OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MŠ

Oznamujeme rodičům,

že po dobu hlavních prázdnin

 

od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 bude Mateřská škola ve Žďárci

 

UZAVŘENA

z provozních důvodů.

 

Provoz bude opět zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2022.


ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY (28. 6. 2022)

V úterý 28. 6. 2022 během dopoledne

se bude konat v naší MŠ

 

Č Í   S   Ř Š Á Y

 

Předškolačky a předškoláci budou slavnostně pasováni na školačky a školáky

a dostanou na památku dárkovou tašku plnou věcí a pomůcek,

kterou určitě využijí v 1. třídě ve škole.

Pro všechny děti pak bude připraven slavnostní přípitek a občerstvení.

 

 

 

 


Téma na tento týden (27. - 30. 6. 2022)

Ahoj, školko!

 

 • v tomto posledním týdnu si budeme společně s dětmi povídat o tom, jak se jim líbil uplynulý školní rok, co je ve školce bavilo a co se jim příliš nelíbilo, předškolaček a předškoláků se budeme ptát, co si za celý rok zapamatovali - jaká témata, která se jim líbila nebo je zaujala, kdo chodil do školky spíš rád a kdo nerad;
 • naposledy si zopakujeme školková pravidla - mladším dětem se budou hodit zase na příští školní rok a předškoláci je v trošku jiné podobě určitě využijí i ve škole;
 • v pohybových činnostech si zahrajeme ty nejoblíbenější pohybové hry a soutěže, které děti během roku nejvíce bavily a nejvíce si je pamatují;
 • v hudební činnosti si zazpíváme co nejvíce písniček, které jsme se během školního roku naučili, zahrajeme si hudební hádanky;
 • ve výtvarné a pracovní činnosti budeme modelovat z modelovací hmoty a děti namalují, na co se o prázdninách nejvíce těší;
 • v komunitním kruhu si s dětmi popovídáme o bezpečném chování  - jaké nástrahy nebo nebezpečí na ně mohou čekat během prázdnin - u vody, v lese, na výletě, u moře, na horách, na cyklistickém výletu atp.;
 • venku si ještě pořádně užíjeme pískoviště a prolézačky, také hry a pohyb na velkém hřišti, při nepříznivém počasí si zajdeme ještě naposledy tento školní rok zacvičit do tělocvičny;
 • v úterý 28. 6. se všichni společně rozloučíme s našimi předškoláky a předškolačkami, slavnostně je budeme pasovat na školáky, předáme jim tašku plnou dárečků a i užitečných věcí do školy a pro všechny děti, nejen předškoláky, bude připraven dětský sekt a občerstvení;
 • předškoláci si ještě naposledy udělají tři zábavné pracovní listy - "Která aktovka je nejhezčí?", "Školní potřeby", "Čím budu, až...".

Téma na tento týden (20. - 24. 6. 2022)

Co se děje v trávě?

 

 • předposlední týden v naší MŠ si budeme povídat o pestrém životě v trávě a na louce, povíme si, jaké živočichy, hmyz a rostliny zde najdeme;
 • zazpíváme si letní písničky o sluníčku, slunéčku sedmitečném a další, u toho budeme správně vyslovovat, ovládat dech, tempo, rytmizovat, slova se pokusíme i vytleskávat, vydupávat, hrát na tělo;
 • přečteme si pohádku "O mravenečkovi, který chtěl být chvilku sám", popovídáme si o tom, kdo byl někdy sám nebo se sám cítil, jaké měl pocity a najdeme i nějaké ponaučení;
 • zacvičíme si pohybové rozcvičky, motivované hmyzem v trávě - na berušky a broučky, při pohybové hře "Berušky, honem domů" procvičíme postřeh, obratnost a sílu;
 • ve výtvarné a pracovní činnosti si překladem papíru berušky vyrobíme, ozdobíme a nalepíme, děti si u toho procvičí jemnou motoriku, správný úchop tužky a pastelky, trpělivost při práci u stolečku;
 • na předškoláky čekají jedny z posledních pracovních listů, než se s nimi rozloučíme;
 • při procházkách venku budeme život v trávě a na louce pozorovat na vlastní oči i pomocí zkoumadel, také stavět domečky pro hmyz, pěstovat v dětech úctu ke všemu živému kolem sebe, pohrajeme si na malém i velkém sportovním hřišti.

Pěší výlet (16. 6. 2022)

Ve čtvrtek 16. června 2022 dopoledne

podnikneme

dobrodružnou výpravu s názvem

 

C E S T A   Z A   P O K L A D E M

rytíře z Hrádku

 

Ráno sraz ve školce nejpozději v 8:00 hod.

 

S sebou: batůžek s pláštěnkou, pevné a pohodlné boty, vhodné oblečení na putování divokou krajinou,

odvahu a dobrou náladu.

Svačinu a pití zajistí a ponesou paní učitelky.

 

V případě nepříznivého počasí je možné, že bude výprava přesunuta na jiný den.

 


Téma na tento týden (13. - 17. 6. 2022)

Jedeme k moři, podmořský svět

 

 • v tomto týdnu si budeme společně s dětmi povídat o moři, mořském pobřeží a podmořském světě, připomeneme si rozdíl mezi sladkou a slanou vodou, vyjmenujeme některé živočichy, kteří v mořích žijí atp.;
 • budeme hledat rozdíly mezi městy a vesnicemi, které leží ve vnitrozemí nebo na břehu moře - povíme si něco o lodích, rybářích, přístavech, majácích, vlnobití, pirátech atd.;
 • v komunitním kruhu si budeme povídat také o tom, kdo už byl u moře třeba o prázdninách s rodiči, v čem je koupání v moři jiné než v rybníku nebo v bazénu, připomeneme si zásady bezpečného chování u moře a při koupání v moři;
 • ve výtvarné a pracovní činnosti si vytvoříme obrázek podmořského světa - využijeme speciální štětce na znázornění vody a vln a také použijeme bublinkovou fólii na otisk mořských živočichů, pokud nám vyjde čas, uděláme si ještě obrázek mořského pobřeží s majákem jako koláž;
 • v pohybových hrách budeme procvičovat lokomoční činnosti (chůzi, běh, skoky, lezení), a také nelokomoční činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) - procvičíme si tak základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, stejně jako běžné způsoby pohybu v různém prostředí;
 • naučíme se novou básničku od Jiřího Žáčka "Rozhovor s delfínem" - kromě recitace budeme vytleskávat jednotlivé slabiky, pracovat s hlasem, určovat první a poslední písmeno ve slově atp.;
 • zahrajeme si ekologicky motivované herní aktivity, které nám pomohou při poznávání ekosystému moře, povíme si také něco o znečištění moře a mořského pobřeží a o jeho ochraně;
 • pro předškoláky jsou připraveny pracovní listy s názvy "Kdo chytil rybu?", "Najdi a vybarvi rybičky" a "Vlny na moři".

Téma na tento týden (6. - 10. 6. 2022)

Život v rybníku a v řece

 

 • tento týden si s dětmi budeme povídat o životě ve vodě a kolem vody, seznámíme se s rostlinami a živočichy u vody i pod vodou, ukážeme si obrázky, povíme si něco o jejich specifických vlastnostech, v jaké vodě žijí, čím se živí, jak vypadají, přiblížíme si rozdíly mezi vodou sladkou a slanou, vodou stojatou a tekoucí;
 • s vodou si také pohrajeme a zkusíme, jak voda šplouchá, kape, šumí, které předměty po vodě plují a které se potopí, připomeneme si bezpečnost u vody - nebezpečí utonutí, povodně;
 • zahrajeme si pohybové hry na zvířátka, připomeneme si pohyby čápa, chodit pozpátku jako rak, procvičíme obratnost, pozornost, skoky snožmo, stoj na jedné noze, rovnovážná cvičení;
 • naučíme se nové písničky s tématikou vody "Voda, voděnka", "Rybička maličká", osvojíme si nová slova, melodii, básničky "Žába leze po žebříku", "Plave rybka po rybníčku" si zkusíme pěkně s přednesem, budeme si hrát se slovy;
 • v pracovní a estetické činnosti si vyrobíme vlastní rybníček, do něj dotvoříme žabičky z ruliček od toaletního papíru, vše si nazdobíme a dolepíme, děti si vyzkouší svoji prostorovou představivost;
 • na předškoláky čekají ještě nějaké pracovní listy, kde si procvičí grafomotorické dovednosti a domalují vlnky na rybníčku, předmatematickou gramotnost si procvičí u jednoduchých počtů do šesti.

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Seznam dětí podle registračního čísla - zápis 12.5.2022


Ke stažení:


Téma na tento týden (30. 5. - 3. 6. 2022)

Slavíme Mezinárodní den dětí, děti z cizích zemí

 

 • v tomto týdnu si budeme společně s dětmi povídat o Mezinárodním dni dětí - proč, kde, kdy a jak ho lidé slaví;
 • v komunitním kruhu si budeme povídat také o tom, že každé dítě je jiné - jinak vypadá, bydlí v jiné zemi, má jiné hračky, oblíbené jídlo a přesto jsou všechny děti vlastně stejné a všude na světě si děti rády hrají, seznámíme se také s kreslenou mapou světa, na které se budeme učit orientovat a vyhledávat;
 • povíme si také o tom, že některé děti jsou odlišné tím, že pochází třeba z jiné země, ale další děti mohou být odlišné třeba tím, že např. nechodí, ale jezdí na invalidním vozíku, nemluví nebo neslyší, a že i tyto děti si chtějí normálně hrát, být v bezpečí se svými rodiči a mít kamarády;
 • zahrajeme si několik didaktických i dramatických her, které budou zaměřené na rozvoj tolerance, empatie, pochopení, vyjádření nálad, pocitů atp.;
 • ve výtvarné a pracovní činnosti si dotvoříme různé postavičky dětí - dětí z Asie, Evropy, Afriky, Ameriky atd. - děti dokreslí postavy z různě barevných papírů - hnědého, růžového, žlutého, červeného atd. - domalují oblečení, vlasy, oči, pusu...;
 • v hudební činnosti si zopakujeme a zazpíváme písničku "Kamarád", ve které spojíme pohyb se zpěvem;
 • v tělocvičně využijeme barevný padák, se kterým budeme společně pracovat a hrát různé hry - budeme mít na paměti, že jedno dítě by si s padákem těžko pohrálo, ale když nás bude víc a budeme spolupracovat a naslouchat druhým, můžeme hrát mnoho zábavných her a užít si společně spoustu legrace;
 • ve středu 1. 6. půjdeme všichni do obchodu, kde si nakoupíme nanuky a společně si pak na nich pochutnáme;
 • na předškoláky čekají pracovní listy, ve kterých si vyzkouší spojování obrázků, které mají něco společného nebo spolu nějak souvisí, v řadě najdou dvě shodné vlajky a vyznačí trasu, kterou se kulička dostane do dolíku.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ (25. 5. 2022)

Ve středu 25. 5. 2022 v 8:15 hod. půjdeme na divadelní představení 

 

KOCOUREK MODROOČKO,

které nám zahrají naši starší kamarádi ze druhé třídy ZŠ Žďárec.

 

Prosíme rodiče, aby v tento den přivedli své děti do MŠ nejpozději do 7:45 hod.!


Téma na tento týden (23. - 27. 5. 2022)

Letíme do vesmíru

 

 • v novém týdnu si s dětmi budeme povídat o vesmíru, slunečních soustavách, jejichž středem je hvězda Slunce, která nám dává teplo a světlo, povíme si o tom, že existuje osm planet, na jaké z nich žijeme a jak obíhají kolem Slunce, budeme se učit naslouchat druhým, vyjadřovat se, odpovídat na otázky a rozvíjet slovní zásobu;
 • vše si budeme ukazovat v encyklopedii, vyhledáme si, jak opravdu vypadají např. hvězdy, planety, sluneční soustavy atd.;
 • využijeme i nové básničky k tématu "Startujeme" a "Raketa", kde si děti zkusí pěkný přednes a správnou výslovnost;
 • na vesmír si zahrajeme pohybové hry "Velký třesk" a "Probouzení hvězdiček", kde děti představují planety obíhající kolem Slunce, vyzkoušíme si sluchové reakce na bubínek, zvoneček, procvičíme obratnost a hbitost;
 • během ranních her si děti vyzkouší manipulační hry se stavebnicí a pokusí se podle fantazie sestrojit raketu, která by je do vesmíru vynesla, u toho si zopakují barvy a tvary;
 • ve výtvarné činnosti si pomocí techniky zapouštění barev vytvoříme svůj vesmír;
 • na předškoláky čekají nové pracovní listy, procvičí si správný úchop tužky a práci u stolečku tak, jako ve škole;
 • menší děti si také procvičí správný úchop tužky a pastelky při omalovánkách s raketou, astronautem a vesmírem;
 • při procházkách venku budeme pozorovat oblohu, stopy letadel, mráčky - zapojíme fantazii a představivost.

Téma na tento týden (16. - 20. 5. 2022)

Poznáváme zvířátka v ZOO

 

 • v tomto týdnu si budeme společně s dětmi povídat o cizokrajných a exotických zvířátkách, která najdeme většinou v zoologických zahradách - ukážeme si a budeme prohlížet fotografie a obrázky těchto zvířátek, připomeneme si, jak jsou zbarvená, jaké vydávají zvuky nebo jakou mají např. srst (procvičíme tedy všechny smysly);
 • v komunitním kruhu si kromě každodenního přivítání budeme povídat a vysvětlovat, jaké jsou rozdíly mezi domácími a exotickými zvířaty - využijeme k tomu figurky zvířátek a také si postavíme malou zoologickou zahradu - zvířátka přitom budeme porovnávat - jejich velikost, zbarvení atd.;
 • zahrajeme si pohybové a sportovní hry ve třídě MŠ i v tělocvičně - děti se budou dále učit, jak se bezpečně pohybovat ve skupině ostatních dětí v menším i větším prostoru, budeme využívat různé náčiní (míče, kužely, terčíky, švihadla a kruhy), zahrajeme si také hru s názvem "Opičí skákání", ve které spojíme říkanku s pohybem a venku si děti při příznivém počasí užijí pohyb a hry v písku a s pískem;
 • v hudební činnosti se naučíme novou písničku "Krokodýl" - osvojíme si slova a melodii, vysvětlíme si neznámá slova;
 • ve výtvarné a pracovní činnosti si děti domalují předkresleného papouška a dolepí mu peříčka, dále si vytvoří obrázek s cizokrajnými zvířátky technikou frotáže pomocí suchého pastelu nebo voskovky;
 • společně se naučíme básničku "Žirafa" - budeme pracovat s hlasem, recitovat, hrát si se slovy, měnit tempo řeči, sílu hlasu atp.;
 • na předškoláky čekají pracovní listy - budou poznávat a přiřazovat emoce - obličeje opiček, domalují mříže na klecích v ZOO a podle domina vybarví stejný počet obrázků v řadě a číslici zkusí obkreslit po přerušované čáře.

Zápis do MŠ (12. 5. 2022)

Z Á PS

 

D O   Ř É    Š Y

 

proběhne dne 12. 5. 2022

od 13:30 do 16:00 hod. v budově MŠ ve Žďárci

 

S sebou budete potřebovat:

 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte
 • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • vyplněnou a od pediatra potvrzenou Přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy

 

Uvedené dokumenty naleznete na našich stránkách

www.skolazdarec.cz - mateřská škola - dokumenty

nebo si je můžete předem vyzvednout přímo v MŠ.

 

Kontakty pro případné dotazy:

ředitel ZŠ a MŠ - Mgr. Dalibor Kolář, tel. 731 470 912

vedoucí učitelka MŠ - Bc. Irena Širhalová, tel. 733 680 341

Těšíme se na Vás i na Vaše děti!

 

 


Společné fotografování v MŠ (10. 5. 2022)

V úterý 10. 5. 2022 proběhne v naší MŠ

 

S P O L E Č N É   F O T O G R A F O V Á N Í

 

Fotit se bude společné foto celé třídy, společné foto předškoláků

a jednotlivá fota předškoláků na tablo.

Za pěkného počasí se bude fotit venku.


Téma na tento týden (9. - 13. 5. 2022)

Cestujeme po zemi, na vodě a ve vzduchu

 

 • tento týden si budeme s dětmi povídat o tom, s jakými dopravními prostředky se můžeme setkat a cestovat, rozdělíme si, zda se s nimi cestuje po vodě (lodní doprava), silnici (silniční doprava), ve vzduchu (letecká doprava), po železnici (železniční doprava), využijeme barevné obrázky a hry;
 • seznámíme se s dopravní výchovou, ukážeme si některé značky, zopakujeme si zásady bezpečného přecházení silnice, barvy na semaforu, oblečení a jeho viditelnost;
 • při pohybových hrách si zahrajeme na auta, autobusy, spojíme pohyby s říkankou, procvičíme si reakce na signál a barvičky na semaforu;
 • naučíme se novou básničku "Semafor", spojíme správný přednes, vyslovování, vytleskávání slabik i paměť;
 • v komunitním kruhu si zahrajeme sluchové hry na dopravní prostředky;
 • u stolečku si děti budou moci vybrat z nabídky skládaček, puzzle dopravních prostředků, hledat a přiřazovat správné stíny, hry s obrázky a PET víčky;
 • ve výtvatné činnosti si vyrobíme semafor, procvičíme stříhání, lepení, vytrhávání, a také jemnou motoriku, děti si doplní na semaforu barvy ve správném pořadí;
 • pokud stihneme, ukážeme si stopy autíček a dopravních prostředků, využijeme otisky pomocí temperové barvy, opisování dráhy autíček na plochu papíru;
 • na předškoláky čekají nové pracovní listy;
 • při procházkách budeme sledovat skutečné dopravní prostředky a určovat dopravní značky v blízkosti školky.

Společné tvoření s maminkami (5. 5. 2022)

Milé maminky a babičky, srdečně Vás zveme

na společné tvoření v MŠ ve Žďárci, 

kterým oslavíme

 

S V Á T E K   M A M I N E K

 

Přijďte za námi do školky společně s dětmi

ve čtvrtek 5. 5. 2022 v 16 hodin.

 

Děti Vám pomohou vyzdobit květináč, do kterého si zasadíte kytičku

a s malým překvapením pak odnesete domů.

 

Kdo bude mít ještě čas a chuť, může posedět u kávy nebo čaje, zamlsat si

a popovídat s ostatními maminkami nebo s některou paní učitelkou,

zkrátka prožít příjemné odpoledne,

jako dárek za péči a lásku, kterou věnujete svým dětem.

 

Těšíme se na Vás a tatínky vezměte klidně s sebou!

 

 


Téma na tento týden (2. - 6. 5. 2022)

Moje rodina a můj domov, přejeme maminkám

 

 • v tomto týdnu si budeme společně s dětmi povídat o rodině - o mamince, tatínkovi, bráškovi, sestřičce, babičce, dědečkovi atd., kdo je dcera nebo syn, kdo jsou jejich rodiče, prarodiče atp., a také o tom, jaká je jejich role v rodině;
 • v komunitním kruhu si také povíme, jaký je rozdíl mezi pojmem dům a domov, co pro nás slovo domov znamená, kde se cítíme doma, kdo tam s námi je a co společně nejraději děláme;
 • v pracovní a estetické činnosti si vytvoříme závěsný obrázek - rodinu pod jednou střechou - využijeme techniku tisku houbičkou, dále namalujeme jednotlivé členy rodiny a ty pak zavěsíme na provázek pod připravenou střechu, budeme také dokončovat překvapení pro maminky;
 • naučíme se básničku o maminkách a pro maminky - osvojíme si slova, naučíme se básničku správně přednášet a co nejlépe vyslovovat;
 • v pohybových činnostech si procvičíme házení a chytání míče, a také budeme znovu zkoušet hudebně pohybové improvizace, ve kterých budeme vnímat hudbu a rytmus, které pak spojíme podle vlastní fantazie s pohybem;
 • pro předškoláky jsou připraveny pracovní listy, ve kterých domalují vlasy jednotlivým členům rodiny, dokreslí oplatky ke kávě pro maminku a procvičí si počítání - švestky na talíři, okna v domečku atp.;
 • ve čtvrtek 5. 5. 2022 od 16 hod. budeme společně s maminkami, babičkami nebo i s tatínky tvořit - vyzdobíme si květináček, zasadíme do něj kytičku pro maminku, a pak mamince dáreček společně s překvapením předáme a popřejeme k jejímu svátku.

Projektový den (29. 4. 2022)

Ve spolupráci s Divadlem Úsměv jsme pro děti připravili

 

PROJEKTOVÝ DEN

se zaměřením na environmentální vzdělávání 

s názvem

 

T Ř Í D Í M ,   T Ř Í D Í Š ,  T Ř Í D Í M E ,

 

který se bude konat v naší MŠ 

v pátek 29. 4. 2022.

 

Pro děti jsou připraveny pohybové činnosti a hry, tvoření, společné povídání v komunitním kruhu, 

didaktické hry, pracovní listy 

divadelní představení Divadla Úsměv

 

Plastožroutí pohádka


Téma na tento týden (25. - 29. 4. 2022)

Pálení čarodějnic

 

 • v novém týdnu si budeme s dětmi povídat o tradici a historii Pálení čarodějnic, využijeme čarodějnické klobouky a hůlky, pokud si je děti z domu přinesou;
 • v knihách budeme vyhledávat různé podoby baby, babice, kořenářky, bylinkářky, Malé čarodějnice, přiblížíme si pojmy dobro a zlo v pohádce i v opravdovém životě;
 • na čaroděje a čarodějnice se proměníme a v kroužku se zasníme: Kdybych uměl čarovat, vyčaroval bych si...;
 • zahrajeme si Kimovu hru, kdy nám budou předměty mizet, míchat se - potrénujeme paměť a postřeh, smysl pro detaily;
 • zacvičíme si s klobouky a hůlkami...začarujeme se do různých zvířátek a nadpozemských bytostí, ve hře "Čarodějko, my se ptáme, čehopak se chytit máme?" - procvičíme si orientaci v prostoru, postřeh a soustředěnost, také barvy a tvary;
 • zazpíváme si písničku "Pometlem se zametá, všude  kolem práší", osvojíme si slova a rytmus, spojíme zpěv a jednoduchý taneček;
 • ve výtvarné činnosti si uděláme koláž, kde namalujeme křídou pozadí čarodějné oblohy a dolepíme čarodějnici a její pomocníky;
 • předškoláci vypracují čarodějnické pracovní listy, škola se nám blíží...;
 • při pobytu venku si povíme nejen o zvycích a tradici, ale také o bezpečnosti při pálení ohně;
 • projdeme si čarodějnickou stezku s úkoly a při správném rozluštění i s odměnou...

Téma na tento týden (19. - 22. 4. 2022)

Čteme pohádky, prohlížíme si knížky

 

 • v tomto týdnu si budeme společně s dětmi povídat o knížkách, o tom, jak bychom se měli ke knížkám správně chovat - netrhat je, nepsat do nich, nepřehýbat a nelámat jim hřbet atp., řekneme si také, kde knížky "bydlí" a jak můžeme knihy rozdělit - pohádkové, obrázkové, naučné, encyklopedie, leporela atp.;
 • čeká nás také povídání o pohádkách - jaké pohádky děti znají, jaké postavy v nich vystupují, kdo je dobrý a kdo je zlý atp.;
 • ve výtvarné a pracovní činnosti si vytvoříme hrad z pohádky - použijeme techniku"vytahování" temperové barvy a následné dokreslení, pokud nám zbude čas, vytvoříme si ještě obrázek se zakletou princeznou a drakem - využijeme techniku koláže, otisku ruky a následného domalování;
 • v pohybových činnostech budeme opět chodit cvičit do tělocvičny - budeme se s dětmi věnovat zdravotnímu tělocviku, a také zvyšovat fyzickou zdatnost a odolnost;
 • v komunitním kruhu budeme kromě každodenního přivítání a nastavování kalendáře procvičovat slova podobná i opačná (jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma), a také budeme porovnávat různé knížky - která je velká, malá, tenká, silnáatd., dále si zahrajeme didaktickou hru "Do které pohádky patřím?", a také budeme opravovat popletenou pohádku;
 • předškoláci se budou snažit porovnat a nalepit rozstříhané obrázky z pohádky - procvičí si přitom časovou a logickou posloupnost příběhů, dále dokreslí podle předlohy různé grafické symboly (kolečka, trojúhelníky, křížky, čárky atp.) a vyzkouší si "čtení" - budou vyhledávat a kroužkovat písmenka "A" a "O".

Oznámení o uzavření MŠ

Vážení rodiče,

ředitel Základní a Mateřské školy Václava Havla Žďárec

oznamuje,

že se souhlasem zřizovatele a po dohodě se zákonnými zástupci

bude Mateřská škola ve Žďárci

 

po dobu velikonočních prázdnin

od 14. 4. do 18. 4. 2022

 

UZAVŘENA

 

z provozních důvodů.

Běžný provoz bude opět zahájen v úterý 19. 4. 2022.


Téma na tento týden (11. - 13. 4. 2022)

Hody, hody, doprovody

 

 • v tomto týdnu si budeme společně s dětmi ještě i nadále povídat o Velikonocích, o lidových tradicích i velikonočních symbolech;
 • zacvičíme si klasické rozcvičky a také různé soutěžní hry, ve kterých se děti naučí, že nemohou být všichni první - uvědomí si své limity - své slabé a silné stránky, a také se budou učit přát úspěch někomu druhému;
 • v pracovní činnosti si dokončíme velikonoční přáníčka, na jejichž výrobu využijeme ubrouskovou techniku a procvičíme si stříhání a lepení;
 • v komunitním kruhu si budeme kromě každodenního přivítání nastavovat kalendář, hodiny, počítat na počítadle a zahrajeme si hru na procvičení paměti "Velikonoční nákup";
 • budeme chodit na procházky po obci i okolní přírodou, a pokud se nám bude hodit nějaký přírodní materiál, tak ho nasbíráme - větvičky, kůru, bylinky, kamínky atp.;
 • na předškoláky čekají pracovní listy, ve kterých si procvičí kresbu spirál (pampelišky) a dokreslování různých geometrických tvarů a grafických symbolů (výzdoba vajíčka podle předlohy.

Téma na tento týden (4. - 8. 4. 2022)

Připravujeme se na Velikonoce

 

 • v tomto týdnu si budeme společně s dětmi povídat o blížících se velikonočních svátcích, připomeneme si lidové tradice spojené s tímto jarním svátkem, a také velikonoční symboly;
 • v komunitním kruhu si budeme kromě každodenního přivítání, nastavování kalendáře a celých hodin procvičovat základní počty i barvy pomocí dřevěného barevného počítadla;
 • připomeneme si, jaká tradiční jídla a pokrmy si doma připravujeme na Velikonoce a co nám z toho nejvíce chutná;
 • zopakujeme si velikonoční říkanky, které se budou na Červené pondělí hodit hlavně klukům - koledníkům, až budou s pomlázkou navštěvovat holčičky, tetičky, babičky a třeba sousedky;
 • v pohybových činnostech si zahrajeme hru s názvem "Slepice s kuřátky", ve které si procvičíme postřeh, rychlost, ale také počítání do 5, půjdeme si také zacvičit do tělocvičny, kde nás čekají sportovní a pohybové hry vyžadující větší prostor, jako jsou např. hry s padákem, honička, házení a chytání míče atp.;
 • ve výtvarné a pracovní činnosti se budeme věnovat hlavně velikonočnímu tvoření - namalujeme si kuře (zapojíme fantazii a dokreslíme skvrnu, kterou si uděláme žlutou tuší), dále budeme zdobit vejce - ne skutečná, ale papírová (nazdobíme si je krupicí, kterou budeme sypat na vzory  a ornamenty nakreslené lepidlem);
 • na předškoláky čekají pracovní listy, ve kterých si procvičí porovnávání a vyhledávání stejných předmětů, spočítají kuřátka a dokreslí jim odpovídající počet zrnek, a také si procvičí a zopakují zásady správného stolování - a to jak ve skutečnosti v opravdové školní jídelně, tak i na pracovním listě - dokreslí předměty chybějící na správně prostřeném stole.

MUZIKÁLEK - ZÁBAVNÉ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ (8. 4. 2022)

Sólisté agentury Bel canto pod vedením Mgr. Břetislava Vojkůvky

připravili pro Vaše děti 

zábavné hudební vystoupení s názvem

 

M U Z I K Á L E K,

 

které se bude konat v pátek 8. 4. 2022 dopoledne v naší MŠ.

 

Vystoupení je sestaveno z melodických písní a rytmických skladeb českých a světových skladatelů.

Průvodní slovo je vedeno zábavnou i poučnou formou výkladu, otázek a odpovědí.

Děti jsou aktivně zapojeny - pohybově, pěvecky i dialogem a jsou součástí vystoupení.

 

Obsazení:

- průvodní slovo a zpěv - tenor: Mgr. Břetislav Vojkůvka

- klávesy: G. Spáčilová nebo E. Vlasáková, B. Kopečková, K. Nýcová


Téma na tento týden (28. 3. - 1. 4. 2022)

Staráme se o zvířátka na statku, domácí mazlíčci

 

 • v novém týdnu si s dětmi budeme povídat o tom, jaká zvířátka žijí na statku či farmě, přiblížíme si, jak vypadají, proč je vlastně chováme, čím se živí, jaké vydávají zvuky apod.;
 • v úvodu si přečteme krátkou pohádku "Jak mluví zvířátka", následně budeme s textem pracovat, procvičíme si jazyk, řeč u jazykových hříček a správné výslovnosti hlásek (ssss, bzzzz, bžžžž, čičiči...);
 • společně si povíme i o domácích mazlíčcích dětí - jak se jmenují, jak se o ně děti starají, jak vypadají, čím se živí, budeme trénovat schopnosti naslouchat druhým i samostatný řečový projev;
 • naučíme se správně pojmenvat zvířátka i jejich mláďátka, ukážeme si je na obrázcích;
 • zazpíváme si písničky "Když jsem já sloužil", "Pásla ovečky" a další, kde se zvířátka vyskytují;
 • zahrajeme si didaktické hry, tentokrát budeme hledat zdrobněliny, vytleskávat, určovat hlásky ve slově;
 • ve výtvarné činnosti si děti procvičí jemnou motoriku, uvolňovat ruku pomocí krouživých pohybů - klubíčka pro kočičku, kterou si následně dotvoříme z barevného papíru, kreslení doplníme krátkou říkankou;
 • v pracovní činnosti se děti naučí skládat jednoduchého pejska z papíru, vše si domalují a dotvoří dle fantazie, tvořivosti a představivosti;
 • zahrajeme si sluchové hry na zvuky zvířátek, a co se spolu rýmuje;
 • nezapomeneme ani na každodenní pohyb, naučíme se rozvičku Kočička, zahrajeme si na kočku a na myš, na pohyby zvířátek, kolik nohou mají a další;
 • v tělocvičně si zahrajeme pohybové hry, zdokonalíme se v oblasti hrubé motoriky;
 • na předškoláky čekají nové pracovní listy - tentokrát budou hledat a spojovat maminku s mláďátkem, procvičí zrakovou percepci u hledání housat a procvičí se v počítání.

Téma na tento týden (21. - 25. 3. 2022)

Probouzíme rostlinky a semínka na zahradě

 

 

 • v tomto týdnu si budeme společně s dětmi povídat o tom, co se děje na jaře na zahrádce, jak se semínka zasetá do hlíny pomalu probouzejí, a také o tom, jak se probouzí stromy a květiny, které celou zimu odpočívaly;
 • v komunitním kruhu kromě každodenního přivítání budeme nastavovat kalendář, opakovat si celé hodiny a zároveň si také postupně osvojovat základní poznatky o znakových systémech, jako jsou písmena a číslice;
 • ve výtvarné a pracovní činnosti budeme tvořit kytičky - využijeme přitom kolečka z barevného papíru, která budeme skládat a lepit - procvičíme si stříhání s nůžkami podle předkreslené čáry a práci s lepidlem; dále si vytvoříme obrázek s názvem Sedmikrásky - využijeme výtvarnou techniku klovatinové rezerváže;
 • naučíme se novou básničku s názvem "Jaro" - procvičíme pozornost, paměť i práci s hlasem, ale také kultivovaný přednes (hlavně předškoláci);
 • v hudební činnosti budeme dále pracovat s písničkami "Na jaře", "Šel zahradník do zahrady", "Travička zelená" a Čížečku, čížečku" - využijeme klavírní doprovod, obrázky k písničkám atp.;
 • v pohybových činnostech se děti naučí nové pohybové hry "Na zahradníka" a "Květiny a včelky" a zopakujeme si "Jarní rozcvičku";
 • na předškoláky čekají pracovní listy - v grafomotorice si procvičí znázorňování pohybu v určitém směru - dokreslování pohybu švihadla, počítání obrázků a zakroužkování správné číslice a poznávání i pojmenování geometrických tvarů, barev a odstínů.

JARNÍ MINIŠKOLIČKA (7. 4. 2022)

Základní a Mateřská škola Václava Havla Žďárec

 

J a r n í   M I N I Š K O L I Č K A

 

Máte doma budoucího prvňáčka?

Přijďte se seznámit s prostředím školy a dopřejte Vašemu dítěti možnost zahrát si na malého školáka.

Kdy? Ve čtvrtek 7. dubna 2022.

Kde? ZŠ Žďárec - třídy prvního stupně.

V kolik? Od 15:00 do 16:30 hod.

 

Těšíme se na Vás!


Téma na tento týden (14. - 18. 3. 2022)

Vynášíme zimu, Morena

 

 • v novém týdnu si budeme s dětmi povídat o konci zimy a přivolávat jaro, seznámíme se s lidovou tradicí vynášení Morany;
 • přečteme si pohádku "Jak krtek přivolával jaro", s pohádkou budeme dále pracovat, hledat odpovědi na otázky, rozvíjet předčtenářskou gramotnost;
 • u didaktických her si připomeneme hlavní znaky jara, jak vypadá příroda, povedeme diskuse o tom, co se na jaře v přírodě děje;
 • naučíme se rytmickou říkanku "Zimo, zimo, táhni pryč", budeme pracovat s hlasem, intonací, dynamikou a barvou hlasu;
 • zazpíváme si u klavíru jarní písničky, sladíme pohyb se zpěvem, děti se budou doprovázet hrou na tělo i na Orffovy nástroje;
 • čekají nás pohybové hry, kdy si postavíme pomyslnou "Zlatou bránu" - odemykání jarní brány, procvičíme si plynulou chůzi v zástupu a rytmizaci říkanky, v pohybové hře "Území jara a zimy" za pomoci lana rozdělíme hernu na dvě poloviny (jaro a zimu) a děti se dle domluvených signálů či obrázků budou přemisťovat z jara do zimy a zpět, procvičí si lokomoční pohyby i pusinky (brrrr, tralala, ššš aj.);
 • v tělocvičně si zahrajeme další pohybové hry;
 • ve výtvarné činnosti nám rozkvetou první tulipány - otisk vidličky na plochu;
 • na předškoláky čekají pracovní listy z oblasti grafomotoriky, upevňování znalostí základních geometrických tvarů a procvičení barviček.

Téma na tento týden (7. - 11. 3. 2022)

Jaro, jarní příroda a počasí

 

 • v tomto týdnu si budeme společně s dětmi povídat o jarní přírodě - co se venku pomalu mění, co je jiné, než třeba v prosinci, na procházkách budeme sledovat stromy, keře, záhonky i trávu, jestli už je sluníčko probudilo;
 • sledovat budeme také aktuální počasí, to, jak se prodlužuje den, jaká je venku teplota vzduchu atp.;
 • v pohybových činnostech se naučíme novou básničku spojenou s pohybem - rozcvičkou, budeme procvičovat přesnost pohybů, reakce na pokyn nebo signál a dodržení rytmu a plynulosti pohybů;
 • v hudební činnosti se naučíme novou písničku "Na jaře", osvojíme si text a melodii písně s klavírním doprovodem;
 • v pracovní a estetické činnosti si procvičíme jemnou motoriku - budeme skládat sněženku z papíru, ke které si potom domalujeme stonek a lístky;
 • naučíme se novou jarní básničku "Sněženka" a "Jaro";
 • protože budou v tomto týdnu jarní prázdniny a většina našich kamarádek a kamarádů ze školky bude doma, budeme se snažit být hodně venku (pokud nám to právě předjarní nestálé počasí dovolí...).

Téma na tento týden (28. 2. - 4. 3. 2022)

Kam chodí tatínek a maminka do práce

 

 • v novém týdnu si budeme s dětmi povídat o tom, kde pracuje maminka a tatínek, přiblížíme si i další povolání a řemesla, se kterými se můžeme setkat a která děti zajímají, vysloví i svoje přání: čím budou, až vyrostou;
 • zazpíváme si písničky s tématikou povolání: "Pec nám spadla", "Šel zahradník do zahrady", "Skákal pes" aj.; písničky využijeme i pro hru s rytmem, k procvičení paměti a pozornosti, když místo některých slov z písně budeme předvádět pohyby a zvuky, osvojíme si básničky k tématu, např. "Pekař peče housky";
 • budeme pracovat s obrázky povolání - popisovat, přiřazovat k dané činnosti, procvičíme si také hlavičky u různých hádanek a hledání, co se změnilo, které pomůcky se pomíchaly atp.;
 • pomocí pantomimické a dramatické činnosti si na různá povolání zahrajeme, využijeme rekvizity opravdové i zástupné;
 • při hře "Plácaná" si děti procvičí rychlost a pozornost u obrázků, které budou popisovat;
 • zahrajeme si pohybové hry "Na řidiče", "Na švadlenky", kdy se děti promění v jehlu a nit, procvičíme pohybový aparát, jemnou i hrubou motoriku, čekají nás také hry v tělocvičně;
 • ve výtvarné a pracovní činnosti si postavíme pevnou zeď z "cihel", práci s temperovými barvami, otisky tvarů, cihly na podklad;
 • předškoláci vypracují nové pracovní listy, procvičí si správný úchop tužky a psacích potřeb, sklon papíru i vhodný posed u stolečku při práci.

KARNEVAL (24. 2. 2022)

Ve čtvrtek 24. 2. 2022 dopoledne se bude v naší školce

konat

 

K A R N E V A L

 

Pro děti jsou připraveny zábavné a veselé soutěže,

představení masek a kostýmů,  tanec a občerstvení...

 

Prosíme rodiče, aby ráno dovedli děti do třídy už převlečené v maskách.

Děkujeme.


Téma na tento týden (21. - 25. 2. 2022)

Masopust, maškary a karnevaly

 

 • v tomto týdnu si budeme společně povídat o lidových tradicích a zvycích spojených s obdobím masopustu, povíme si, jaké masky se objevovaly dříve a jaké chodí v průvodu dnes;
 • v komunitním kruhu se kromě každodenního přivítání děti podělí o své vlastní zážitky s touto lidovou tradicí;
 • v pohybových činnostech si zahrajeme pohybové hry a zacvičíme rozcvičky ve třídě MŠ, a také si opět zacvičíme v tělocvičně - budeme především procvičovat ovládání pohybu - jeho sílu, rychlost i změnu směru - ve velkém prostoru;
 • v pracovní a estetické činnosti si vyrobíme veselého klauna - vybarvíme mu hlavu a tělo pak budeme skládat z barevného papíru jako harmoniku, budeme také připravovat výzdobu na karneval - papírové řetězy, papírové květiny, třásně atp.;
 • naučíme se novou básničku "Karnevaly, maškarády" - budeme opět pracovat s hlasem, rytmem básničky, se slovy a slabikami;
 • na předškoláky čekají pracovní listy, ve kterých si procvičí geometrické tvary a barvy - dokreslí šaškovi záplaty, procvičí si v grafomotorice šikmý ovál - dokreslí balónky a natrénují pravo-levou orientaci - domalují klaunovi druhou polovinu obličeje;
 • ve čtvrtek 24. 2. 2022 se bude v naší školce konat KARNEVAL - všichni mohou přijít v maskách nebo v kostýmech, ostatní budou hádat za koho nebo za co jsou převlečeni, zahrajeme si další zábavné a veselé soutěže, zatancujeme si, občerstvíme se a bude nám spolu hezky... 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ (18. 2. 2022)

Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské 

uvede v pátek 18. 2. 2022 v naší školce

výchovnou pohádku

 

KUBŮV BOLAVÝ ZOUBEK

 

Kuba si s vránou vymění svůj zubní kartáček za její sladkosti.

Když potom všechny bonbony rozkouše, začnou ho bolet zoubky.

K zubaři ho doprovodí Zdravěnka, protože se Kuba strašně bojí. 

V ordinaci je ale hodný pan doktor, který ho ošetří a Kuba se už nebojí.

 


Téma na tento týden (14. - 18. 2. 2022)

Pečujeme o své zdraví

 

 • v novém týdnu si s dětmi budeme povídat o svém zdraví, jak o ně co nejlépe pečovat, o zdravé stravě, životosprávě, zdravém pohybu a co dělat, aby naše těla byla co nejméně nemocná a bolavá;
 • povíme si, kam se obrátit, pokud nás něco bolí, co je to prevence, preventivní prohlídky, jak to chodí u paní doktorky a pana zubaře, zahrajeme si námětové hry na toto téma;
 • v komunitním kruhu si ukážeme zdravé a nezdravé potraviny, řekneme si, co škodí a co prospívá našemu tělu, nezapomeneme na naše zoubky - jak o ně pečovat, starat se ..., co je to zubní kaz a proč se na zoubku dělá, povíme si také, co to znamená - čistota - půl zdraví;
 • zahrajeme si hry s čísly - povíme si, kde hledat pomoc v případě potřeby, komu a kam volat, čísla integrovaného záchranného systému, také jak správně volat, umět se představit, znát celé své jméno, adresu, bydliště;
 • zahrajeme si pohybové hry "Na bacil", ve které si děti procvičí rychlost, obratnost a postřeh, při hře "Lékař řekl" si procvičíme pohybové dovednosti, nápodobu dle vzoru kamaráda, zacvičíme si cviky protahovací i relaxační, budeme se snažit správně dýchat;
 • k tématu si přečteme veršovanou pohádku "Polámal se mraveneček" a říkanku "Byl jeden bacil", procvičíme si paměť, správnou výslovnost i smysl pro rytmus, zkusíme vytleskávat slabiky, hledat písmenka;
 • v pracovní a estetické výchově si namalujeme kamaráda s rýmou, děti si vymalují obrázek a pomocí vodových barev nazdobí papírový kapesníček;
 • o zdraví a otužování si budeme povídat i na čerstvém vzduchu při procházce, zahrajeme si pohybové hry na hřišti i v nedalekém okolí;
 • v pátek za námi přijede Divadlo Úsměv, které celé týdenní téma zakončí pohádkou o Kubovi, který si nesprávně čistil zoubky .

ROZHODNUTÍ O MIMOŘÁDNÉM ŘEDITELSKÉM VOLNU

 

Upozorňujeme rodiče,

že Mateřská škola Václava Havla ve Žďárci

 

BUDE UZAVŘENA

 

od pondělí 7. 2. do pátku 11. 2. 2022

 

na základě vyhlášení 

 

MIMOŘÁDNÉHO ŘEDITELSKÉHO VOLNA V MŠ

 

Běžný provoz MŠ bude opět zahájen v pondělí 14. 2. 2022.

 

Podrobnosti najdete v příloze.


Ke stažení:


Téma na tento týden (31. 1. - 4. 2. 2022)

Poznáváme lidské tělo

 

 • v novém týdnu si budeme společně povídat o tom, jak vypadá a funguje naše tělo, pomocí rozhovorů, prohlížení obrázků a encyklopedií budeme hledat odpovědi na otázky, z čeho se naše tělo skládá, jakou roli hrají jednotlivé orgány v těle a povíme si také, jak o tělo správně pečovat;
 • seznámíme se se smysly a jejich orgány, řekneme si, kolik smyslů máme a k čemu slouží, budeme hrát smyslové hry;
 • naučíme se novou básničku "Moje tělo", ve které spojíme slova a pohyb a procvičíme si verbální i neverbální dovednosti;
 • zazpíváme si hudebně pohybovou písničku "Tlesky, plesky", ve které si ukážeme, co která část našeho těla dovede - "kdo má ruce, tleskat musí, kdo neumí, ať to zkusí", postupně přidáme i další části těla, děti budou samy vymýšlet a ukazovat, co umí;
 • zahrajeme si pohybové hry "Lepidlo" , ve které se děti na pokyn přilepí ke kamarádovi nebo k podložce vybranou částí těla, dále hru "Jak člověk roste", ve které budeme měnit činnosti a pohyby podle obrázků (od miminka až po babičky a dědečky);
 • v tělocvičně při pohybových hrách si procvičíme postřeh, manipulaci a úchop míče,  zahrajeme si míčové hry;
 • ve výtvarné a estetické činnosti se vzájemně podíváme hluboko do očí a jedno takové oko si vyrobíme, dolepíme řasy a nakreslíme, na co se rádi koukáme, procvičíme si manipulaci s nůžkami a správnou techniku stříhání a lepení;
 • pokud stihneme, vyrobíme si tělo z kostí - kostlivce pak nalepíme na černý podklad;
 • na předškoláky čekají pracovní listy, ve kterých se pokusí rozdělit slova do slabik a ty pak správně spočítat, procvičí si zrak a šikovné prstíky.

Téma na tento týden (24. - 28. 1. 2022)

Stavíme sněhuláky, padá sníh

 

 • v tomto týdnu si budeme společně povídat o sněhulácích, sněhových vločkách, o mrazu, sněžení atp.;
 • v komunitním kruhu si kromě každodenního přivítání budeme povídat také o tom, z kolika koulí se správný sněhulák staví, budeme porovnávat, kdo je velký, větší a největší, také, co je vpředu (první) a co vzadu (poslední), zahrajeme si různé hry s naším jménem - naučíme se ho poznávat napsané, budeme vytleskávat jeho slabiky, určíme, na jaké písmeno začíná atp.;
 • v pohybových hrách si opět zahrajeme různé hry s padákem v tělocvičně, jako např. hru "Malířská paleta", "Popcorn", "Měnička", "Rybník a moře", "Vítr", naučíme se také novou pohybovou hru "Kuli, kuli, kulilá", ve které spojíme říkanku s pohybem a budeme společně předvádět, jak se staví sněhulák;
 • v pracovní a výtvarné činnosti si vyzkoušíme techniku překlápění - nalepíme si a dokreslíme sněhuláka z bílého a modrého papíru, procvičíme si také správné držení nůžek a stříhání - pokusíme se vystřihnout z papíru sněhovou vločku;
 • budeme zpívat a poznávat podle melodie písničky o zimě, sněhu a sněhulácích, zahrajeme si s písničkami různé hry, např. nahradíme předem určené slovo v písničce vytleskáváním, budeme zrychlovat a zase zpomalovat tempo písničky atp.;
 • naučíme se básničky o sněhu, sněhulácích a sněhových koulích - budeme dbát na správnou výslovnost, přednes, procvičíme si paměť, vyzkoušíme si ovládání hlasu - budeme šeptat, mluvit hlasitě, křičet, měnit hlas atp.;
 • pokud nám počasí bude i nadále přát, postavíme si skutečného sněhuláka při pobytu venku;
 • pro předškoláky jsou připraveny pracovní listy - dokreslí sněhulákovi druhou polovinu, v  grafomotorice natrénují kruhy (odstředivý, kruh vpravo a kruh vlevo) a procvičí si také porovnávání.

Téma na tento týden (17. - 21. 1. 2022)

Užíváme si zimní sporty a radovánky

 

 

 • budeme si povídat o zimních sportech, sportování, zimní olympiádě, ukážeme si obrázky různých sportů, které děti jistě znají, ale připomeneme si i ty méně známé;
 • některé sporty si zkusíme nebo se o to aspoň pokusíme; přiblížíme si bruslení, slalom pomocí krabiček od kapesníků, lyžování po ledových krách atp., čeká nás koulovaná ve školce, pokud počasí dovolí, tak možná i venku;
 • ukážeme si pohyby charakteristické pro některé sporty a budeme hádat, jaký sport se předvádí;
 • připomeneme si, jak je důležitá bezpečnost a ochranné pomůcky při zimních sportech;
 • zahrajeme si didaktické hry s obrázky, budme procvičovat paměť, pozornost a hledat změněné nebo chybějící;
 • u hry "Plácaná" děti podle nápovědy určují, který obrázek popisují, jedno dítě má plácačku a plácne na správný obrázek;
 • procvičíme si zrakové vnímání, rozlišování některých detailů, trpělivosti, vytrvalosti u skládání rozstříhaných obrázků (lyžování, sáňkování, koulování);
 • ve výtvarné činnosti si vyrobíme brusle z papíru, dozdobíme je podle přání a fantazie dětí, ostří vyrobíme z plastového brčka s kloubem, provlékneme šněrování pomocí plastové jehly;
 • na naše předškoláky čekají pracovní listy se zimní tématikou, procvičí si v grafomotorice obloučky, budou přiřazovat správné stíny a hledat cestu k iglů z trojúhelníků;
 • pokud počasí dovolí, zimní radovánky si naplno užijeme i při pobytu venku.

Téma na tento týden (10. - 14. 1. 2022)

Oblékáme zimní oblečení, přichází zima

 

 • v tomto týdnu si budeme společně povídat o tom, jaké oblečení nosíme v zimě a jak se jednotlivé kousky zimního oblečení nazývají, vyzkoušíme si zapínání zipu, zavazování šály, navlékání rukavic a zahrajeme si ponožkové pexeso;
 • v komunitním kruhu si kromě každodenního přivítání budeme povídat také o tom, co je to otužování a jaké počasí můžeme v zimním období očekávat, zopakujeme si také jednotlivé části dne a nastavíme kalendář;
 • v pohybových hrách si zahrajeme různé hry s padákem - procvičíme si přitom barvy, obratnost, reakce na daný pokyn, koulení a vyhazování míče atp., zacvičíme si také na lavičce a žíněnce - budeme trénovat rovnováhu a rychlost;
 • v pracovní  a výtvarné činnosti si vyrobíme šálu - vyzkoušíme si přitom papírové tkaní a namalujeme si paní Zimu;
 • zazpíváme si písničku "Bude zima, bude mráz" a naučíme se básničky o zimě, o měsíci lednu a o čepicích a rukavicích - budeme dbát na správnou výslovnost, přednes, procvičíme si paměť;
 • pro předškoláky jsou připraveny pracovní listy - budou spojovat do párů stejné rukavice a počítat, jestli vyjdou na všechny děti na obrázku, tužkou obtáhnou přerušované čáry a vytvoří tak zimní krajinu a na okrajích střech domalují rampouchy.

Téma na tento týden (3. - 7. 1. 2022)

My tři králové jdeme k Vám

 

 • na začátku nového týdne a roku si povíme, jak jsme prožili Vánoce a sváteční chvíle, zda se dětem splnila jejich přání a Ježíšek je přišel navštívit a obdarovat;
 • následně si přečteme a seznámíme se s příběhem Tří králů, povíme si, kdo to byli, kam pospíchali a proč, jaké dary nesli a komu, příběh si budeme nejen povídat, ale zkusíme ho převyprávět podle vlastních slov, ptát se a hledat odpovědi na otázky;
 • celý příběh se pokusíme sehrát v jednoduché dramatizaci, u toho si zazpíváme koledu "My tři králové jdeme k Vám", naučíme se slova a melodii;
 • ve výtvarné a pracovní činnosti budeme lepit, stříhat, využijeme vánoční balicí papír, hlavním tématem budou Tři králové, také si vyrobíme a nazdobíme královskou korunu, za pomoci PET víček složíme počáteční písmena K+M+B;
 • zacvičíme si u rytmické básničky "Na tři krále", kde spojíme dohromady nová slova a pohyb;
 • zahrajeme si pohybovou hru "Král sedí na trůnu", kde si děti procvičí rychlost i postřeh při honičce s vybíháním;
 • na předškoláky budou čekat tři pracovní listy, ve kterých budou spojovat korunu podle čísel, procvičí zrakovou percepci u hledání písmen K, M, B i nácvik na psaní u grafomotoriky.

VŠEM

RODIČŮM,

PŘÍZNIVCŮM,

SPOLUPRACOVNÍKŮM,

STEJNĚ JAKO I VŠEM DĚTEM

PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY

PLNÉ POHODY, SETKÁVÁNÍ A SPOLEČNÉHO

ČASU PROŽITÉHO PŘEDEVŠÍM S VAŠIMI NEJBLIŽŠÍMI

A V NOVÉM ROCE 2022 HLAVNĚ MNOHO ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ,

LÁSKY, RADOSTI Z DĚTÍ, ÚSPĚCHY A SPOKOJENOST NEJEN V PRÁCI   

SRDEČNĚ PŘEJÍ A NA SPOLUPRÁCI I SPOLEČNÉ SETKÁVÁNÍ S VÁMI SE TĚŠÍ

VŠICHNI 

ZAMĚSTNANCI

MŠ ŽĎÁREC.


Téma na tento týden (20. - 22. 12. 2021)

Zpíváme si vánoční koledy

 

 • poslední vánoční týden si budeme ve školce zpívat vánoční písně a koledy u stomečku, využijeme Orffovy nástroje a také ty od Ježíška;
 • zacvičíme si u pohybových rozcviček a zahrajeme si stronzo na vánoční koledy;
 • budeme se společně těšit z nadílky od Ježíška, hodně si hrát a objevovat, co nové hračky umí a dovedou, a také, jak s hračkou správně zacházet;
 • seznámíme se s vánočními příběhy a ilustracemi;
 • zahrajeme si hru, při které budeme hledat schovaný vánoční dáreček, zopakujeme si přitom pojmy nahoře a dole, vlevo a vpravo, před, za...

VÁNOČNÍ NADÍLKA V MŠ

Ve čtvrtek 16. 12. 2021 dopoledne

nás čeká ve školce

 

V Á N O Č N Í   N A D Í L K A

 

Ozdobíme si stromeček, budeme poslouchat koledy a čekat na Ježíška...


Téma na tento týden (13. - 17. 12. 2021)

Těšíme se na Vánoce - Štědrý den a vánoční svátky

 

 • tento týden si budeme s dětmi společně povídat o tom, jak probíhají sváteční vánoční dny u každého z nás - tedy, jak slavíme tyto svátky doma nebo třeba u babičky s dědou atp., procvičíme si přitom jazykové a mluvnické schopnosti a uvědomíme si časovou posloupnost děje při vyprávění;
 • v komunitním kruhu si kromě každodenního přivítání budeme také povídat o starých vánočních zvycích, které dodržovali naši pradědečkové a prababičky a i o těch, které dodržujeme ještě v dnešních dnech a co vlastně znamenají;
 • připomeneme si také typické symboly českých Vánoc - všechna slova si vytleskáme a pokusíme se určit, na které písmeno začínají (např. stromeček, kapr, vánočka, dáreček, hvězda atp.);
 • v pracovní a výtvarné činnosti si nalepíme vánoční stromeček z cukrářských papírových košíčků, vyrobíme si anděla z vatových kosmetických tampónů, kterého jsme nestihli minule a vytvoříme vánoční obrázek technikou vymývané klovatiny a suchého pastelu;
 • v pohybové činnosti se zahřejeme a protáhneme - využijeme k tomu lavičku, opět si zahrajeme oblíbenou hru "Letí Ježíšek" a pokud bude ještě sněhová nadílka, co nejvíce si ji na procházkách užijeme;
 • v hudební činnosti se budeme věnovat hlavně koledám a vánočním písničkám - budeme zpívat i poslouchat, vysvětlíme si neznámá slova, zkusíme převyprávět děj některých koled atp.;
 • na předškoláky čekají pracovní listy s vánoční tematikou - dokreslit na každý řádek stejný druh cukroví, spojit hračky s jejich stíny v pytli a dokreslit sněhuláky podle předlohy tak, aby jim nic nechybělo.

Téma na tento týden (6. 12. - 10. 12. 2021)

Těšíme se na Vánoce - adventní čas

 

 • zavzpomínáme si na víkend plný zážitků spojených s příchodem Mikuláše, anděla a čerta, povíme si, kdo dostal sladkosti či uhlí s bramborem;
 • pomaloučku přejdeme k těšení se na Vánoce, zapálíme si další adventní svíčku na našem věnci, rozbalíme nové pytlíčky se sladkou odměnou a splníme malované úkoly z kalendáře;
 • budeme si povídat o lidových zvycích a tradicích spojených s tímto obdobím, některé zvyky si i vyzkoušíme, povíme si, které zvyky znají děti z domova;
 • zaposloucháme se a vánočně se naladíme zpěvem a poslechem koled a vánočních písní, zazvoníme si u toto na rolničky a zvonečky, zahrajeme si "stronzo" na vánoční koledy;
 • zacvičíme si a pohybově ztvárníme sněhové vločky, zvonky malé, větší i velké zvony, budeme provádět rovnovážná cvičení a stoj na levé i pravé noze, zaběháme si a zadovádíme při pohybové hře "Kapří šupinky", kdy se děti budou snažit ulovit šupinku (stužku) ostatním, ale zároveň si ohlídat a ochránit tu svoji;
 • v pracovní a estetické výchově se bude tento týden vše třpytit a lesknout - vyrobíme si malý adventní svícen na čajovou svíčku;
 • na předškoláky čekají pracovní listy - nazdobí s zvoneček a procvičí zrakovou percepci.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VE ŠKOLCE

V pátek 3. 12. 2021 dopoledne budeme společně s dětmi trávit příjemný čas

přípravami a těšením na dobroty od Mikuláše, anděla a čerta.

 

Ti za námi sice letos do školky opět nepřijdou,

ale snad dětem Mikuláš něco nechá za okny nebo za dveřmi.

 

S dětmi budeme tvořit vánoční dárečky a zdobit perníčky na stromeček,

a pak bude následovat

 

ČERTOVSKÁ DISKOTÉKA

 

Děti mohou v tento den přijít do školky v kostýmu čerta, anděla nebo Mikuláše.

Těšíme se na Vás!

 


Téma na tento týden (29. 11. - 3. 12. 2021)

Přivítáme Mikuláše, anděla a čerta

 

 • v tomto týdnu si budeme společně s dětmi povídat o předvánoční lidové tradici - o obchůzce Mikuláše, andělů a čertů - jak vypadají, co nosí s sebou, jak jsou oblečení atp.;
 • v komunitním kruhu si budeme povídat o dobru a zlu - kdo je hodný, dobrý, kdo je neposlušný, zlý - děti budou samy uvádět příklady a samostatně formulovat své postřehy, připomeneme si hodné i zlé postavy z pohádek, procvičíme si opět naslouchání druhým, budeme čekat, až na nás přijde v kruhu řada, nebudeme vykřikovat atp.;
 • v pohybové činnosti si zahrajeme naši oblíbenou hru "Letí Ježíšek", při které si děti procvičí obratnost, rychlost a pozornost a pokud napadne sníh, pořádně si jej venku užijeme (stavby ze sněhu, koulování, malování do sněhu atd.);
 • zopakujeme si různé básničky a říkanky o Mikuláši, andílcích a čertících, a také již začneme zpívat a poslouchat vánoční písničky a koledy;
 •  ve výtvarné a esetické činnosti si vyrobíme Mikuláše z papíru (lepení a dokreslování), andílky z kosmetických vatových tampónů (skládání, lepení a provlékání) a nakreslíme si čerty (čmárání a dolepování, případně dokreslování);
 • předškoláci si vypracují pracovní listy - procvičí kličky vpravo i vlevo vedené odshora dolů (těla čertíků a čertic), pomohou najít a obtáhnout čertíkovi a andílkovi cestičky k dárečku a sv. Mikulášovi dokreslí jeho biskupskou berli;
 • v pátek 3. 12.  2021 bude v MŠ Mikulášská nadílka - čeká nás předvánoční tvoření - výroba vánočních dárečků a zdobení perníčků a následovat bude "Čertovská diskotéka" - děti si mohou z domu přinést kostýmy čertíků a andílků a užít si v nich celý den ve školce.

Téma na tento týden (22. - 26. 11. 2021)

Povídáme si o střídání ročních období

 

 

 • v novém týdnu si  budeme povídat o střídání ročních období, jaké období máme nejraději a proč atp., budeme hledat symboly a hlavní znaky ročních období;
 • budeme vyhledávat a přiřazovat správné obrázky období a počasí;
 • zahrajeme si na pravdivé a nepravdivé výroky;
 • zacvičíme si krátké rozcvičky pro podporu správného dýchání a držení těla, budeme napodobovat pohyby podle vzoru, zahrajeme si pohybové hry, ve kterých si děti procvičí rozlišování barev, pozornost, rychlost a bystrost u hledání společných znaků;
 • zazpíváme si písničky, které budeme dále přiřazovat ke správnému ročnímu období;
 • budeme nacvičovat pásmo písniček a básniček na vystoupení;
 • šikovné prstíky procvičíme ve výtvarné činnosti, kde budou mít děti za úkol zobrazit čtvero ročních období, jak se mění příroda a stromy, používat typické barvy pro dané období, uvědomovat si rozdíly;
 • předškoláci si procvičí správný úchop, sklon tužky a papíru u pracovních listů - zaměříme se tentokrát na geometrické tvary, poznávání barev a předmatematickou gramotnost.

Téma na tento týden (15. - 19. 11. 2021)

Poznáváme zvířátka v lese

 

 • v tomto týdnu si budeme společně s dětmi povídat o tom, která zvířátka můžeme potkat v lese, ukážeme si je na obrázcích, společně popíšeme, jak vypadají a jaké mají charakteristické znaky;
 • v pohybových činnostech budeme opět trošku soutěžit v družstvech, abychom se naučili prohrávat i vyhrávat, spolupracovat v týmu a umět se navzájem podporovat a fandit si;
 • naučíme se písničku "Běží liška k Táboru" - využijeme obrázky k písničce a převyprávíme si děj;
 • naučíme se básničku "Veverka, čiperka" a přečteme si veršované pohádky "Polámal se mraveneček" a "Cvrček a mravenci";
 • celý týden budeme pracovat s textem pohádky "O Budulínkovi" - nejprve si pohádku přečteme, potom správně pojmenujeme zvířátka a postavy, která v pohádce vystupují, pokusíme se děj pohádky společně převyprávět s pomocí obrázků a také si povíme, jaké ponaučení z této pohádky plyne;
 • v estetické a pracovní činnosti budeme pracovat s papírem - skládat, přehýbat, dolepovat - vyrobíme si sovičky a také budeme tvořit dekorace na Předvánoční jarmark;
 • společně se také budeme učit písničky a básničky na vystoupení, ale pssst! - to je překvapení;
 • předškoláci si zopakují počítání, vyzkouší si psaní osmiček - zajíčků a procvičí si grafickou orientaci.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Vážení rodiče,

vzhledem ke stále se zhoršující situaci kolem šíření onemocnění Covid-19 bych Vás chtěla požádat o ještě důslednější dodržování všech pravidel a opatření.

Nevoďte nám, prosím, do školky děti s viditelnými příznaky onemocnění, jako jsou rýma, kašel, dušnost, zvýšená teplota nebo horečka atp. a nechte je doma až do úplného vymizení těchto příznaků. V případě nejasností konzultujte zdravotní stav svého dítěte s dětským lékařem, případně nechte dítě otestovat.

Nadále  platí, že v prostorách MŠ nosí dospělé osoby nasazený respirátor, používají při vstupu dezinfekci a zdržují se zde pouze po dobu nezbytně nutnou.

Zároveň Vás prosím o důsledné dodržování a nahlášení karantény, pokud bude Vám nebo někomu z Vaší rodiny nařízena.

 

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.

Bc. Irena Širhalová, vedoucí učitelka MŠ Žďárec


Téma na tento týden (8. - 12. 11. 2021)

Pozorujeme změny počasí, lidové pranostiky

 

 

 • v tomto týdnu si budeme povídat o změnách počasí, které můžeme na podzim pozorovat venku v přírodě,  ale i pěkně doma  v teplíčku za oknem;
 • naučíme se charakterizovat jednotlivé projevy počasí (prší, svítí sluníčko, je zamračeno, mlha, mrzne, fouká slabý - silný vítr atp.);
 • na téma počasí si zahrajeme pohybové hry, v kterých si procvičíme rychlost, postřeh a reakce, také si vyzkoušíme, jak vítr tančí a jak se skáče do kaluží;
 • připomeneme si písničky, ve kterých se o počasí zpívá: "Prší, prší", "Kočka leze dírou" atp. Doprovodíme se na klavír, ale i hrou na vlastní tělo, rytmus se pokusíme i správně vyťukat;
 • naučíme se krátkou básničku "Malované počasí" - pokusíme se správně vyslovovat, naslouchat druhým, nepřekřikovat se, ale společně recitovat;
 • změříme si sílu dechu při krátkých dechových cvičeních, ve kterých si budeme hrát na vítr;
 • v podzimním tvoření si namalujeme podzimní oblohu plnou deštníčků, pokud vše stihneme, rozfoukáme si i tuš do pořádné kalužiny;
 • budeme pracovat s obrázky s různými druhy počasí - všímat si každodenního počasí, nastavovat kalendář, postřehnout změněné, chybějící, poznávat základní číslice, barvy a geometrické tvary;
 • na předškoláky čekají další pracovní listy;
 • při procházkách si budeme všímat, jak se mění listopadové počasí a vyhlížet Martina na bílém koni, povíme si také, v jakém oblečení je nám dobře a teploučko.

Téma na tento týden (1. - 5. 11. 2021)

Poznáváme zvířátka na zahradě a na poli

 

 • v tomto týdnu si budeme společně povídat o tom, která zvířátka můžeme potkat na zahradě nebo na poli;
 • v pohybových činnostech se pokusíme zdolat překážkovou dráhu jako zvířátka, tzn. lézt po čtyřech, skákat ve dřepu, plazit se atp., kromě toho si také zacvičíme klasické rozcvičky a vyzkoušíme dechová a relaxační cvičení;
 • v hudební činnosti se naučíme slova a melodii písničky "Domeček" - budeme zpívat společně s klavírním doprovodem a s dalšími nástroji;
 • celý týden budeme pracovat s textem pohádky "Boudo, budko" - nejprve si pohádku přečteme, potom správně pojmenujeme všechna zvířátka, která v pohádce vystupují, pokusíme se text pohádky společně převyprávět s pomocí obrázků, popíšeme si na dalším obrázku, kde jsou zvířátka - procvičíme si přitom prostorovou a pravolevou orientaci a předložkové vazby (např. před domečkem, na domečku, vpravo vedle domečku atp.), budeme řadit různě velké domečky podle jejich velikosti, vytleskávat slabiky názvů jednotlivých zvířátek a určovat jejich počáteční písmeno;
 • v estetické a pracovní činnosti si uděláme budku z pohádky plnou zvířátek - procvičíme si přitom lepení, stříhání a vybarvování;
 • předškoláci si dokreslí hlavičku žabičky podle předlohy, vybarví na obrázku všechna políčka s písmenkem "J", aby ježek našel cestičku k bedýnce s jablky, a budou hledat ptáčka a hnízdo se stejným číslem.

Téma na tento týden (25. - 26. 10. 2021)

Slavíme svátek Dušiček, Halloween

 

 • v tomto týdnu nás čekají nejen podzimní prázdniny, ale i nové téma k seznámení. Povíme si, co se skrývá pod názvem Dušičky - svátek Všech svatých - Památka zesnulých. S tímto svátkem se pojí návštěvy hřbitovů, zapalování svíček a především vzpomínání na své blízké;
 • děti budou nejspíše znát svátek zvaný Halloween, řekneme si, kde a jak se slaví, vyjmenujeme jeho hlavní symboly - dýně, strašidelný hrad, kostým, pavouk, netopýr - další a další budeme vymýšlet;
 • zahrajeme si řečové hry - děti si zkusí vymyslet vlastní zaklínadla a kouzelné formulky;
 • procvičíme sluchové vnímání u hry "Kdo to straší?" a zahrajeme si i tichou poštu na symboly zmíněných svátků;
 • naučíme se básničku Halloween, u které se trošku postrašíme a spojíme mluvené i pohybové dovednosti;
 • společně si vydlabeme a nazdobíme strašidelnou dýni, ozdobíme si ji dle fantazie a procvičíme přitom svoji zručnost;
 • na předškoláky čeká pracovní list zaměřený na grafomotorické prvky - smyčky nahoru;
 • při procházce si prohlédneme výzdobu v okolí, budeme si užívat dušičkové počasí i podzimní radovánky ve spadaném listí.

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MŠ

Vážení rodiče,

ředitel Základní školy a Mateřské školy Václava Havla Žďárec, okres Brno - venkov

oznamuje,

že se souhlasem zřizovatele a po dohodě se zákonnými zástupci

bude

ve dnech 27. 10. a 29. 10. 2021 po dobu podzimních prázdnin

z provozních důvodů Mateřská škola ve Žďárci 

UZAVŘENA.

Běžný provoz bude opět zahájen v pondělí 1. 11. 2021.

 

 

 


BESEDA O KNIZE (22. 10. 2021)

V pátek 22. 10. 2021 v 9 hod. se bude v naší MŠ konat

 

BESEDA O KNIZE

"MEĎAN  A KOUMEN NA PLANETĚ PUPKÁČŮ"

 

aneb

 

POVÍDÁNÍ O TOM, JAK VZNIKÁ KNIHA

s panem spisovatelem Josefem Benešem

 

 Více informací o knize i o panu Benešovi naleznete na www.fofrovak.cz.

 Knihu si můžete předem objednat a zakoupit po besedě v MŠ,

stejně tak, jako ovocné a bylinné čaje s ilustracemi z knihy.


Téma na tento týden (18. - 22. 10. 2021)

Zahrada jde spát

 

 • v tomto týdnu si budeme společně s dětmi povídat o tom, jak se zahrada připravuje a ukládá k zimnímu spánku - co všechno musí ten, kdo se o zahradu stará, před příchodem zimy udělat;
 • zkusíme si pojmenovat všechny činnosti, které na zahradě děláme - rytí, hrabání, zametání, sklízení, pálení, stříhání atp. a připomenout si, jaké nástroje nebo nářadí k nim potřebujeme;
 • v pohybových činnostech si zahrajeme na stromy ve větru, vyzkoušíme si úklid zahrady - budeme třídit a sbírat přeměty a také se naučíme tanec - mazurku - na písničku "Měla babka" - osvojíme si základní taneční kroky, rytmus a správné držení tanečníka s tanečnicí;
 • naučíme se další básničku o podzimu - procvičíme si přitom paměť a pozornost;
 • ve výtvarné a pracovní činnosti si vytvoříme ježka s jablíčkem - na ježka vyzkoušíme techniku zvanou frotáž,  pak dolepíme jablíčko z papíru a ještě si uděláme šípkový keř - využijeme techniku rozfoukávané tuše a otisk prstíku nebo štětce;
 • naučíme se u klavíru nové písničky: "Pod naším okýnkem", "Ó, hřebíčku zahradnicky" a zopakujeme si písničky již dříve osvojené: "Šel zahradník do zahrady", "Šla Nanynka do zelí", "Koulelo se, koulelo", využijeme malované obrázky k písničkám a zopakujeme si dějovou a logickou posloupnost děje;
 • předškoláci si procvičí dokreslení klubíček - jablíček na stromě, budou obtahovat horní velký oblouk - úkryt pro ježka a dokreslí v pracovních listech šikmé a svislé čáry - stromy a plot na zahradě, kromě toho budeme každý den nastavovat kalendář,  v kterém si připomeneme, jaký je zrovna den, měsíc, roční období a aktuální počasí .

Téma na tento týden (11. - 15. 10. 2021)

Sklízíme ovoce a zeleninu

 

 • budeme si s dětmi povídat o tom, co roste na zahrádce v podzimním období, naučíme se třídit ovoce (do košíku) a zeleninu (do bedýnky), povíme si, proč je pro naše tělo důležité jíst dostatek zdravých potravin a vitamínů;
 • zahrajeme si smyslové hry - budeme poznávat různé druhy ovoce a zeleniny podle chuti, vůně, barvy, tvaru a velikosti;
 • úrodu si zkusíme spočítat - vysvětlíme si pojmy více a méně, procvičíme číselné operace a základy předmatematických představ;
 • ve výtvarné činnosti využijeme ovoce, které budeme tisknout na plochu (zavařovat kompoty na zimu);
 • v pohybové činnosti si zacvičíme, zahrajeme na sadaře - budeme koulet jablíčkem i míčkem - koulet budeme daným směrem, procvičíme úchop, chytání i házení;
 • společně si zazpíváme písničky "Šel zahradník do zahrady", "Měla babka", "Koulelo se, koulelo" - doprovodíme se na Orffovy nástroje, budeme dbát na správný rytmus, melodii i dýchání;
 • přečteme si pohádku "O veliké řepě" - s textem budeme dále pracovat, děj si zkusíme převyprávět, zahrajeme si divadélko, posílíme rozvoj řečových a jazykových schopností, procvičíme paměť a dějovou posloupnost;
 • předškoláci si procvičí správný úchop a sklon pastelky a tužky, pracovní listy budou zaměřené na grafomotoriku a početní operace.

OMEZENÍ PROVOZU MŠ (14. 10. 2021)

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 14. 10. 2021 bude přerušena dodávka elektrické energie v téměř celém Žďárci.

Z tohoto důvodu bude po domluvě se zřizovatelem a s ředitelem ZŠ omezen provoz v naší MŠ pouze na dopoledne.

Dopolední svačinku budou mít děti zajištěnu, avšak školní jídelna v tento den nebude moci z technických důvodů uvařit oběd.

PROSÍME VÁS, ABYSTE SI DĚTI VYZVEDLI DO 12 HODIN. 

Děkujeme za pochopení.


VÁNOČNÍ FOCENÍ V MŠ (12. 10. 2021)

Milí rodiče,

 v úterý 12. října 2021 během dopoledne bude v naší mateřské škole probíhat vánoční focení.

Cena jedné sady (viz. nabídka ve Vašich mailech a na nástěnce v MŠ) je 290,- Kč.

Kdo má zájem, nahlaste se, prosím, paní učitelce ve třídě.

Děkujeme.


DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ (8. 10. 2021)

DIVADLO ÚSMĚV  Ludmily Frištenské

uvede 

dne 8. 10. 2021 v 10:45 hod. v Mateřské škole ve Žďárci 

 

výchovnou pohádku

KOUZELNÉ SLŮVKO

 

Kuba utíká za babičkou a volá na ni, že má hlad.

I když Kuba pozdravil, babička mu nic nedá, zapomněl totiž kouzelné slovíčko.

Zvířátka Kubovi radí, co má říci, ale je to špatně.

Nakonec Zdravěnka Kubovi správně poradí kouzelné slovíčko "prosím".


Téma na tento týden (4. - 8. 10. 2021)

Vítáme podzim a pozorujeme změny v přírodě

 

 • tento týden si budeme společně povídat o tom, jaké změny probíhají v přírodě v podzimním čase - zbarvení a padání listí, stěhování ptáčků do teplých krajin, chystání zvířátek k zimnímu spánku - dělání zásob, příprava pelíšku atp.;
 • v komunitním kruhu si povíme také něco o typickém symbolu českého podzimu - o drakovi - vysvětlíme si rozdíl mezi drakem papírovým a drakem pohádkovým a naučíme se o něm básničku;
 • u klavíru si zahrajeme hudební hádanky a zazpíváme si hlavně písničky o počasí (např. "Prší, prší", "Kočka leze dírou" atp.), využijeme obrázky s namalovaným dějem písničky a společně si jej popíšeme;
 • zahrajeme si různé pohybové a sportovní hry, v kterých budeme trénovat rychlost, obratnost, ale hlavně schopnost umět přijmout případnou prohru a umět přát výhru svému kamarádovi - zkrátka umět se chovat sportovně a férově;
 • vyrobíme si podzimní stromy (technika - zapouštění barev do vlhkého podkladu) - vzniklé barevné pozadí pak podlepíme za papírový strom;
 • předškoláci si procvičí počítání na prstech a dokreslování stejného počtu teček, obtáhnou dráhu letu podzimního listu a dokreslí déšť;
 • v pátek 8. 10.  v 10:45 hod. nás čeká v MŠ divadelní představení s názvem "Kouzelné slůvko" - výchovně zaměřená pohádka o důležitých slovíčkách, na která není radno zapomínat;
 • na společných procházkách budeme pozorovat, jak čaruje v přírodě kouzelník Podzim.

 

 


Téma na tento týden (27. 9. - 1. 10. 2021)

Od města k vesnici

 

 • budeme si povídat o životě ve městě a na vesnici a vyhledávat mezi nimi odlišnosti a rozdíly;
 • budeme si prohlížet  knihy a encyklopedie - podle obrázků a fotografií určíme, zda se jedná o město či vesnici;
 • seznámíme se s dopravní výchovou;
 • zahrejeme si hru na správné a chybné výroky;
 • postavíme domy, města a vesnice z různých druhů stavebnic - dřevěné, molitanové, pěnové, plastové, PET víčka, silnice a koleje s autíčky a vláčky atd.;
 • ranní rozcvičky budou motivovány dopravou ve městech a vesnicích - zahrajeme si na auta, na barevné vlaky a autobus;
 • naučíme se krátkou říkanku o stavění komínů a zazpíváme si písničky o městech;
 • budeme malovat města nebo vesnice (technika: vodové anilinové barvy + hrubá sůl + tuš, lepení a stříhání);
 • předškoláci si vypracují další pracovní listy, v kterých si pocvičí znalosti o tom, kde bydlí, zda znají svoji adresu, budou kreslit "podle diktátu" a procvičí si poznávání barev a poznatky o prostorových vztazích;
 • na procházkách si budeme prohlížet místní domy a další stavby, postavíme domečky v přírodě pro zvířátka a pro radost - využijeme přírodní materiály.

 

 


Téma na tento týden (20. - 24. 9. 2021)

Co děláme každý den od rána až do večera

 

 • budeme si povídat o tom, jaké činnosti každý den děláme, naučíme se správně pojmenovat některé děje pomocí sloves - děti si procvičí jazykové a mluvnické schopnosti a dovednosti, vysvětlíme si časovou posloupnost;
 • děti se také seznámí s jednotlivými částmi dne - ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer a noc a budou k nim přiřazovat vhodné obrázky činností, které v určitou dobu běžně děláme;
 • naučíme se písničku "Adámku náš" a "Černé oči" - děti si osvojí slova, melodii a budeme dbát na správné dýchání při zpěvu s klavírním doprovodem;
 • zahrajeme si smyslové hry, při kterých využijeme předměty denní potřeby; 
 • namalujeme svoji oblíbenou činnost, kterou během dne děláme nejraději (voskové pastely + vodové barvy);
 • s většími dětmi si procvičíme dny v týdnu a také zkusíme poznávání celých hodin;
 • zahrajeme si pantomimu - předvádění činností, ostatní budou hádat, o kterou činnost se jedná;
 • na předškoláky čekají pracovní listy, na kterých budou dokreslovat paprsky sluníčku, určí předměty, které nepatří do řady a rozstříhají a zase zpátky složí a nalepí kartičky s příběhem tak, aby dával smysl.

DEN HRAČEK (15. 9. 2021)

Pojď si povídat o hračkách...

 

Ve středu 15. 9. 2021 nás čeká DEN HRAČEK

 

V tento den si děti mohou donést z domu svoji oblíbenou hračku do mateřské školky.

V komunitním kruhu svoji hračku představí a povypráví ostatním dětem, jak si s ní hrají a kde má jejich hračka doma své místo.

Společně uspořádáme výstavu hraček.

Připomeneme si pravidlo šetrného zacházení s hračkou a děti se domluví na půjčování hračky ostatním.

 

Prosíme, dejte dětem do MŠ pouze bezpečné hračky (bez drobných částí.)

Děkujeme!


Téma na tento týden (13. 9. - 17. 9. 2021)

Naše oblíbené hračky doma i ve školce

 

 • povídání o tom, kde mají hračky své místo, jak s nimi zacházet a pečovat o ně
 • společné rozcvičky, hra "Kukačky" - orientace v prostoru, hledání hnízdeček
 • smyslové hry na poznávání hraček pomocí hmatu, sluchu, zraku - procvičení barev a geometrických tvarů
 • vyrobení hraček z papírových tácků - práce s temperovými barvami, s nůžkami a lepidlem - procvičení jemné motoriky, představivosti a tvořivosti
 • Den hraček (15. 9. 2021) - děti si přinesou svoji oblíbenou hračku z domu, pokusí se ji představit a popsat ostatním kamarádům
 • pracovní listy pro předškoláky - správný úchop a sklon tužky, pečlivost a trpělivost při vypracování úkolů

Téma na tento týden (6. 9. - 10. 9. 2021)

Učíme se pravidla třídy a správně se chovat

 

 • společné povídání o tom, jak se mají chovat kamarádi mezi sebou, a také děti k dospělým
 • povídání o školkových pravidlech - jejich vysvětlení, básničky o jednotlivých pravidlech
 • luštění písničkových hádanek u klavíru
 • písnička "Když jsi kamarád" - spojení pohybu a zpěvu
 • ranní rozcvičky - správné dýchání, držení těla, relaxace a protažení, napodobování a opakování pohybů
 • pracovní a estetická činnost - dokreslení jednotlivých symbolů školkových pravidel - práce s vodovými barvami
 • opakování všech kouzelných slovíček - jejich správné a vhodné užívání (prosím, děkuji, zdravení..)
 • pracovní listy pro předškoláky - dokreslení obličejů dětí, hledání správné cesty do školky, dokreslení máku do makoviček - správné držení tužky a pastelek, sezení u stolečku, procvičení prstíků

 

 


Téma na tento týden (1. 9. - 3. 9. 2021)

Jdeme do školky a poznáváme nové kamarády (1. 9. - 3. 9. 2021)

 

 • přivítání dětí po prázdninách, vzpomínání na pěkné zážitky
 • seznámení s prostředím mateřské školy - kde najdeme hračky, kam se chodíme umývat, kde svačíme a obědváme...
 • seznamovací hry na poznávání nových kamarádů a zaměstnanců mateřské školy
 • pohybové hry "Kuba řekl" a "Domeček, stromeček, hříbeček"
 • básničky "Dobrý den", "Mýdlová", "Uklízecí"
 • seznámení se značkami dětí - jednoduché hry s obrázky
 • pracovní a estetická činnost - otisk ruky - společný obrázek všech dětí

                                         


Zkrácený provoz MŠ dne 1. 9. 2021

Milí rodiče,

první školní den - ve středu 1. 9. 2021 bude zkrácený provoz MŠ do 12 hod. 

Děti budou mít dopolední svačinku zajištěnu.

Školní jídelna začne obědy vařit od 2. 9. 2021, prosíme Vás o nahlášení obědů v ŠJ.

Děkujeme za pochopení.


Informační schůzka pro rodiče

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na informační schůzku dne 30. 8. 2021 v 16 hod. v MŠ ve Žďárci. Dozvíte se zde základní  informace o průběhu a organizaci nastávajícího školního roku, o aktuálních hygienických opatřeních a rodiče nových dětí vyplní ještě některé potřebné dokumenty.

Těšíme se na Vás!

Bc. Irena Širhalová, vedoucí učitelka MŠ

Bc. Monika Holubářová, učitelka MŠ

Hana Dosadilová, asistentka
KONTAKTY

Základní škola a Mateřská škola
Václava Havla Žďárec,
okres Brno-venkov
Žďárec 28
594 56

zszdarec@seznam.cz

IČO: 709 405 84
Datová schránka: t847aex
FORMULÁŘ

Přejete si nás kontaktovat?

Jméno:
Telefon:
Email:
Zpráva:
Nevyplňujte email:


© ZŠ a MŠ Václava Havla Ždárec & Štefl software