OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MŠ

Vážení rodiče,

ředitel Základní školy a Mateřské školy Václava Havla Žďárec, okres Brno - venkov

oznamuje,

že se souhlasem zřizovatele a po dohodě se zákonnými zástupci

bude

ve dnech 27. 10. a 29. 10. 2021 po dobu podzimních prázdnin

z provozních důvodů Mateřská škola ve Žďárci 

UZAVŘENA.

Běžný provoz bude opět zahájen v pondělí 1. 11. 2021.

 

 

 


BESEDA O KNIZE (22. 10. 2021)

V pátek 22. 10. 2021 v 9 hod. se bude v naší MŠ konat

 

BESEDA O KNIZE

"MEĎAN  A KOUMEN NA PLANETĚ PUPKÁČŮ"

 

aneb

 

POVÍDÁNÍ O TOM, JAK VZNIKÁ KNIHA

s panem spisovatelem Josefem Benešem

 

 Více informací o knize i o panu Benešovi naleznete na www.fofrovak.cz.

 Knihu si můžete předem objednat a zakoupit po besedě v MŠ,

stejně tak, jako ovocné a bylinné čaje s ilustracemi z knihy.


Téma na tento týden (18. - 22. 10. 2021)

Zahrada jde spát

 

 • v tomto týdnu si budeme společně s dětmi povídat o tom, jak se zahrada připravuje a ukládá k zimnímu spánku - co všechno musí ten, kdo se o zahradu stará, před příchodem zimy udělat;
 • zkusíme si pojmenovat všechny činnosti, které na zahradě děláme - rytí, hrabání, zametání, sklízení, pálení, stříhání atp. a připomenout si, jaké nástroje nebo nářadí k nim potřebujeme;
 • v pohybových činnostech si zahrajeme na stromy ve větru, vyzkoušíme si úklid zahrady - budeme třídit a sbírat přeměty a také se naučíme tanec - mazurku - na písničku "Měla babka" - osvojíme si základní taneční kroky, rytmus a správné držení tanečníka s tanečnicí;
 • naučíme se další básničku o podzimu - procvičíme si přitom paměť a pozornost;
 • ve výtvarné a pracovní činnosti si vytvoříme ježka s jablíčkem - na ježka vyzkoušíme techniku zvanou frotáž,  pak dolepíme jablíčko z papíru a ještě si uděláme šípkový keř - využijeme techniku rozfoukávané tuše a otisk prstíku nebo štětce;
 • naučíme se u klavíru nové písničky: "Pod naším okýnkem", "Ó, hřebíčku zahradnicky" a zopakujeme si písničky již dříve osvojené: "Šel zahradník do zahrady", "Šla Nanynka do zelí", "Koulelo se, koulelo", využijeme malované obrázky k písničkám a zopakujeme si dějovou a logickou posloupnost děje;
 • předškoláci si procvičí dokreslení klubíček - jablíček na stromě, budou obtahovat horní velký oblouk - úkryt pro ježka a dokreslí v pracovních listech šikmé a svislé čáry - stromy a plot na zahradě, kromě toho budeme každý den nastavovat kalendář,  v kterém si připomeneme, jaký je zrovna den, měsíc, roční období a aktuální počasí .

Téma na tento týden (11. - 15. 10. 2021)

Sklízíme ovoce a zeleninu

 

 • budeme si s dětmi povídat o tom, co roste na zahrádce v podzimním období, naučíme se třídit ovoce (do košíku) a zeleninu (do bedýnky), povíme si, proč je pro naše tělo důležité jíst dostatek zdravých potravin a vitamínů;
 • zahrajeme si smyslové hry - budeme poznávat různé druhy ovoce a zeleniny podle chuti, vůně, barvy, tvaru a velikosti;
 • úrodu si zkusíme spočítat - vysvětlíme si pojmy více a méně, procvičíme číselné operace a základy předmatematických představ;
 • ve výtvarné činnosti využijeme ovoce, které budeme tisknout na plochu (zavařovat kompoty na zimu);
 • v pohybové činnosti si zacvičíme, zahrajeme na sadaře - budeme koulet jablíčkem i míčkem - koulet budeme daným směrem, procvičíme úchop, chytání i házení;
 • společně si zazpíváme písničky "Šel zahradník do zahrady", "Měla babka", "Koulelo se, koulelo" - doprovodíme se na Orffovy nástroje, budeme dbát na správný rytmus, melodii i dýchání;
 • přečteme si pohádku "O veliké řepě" - s textem budeme dále pracovat, děj si zkusíme převyprávět, zahrajeme si divadélko, posílíme rozvoj řečových a jazykových schopností, procvičíme paměť a dějovou posloupnost;
 • předškoláci si procvičí správný úchop a sklon pastelky a tužky, pracovní listy budou zaměřené na grafomotoriku a početní operace.

OMEZENÍ PROVOZU MŠ (14. 10. 2021)

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 14. 10. 2021 bude přerušena dodávka elektrické energie v téměř celém Žďárci.

Z tohoto důvodu bude po domluvě se zřizovatelem a s ředitelem ZŠ omezen provoz v naší MŠ pouze na dopoledne.

Dopolední svačinku budou mít děti zajištěnu, avšak školní jídelna v tento den nebude moci z technických důvodů uvařit oběd.

PROSÍME VÁS, ABYSTE SI DĚTI VYZVEDLI DO 12 HODIN. 

Děkujeme za pochopení.


VÁNOČNÍ FOCENÍ V MŠ (12. 10. 2021)

Milí rodiče,

 v úterý 12. října 2021 během dopoledne bude v naší mateřské škole probíhat vánoční focení.

Cena jedné sady (viz. nabídka ve Vašich mailech a na nástěnce v MŠ) je 290,- Kč.

Kdo má zájem, nahlaste se, prosím, paní učitelce ve třídě.

Děkujeme.


DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ (8. 10. 2021)

DIVADLO ÚSMĚV  Ludmily Frištenské

uvede 

dne 8. 10. 2021 v 10:45 hod. v Mateřské škole ve Žďárci 

 

výchovnou pohádku

KOUZELNÉ SLŮVKO

 

Kuba utíká za babičkou a volá na ni, že má hlad.

I když Kuba pozdravil, babička mu nic nedá, zapomněl totiž kouzelné slovíčko.

Zvířátka Kubovi radí, co má říci, ale je to špatně.

Nakonec Zdravěnka Kubovi správně poradí kouzelné slovíčko "prosím".


Téma na tento týden (4. - 8. 10. 2021)

Vítáme podzim a pozorujeme změny v přírodě

 

 • tento týden si budeme společně povídat o tom, jaké změny probíhají v přírodě v podzimním čase - zbarvení a padání listí, stěhování ptáčků do teplých krajin, chystání zvířátek k zimnímu spánku - dělání zásob, příprava pelíšku atp.;
 • v komunitním kruhu si povíme také něco o typickém symbolu českého podzimu - o drakovi - vysvětlíme si rozdíl mezi drakem papírovým a drakem pohádkovým a naučíme se o něm básničku;
 • u klavíru si zahrajeme hudební hádanky a zazpíváme si hlavně písničky o počasí (např. "Prší, prší", "Kočka leze dírou" atp.), využijeme obrázky s namalovaným dějem písničky a společně si jej popíšeme;
 • zahrajeme si různé pohybové a sportovní hry, v kterých budeme trénovat rychlost, obratnost, ale hlavně schopnost umět přijmout případnou prohru a umět přát výhru svému kamarádovi - zkrátka umět se chovat sportovně a férově;
 • vyrobíme si podzimní stromy (technika - zapouštění barev do vlhkého podkladu) - vzniklé barevné pozadí pak podlepíme za papírový strom;
 • předškoláci si procvičí počítání na prstech a dokreslování stejného počtu teček, obtáhnou dráhu letu podzimního listu a dokreslí déšť;
 • v pátek 8. 10.  v 10:45 hod. nás čeká v MŠ divadelní představení s názvem "Kouzelné slůvko" - výchovně zaměřená pohádka o důležitých slovíčkách, na která není radno zapomínat;
 • na společných procházkách budeme pozorovat, jak čaruje v přírodě kouzelník Podzim.

 

 


Téma na tento týden (27. 9. - 1. 10. 2021)

Od města k vesnici

 

 • budeme si povídat o životě ve městě a na vesnici a vyhledávat mezi nimi odlišnosti a rozdíly;
 • budeme si prohlížet  knihy a encyklopedie - podle obrázků a fotografií určíme, zda se jedná o město či vesnici;
 • seznámíme se s dopravní výchovou;
 • zahrejeme si hru na správné a chybné výroky;
 • postavíme domy, města a vesnice z různých druhů stavebnic - dřevěné, molitanové, pěnové, plastové, PET víčka, silnice a koleje s autíčky a vláčky atd.;
 • ranní rozcvičky budou motivovány dopravou ve městech a vesnicích - zahrajeme si na auta, na barevné vlaky a autobus;
 • naučíme se krátkou říkanku o stavění komínů a zazpíváme si písničky o městech;
 • budeme malovat města nebo vesnice (technika: vodové anilinové barvy + hrubá sůl + tuš, lepení a stříhání);
 • předškoláci si vypracují další pracovní listy, v kterých si pocvičí znalosti o tom, kde bydlí, zda znají svoji adresu, budou kreslit "podle diktátu" a procvičí si poznávání barev a poznatky o prostorových vztazích;
 • na procházkách si budeme prohlížet místní domy a další stavby, postavíme domečky v přírodě pro zvířátka a pro radost - využijeme přírodní materiály.

 

 


Téma na tento týden (20. - 24. 9. 2021)

Co děláme každý den od rána až do večera

 

 • budeme si povídat o tom, jaké činnosti každý den děláme, naučíme se správně pojmenovat některé děje pomocí sloves - děti si procvičí jazykové a mluvnické schopnosti a dovednosti, vysvětlíme si časovou posloupnost;
 • děti se také seznámí s jednotlivými částmi dne - ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer a noc a budou k nim přiřazovat vhodné obrázky činností, které v určitou dobu běžně děláme;
 • naučíme se písničku "Adámku náš" a "Černé oči" - děti si osvojí slova, melodii a budeme dbát na správné dýchání při zpěvu s klavírním doprovodem;
 • zahrajeme si smyslové hry, při kterých využijeme předměty denní potřeby; 
 • namalujeme svoji oblíbenou činnost, kterou během dne děláme nejraději (voskové pastely + vodové barvy);
 • s většími dětmi si procvičíme dny v týdnu a také zkusíme poznávání celých hodin;
 • zahrajeme si pantomimu - předvádění činností, ostatní budou hádat, o kterou činnost se jedná;
 • na předškoláky čekají pracovní listy, na kterých budou dokreslovat paprsky sluníčku, určí předměty, které nepatří do řady a rozstříhají a zase zpátky složí a nalepí kartičky s příběhem tak, aby dával smysl.

DEN HRAČEK (15. 9. 2021)

Pojď si povídat o hračkách...

 

Ve středu 15. 9. 2021 nás čeká DEN HRAČEK

 

V tento den si děti mohou donést z domu svoji oblíbenou hračku do mateřské školky.

V komunitním kruhu svoji hračku představí a povypráví ostatním dětem, jak si s ní hrají a kde má jejich hračka doma své místo.

Společně uspořádáme výstavu hraček.

Připomeneme si pravidlo šetrného zacházení s hračkou a děti se domluví na půjčování hračky ostatním.

 

Prosíme, dejte dětem do MŠ pouze bezpečné hračky (bez drobných částí.)

Děkujeme!


Téma na tento týden (13. 9. - 17. 9. 2021)

Naše oblíbené hračky doma i ve školce

 

 • povídání o tom, kde mají hračky své místo, jak s nimi zacházet a pečovat o ně
 • společné rozcvičky, hra "Kukačky" - orientace v prostoru, hledání hnízdeček
 • smyslové hry na poznávání hraček pomocí hmatu, sluchu, zraku - procvičení barev a geometrických tvarů
 • vyrobení hraček z papírových tácků - práce s temperovými barvami, s nůžkami a lepidlem - procvičení jemné motoriky, představivosti a tvořivosti
 • Den hraček (15. 9. 2021) - děti si přinesou svoji oblíbenou hračku z domu, pokusí se ji představit a popsat ostatním kamarádům
 • pracovní listy pro předškoláky - správný úchop a sklon tužky, pečlivost a trpělivost při vypracování úkolů

Téma na tento týden (6. 9. - 10. 9. 2021)

Učíme se pravidla třídy a správně se chovat

 

 • společné povídání o tom, jak se mají chovat kamarádi mezi sebou, a také děti k dospělým
 • povídání o školkových pravidlech - jejich vysvětlení, básničky o jednotlivých pravidlech
 • luštění písničkových hádanek u klavíru
 • písnička "Když jsi kamarád" - spojení pohybu a zpěvu
 • ranní rozcvičky - správné dýchání, držení těla, relaxace a protažení, napodobování a opakování pohybů
 • pracovní a estetická činnost - dokreslení jednotlivých symbolů školkových pravidel - práce s vodovými barvami
 • opakování všech kouzelných slovíček - jejich správné a vhodné užívání (prosím, děkuji, zdravení..)
 • pracovní listy pro předškoláky - dokreslení obličejů dětí, hledání správné cesty do školky, dokreslení máku do makoviček - správné držení tužky a pastelek, sezení u stolečku, procvičení prstíků

 

 


Téma na tento týden (1. 9. - 3. 9. 2021)

Jdeme do školky a poznáváme nové kamarády (1. 9. - 3. 9. 2021)

 

 • přivítání dětí po prázdninách, vzpomínání na pěkné zážitky
 • seznámení s prostředím mateřské školy - kde najdeme hračky, kam se chodíme umývat, kde svačíme a obědváme...
 • seznamovací hry na poznávání nových kamarádů a zaměstnanců mateřské školy
 • pohybové hry "Kuba řekl" a "Domeček, stromeček, hříbeček"
 • básničky "Dobrý den", "Mýdlová", "Uklízecí"
 • seznámení se značkami dětí - jednoduché hry s obrázky
 • pracovní a estetická činnost - otisk ruky - společný obrázek všech dětí

                                         


Zkrácený provoz MŠ dne 1. 9. 2021

Milí rodiče,

první školní den - ve středu 1. 9. 2021 bude zkrácený provoz MŠ do 12 hod. 

Děti budou mít dopolední svačinku zajištěnu.

Školní jídelna začne obědy vařit od 2. 9. 2021, prosíme Vás o nahlášení obědů v ŠJ.

Děkujeme za pochopení.


Informační schůzka pro rodiče

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na informační schůzku dne 30. 8. 2021 v 16 hod. v MŠ ve Žďárci. Dozvíte se zde základní  informace o průběhu a organizaci nastávajícího školního roku, o aktuálních hygienických opatřeních a rodiče nových dětí vyplní ještě některé potřebné dokumenty.

Těšíme se na Vás!

Bc. Irena Širhalová, vedoucí učitelka MŠ

Bc. Monika Holubářová, učitelka MŠ

Hana Dosadilová, asistentka
KONTAKTY

Základní škola a Mateřská škola
Václava Havla Žďárec,
okres Brno-venkov
Žďárec 28
594 56

zszdarec@seznam.cz

IČO: 709 405 84
Datová schránka: t847aex
FORMULÁŘ

Přejete si nás kontaktovat?

Jméno:
Telefon:
Email:
Zpráva:
Nevyplňujte email:


© ZŠ a MŠ Václava Havla Ždárec & Štefl software