Knoflíčkovou ze ZŠ Strážek měla mnohé výhody, nejenom snížení nákladů na dopravu. Jednou z dalších je i to, že bližší informace o průběhu kurzu najdete díky paní ředitelce, která fotila,točila,psala, na odkaze:

http://www.zs-msstrazek.cz/zpravy-z-lyzarskeho-vycvikoveho-kurzu-2020/

Doplním pouze výsledky závodu - celkem 5 kategorií - 46 soutěžících

S – Strážek

Ž - Žďárec

Mladší dívky 3. - 6. ročník     15 dívek

 1. Kateřina Kolářová   - 3. r. - 28:71     Ž
 2. Lucie Habánová      - 6. r. - 34:42      Ž
 3. Eliška Vařejková     -  6.r. - 34:49      S

Mladší chlapci                        7 chlapců

 1. Vít Pečinka              - 5. r. - 33:49       S
 2. Adam Pazdera        - 5.r. - 33:84       S
 3. Kryštof Klíma          - 5. r. - 38:71      S

Starší dívky  7. - 9. ročník        9 dívek

 1. Aneta Šubertová    -  9.r. – 25:91    Ž
 2. Anna Hatláková     -  8.r.  -   27:33   S
 3. Jana Dolíhalová     -  9.r.  -   27:99    S

Starší chlapci                           10 chlapců

 1. Mühlhansl Jan       - 9. r.  -  26:76     Ž
 2. Valík Jan               - 7.r.   - 27:65      Ž
 3. Dolíhal Libor          - 6.r    - 27:86      S

Snowboard bez věkového rozlišení  5 chlapců

 1. Šustal Dominik      - 8.r.  - 49:10       S
 2. Bretfeld Jan           - 6. r. – 52:36      Ž
 3. Dolíhal Libor          - 6. r. – 54:40      S

Nezbývá, než se těšit na příští rok a pokud počasí dovolí, zúčastnit se Lyžařského a snowboardového přeboru škol Jihomoravského kraje, který se uskuteční ve středu 4.března 2020 právě ve velkomeziříčském SKIparku. Z loňska bude obhajovat stříbrnou pozici v kategori starších dívek na snowboardu Pavla Matoušková.

 

Dalibor Kolář, vedoucí kurzu

 

 

Fotogalerie:

Interaktivní výuka první pomoci na naší škole

V listopadu 2019 nám nabídl oblastní spolek Českého červeného kříže Brno možnost zrealizovat bezplatně ve škole výuku první předlékařské pomoci pro žáky a učitele. Projektu se v rámci grantu Jihomoravského kraje zúčastní omezeně celkem 50 škol na území tohoto kraje.

V úterý 28. ledna 2020 si celkem 44 žáků 5.-9. ročníku naší školy a 5 pedagogů vyslechlo nejprve hodinovou přednášku doplněnou vizualizací. V dalších dvou hodinách jsme byli rozděleni do 2 skupin, každá z nich absolvovala celkem 4 odlišná stanoviště, na kterých nejprve 4 profesionální zdravotníci předvedli instruktážní ukázku. Následně se do činnosti zapojili prakticky všichni žáci.

Realisticky vypadající mohutné krvácení na dolní končetině, uložení figuranta do stabilizované polohy, resuscitace zraněného, ale také hlavní zásady činnosti účastníka dopravní nehody rozšířily podle slov žáků jejich povědomí o chování a jednání v situacích, s kterými se mohou prakticky kdykoliv potkat.

 

foto zde

Fotogalerie:

Sportování na naší škole

S blížícím se závěrem kalendářního roku 2019 se poohlédnu za sportovním děním na ZŠ a MŠ V. Havla Žďárec.

 

Rok jsme začínali v lednu a únoru účastí 4 družstev naší školy ve „ Školní bowlingové lize“ hrané v X bowlingovém centru v Tišnově. Celkem 22 žáků 1.-9. ročníku se střetávalo se žáky z Doubravníku. Někteří si bowlingové koule osahali poprvé. Postup do dalších kol jsme nevybojovali. Žáci navštívili následně několikrát tuto hernu v rámci činnosti školní družiny.

 

Lyžařský výcvik má na škole již pětiletou tradici. V únoru absolvovalo 16 žáků I. stupně třídenní pobytový kurz na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí. Na tom samém místě je potom vystřídalo 21 žáků II. stupně v pětidenním kurzu s každodenním dojížděním společně se žáky ZŠ Strážek. Vyvrcholením lyžařského a snowboardového snažení byla účast 5 žáků naší školy 14.března 2019 na Přeboru škol Jihomoravského kraje v lyžování a snowboardingu. Vynikajícího úspěchu dosáhla žákyně 8. ročníku Pavla Matoušková ziskem 2. místa ve své snowboardové kategorii.

 

V polovině dubna jsme uspořádali Velikonoční turnaj ve florbalu dívek a chlapců, kterého se zúčastnily týmy ze ZŠ Předklášteří a ZŠ Strážek. Vítězství našich děvčat i chlapců bylo zasloužené, za stejně důležitou však považuji spolupráci našich malých škol.

Začátkem června jsme se již po páté zúčastnili Senecké sportovní olympiády. Druhé místo děvčat ve florbalu bylo naším nejlepším umístěním. Chlapci se ve stejném sportu umístili na 5. místě.

Česká republika pořádala v červnu 2019 mistrovství světa v softballu v Praze a Havlíčkově Brodě. Využili jsme nabídky volného vstupu na utkání základních skupin. Dne 20.června 2019 jsme navštívili utkání Mexiko vs. Filipíny v areálu Hippos arény v Havlíčkově Brodě. Zájemci si zde mohli zkusit některé modifikované herní činnosti hráče softballu, které mohou uplatnit při této hře v hodinách tělesné výchovy.

 

Do Sence jsme se vrátili v polovině září, kde se 10 našich žáků společně se žáky ZŠ Brno, Hudcova zúčastnilo „Běhu zdraví“ na březích Seneckých jezer. Vynikající 1. místo získala v kategorii nejstarších dívek Aneta Šubertová.

Od poloviny září do konce listopadu všichni žáci I. stupně zvládali základy nebo se zdokonalovali v plavání. Plavecká škola Ivy Kolářové v moderním aquaparku Wellness Kuřim ocenila naši školu jako nejšikovnější školu, která prošla plaveckou výukou v I. čtvrtletí letošního školního roku! Do kuřimského bazénu se vrátí žáci naší ZŠ 19.12.2019 na předvánoční plavání.

 

V listopadu vrcholí florbalové soutěže na úrovni okrsků. V letošním roce jsme obsadili pouze kategorii starších žáků, což je 8.-9. ročník. Zde se nám nedařilo, prohry o jednu branku neumožnily pomýšlet na lepší umístění. Abychom mohli vůbec hrát, musel jsem do týmu zařadit chlapce ze 6. a 7. ročníku. Právě nedostačující počet hráček a hráčů nám neumožnil startovat v kategoriích dívek a nejmladších chlapců tak, jak tomu bylo v předchozích letech.

Mimo jiné je to taky důsledek snižujícího se zájmu dětí o školou nabízené sportovní aktivity. Pro velice nízký zájem (4 žáci) neuspořádáme v únoru 2020 připravovaný internátní lyžařský kurz pro žáky I. stupně naší školy. V předchozích 5 letech se počet zájemců pohyboval okolo 15 žáků.

 

Pevně věřím, že se zájem o mimoškolní i školní pohybové aktivity opět zvýší tak, jak se zvyšuje počet žáků naší školy.

 

Dalibor Kolář, učitel tělesné výchovy

Fotogalerie:

Den otevřených dveří

Ve středu 20. 11. 2019 jsme si na naší škole, při příležitosti dne otevřených dveří, připomněli 30. výročí listopadových událostí roku 1989. Žáci si pro své rodiče, prarodiče, spolužáky i ostatní návštěvníky školy připravili vystoupení, kterým provázela žákyně 9. ročníku Eliška Musilová. Zde můžete nahlédnout do programu: básně Maminka, Klíče, Pozvedni hlas, lide můj (žáci 6. ročníku), prezentace Znaky komunismu, Svatá Anežka Česká, Sametová revoluce (žáci 9. ročníku), hudebně-dramatické pásmo Svatá Anežka Česká a písně Náměšť, Jednou budem dál (žáci 4. a 5. ročníku), česká hymna v podání Víta Štěpánka. Velmi nás potěšil zájem rodičů i veřejnosti.

Myslíme si, že je důležité připomínat si důležité momenty naší historie a být vděční za demokracii a svobodu v naší zemi.

Fotografie:

Fotogalerie:

Den otevřených dveří


Ke stažení:


Přírodovědný klokan 2019

 

Ve středu 16. října 2019 se žáci 8. a 9. ročníku naší školy zúčastnili celorepublikové soutěže Přírodovědný klokan.

Jejich úkolem bylo v průběhu čtyřiceti minut vyřešit celkem 24 úloh z přírodopisu, zeměpisu, matematiky a fyziky.

Na prvních pěti místech skončili:

 

1. Eliška Musilová,  9.ročník

2. Adam Holubář,  9.ročník

3. Matěj Gloser,  8.ročník

3. Pavla Matoušková,  9.ročník

5. Jakub Mühlhansl,  8.ročník


Všem žákům děkujeme za účast!

Výsledky našich žáků zpracovala Hana Valíková a byly zaslány okresnímu důvěrníkovi Přírodovědného klokana panu Petru Přikrylovi.


Přírodovědný klokan

 

Ve středu 16. října 2019 se žáci 8. a 9. ročníku naší školy zúčastnili celorepublikové soutěže Přírodovědný klokan.

Jejich úkolem bylo v průběhu čtyřiceti minut vyřešit celkem 24 úloh z přírodopisu, zeměpisu, matematiky a fyziky.

Na prvních pěti místech skončili:

 

1. Eliška Musilová,  9.ročník

2. Adam Holubář,  9.ročník

3. Matěj Gloser,  8.ročník

3. Pavla Matoušková,  9.ročník

5. Jakub Mühlhansl,  8.ročník


Všem žákům děkujeme za účast!

Výsledky našich žáků zpracovala Hana Valíková a byly zaslány okresnímu důvěrníkovi Přírodovědného klokana panu Petru Přikrylovi.


Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

Tak už nám to opět začalo. Zářijový kolotoč jsme slavnostně roztočili 2. září v 8 hod. v projektové učebně. Přivítali jsme všechny nové tváře na naší škole – novou posilu pedagogického sboru, nové žáky 6. ročníku a především 11 prvňáčků, kteří tento den očekávali s největším napětím. Po úvodním slovu pana ředitele promluvila třídní učitelka 1. ročníku Mgr. Andrea Knoflíčková, která svým svěřencům vysvětlila, jaké uvítání si pro ně připravili naši deváťáci. Dva z nich se proměnili v Mickey Mouse a Minnie a pomohli jim „přenést se“ z prostředí školky (zde si tři deváťačky zahrály roli „školáčků“) do školní lavice, kde na ně čekali další tři nejstarší kamarádi. Zde byl prvňáčkům připnut upomínkový odznak a od paní učitelky obdrželi pamětní list. Přejeme nejen prvňáčkům, ale všem žákům i zaměstnancům naší školy úspěšné vykročení do školního roku 2019/2020.

Fotogalerie:

Pomůcky pro školní rok 2020-2021 - 2. stupeň


Knihovna 3. 5. 2019

V pátek zavítali žáci naší školy 4. - 7. ročníku do knihovny Jiřího Mahena v Brně. Seznámili se se stáními svátky. Paní knihovnice nás seznámila, proč jsme doma, proč mají žáci volno. Na spoustu otázek žáci odpověděli správně, na většinu otázek odpověděl správně Patrik Kopečný. Akce nás bavila a žáci byli spokojení.

 

FOTO: ZDE
KONTAKTY

Základní škola a Mateřská škola
Václava Havla Žďárec,
okres Brno-venkov
Žďárec 28
594 56

zszdarec@seznam.cz

IČO: 709 405 84
Datová schránka: t847aex
FORMULÁŘ

Přejete si nás kontaktovat?

Jméno:
Telefon:
Email:
Zpráva:
Nevyplňujte email:


© ZŠ a MŠ Václava Havla Ždárec & Štefl software