Téma na tento týden (17. - 21. 1. 2022)

Užíváme si zimní sporty a radovánky

 

 

 • budeme si povídat o zimních sportech, sportování, zimní olympiádě, ukážeme si obrázky různých sportů, které děti jistě znají, ale připomeneme si i ty méně známé;
 • některé sporty si zkusíme nebo se o to aspoň pokusíme; přiblížíme si bruslení, slalom pomocí krabiček od kapesníků, lyžování po ledových krách atp., čeká nás koulovaná ve školce, pokud počasí dovolí, tak možná i venku;
 • ukážeme si pohyby charakteristické pro některé sporty a budeme hádat, jaký sport se předvádí;
 • připomeneme si, jak je důležitá bezpečnost a ochranné pomůcky při zimních sportech;
 • zahrajeme si didaktické hry s obrázky, budme procvičovat paměť, pozornost a hledat změněné nebo chybějící;
 • u hry "Plácaná" děti podle nápovědy určují, který obrázek popisují, jedno dítě má plácačku a plácne na správný obrázek;
 • procvičíme si zrakové vnímání, rozlišování některých detailů, trpělivosti, vytrvalosti u skládání rozstříhaných obrázků (lyžování, sáňkování, koulování);
 • ve výtvarné činnosti si vyrobíme brusle z papíru, dozdobíme je podle přání a fantazie dětí, ostří vyrobíme z plastového brčka s kloubem, provlékneme šněrování pomocí plastové jehly;
 • na naše předškoláky čekají pracovní listy se zimní tématikou, procvičí si v grafomotorice obloučky, budou přiřazovat správné stíny a hledat cestu k iglů z trojúhelníků;
 • pokud počasí dovolí, zimní radovánky si naplno užijeme i při pobytu venku.

Téma na tento týden (10. - 14. 1. 2022)

Oblékáme zimní oblečení, přichází zima

 

 • v tomto týdnu si budeme společně povídat o tom, jaké oblečení nosíme v zimě a jak se jednotlivé kousky zimního oblečení nazývají, vyzkoušíme si zapínání zipu, zavazování šály, navlékání rukavic a zahrajeme si ponožkové pexeso;
 • v komunitním kruhu si kromě každodenního přivítání budeme povídat také o tom, co je to otužování a jaké počasí můžeme v zimním období očekávat, zopakujeme si také jednotlivé části dne a nastavíme kalendář;
 • v pohybových hrách si zahrajeme různé hry s padákem - procvičíme si přitom barvy, obratnost, reakce na daný pokyn, koulení a vyhazování míče atp., zacvičíme si také na lavičce a žíněnce - budeme trénovat rovnováhu a rychlost;
 • v pracovní  a výtvarné činnosti si vyrobíme šálu - vyzkoušíme si přitom papírové tkaní a namalujeme si paní Zimu;
 • zazpíváme si písničku "Bude zima, bude mráz" a naučíme se básničky o zimě, o měsíci lednu a o čepicích a rukavicích - budeme dbát na správnou výslovnost, přednes, procvičíme si paměť;
 • pro předškoláky jsou připraveny pracovní listy - budou spojovat do párů stejné rukavice a počítat, jestli vyjdou na všechny děti na obrázku, tužkou obtáhnou přerušované čáry a vytvoří tak zimní krajinu a na okrajích střech domalují rampouchy.

Téma na tento týden (3. - 7. 1. 2022)

My tři králové jdeme k Vám

 

 • na začátku nového týdne a roku si povíme, jak jsme prožili Vánoce a sváteční chvíle, zda se dětem splnila jejich přání a Ježíšek je přišel navštívit a obdarovat;
 • následně si přečteme a seznámíme se s příběhem Tří králů, povíme si, kdo to byli, kam pospíchali a proč, jaké dary nesli a komu, příběh si budeme nejen povídat, ale zkusíme ho převyprávět podle vlastních slov, ptát se a hledat odpovědi na otázky;
 • celý příběh se pokusíme sehrát v jednoduché dramatizaci, u toho si zazpíváme koledu "My tři králové jdeme k Vám", naučíme se slova a melodii;
 • ve výtvarné a pracovní činnosti budeme lepit, stříhat, využijeme vánoční balicí papír, hlavním tématem budou Tři králové, také si vyrobíme a nazdobíme královskou korunu, za pomoci PET víček složíme počáteční písmena K+M+B;
 • zacvičíme si u rytmické básničky "Na tři krále", kde spojíme dohromady nová slova a pohyb;
 • zahrajeme si pohybovou hru "Král sedí na trůnu", kde si děti procvičí rychlost i postřeh při honičce s vybíháním;
 • na předškoláky budou čekat tři pracovní listy, ve kterých budou spojovat korunu podle čísel, procvičí zrakovou percepci u hledání písmen K, M, B i nácvik na psaní u grafomotoriky.

VŠEM

RODIČŮM,

PŘÍZNIVCŮM,

SPOLUPRACOVNÍKŮM,

STEJNĚ JAKO I VŠEM DĚTEM

PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY

PLNÉ POHODY, SETKÁVÁNÍ A SPOLEČNÉHO

ČASU PROŽITÉHO PŘEDEVŠÍM S VAŠIMI NEJBLIŽŠÍMI

A V NOVÉM ROCE 2022 HLAVNĚ MNOHO ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ,

LÁSKY, RADOSTI Z DĚTÍ, ÚSPĚCHY A SPOKOJENOST NEJEN V PRÁCI   

SRDEČNĚ PŘEJÍ A NA SPOLUPRÁCI I SPOLEČNÉ SETKÁVÁNÍ S VÁMI SE TĚŠÍ

VŠICHNI 

ZAMĚSTNANCI

MŠ ŽĎÁREC.


Téma na tento týden (20. - 22. 12. 2021)

Zpíváme si vánoční koledy

 

 • poslední vánoční týden si budeme ve školce zpívat vánoční písně a koledy u stomečku, využijeme Orffovy nástroje a také ty od Ježíška;
 • zacvičíme si u pohybových rozcviček a zahrajeme si stronzo na vánoční koledy;
 • budeme se společně těšit z nadílky od Ježíška, hodně si hrát a objevovat, co nové hračky umí a dovedou, a také, jak s hračkou správně zacházet;
 • seznámíme se s vánočními příběhy a ilustracemi;
 • zahrajeme si hru, při které budeme hledat schovaný vánoční dáreček, zopakujeme si přitom pojmy nahoře a dole, vlevo a vpravo, před, za...

VÁNOČNÍ NADÍLKA V MŠ

Ve čtvrtek 16. 12. 2021 dopoledne

nás čeká ve školce

 

V Á N O Č N Í   N A D Í L K A

 

Ozdobíme si stromeček, budeme poslouchat koledy a čekat na Ježíška...


Téma na tento týden (13. - 17. 12. 2021)

Těšíme se na Vánoce - Štědrý den a vánoční svátky

 

 • tento týden si budeme s dětmi společně povídat o tom, jak probíhají sváteční vánoční dny u každého z nás - tedy, jak slavíme tyto svátky doma nebo třeba u babičky s dědou atp., procvičíme si přitom jazykové a mluvnické schopnosti a uvědomíme si časovou posloupnost děje při vyprávění;
 • v komunitním kruhu si kromě každodenního přivítání budeme také povídat o starých vánočních zvycích, které dodržovali naši pradědečkové a prababičky a i o těch, které dodržujeme ještě v dnešních dnech a co vlastně znamenají;
 • připomeneme si také typické symboly českých Vánoc - všechna slova si vytleskáme a pokusíme se určit, na které písmeno začínají (např. stromeček, kapr, vánočka, dáreček, hvězda atp.);
 • v pracovní a výtvarné činnosti si nalepíme vánoční stromeček z cukrářských papírových košíčků, vyrobíme si anděla z vatových kosmetických tampónů, kterého jsme nestihli minule a vytvoříme vánoční obrázek technikou vymývané klovatiny a suchého pastelu;
 • v pohybové činnosti se zahřejeme a protáhneme - využijeme k tomu lavičku, opět si zahrajeme oblíbenou hru "Letí Ježíšek" a pokud bude ještě sněhová nadílka, co nejvíce si ji na procházkách užijeme;
 • v hudební činnosti se budeme věnovat hlavně koledám a vánočním písničkám - budeme zpívat i poslouchat, vysvětlíme si neznámá slova, zkusíme převyprávět děj některých koled atp.;
 • na předškoláky čekají pracovní listy s vánoční tematikou - dokreslit na každý řádek stejný druh cukroví, spojit hračky s jejich stíny v pytli a dokreslit sněhuláky podle předlohy tak, aby jim nic nechybělo.

Téma na tento týden (6. 12. - 10. 12. 2021)

Těšíme se na Vánoce - adventní čas

 

 • zavzpomínáme si na víkend plný zážitků spojených s příchodem Mikuláše, anděla a čerta, povíme si, kdo dostal sladkosti či uhlí s bramborem;
 • pomaloučku přejdeme k těšení se na Vánoce, zapálíme si další adventní svíčku na našem věnci, rozbalíme nové pytlíčky se sladkou odměnou a splníme malované úkoly z kalendáře;
 • budeme si povídat o lidových zvycích a tradicích spojených s tímto obdobím, některé zvyky si i vyzkoušíme, povíme si, které zvyky znají děti z domova;
 • zaposloucháme se a vánočně se naladíme zpěvem a poslechem koled a vánočních písní, zazvoníme si u toto na rolničky a zvonečky, zahrajeme si "stronzo" na vánoční koledy;
 • zacvičíme si a pohybově ztvárníme sněhové vločky, zvonky malé, větší i velké zvony, budeme provádět rovnovážná cvičení a stoj na levé i pravé noze, zaběháme si a zadovádíme při pohybové hře "Kapří šupinky", kdy se děti budou snažit ulovit šupinku (stužku) ostatním, ale zároveň si ohlídat a ochránit tu svoji;
 • v pracovní a estetické výchově se bude tento týden vše třpytit a lesknout - vyrobíme si malý adventní svícen na čajovou svíčku;
 • na předškoláky čekají pracovní listy - nazdobí s zvoneček a procvičí zrakovou percepci.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VE ŠKOLCE

V pátek 3. 12. 2021 dopoledne budeme společně s dětmi trávit příjemný čas

přípravami a těšením na dobroty od Mikuláše, anděla a čerta.

 

Ti za námi sice letos do školky opět nepřijdou,

ale snad dětem Mikuláš něco nechá za okny nebo za dveřmi.

 

S dětmi budeme tvořit vánoční dárečky a zdobit perníčky na stromeček,

a pak bude následovat

 

ČERTOVSKÁ DISKOTÉKA

 

Děti mohou v tento den přijít do školky v kostýmu čerta, anděla nebo Mikuláše.

Těšíme se na Vás!

 


Téma na tento týden (29. 11. - 3. 12. 2021)

Přivítáme Mikuláše, anděla a čerta

 

 • v tomto týdnu si budeme společně s dětmi povídat o předvánoční lidové tradici - o obchůzce Mikuláše, andělů a čertů - jak vypadají, co nosí s sebou, jak jsou oblečení atp.;
 • v komunitním kruhu si budeme povídat o dobru a zlu - kdo je hodný, dobrý, kdo je neposlušný, zlý - děti budou samy uvádět příklady a samostatně formulovat své postřehy, připomeneme si hodné i zlé postavy z pohádek, procvičíme si opět naslouchání druhým, budeme čekat, až na nás přijde v kruhu řada, nebudeme vykřikovat atp.;
 • v pohybové činnosti si zahrajeme naši oblíbenou hru "Letí Ježíšek", při které si děti procvičí obratnost, rychlost a pozornost a pokud napadne sníh, pořádně si jej venku užijeme (stavby ze sněhu, koulování, malování do sněhu atd.);
 • zopakujeme si různé básničky a říkanky o Mikuláši, andílcích a čertících, a také již začneme zpívat a poslouchat vánoční písničky a koledy;
 •  ve výtvarné a esetické činnosti si vyrobíme Mikuláše z papíru (lepení a dokreslování), andílky z kosmetických vatových tampónů (skládání, lepení a provlékání) a nakreslíme si čerty (čmárání a dolepování, případně dokreslování);
 • předškoláci si vypracují pracovní listy - procvičí kličky vpravo i vlevo vedené odshora dolů (těla čertíků a čertic), pomohou najít a obtáhnout čertíkovi a andílkovi cestičky k dárečku a sv. Mikulášovi dokreslí jeho biskupskou berli;
 • v pátek 3. 12.  2021 bude v MŠ Mikulášská nadílka - čeká nás předvánoční tvoření - výroba vánočních dárečků a zdobení perníčků a následovat bude "Čertovská diskotéka" - děti si mohou z domu přinést kostýmy čertíků a andílků a užít si v nich celý den ve školce.

Téma na tento týden (22. - 26. 11. 2021)

Povídáme si o střídání ročních období

 

 

 • v novém týdnu si  budeme povídat o střídání ročních období, jaké období máme nejraději a proč atp., budeme hledat symboly a hlavní znaky ročních období;
 • budeme vyhledávat a přiřazovat správné obrázky období a počasí;
 • zahrajeme si na pravdivé a nepravdivé výroky;
 • zacvičíme si krátké rozcvičky pro podporu správného dýchání a držení těla, budeme napodobovat pohyby podle vzoru, zahrajeme si pohybové hry, ve kterých si děti procvičí rozlišování barev, pozornost, rychlost a bystrost u hledání společných znaků;
 • zazpíváme si písničky, které budeme dále přiřazovat ke správnému ročnímu období;
 • budeme nacvičovat pásmo písniček a básniček na vystoupení;
 • šikovné prstíky procvičíme ve výtvarné činnosti, kde budou mít děti za úkol zobrazit čtvero ročních období, jak se mění příroda a stromy, používat typické barvy pro dané období, uvědomovat si rozdíly;
 • předškoláci si procvičí správný úchop, sklon tužky a papíru u pracovních listů - zaměříme se tentokrát na geometrické tvary, poznávání barev a předmatematickou gramotnost.

Téma na tento týden (15. - 19. 11. 2021)

Poznáváme zvířátka v lese

 

 • v tomto týdnu si budeme společně s dětmi povídat o tom, která zvířátka můžeme potkat v lese, ukážeme si je na obrázcích, společně popíšeme, jak vypadají a jaké mají charakteristické znaky;
 • v pohybových činnostech budeme opět trošku soutěžit v družstvech, abychom se naučili prohrávat i vyhrávat, spolupracovat v týmu a umět se navzájem podporovat a fandit si;
 • naučíme se písničku "Běží liška k Táboru" - využijeme obrázky k písničce a převyprávíme si děj;
 • naučíme se básničku "Veverka, čiperka" a přečteme si veršované pohádky "Polámal se mraveneček" a "Cvrček a mravenci";
 • celý týden budeme pracovat s textem pohádky "O Budulínkovi" - nejprve si pohádku přečteme, potom správně pojmenujeme zvířátka a postavy, která v pohádce vystupují, pokusíme se děj pohádky společně převyprávět s pomocí obrázků a také si povíme, jaké ponaučení z této pohádky plyne;
 • v estetické a pracovní činnosti budeme pracovat s papírem - skládat, přehýbat, dolepovat - vyrobíme si sovičky a také budeme tvořit dekorace na Předvánoční jarmark;
 • společně se také budeme učit písničky a básničky na vystoupení, ale pssst! - to je překvapení;
 • předškoláci si zopakují počítání, vyzkouší si psaní osmiček - zajíčků a procvičí si grafickou orientaci.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Vážení rodiče,

vzhledem ke stále se zhoršující situaci kolem šíření onemocnění Covid-19 bych Vás chtěla požádat o ještě důslednější dodržování všech pravidel a opatření.

Nevoďte nám, prosím, do školky děti s viditelnými příznaky onemocnění, jako jsou rýma, kašel, dušnost, zvýšená teplota nebo horečka atp. a nechte je doma až do úplného vymizení těchto příznaků. V případě nejasností konzultujte zdravotní stav svého dítěte s dětským lékařem, případně nechte dítě otestovat.

Nadále  platí, že v prostorách MŠ nosí dospělé osoby nasazený respirátor, používají při vstupu dezinfekci a zdržují se zde pouze po dobu nezbytně nutnou.

Zároveň Vás prosím o důsledné dodržování a nahlášení karantény, pokud bude Vám nebo někomu z Vaší rodiny nařízena.

 

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.

Bc. Irena Širhalová, vedoucí učitelka MŠ Žďárec


Téma na tento týden (8. - 12. 11. 2021)

Pozorujeme změny počasí, lidové pranostiky

 

 

 • v tomto týdnu si budeme povídat o změnách počasí, které můžeme na podzim pozorovat venku v přírodě,  ale i pěkně doma  v teplíčku za oknem;
 • naučíme se charakterizovat jednotlivé projevy počasí (prší, svítí sluníčko, je zamračeno, mlha, mrzne, fouká slabý - silný vítr atp.);
 • na téma počasí si zahrajeme pohybové hry, v kterých si procvičíme rychlost, postřeh a reakce, také si vyzkoušíme, jak vítr tančí a jak se skáče do kaluží;
 • připomeneme si písničky, ve kterých se o počasí zpívá: "Prší, prší", "Kočka leze dírou" atp. Doprovodíme se na klavír, ale i hrou na vlastní tělo, rytmus se pokusíme i správně vyťukat;
 • naučíme se krátkou básničku "Malované počasí" - pokusíme se správně vyslovovat, naslouchat druhým, nepřekřikovat se, ale společně recitovat;
 • změříme si sílu dechu při krátkých dechových cvičeních, ve kterých si budeme hrát na vítr;
 • v podzimním tvoření si namalujeme podzimní oblohu plnou deštníčků, pokud vše stihneme, rozfoukáme si i tuš do pořádné kalužiny;
 • budeme pracovat s obrázky s různými druhy počasí - všímat si každodenního počasí, nastavovat kalendář, postřehnout změněné, chybějící, poznávat základní číslice, barvy a geometrické tvary;
 • na předškoláky čekají další pracovní listy;
 • při procházkách si budeme všímat, jak se mění listopadové počasí a vyhlížet Martina na bílém koni, povíme si také, v jakém oblečení je nám dobře a teploučko.

Téma na tento týden (1. - 5. 11. 2021)

Poznáváme zvířátka na zahradě a na poli

 

 • v tomto týdnu si budeme společně povídat o tom, která zvířátka můžeme potkat na zahradě nebo na poli;
 • v pohybových činnostech se pokusíme zdolat překážkovou dráhu jako zvířátka, tzn. lézt po čtyřech, skákat ve dřepu, plazit se atp., kromě toho si také zacvičíme klasické rozcvičky a vyzkoušíme dechová a relaxační cvičení;
 • v hudební činnosti se naučíme slova a melodii písničky "Domeček" - budeme zpívat společně s klavírním doprovodem a s dalšími nástroji;
 • celý týden budeme pracovat s textem pohádky "Boudo, budko" - nejprve si pohádku přečteme, potom správně pojmenujeme všechna zvířátka, která v pohádce vystupují, pokusíme se text pohádky společně převyprávět s pomocí obrázků, popíšeme si na dalším obrázku, kde jsou zvířátka - procvičíme si přitom prostorovou a pravolevou orientaci a předložkové vazby (např. před domečkem, na domečku, vpravo vedle domečku atp.), budeme řadit různě velké domečky podle jejich velikosti, vytleskávat slabiky názvů jednotlivých zvířátek a určovat jejich počáteční písmeno;
 • v estetické a pracovní činnosti si uděláme budku z pohádky plnou zvířátek - procvičíme si přitom lepení, stříhání a vybarvování;
 • předškoláci si dokreslí hlavičku žabičky podle předlohy, vybarví na obrázku všechna políčka s písmenkem "J", aby ježek našel cestičku k bedýnce s jablky, a budou hledat ptáčka a hnízdo se stejným číslem.

Téma na tento týden (25. - 26. 10. 2021)

Slavíme svátek Dušiček, Halloween

 

 • v tomto týdnu nás čekají nejen podzimní prázdniny, ale i nové téma k seznámení. Povíme si, co se skrývá pod názvem Dušičky - svátek Všech svatých - Památka zesnulých. S tímto svátkem se pojí návštěvy hřbitovů, zapalování svíček a především vzpomínání na své blízké;
 • děti budou nejspíše znát svátek zvaný Halloween, řekneme si, kde a jak se slaví, vyjmenujeme jeho hlavní symboly - dýně, strašidelný hrad, kostým, pavouk, netopýr - další a další budeme vymýšlet;
 • zahrajeme si řečové hry - děti si zkusí vymyslet vlastní zaklínadla a kouzelné formulky;
 • procvičíme sluchové vnímání u hry "Kdo to straší?" a zahrajeme si i tichou poštu na symboly zmíněných svátků;
 • naučíme se básničku Halloween, u které se trošku postrašíme a spojíme mluvené i pohybové dovednosti;
 • společně si vydlabeme a nazdobíme strašidelnou dýni, ozdobíme si ji dle fantazie a procvičíme přitom svoji zručnost;
 • na předškoláky čeká pracovní list zaměřený na grafomotorické prvky - smyčky nahoru;
 • při procházce si prohlédneme výzdobu v okolí, budeme si užívat dušičkové počasí i podzimní radovánky ve spadaném listí.

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MŠ

Vážení rodiče,

ředitel Základní školy a Mateřské školy Václava Havla Žďárec, okres Brno - venkov

oznamuje,

že se souhlasem zřizovatele a po dohodě se zákonnými zástupci

bude

ve dnech 27. 10. a 29. 10. 2021 po dobu podzimních prázdnin

z provozních důvodů Mateřská škola ve Žďárci 

UZAVŘENA.

Běžný provoz bude opět zahájen v pondělí 1. 11. 2021.

 

 

 


BESEDA O KNIZE (22. 10. 2021)

V pátek 22. 10. 2021 v 9 hod. se bude v naší MŠ konat

 

BESEDA O KNIZE

"MEĎAN  A KOUMEN NA PLANETĚ PUPKÁČŮ"

 

aneb

 

POVÍDÁNÍ O TOM, JAK VZNIKÁ KNIHA

s panem spisovatelem Josefem Benešem

 

 Více informací o knize i o panu Benešovi naleznete na www.fofrovak.cz.

 Knihu si můžete předem objednat a zakoupit po besedě v MŠ,

stejně tak, jako ovocné a bylinné čaje s ilustracemi z knihy.


Téma na tento týden (18. - 22. 10. 2021)

Zahrada jde spát

 

 • v tomto týdnu si budeme společně s dětmi povídat o tom, jak se zahrada připravuje a ukládá k zimnímu spánku - co všechno musí ten, kdo se o zahradu stará, před příchodem zimy udělat;
 • zkusíme si pojmenovat všechny činnosti, které na zahradě děláme - rytí, hrabání, zametání, sklízení, pálení, stříhání atp. a připomenout si, jaké nástroje nebo nářadí k nim potřebujeme;
 • v pohybových činnostech si zahrajeme na stromy ve větru, vyzkoušíme si úklid zahrady - budeme třídit a sbírat přeměty a také se naučíme tanec - mazurku - na písničku "Měla babka" - osvojíme si základní taneční kroky, rytmus a správné držení tanečníka s tanečnicí;
 • naučíme se další básničku o podzimu - procvičíme si přitom paměť a pozornost;
 • ve výtvarné a pracovní činnosti si vytvoříme ježka s jablíčkem - na ježka vyzkoušíme techniku zvanou frotáž,  pak dolepíme jablíčko z papíru a ještě si uděláme šípkový keř - využijeme techniku rozfoukávané tuše a otisk prstíku nebo štětce;
 • naučíme se u klavíru nové písničky: "Pod naším okýnkem", "Ó, hřebíčku zahradnicky" a zopakujeme si písničky již dříve osvojené: "Šel zahradník do zahrady", "Šla Nanynka do zelí", "Koulelo se, koulelo", využijeme malované obrázky k písničkám a zopakujeme si dějovou a logickou posloupnost děje;
 • předškoláci si procvičí dokreslení klubíček - jablíček na stromě, budou obtahovat horní velký oblouk - úkryt pro ježka a dokreslí v pracovních listech šikmé a svislé čáry - stromy a plot na zahradě, kromě toho budeme každý den nastavovat kalendář,  v kterém si připomeneme, jaký je zrovna den, měsíc, roční období a aktuální počasí .

Téma na tento týden (11. - 15. 10. 2021)

Sklízíme ovoce a zeleninu

 

 • budeme si s dětmi povídat o tom, co roste na zahrádce v podzimním období, naučíme se třídit ovoce (do košíku) a zeleninu (do bedýnky), povíme si, proč je pro naše tělo důležité jíst dostatek zdravých potravin a vitamínů;
 • zahrajeme si smyslové hry - budeme poznávat různé druhy ovoce a zeleniny podle chuti, vůně, barvy, tvaru a velikosti;
 • úrodu si zkusíme spočítat - vysvětlíme si pojmy více a méně, procvičíme číselné operace a základy předmatematických představ;
 • ve výtvarné činnosti využijeme ovoce, které budeme tisknout na plochu (zavařovat kompoty na zimu);
 • v pohybové činnosti si zacvičíme, zahrajeme na sadaře - budeme koulet jablíčkem i míčkem - koulet budeme daným směrem, procvičíme úchop, chytání i házení;
 • společně si zazpíváme písničky "Šel zahradník do zahrady", "Měla babka", "Koulelo se, koulelo" - doprovodíme se na Orffovy nástroje, budeme dbát na správný rytmus, melodii i dýchání;
 • přečteme si pohádku "O veliké řepě" - s textem budeme dále pracovat, děj si zkusíme převyprávět, zahrajeme si divadélko, posílíme rozvoj řečových a jazykových schopností, procvičíme paměť a dějovou posloupnost;
 • předškoláci si procvičí správný úchop a sklon pastelky a tužky, pracovní listy budou zaměřené na grafomotoriku a početní operace.

OMEZENÍ PROVOZU MŠ (14. 10. 2021)

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 14. 10. 2021 bude přerušena dodávka elektrické energie v téměř celém Žďárci.

Z tohoto důvodu bude po domluvě se zřizovatelem a s ředitelem ZŠ omezen provoz v naší MŠ pouze na dopoledne.

Dopolední svačinku budou mít děti zajištěnu, avšak školní jídelna v tento den nebude moci z technických důvodů uvařit oběd.

PROSÍME VÁS, ABYSTE SI DĚTI VYZVEDLI DO 12 HODIN. 

Děkujeme za pochopení.


VÁNOČNÍ FOCENÍ V MŠ (12. 10. 2021)

Milí rodiče,

 v úterý 12. října 2021 během dopoledne bude v naší mateřské škole probíhat vánoční focení.

Cena jedné sady (viz. nabídka ve Vašich mailech a na nástěnce v MŠ) je 290,- Kč.

Kdo má zájem, nahlaste se, prosím, paní učitelce ve třídě.

Děkujeme.


DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ (8. 10. 2021)

DIVADLO ÚSMĚV  Ludmily Frištenské

uvede 

dne 8. 10. 2021 v 10:45 hod. v Mateřské škole ve Žďárci 

 

výchovnou pohádku

KOUZELNÉ SLŮVKO

 

Kuba utíká za babičkou a volá na ni, že má hlad.

I když Kuba pozdravil, babička mu nic nedá, zapomněl totiž kouzelné slovíčko.

Zvířátka Kubovi radí, co má říci, ale je to špatně.

Nakonec Zdravěnka Kubovi správně poradí kouzelné slovíčko "prosím".


Téma na tento týden (4. - 8. 10. 2021)

Vítáme podzim a pozorujeme změny v přírodě

 

 • tento týden si budeme společně povídat o tom, jaké změny probíhají v přírodě v podzimním čase - zbarvení a padání listí, stěhování ptáčků do teplých krajin, chystání zvířátek k zimnímu spánku - dělání zásob, příprava pelíšku atp.;
 • v komunitním kruhu si povíme také něco o typickém symbolu českého podzimu - o drakovi - vysvětlíme si rozdíl mezi drakem papírovým a drakem pohádkovým a naučíme se o něm básničku;
 • u klavíru si zahrajeme hudební hádanky a zazpíváme si hlavně písničky o počasí (např. "Prší, prší", "Kočka leze dírou" atp.), využijeme obrázky s namalovaným dějem písničky a společně si jej popíšeme;
 • zahrajeme si různé pohybové a sportovní hry, v kterých budeme trénovat rychlost, obratnost, ale hlavně schopnost umět přijmout případnou prohru a umět přát výhru svému kamarádovi - zkrátka umět se chovat sportovně a férově;
 • vyrobíme si podzimní stromy (technika - zapouštění barev do vlhkého podkladu) - vzniklé barevné pozadí pak podlepíme za papírový strom;
 • předškoláci si procvičí počítání na prstech a dokreslování stejného počtu teček, obtáhnou dráhu letu podzimního listu a dokreslí déšť;
 • v pátek 8. 10.  v 10:45 hod. nás čeká v MŠ divadelní představení s názvem "Kouzelné slůvko" - výchovně zaměřená pohádka o důležitých slovíčkách, na která není radno zapomínat;
 • na společných procházkách budeme pozorovat, jak čaruje v přírodě kouzelník Podzim.

 

 


Téma na tento týden (27. 9. - 1. 10. 2021)

Od města k vesnici

 

 • budeme si povídat o životě ve městě a na vesnici a vyhledávat mezi nimi odlišnosti a rozdíly;
 • budeme si prohlížet  knihy a encyklopedie - podle obrázků a fotografií určíme, zda se jedná o město či vesnici;
 • seznámíme se s dopravní výchovou;
 • zahrejeme si hru na správné a chybné výroky;
 • postavíme domy, města a vesnice z různých druhů stavebnic - dřevěné, molitanové, pěnové, plastové, PET víčka, silnice a koleje s autíčky a vláčky atd.;
 • ranní rozcvičky budou motivovány dopravou ve městech a vesnicích - zahrajeme si na auta, na barevné vlaky a autobus;
 • naučíme se krátkou říkanku o stavění komínů a zazpíváme si písničky o městech;
 • budeme malovat města nebo vesnice (technika: vodové anilinové barvy + hrubá sůl + tuš, lepení a stříhání);
 • předškoláci si vypracují další pracovní listy, v kterých si pocvičí znalosti o tom, kde bydlí, zda znají svoji adresu, budou kreslit "podle diktátu" a procvičí si poznávání barev a poznatky o prostorových vztazích;
 • na procházkách si budeme prohlížet místní domy a další stavby, postavíme domečky v přírodě pro zvířátka a pro radost - využijeme přírodní materiály.

 

 


Téma na tento týden (20. - 24. 9. 2021)

Co děláme každý den od rána až do večera

 

 • budeme si povídat o tom, jaké činnosti každý den děláme, naučíme se správně pojmenovat některé děje pomocí sloves - děti si procvičí jazykové a mluvnické schopnosti a dovednosti, vysvětlíme si časovou posloupnost;
 • děti se také seznámí s jednotlivými částmi dne - ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer a noc a budou k nim přiřazovat vhodné obrázky činností, které v určitou dobu běžně děláme;
 • naučíme se písničku "Adámku náš" a "Černé oči" - děti si osvojí slova, melodii a budeme dbát na správné dýchání při zpěvu s klavírním doprovodem;
 • zahrajeme si smyslové hry, při kterých využijeme předměty denní potřeby; 
 • namalujeme svoji oblíbenou činnost, kterou během dne děláme nejraději (voskové pastely + vodové barvy);
 • s většími dětmi si procvičíme dny v týdnu a také zkusíme poznávání celých hodin;
 • zahrajeme si pantomimu - předvádění činností, ostatní budou hádat, o kterou činnost se jedná;
 • na předškoláky čekají pracovní listy, na kterých budou dokreslovat paprsky sluníčku, určí předměty, které nepatří do řady a rozstříhají a zase zpátky složí a nalepí kartičky s příběhem tak, aby dával smysl.

DEN HRAČEK (15. 9. 2021)

Pojď si povídat o hračkách...

 

Ve středu 15. 9. 2021 nás čeká DEN HRAČEK

 

V tento den si děti mohou donést z domu svoji oblíbenou hračku do mateřské školky.

V komunitním kruhu svoji hračku představí a povypráví ostatním dětem, jak si s ní hrají a kde má jejich hračka doma své místo.

Společně uspořádáme výstavu hraček.

Připomeneme si pravidlo šetrného zacházení s hračkou a děti se domluví na půjčování hračky ostatním.

 

Prosíme, dejte dětem do MŠ pouze bezpečné hračky (bez drobných částí.)

Děkujeme!


Téma na tento týden (13. 9. - 17. 9. 2021)

Naše oblíbené hračky doma i ve školce

 

 • povídání o tom, kde mají hračky své místo, jak s nimi zacházet a pečovat o ně
 • společné rozcvičky, hra "Kukačky" - orientace v prostoru, hledání hnízdeček
 • smyslové hry na poznávání hraček pomocí hmatu, sluchu, zraku - procvičení barev a geometrických tvarů
 • vyrobení hraček z papírových tácků - práce s temperovými barvami, s nůžkami a lepidlem - procvičení jemné motoriky, představivosti a tvořivosti
 • Den hraček (15. 9. 2021) - děti si přinesou svoji oblíbenou hračku z domu, pokusí se ji představit a popsat ostatním kamarádům
 • pracovní listy pro předškoláky - správný úchop a sklon tužky, pečlivost a trpělivost při vypracování úkolů

Téma na tento týden (6. 9. - 10. 9. 2021)

Učíme se pravidla třídy a správně se chovat

 

 • společné povídání o tom, jak se mají chovat kamarádi mezi sebou, a také děti k dospělým
 • povídání o školkových pravidlech - jejich vysvětlení, básničky o jednotlivých pravidlech
 • luštění písničkových hádanek u klavíru
 • písnička "Když jsi kamarád" - spojení pohybu a zpěvu
 • ranní rozcvičky - správné dýchání, držení těla, relaxace a protažení, napodobování a opakování pohybů
 • pracovní a estetická činnost - dokreslení jednotlivých symbolů školkových pravidel - práce s vodovými barvami
 • opakování všech kouzelných slovíček - jejich správné a vhodné užívání (prosím, děkuji, zdravení..)
 • pracovní listy pro předškoláky - dokreslení obličejů dětí, hledání správné cesty do školky, dokreslení máku do makoviček - správné držení tužky a pastelek, sezení u stolečku, procvičení prstíků

 

 


Téma na tento týden (1. 9. - 3. 9. 2021)

Jdeme do školky a poznáváme nové kamarády (1. 9. - 3. 9. 2021)

 

 • přivítání dětí po prázdninách, vzpomínání na pěkné zážitky
 • seznámení s prostředím mateřské školy - kde najdeme hračky, kam se chodíme umývat, kde svačíme a obědváme...
 • seznamovací hry na poznávání nových kamarádů a zaměstnanců mateřské školy
 • pohybové hry "Kuba řekl" a "Domeček, stromeček, hříbeček"
 • básničky "Dobrý den", "Mýdlová", "Uklízecí"
 • seznámení se značkami dětí - jednoduché hry s obrázky
 • pracovní a estetická činnost - otisk ruky - společný obrázek všech dětí

                                         


Zkrácený provoz MŠ dne 1. 9. 2021

Milí rodiče,

první školní den - ve středu 1. 9. 2021 bude zkrácený provoz MŠ do 12 hod. 

Děti budou mít dopolední svačinku zajištěnu.

Školní jídelna začne obědy vařit od 2. 9. 2021, prosíme Vás o nahlášení obědů v ŠJ.

Děkujeme za pochopení.


Informační schůzka pro rodiče

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na informační schůzku dne 30. 8. 2021 v 16 hod. v MŠ ve Žďárci. Dozvíte se zde základní  informace o průběhu a organizaci nastávajícího školního roku, o aktuálních hygienických opatřeních a rodiče nových dětí vyplní ještě některé potřebné dokumenty.

Těšíme se na Vás!

Bc. Irena Širhalová, vedoucí učitelka MŠ

Bc. Monika Holubářová, učitelka MŠ

Hana Dosadilová, asistentka
KONTAKTY

Základní škola a Mateřská škola
Václava Havla Žďárec,
okres Brno-venkov
Žďárec 28
594 56

zszdarec@seznam.cz

IČO: 709 405 84
Datová schránka: t847aex
FORMULÁŘ

Přejete si nás kontaktovat?

Jméno:
Telefon:
Email:
Zpráva:
Nevyplňujte email:


© ZŠ a MŠ Václava Havla Ždárec & Štefl software