Měsíc leden u Soviček

 

Měsíc leden u Soviček

  3.1. – 5.1.2024 - My tři králové jdeme k Vám

 • Přivítáme se po vánočních svátcích. Odzdobujeme stromeček. Zážitky z Vánoc. Co nám doma nadělil Ježíšek – společné povídání.
 • Opakujeme si dny v týdnu, pohybové hry na pozornost, seznámení se s tématem, kdo to byli tři králové? Jak se jmenovali? Pracovní listy pro předškoláky, hry a povídání v kroužku. Výtvarná činnost, vytváření zdravých životních návyků.

  8.1. – 12.1.2024 – Oblékáme zimní oblečení, přichází zima

 • Přivítání v novém týdnu. Seznámení se se znaky zimy, počasí a jeho změny, jak vypadá zima v přírodě, názvy zimního oblečení – jejich vytleskávání – rozpoznávání slabik, počet písmen.
 • Pohybové hry se zimní tematikou – svetr, šála, rukavice apod. Zpěv písně – „Sněží, sněží“- tanec, pohyb do rytmu.
 • Výtvarná a estetická činnost k tématu, hry na rodinu, pracovní listy pro předškoláky, didaktické hry na třídění oblečení, manipulace s knoflíky, se zipy. Naučení se nové básničky. Geometrické tvary a jejich rozpoznávání.

  15.1. – 19.1.2024 – Užíváme si zimní sporty a radovánky

 • Seznámení se s tématem. Co je to sport? Jaké sporty se dají vykonávat v zimních obdobích. Přiřazování sportu a sportovních náčiní – správné názvy, bezpečnost při zimních sportech, demonstrační obrázky, naučení se nové básničky.
 • Cvičení podle bubínku, koordinace pohybů, nácvik skluzu na papír.lyžích – procvičování rovnováhy a obratnosti. Procvičování sluchové paměti, práce s hlasem potichu x nahlas. Pojmy největší x nejmenší. Sociální hry: jména, značky, oslovení.
 • Pracovní listy pro předškoláky, hra na: „Slepou bábu“ – orientace podle zvuků apod.

  22.1. – 26.1.2024 – Co dělají zvířátka a ptáčci v zimě

 • Přivítání se v novém lednovém týdnu, seznámení s tématem týdne, nácvik nové básničky, procvičování předložek: na, nad, pod. Jaké máme ptáčky? Kteří jsou stálí, kteří stěhovaví: jejich barvy, znaky, hlasy. Poznáváme zvířátka z naší přírody.
 • Pohybové hry na koberci: „Všechno létá“- upevňování názvů zvířátek a ptáků. Na „Sněhové vločky“ – procvičení rychlosti a pozornosti.
 • Čtení pohádky s obsahovou podporou: rozvíjení pozornosti, sluchu…. Demonstrační obrázky, básnička, písničky, pracovní listy pro předškoláky. Výtvarná činnost k tématu. Jdeme na procházku ke krmítkům. Podpora fantazie a empatie. Opakujeme si barvy.

  Akce tento měsíc: 30.1.2024 –  Karneval v MŠ + od 10:30 program s divadlem Kejkle.

                                                                                     Těší se na Vás paní učitelky: Klára, Monika a Hana.


Měsíc prosinec u Soviček

 

     Měsíc prosinec u Soviček

   27.11. – 1.12.2023 – Povídáme si o střídání ročních období

 • Jaro, léto, podzim, zima – připomínání si všech období, co je střídání ročních období, znaky, demonstrační obrázky, pracovní listy, komunitní kruh, povídání k tématu, hry.
 • Výtvarná a estetická činnost, pracovní listy pro předškoláky, nácvik bloku na rozsvícení stromečku, učení se nových básniček a písniček na Mikuláše.
 • Vyzdobování školky do Vánoční a zimní tématiky, adventní věnec.

   4.12. – 8.12.2023 – Přivítáme Mikuláše, anděla a čerta

 • Rozsvícení první adventní svíčky na našem školkovém věnci.
 • Nadílka od Mikuláše u nás ve školce, povídání básniček, kdo byl sv.Mikuláš.
 • Seznámíme se s Mikulášskou tradicí a postavou biskupa Mikuláše
 • Zopakujeme si počítání do 6, procvičíme jemnou motoriku a grafomotoriku a spoustu dalšího.
 • Výtvarná činnost, rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu. Komunitní kruh, říkáme si co je teď a co je potom, pracovní listy, používáme jednoduché hudební nástroje - rytmizace, pohybová činnost, pozorování přírody v tomto období.

   5.12. – 9.12.2023 – Těšíme se na Vánoce – adventní čas

 • Společně si každé nové pondělí zapálíme svíčku na našem věnci, poslech koled a jejich zpěv, pracovní listy, výtvarná a estetická činnost.
 • Hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní apod.).
 • Pracovní listy pro předškoláky, řazení od největšího po nejmenší, pohybové hry, nové básničky. Společně si v komunitních kruhu povídáme o adventním čase.

   11.12. – 15.12.2023 – Těšíme se na Vánoce – Štědrý den a Vánoční svátky a  18.12.22.12.2023 – Zpíváme si vánoční koledy

 • Zapálení adventní svíčky na našem věnci. Budeme si povídat o tom, co to Vánoce jsou, jakým způsobem se slaví u nás, nebo v cizích zemích.
 • Jaké zvyky a tradice můžeme dělat o Vánocích a co všechno k Vánocům patří. Budeme se také věnovat té nemateriální stránce Vánoc a připomínat si, že Vánoce nejsou jenom o dárečkách, ale hlavně o tom, být spolu a mít se rádi. Povíme si pár
  vánočních příběhů.
 • Budeme s dětmi sledovat pokus, zda-li nám rozkvete do Vánoc větvička třešně tzv. Barborka.
 • Zpíváme vánoční koledy, společné básničky a pracovní listy, zkusíme si pár tanečků.
 • Děti si zkusí nachystat štědrovečerní večeři v dětské kuchyňce. Z kostek si mohou děti postavit betlém s jezulátkek. Ozdobíme si Vánoční stromeček, rozkrojíme si jablíčko, rozdáme si dárečky. Těšíme se na Ježíška.

 

   Akce v tomto měsíci­: 2.12. – Rozsvícení  Vánočního stromečku – sraz 16:45 u vchodu MŠ

  V průběhu prosince v dopoledních hod.výlet na výstavu betlémů do Předklášteří u Tišnova - 14.12. 

  Školní akademie – 21.12. Vánoční nadílka v MŠ - 20.12.                     Těší se na Vás paní učitelky Klára, Monika a Hana


Měsíc listopad u Soviček

 

 

Měsíc listopad u Soviček

 

 30.10. – 3.11.2023 – My jsme muzikanti – hudební nástroje

 • Základní hudební nástroje a seznámení se s nimi – názorné obrázky, hudba – poslech
 • Výtvarná a estetická činnost k tématu, pracovní listy pro předškoláky
 • 10. Halloweenský program ve třídě – výzdoba, hry, soutěže, masky, dlabání dýní…
 • Začínáme nácvik básniček a písniček na vánoční akce

 

 6.11. – 10.11,2023 – Slavíme svátek dušiček, Halloween

 • Co jsou to dušičky? Proč se u nás tomuto svátku tak říká? – vysvětlování si pojmů
 • Zapálíme si svíčku, budeme si povídat o Halloweenu – jaký smysl tyto „svátky“ mají
 • Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.
 • Výtvarná a pracovní činnost, pracovní listy s předškoláky, hry u stolečku na cvičení paměti.

 

 13.11. – 17.11.2023 – Poznáváme zvířátka na zahradě a na poli

 • Poznávání zvířátek, které můžeme běžně potkat u nás v zahradách a na polích
 • Demonstrační obrázky, skládačky, povídání v kroužku k tomuto tématu
 • Pokračujeme v neustálém nácviku básní i písní na vánoční besídku a rozsvícení stromečku. Výtvarná a estetická činnost k tématu.
 • Práce s předškoláky – pracovní listy, nácvik správného sedu a držení tužky
 • Vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

 

 20.11. – 24.11.2023 – Poznáváme zvířátka v lese

 • Známe zvířátka, která u nás žijí ve volné přírodě? Co je to les? Která zvířata v něm mají svůj domov. Poznáváme a učíme se nové živočichy, poznáváme stopy zvířat.
 • Výtvarná a pracovní činnost, zpěv a vyťukávání na bubínek do rytmu
 • Pohybové hry, komunitní kruh – povídání k tématu, hry na pozornost. Pracovní listy s předškoláky. Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony.
 • Nácvik básniček a písniček k vánočnímu vystupování.

    Akce tento měsíc:     31.10. – Halloweenské dopoledne ve školce – hry, dlabání dýní atd.

 15.11.- Dopolední program v MŠ – Barevný les s drumbeny - enviromentálně zaměřený program s procvičením rytmizace, písní, jemné i hrubé   motoriky a barev v herní aktivitě (les, zvířátka), každé dítě pracuje s jedním nástrojem.                            Těší se na Vás paní učitelky: Klára, Monika      a Hana ????


 

   

    Měsíc říjen u Soviček         

   2.10. – 6.10.2023 – Od města k vesnici

 • rozdíl mezi městem a vesnicí
 • jak se jmenuje obec ve které žijeme? Jaká známe města?
 • názorné obrázky, tematické hry, pohybové hry, nová básnička
 • výtvarná činnost k tématu, pracovní listy s předškoláky
 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky.

 

  9.10. – 13.10.2023 – Vítáme podzim a pozorujeme změny počasí a v přírodě

 

 • jak se oblékat při podzimním počasí, jaká kouzla dělá příroda se stromy
 • pozorování přírody na procházkách, sběr listů, sběr kaštanů, podzimní symboly
 • výtvarná činnost k tématu, pracovní listy s předškoláky, učení nové básničky
 • procvičování smyslů, které máme – hmat, sluch, čich…námětové hry

 

  16.10. – 20.10.2023 Zahrada jde spát – sklízíme ovoce

 

 • podzimní úklid na zahradě, poznávání zahradnických náčiní, jak pomáháme doma
 • co je to ovoce? Jaké druhy ovoce známe? Které ovoce nám rostlo na zahrádce
 • výtvarná činnost k tématu, pohybová činnost, básnička, zpívání, vytleskávání
 • zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce).

 

  23.10. – 27.10.2023 – Zahrada jde spát – sklízíme zeleninu

 

 • rozdíl mezi zeleninou a ovocem, jaké druhy zeleniny známe, co jsme si vypěstovali na našich zahrádkách, názorné obrázky, rozpoznávání zeleniny a ovoce ve školce při svačinkách
 • pracovní a výtvarná činnost k tématu, pracovní listy s předškoláky – dbání na správný úchop tužky, správný posed.
 • básnička, hry v kroužku, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • časová posloupnost – před, za, první, poslední, apod. jednoduchá dramatizace s dětmi.

     Akce tento měsíc :       16.10.2023- Divadelní představení – Divadlo Úsměv

                                                Dlabání dýní – datum dle upřesnění.

                                                                                                                         Těší se na Vás paní učitelky: Klára , Monika, Hana ????


 

 

    MĚSÍC ZÁŘÍ U SOVIČEK

  4.9. – 8.9. 2023 Na co si budeme hrát?

 • první týdny v naší školce budeme věnovat především adaptaci dětí, společně se seznámíme, představíme…
 • přivítáme se básničkou, písničkou, které nás budou provázet po celý školní rok…
 • budeme poznávat nové prostředí školky, uspořádání nabízených činností, hraček…
 • naučíme se poznávat a pojmenovat svoji značku, používat ji u stolečku, během pitného režimu, při hře… Na procvičení si se značkami zahrajeme jednoduché hry…
 • budeme posilovat komunikativní a kooperativní dovednosti...
 • zavzpomínáme na prázdniny – kde jsme byli, co zajímavého jsme zažili nebo viděli…

   11.9. – 15.9. 2023 Učíme se pravidla třídy a správně se chovat

 • v tomto týdnu se společně seznámíme s jednoduchými pravidly ve třídě: jak se chovat správně a bezpečně k sobě, kamarádům a okolí…
 • naučíme se srdíčkové pravidlo o kamarádství, košťátkové pravidlo o úklidu, ouškové pravidlo o naslouchání, želvičkové pravidlo o bezpečném pohybu po třídě, pusinkové pravidlo o pěkném mluvení a zdravení…
 • na předškoláky čekají jedny z prvních pracovních listů, nacvičí si správný posed u stolečku, sklon a držení tužky, pastelky i pracovního listu. Také svoji trpělivost a pečlivost…
 • zaměříme se na osvojení základů v oblasti sebeobsluhy, hygieny, stolování apod…

   18.9. – 22.9. 2023 Naše oblíbené hračky doma i ve školce

 • veselé téma při kterém se naučíme hračky pojmenovat, jak s nimi správně zacházet, pečovat o ně…
 • povíme si kde má hračka svůj domov, svoje místo…
 • zpřesníme smyslové vnímání, paměť i pozornost - využijeme hru na „Popelky“ a „Kukačky“…
 • učíme se nová slova a aktivně je používat…
 • osvojujeme si běžné činnosti, které se v MŠ opakují, chovat se bezpečně a přiměřeně doma i na veřejnosti…

   25.9. – 29.9. 2023 Co děláme každý den od rána až do večera

 • jak to chodí po celý den – od rána až do večera, které činnosti se opakují a co dělají děti rády…
 • upevníme si režim ve školce – kdy si hrajeme, cvičíme, svačíme, chodíme ven, obědváme, posloucháme pohádky a odpočíváme…
 • seznámíme se s časovými vztahy a souvislostmi – pojmy ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, den a noc…
 • budeme pracovat s našim kalendářem a nastavovat dny v týdnu, měsíce, roční období, počasí daného dne…
 • děti si procvičí jazykové a mluvnické schopnosti…

Těší se paní učitelky Klára, Monika a Hana


Měsíc červen u Soviček

29.5.-2.6.2023 – Slavíme Den dětí, děti z cizích zemí:

 • června Den dětí, proč je tento den, jak vznikl?
 • Den dětí v jiných zemích, videa jak se slaví Den dětí v cizině
 • jak mohou vypadat lidé z jiných kontinentů, jsme všichni stejní?
 • tematické obrázky a pohybové hry, výtvarná činnost k tématu
 • nová básnička, zpěv, komunitní kruh s povídáním, pracovní listy
 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení),

nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě).

 

5.6.-9.6.2023 – Život v rybníku a v řece                             

 • jaká zvířátka u nás můžeme potkat v rybních a řekách?
 • co je to vlastně rybník a co je to řeka? Jaké máme u nás ještě vodní plochy? Jak jim říkáme?
 • jak se chovat k živočichům žijícím ve vodě?
 • obrázky, přírodovědná videa, tematické hry, poznávání rozdílů mezi vodními plochami
 • pohybové hry, básničky, tvoření, hrajeme na bubínek, činely – vyťukávání do rytmu
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou i neživou přírodou, rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách.

 

12.6.-12.6.2023 – Jedeme k moři, podmořský svět

 • co je to moře? Co je to oceán? Máme u nás moře? A proč ho nemáme?
 • kdo žije v mořích, jak takový podmořský svět vlastně vypadá, názorné tematické obrázky, knihy
 • poznávání a učení nových zvířat žijících v mořské hlubině, které známe, jaká jsou pro nás úplně nová
 • společné tvoření k tématu, zvuky zvířátek v podmořském světě, šplouchání mořských vln, potápění se do hlubin, objevování krás oceánu, a nejtajemnějších živočichů na dně vod
 • výtvarné tvoření k tématu, pracovní listy, básnička, píseň moře
 • získání schopností záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci, vcítění se do druhých

 

19.6.-23.6.2023 – Co se děje v trávě?

 • už víme co je travička, ale víme co všechno se v travičce nachází? Jací živočichové v ní žijí?
 • zkoumáme různé brouky, mravence, kobylky, ukazujeme si v nádobkách s lupou jak vypadají zblízka
 • na jaký hmyz si máme dávat pozor? Co nás může štípnout? Jak se chránit proti klíšťatům.
 • výtvarné tvoření, básnička, posloucháme venku na louce zvuky z trávy, zkouška sluchového vnímání
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny apod.)

 

 

26.6.-30.6.2023 – Ahoj školko

 • těšíme se na prázdniny, co vše jsme ve školce stihli? Co koho čeká o prázdninách, volné povídání
 • oblíbené hry, loučení se s předškoláky a jejich pasování, povídání si o tom co čeká děti ve škole, co je to škola? Rozdíly mezi školkou a školou?
 • pohybové hry, komunitní kruh, tvoření, básničky, skládačky, zpěv lidových písní
 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním – praktické využití

 

 Akce tento měsíc:  

 

1.6. Den dětí – užijeme si ho i ve školce, dopolední program

9.6. Výlet do Zoo Jihlava + připravený program                                                                               

                                                                                       Těší se na Vás paní učitelky: Klára, Monika a Hana


Celodenní výlet MŠ

Celodenní výlet 9.6.2023

 

  Dne 9.6.2023 se bude konat celodenní výlet do ZOO Jihlava. Čeká nás cca. hodina a půl společné prohlídky zoologické zahrady a poté od 10:30, 60 minutový připravený program s tématem Africké putování.

Odjezd 7:30 objednaným autobusem od školky.  Sraz v šatně školky 7:10 hod. Návrat asi kolem 13:00 hodiny.

Sebou: batůžek, pláštěnku, papírové kapesníky, pití a svačinu budeme mít s sebou ze školky – ale můžete dětem přibalit nějakou drobnost (vhodné nejsou tvrdé bonbony, žvýkačky, čokoláda apod.). Na sebe ideálně sportovní oblečení a pohodlnou sportovní obuv.

Návrat kolem 13:00 hodiny do školky. Ihned půjdeme na oběd. Od 13:30 bude možné si děti vyzvedávat. Odpolední spánek ten den nebude a děti bude možné vyzvedávat do 15:00 hodin!

 

Prosím zvažte zda Vaše dítě celodenní školkový výlet zvládne.                           

                                                                                                              

                                                                                                   S pozdravem paní učitelky MŠ: Klára, Monika a Hana ????

 


Den Matek v MŠ

 

Den matek v MŠ 

 

 

 

Rádi bychom Vás milí rodiče pozvali na odpolední program v MŠ ke Dni matek.

Proběhne 18.5.2023 od 15:30 hodin ve třídě školky.

Děti pro maminky mají připravenou pěknou básničku a nějaký malý dáreček. Poté si můžete společně s dětmi pohrát nebo využít připravené činností.

 

Budeme se těšit: Vaše děti a paní učitelky Klára, Monika a Hana. smile


Měsíc květen u Soviček

2.5.-5.5.2023 – Poznáváme a učíme se dopravní výchovu:

 • povykládáme si jaká jsou důležitá telefonní čísla
 • poznávání základních dopravních značek
 • cyklista-jaké vybavení máme mít při jízdě na kole?
 • tematické obrázky a pohybové hry, výtvarná činnost k tématu
 • nová básnička, zpěv, vytleskávání do rytmu, pracovní listy
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností.

 

9.5.-12.5.2023 – Cestujeme po zemi, na vodě a ve vzduchu, přejeme maminkám:

 • jaké známe dopravní prostředky
 • poznávání nových prostředků pro cestování
 • co jezdí po zemi? Co po vodě? Co létá?
 • rozvoj kreativity a fantazie, demonstrační obrázky
 • pohybové hry, básničky, tvoření přáníček (ke dni matek),
 • výtvarná činnost, pracovní listy k tématu, zvládání orientace v

prostoru kolem sebe.

 

15.5.-19.5.2023 – Poznáváme zvířátka v ZOO

 • jaká známe zvířátka v zoologických zahradách
 • co je to zoo? Proč můžeme tato zvířátka u nás navštívit

pouze v zoologické zahradě?

 • poznávání a učení nových zvířátek – demonstrační obrázky,

knihy o přírodě, krátké video o zvířátkách

 • společné tvoření k tématu, zvuky zvířátek, hudba přírody,
 • poznáváme zvuky zvířat. Básnička, sluchové rozlišování

 

22.5.-26.5.2023 – Letíme do vesmíru

 • vzhůru do oblak a ještě dál, kam až se dá doletět?
 • Měsíc, Slunce, planety, vesmír, raketa…. spousta nových

slov, obrázků na poznávání

 • rozvoj fantazie a schopnosti poznávat, poznávání našich smyslů
 • výtvarné tvoření, nová básnička, rozvoj řečových schopností (vnímání,

naslouchání, porozumění).

 

Akce tento měsíc:  

3.5.2023-  krátké divadelní představení žáků ze základní školy

10.5.2023- fotografování v MŠ- společné foto. + předškoláci na tablo.

11.5.2023.- zápis do MŠ – od 13:30 do 16:30 v MŠ.

19.5.2023.- divadlo Úsměv

Den matek – proběhne dle upřesnění.

                                                                                     Těší se na Vás paní učitelky: Klára, Monika a Hana.


JARNÍ MINIŠKOLIČKA (28. 3. 2023)

Základní škola a Mateřská škola Václava Havla Žďárec

 

 

J A R N Í   M I N I Š K O L I Č K A

 

 

V tomto školním roce již potřetí pořádáme školičku

pro budoucí prvňáčky.

 

Kdy? V úterý 28. 3. 2023 od 15:00 do 16:00 hod.

Kde? ZŠ Žďárec - třídy prvního stupně 

 

S sebou si přineste bačkory a pastelky.

 

Těšíme se na Vás!

 

 


Téma na tento týden (27. - 31. 3. 2023)

Probouzíme rostlinky a semínka na zahradě

 

 • v novém týdnu si s dětmi budeme povídat o tom, jak se probouzí zahrádka na jaře, stromy a květiny, které po celou zimu odpočívaly;
 • zahrajeme si pomocí pohybových her "Na zahradníky", kde si zopakujeme barvy, využijeme barevné kruhy, při hře "Uvijeme věneček" se naučíme názvy jarních květin, písničku, a také si rozšíříme slovní zásobu;
 • v komunitním kruhu budeme kromě každodenního přivítání nastavovat denní kalendář, opakovat si názvy dnů v týdnu, ročních období, měsíců apod., povíme si, jaké změny probíhají v přírodě a jak se mění počasí, naučíme se poznávat některé druhy rostlinek a květin, zopakujeme si písmena, čísla, dějovou posloupnost - od semínka ke květince;
 • zahrajeme si didaktické hry k procvičení paměti a pozornosti, pokusíme se vyhledat, co chybí nebo přebývá v řadě, porovnávat od nejmenšího po největší, přiřazovat správné geometrické tvary ke květince;
 • v hudební a pohybové činnosti si zazpíváme jarní písničky "Hřej, sluníčko, hřej", "Na jaře" a další, zahrajeme si hudební hry, ve kterých slova nahradíme broukáním a místo slova přidáme pohyb;
 • v pracovní činnosti se budeme připravovat na Velikonoce, zasadíme si jarní zelenou travičku, vyzkoušíme si práci se substrátem, se semínky a jak se o semínka starat, povíme si, co rostlinky potřebují ke svému růstu;
 • na předškoláky čekají nové pracovní listy, ve kterých si procvičí grafomotoriku, předmatematické představy i zrakovou percepci.

Téma na tento týden (20. - 24. 3. 2023)

Staráme se o zvířátka na statku, domácí mazlíčci

 

 • v tomto týdnu si budeme společně s dětmi povídat o tom, jaká zvířátka žijí na statku nebo na farmě, jak vypadají, jakou mají barvu, čím se živí, jaké vydávají zvuky a jaký z nich mají lidé užitek;
 • budeme si povídat také o našich domácích mazlíčcích, které máme doma hlavně pro radost nebo jako kamarády - děti si při povídání v komunitním kruhu procvičí schopnost naslouchat druhým, formulovat a vyprávět krátký příběh a umění počkat s mluvením, až budu na řadě;
 • společně budeme pracovat s textem pohádky "O kohoutkovi a slepičce", doplňovat slova podle obrázků, a také procvičovat paměť;
 • seznámíme se s básničkou "Řeč zvířátek" a budeme tuto řeč napodobovat a předvádět;
 • v pohybových činnostech budeme trénovat obratnost při míčových hrách - správný úchop různých velikostí míčů, chytání a hod oběma rukama, hod na cíl a do dálky horním obloukem apod.;
 • ve výtvarné a pracovní činnosti si složíme z papíru slepičku nebo kočičku a následně ji dotvoříme (oči, zobáček...), pokud nám zbyde čas, vyrobíme si ještě papírovou taštičku se zvířátkem, kterou domalujeme, vystřihneme a slepíme, čekají na nás také různé obrázky a vymalovánky s motivy zvířátek;
 • zazpíváme si písničku "Když jsem já sloužil" - budeme doplňovat jednotlivá zvířátka podle obrázků, vytleskávat, počítat zvířátka atp. a dále se naučíme písničku "Krávy, krávy", ve které budeme předvádět, jak se zvířátka domlouvají;
 • předškoláci budou na pracovních listech spojovat dospělá zvířátka s mláďátky, popřemýšlí, čím jsou tato zvířátka užitečná, kde bydlí a dále si procvičí počítání do 10 a počáteční písmena slov.

Environmentální program EVVO - POLYBUS - "S PŘÍRODOU JSEM KAMARÁD" (20. 3. 2023)

Středisko volného času Lužánky POLYBUS

přijede do MŠ a ZŠ  ve Žďárci

 

s programem zaměřeným na

 

ENVIRONMENTÁLNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ

 

s názvem

 

S   P Ř Í R O D O U   J S E M   K A M A R Á D ,

 

který se bude konat v tělocvičně 

v pondělí 20. 3. 2023.

 

Děti si na závěr programu odnesou vlastnoručně vyrobené výrobky.

 

Program je určený pouze pro předškoláky a předškolačky

a prosíme rodiče,

aby své děti v tento den dovedli do MŠ

nejpozději do 7:15 hod.

 

Děkujeme.


Téma na tento týden (13. - 19. 3. 2023)

Vynášíme zimu, Morena

 

 • v tomto týdnu si budeme společně povídat o tom, jaké zvyky a tradice byly a někde ještě jsou spojené s koncem zimy, o vynášení Morany (Moreny, Mořeny, Mařeny, smrtky, zimy atp.);
 • připomeneme si, že někde se tento zvyk udržel dodnes - připadá na třetí neděli před Velikonocemi a říká se jí Smrtná neděle;
 • vysvětlíme si a na obrázcích ukážeme, co to bylo a jak vypadá líto, s kterým se po hození Morany do vody vracela děvčata zpátky do vsi;
 • naučíme se básničku s názvem "Zimu jsme Vám odnesli" - osvojíme si slova, vysvětlíme, o čem básnička je a zkusíme ji převyprávět vlastními slovy;
 • zazpíváme si písničku "Travička zelená", při které spojíme pohyb se zpěvem, budeme postupně zrychlovat i zpomalovat, a to jak zpěv, tak také pohyb;
 • v pohybových činnostech nás dále čekají hry, které bavily už naše babičky i dědečky - "Na Peška", "Na slepou bábu", vyzkoušíme si i cvrnkání kuliček;
 • vytvoříme si obrázek Moreny - použijeme techniku frotáže, čekají nás také různé vymalovánky s obrázkem Moreny nebo s jarními motivy;
 • protože jsou před námi jarní prázdniny, budeme chodit hodně na procházky a do přírody, kde budeme pozorovat probouzející se rostlinky, stromy, ptáčky i drobná zvířátka.

Téma na tento týden (6. - 10. 3. 2023)

Jaro, jarní příroda a počasí

 

 • v novém týdnu si s dětmi budeme povídat o předjaří a jarní přírodě, povíme si, co se venku pomalu mění, jak vypadá příroda okolo, o počasí a jeho změnách, budeme sledovat a pozorovat stromy a keře, trávu i záhonky s poslíčky jara;
 • téma si přiblížíme úvodní pohádkou "Jak krtek a skřivan přivolávali jaro" - četba, poslech, práce s textem;
 • při pohybové činnosti si zacvičíme s říkankou "Vyšlo slunce, zasvítilo", procvičíme si správné držení těla, koordinaci pohybů, dodržení rytmu a plynulosti pohybů, u hry "Zlatá brána" budeme procvičovat chůzi a pohyb v zástupu, a také otevírat pomyslnou jarní bránu písničkou;
 • naučíme se novou básničku "Zimo, zimo, táhni pryč", osvojíme si slova, vysvětlíme obsah textu a tradice;
 • zazpíváme si jarní písničky, budeme přivolávat a budit jarní sluníčko písničkou "Volám tě, sluníčko", "Hřej, sluníčko, hřej" - osvojíme si text a melodii;
 • v komunitním kruhu si připomeneme pomocí denního kalendáře dny v týdnu, datum, měsíce v roce, počasí a roční období;
 • pomocí obrázků budeme vyhledávat, přiřazovat a třídit znaky související s jarem, budeme také popisovat situace na obrázku a rozvíjet slovní zásobu;
 • ve výtvarné činnosti si vyrobíme klíč k jaru, ten si ozdobíme podle přání dětí, využijeme raznice a tiskátka;
 • na předškoláky čekají opět nové pracovní úkoly;
 • venku při procházce budeme aktivně vyhledávat znaky jara, pozorovat měnící se přírodu a sledovat aktuální počasí.

Téma na tento týden (27. 2. - 3. 3. 2023)

Kam chodí tatínek a maminka do práce

 

 • v tomto týdnu si budeme společně s dětmi povídat o tom, kde pracují tatínek a maminka, ale také o různých dalších zaměstnáních a řemeslech, se kterými se můžeme setkat, nebo která děti už znají;
 • zavzpomínáme také na některá povolání a řemesla z pohádek, která už téměř zanikla (např. forman nebo kočí, kolář, uhlíř), a také si povíme o tom, že některá povolání se vývojem postupně změnila, protože se v současné době používají jiné nástroje a pracovní postupy (např. mlynář, převozník, dřevorubec, pošťák atd.), a také že vznikají stále nová povolání;
 • vysvětlíme si a na obrázcích ukážeme, že při některých povoláních potřebují lidé speciální oblečení a vybavení, např. lékař, kosmonaut, horník, potápěč atp., jiná povolání zase poznáme podle toho, že určité oblečení nosí všichni pracovníci, kteří je je vykonávají a je pro všechny stejné, tzv. uniforma nebo stejnokroj - např. policisté, hasiči, poštovní doručovatelé, myslivci, pracovníci na nádraží, letušky, zdravotní sestry, vojáci atp.;
 • zahrajeme si didaktickou hru na procvičení soustředění, pozornosti - řekneme libovolný nástroj nebo nářadí, které je charakteristické pro určité povolání a děti toto povolání pojmenují - např. vařečka - kuchařka, volant - řidič, teploměr - zdravotní sestra, koště - uklízečka, cihla - zedník, hru si zahrajeme i obráceným způsobem, kdy řekneme nejprve povolání a k němu přiřadíme nástroj nebo nářadí;
 • naučíme se nové básničky o řemeslech a povoláních;
 • zazpíváme si písničky, ve kterých se zpívá o různých řemeslech, čekají nás také hudební hádanky;
 • ve tvoření si zahrajeme na návrháře a dozdobíme šaty z papíru, jako motivaci využijeme pohádku od J. Čapka "O chudé košilce";
 • na předškoláky čekají pracovní listy, ve kterých přiřadí pracovníkům nářadí, které potřebují, pomohou švadlence najít na šatech všechny kulaté knoflíky a s pekařem posypou rohlíky mákem.

Téma na tento týden (20. - 24. 2. 2023)

Hrajeme si bezpečně doma i venku, první pomoc

 

 • v novém týdniu si budeme povídat o tom, co je to zdraví, jeho možné poškození úrazem, vysvětlíme si nejčastější riziková chování, která mohou úraz způsobit, snahou celého týdne bude získat základy a povědomí o bezpečném chování a jednání;
 • pomocí obrázků si přiblížíme nebezpečí, která číhají, když nesprávně manipulujeme s předměty, kterými se můžeme poranit (nůž, nůžky, různé nářadí), jak ošetřit drobný úraz, popáleninu, jak se zachovat, když nás  osloví neznámý člověk, co dělat, když najdeme injekční stříkačku či jiný předmět, dopravně bezpečnostní rizika atp.;
 • povíme si, jak si říci o pomoc a kam zavolat, naučíme se důležitá čísla IZS, jak správně volat, umět se představit, znát svoji adresu;
 • zahrajeme si námětové hry na ošetřovatele různých úrazů, procvičíme jemnou motoriku u manipulace s obvazy a náplastí;
 • zahrajeme si také na policisty a hasiče, přiblížíme si jejich práci, využijeme u hry kostýmy a pomůcky;
 • zacvičíme si pohybovou hru "Lékař řekl", kde se děti pokusí koordinovat pohyby dle vzoru,  procvičí rovnováhu, obratnost i postřeh, k pohybu využijeme i písničku "Hasiči" (DVD Cvičíme s Míšou);
 • ve výtvarné činnosti si pomocí tempery vytvoříme jako podklad oheň, budeme stírat barvu po ploše, dolepíme hasičské auto i hasiče, nakonec vytvoříme proud vody foukáním do inkoustu;
 • naučíme se básničky k tématu - "Hasič", "Policista", "Lékař";
 • na předškoláky čekají nové pracovní listy.

Téma na tento týden (13. - 17. 2. 2023)

Pečujeme o své zdraví

 

 • v tomto týdnu si budeme společně povídat o našem zdraví, zdravé stravě, zdravém pohybu, a také o tom, kdy chodíme k panu doktorovi (nebo k paní doktorce), jak to tam vypadá a co nás tam čeká, co dělat, abychom byli co nejméně nemocní a co to vlastně nemoc je;
 • v komunitním kruhu si vysvětlíme, co znamená rčení "čistota - půl zdraví" - jak  a kdy si správně mýt ruce, zakrývat ústa, používat kapesník, správně stolovat atp. a zahrajeme si další smyslové hry;
 • znovu budeme hrát také pohybovou hru "Vitamín a bacil", která nás moc bavila, když jsme ji hráli při povídání o našem těle - procvičíme si při ní postřeh, rychlost, obratnost, ale také paměť;
 • po klasických rozcvičkách vyzkoušíme zdravotní, dechová a relaxační cvičení a povíme si také něco o otužování - co to je, jak je správně provádět atp.;
 • přečteme si veršovanou pohádku "Polámal se mraveneček" - převyprávíme děj vlastními slovy, rozdělíme si role a zkusíme si pohádku zdramatizovat - procvičíme si tak paměť, správnou výslovnost a zvládnutí jednoduché dramatické úlohy;
 • vytvoříme si zubní kartáček v kelímku - vše z papíru - budeme dokreslovat, stříhat a lepit;
 • dokončíme osvojení básničky "Bylo jedno tělo", kterou jsme se během tématu "Poznáváme lidské tělo" nestihli celou naučit;
 • předškoláci si na pracovním listě najdou a vybarví správný obrázek, na kterém je to, co prospívá jejich zdraví a smyslům, v grafomotorice nakreslí, jak kartáček čistí zoubky a vybarví správného smajlíka, kterým označí, co je pro naše tělo zdravé.

KARNEVAL (9. 2. 2023)

Ve čtvrtek 9. 2. 2023 dopoledne se bude v naší školce

konat

 

K A R N E V A L

 

Pro děti jsou připraveny zábavné a veselé soutěže,

představení masek a kostýmů,  tanec a občerstvení...

 

 


ZÁBAVNÉ HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ (8. 2. 2023)

Sólisté agentury Bel canto pod vedením Mgr. Břetislava Vojkůvky

připravili pro Vaše děti 

zábavné hudební vystoupení s názvem

 

D Ě T S K Ý M   S R D Í Č K Ů M,

 

které se bude konat ve středu 8. 2. 2023 dopoledne v naší MŠ.

 

Vystoupení je sestaveno z melodických písní a rytmických skladeb českých a světových skladatelů.

Průvodní slovo je vedeno zábavnou i poučnou formou výkladu, otázek a odpovědí.

Děti jsou aktivně zapojeny - pohybově, pěvecky i dialogem a jsou součástí vystoupení.

 

Obsazení:

- průvodní slovo a zpěv - tenor: Mgr. Břetislav Vojkůvka

- klávesy: G. Spáčilová nebo E. Vlasáková


ZIMNÍ MINIŠKOLIČKA (7. 2. 2023)

Základní a Mateřská škola Václava Havla Žďárec

zve všechny budoucí prvňáčky

na

 

Z I M N Í   M I N I Š K O L I Č K U

 

Kdy? V úterý 7. 2. 2023

Kde? ZŠ Žďárec - třídy prvního stupně.

V kolik? Od 15:00 do 16:00 hod.

 

S sebou si vezměte pastelky a přezůvky!

 

 

 

Těšíme se na Vás!


Téma na tento týden (6. - 10. 2. 2023)

Masopust, maškary a karnevaly

 

 • budeme si s dětmi povídat o lidových tradicích spojených s tímto obdobím, masopust je období veselí, legrace, hostin a karnevalů, proto i my budeme poznávat humor a vtip tohoto období, povíme si, jaké masky se objevovaly v masopustním průvodu dříve a jaké nyní;
 • zahrajeme si pohybové hry "Masopustní stronzo", kde se děti pokusí zastavit v pohybu kdykoliv, kdy utichne hudba, procvičí si postřeh, rovnováhu i reakci na zvukový doprovod, u hry "Medvědí honička" si vyzkouší svoji rychlost, obratnost a postřeh, během hry si osvojí i krátkou říkanku;
 • v pracovní činnosti si vyrobíme veselého klauna z proužků barevného papíru, budeme je lepit na sebe (tělo(, domalujeme veselý obličej, děti si procvičí nejen jemnou motoriku, ale i koordinaci oka a ruky;
 • osvojíme si básničky a říkanky k tématu, pokusíme se správně rytmizovat, pracovat a ovládat hlas - potichu, nahlas, tajemně, vesele, smutně atd., v kroužku si zazpíváme i veselé písničky k tématu;
 • na předškoláky čekají nové pracovní listy;
 • v tomto týdnui se děti nejspíš budou těšit na karneval v MŠ,  celý týden se na něj budeme připravovat, povíme si, jaké jsou oblíbené masky a převleky dětí, společně budeme plánovat, připravovat,  zdobit třídu i chodbu, využijeme naše společné výrobky, krepový papír, mašle a vše, co nás napadne...;
 • masopust je spojen také s muzikou a muzicírováním, proto nás čeká i představení na téma "Dětským srdíčkům".

CANISTERAPIE V MŠ (2. 2. 2023)

Ve čtvrtek 2. 2. 2023 v 9:15 hodin

proběhne v naší MŠ ukázka

 

C A N I S T E R A P I E

 

Přijede za námi pan Luděk Trojan se svým pejskem.


Téma na tento týden (30. 1. - 3. 2. 2023)

Poznáváme lidské tělo

 

 • v tomto týdnu si budeme společně povídat o našem těle, ukážeme a pojmenujeme si jeho jednotlivé části - ty, které vidíme, ale i některé vnitřní orgány a jejich funkce, budeme využívat obrázky, encyklopedie a také naše tělo;
 • nahmatáme si tep, budeme poslouchat, jak nám tluče srdíčko a budeme vnímat vlastní dech;
 • zahrajeme si různé pohybové hry: "Lepidlo" - na pokyn se vždy "přilepíme" k podložce určitou částí těla, "Hlava, ramena, kolena, palce" - klasická pohybová hra spojená s písničkou - pohyb budeme různě zrychlovat a zpomalovat, pokusíme se sladit zpěv s pohybem a správným dýcháním, "Vitamín a bacil" - naučíme se říkanku a zahrajeme si hru, ve které bude vitamín honit bacil;
 • naučíme se novou básničku "Bylo jedno tělo" a v komunitním kruhu si zahrajeme různé smyslové hry, při kterých si uvědomíme, jak je skvělé, že vidíme, slyšíme, cítíme, hmatáme a ochutnáváme;
 • ve tvoření si dokreslíme důležitý orgán - mozek - který pak nalepíme na připravenou lidskou hlavu z papíru;
 • předškoláci si procvičí v grafomotorice nejprve obtahování a poté napodobování vzorů na kapesníčcích, dokreslí lidskou postavu a vybarví z obrázků pouze to, co prospívá našemu zdraví, a procvičí si názvy jednotlivých smyslů, vyhledají správný obrázek, na kterém je to, co je našim smyslům příjemné;
 • ve  středu 2. 2. 2023 se seznámíme s canisterapií - navštíví nás pan Luděk Trojan se svým pejskem.

Environmentální výukový program (26. 1. 2023)

Ve čtvrtek 26. 1. 2023 se bude v naší MŠ konat

environmentální výukový program

školského zařízení pro environmentální vzdělávání LIPKA, pracoviště ROZMARÝNEK

 

U Ž   S E   T Ř E S U !

aneb

Živočichové v zimě

 

Zajíc Zimulín by se rád setkal se svými zvířecími kamarády. 

V létě spolu prožili spoustu krásných dobrodružství, ale co nyní v zimě?

Může se s nimi se všemi opět potkat?

Anebo jsou živočichové, které v zimě v přírodě potkat nemůžeme?

A kam se poděli? 

 


Téma na tento týden (23. - 27. 1. 2023)

Co dělají zvířátka a ptáčci v zimě

 

 • v novém týdnu si s dětmi budeme povídat o tom, co dělají zvířátka v zimě, nejdříve si připomeneme, která zvířátka v zimě spí, a která naopak potřebují v zimě naši pomoc, nezapomeneme ani na ptáčky, a na to, jak důležité je dosypávat jim krmení do krmítka, řekneme si, co ptáčkům a zvířátkám prospívá, a co naopak do krmítek ani krmelců nepatří;
 • zacvičíme si rozcvičky motivované zvířátky a jejich pohyby, budeme běhat, skákat, chodit po špičkách a patách;
 • zahrajeme si pohybovou hru "Všechno lítá, co peří má", ve které se děti naučí a upevní si názvy zvířátek a ptáčků, u hry "Krmení ptáčků" si vyzkoušíme, že to ptáčkové nemají jednoduché při obstarávání potravy, procvičí si manipulaci s kolíčky, jemnou i hrubou motoriku;
 • přečteme si pohádku "O rukavičce", kde se objevují lesní zvířátka, s pohádkou budeme dále pracovat pomocí obrázků, odpovídat na otázky, hledat časovou posloupnost, kdo byl první, druhý, poslední..., pokusíme se pohádku případně zdramatizovat;
 • naučíme se novou básničku "Krmítko", slova, správné dýchání u přednesu, práci a ovládání síly a barvy hlasu, vyzkoušíme ji říkat potichu, nahlas, tajemně, zazpíváme si i známé písničky o zimě a zvířátkách;
 • v pracovní výchově budeme tvořit, vyrobíme si krmítko pro ptáčky z papírové ruličky, děti si ji pomalují temperovou barvou, vystřihnou otvor pro zrníčka a potravu, dolepí střechu z tvrdého papíru a následně i ptáčka, také budou trénovat udržování čistoty při práci;
 • čeká nás také enviromentální výukový program k tématu Zvířátka v zimě;
 • předškoláci vypracují nové pracovní listy, procvičí si koordinaci oka a ruky, zrakovou percepci, pojmy nahoře, dole, před, za, vpravo, vlevo atp.

Téma na tento týden (16. - 20. 1. 2023)

Užíváme si zimní sporty a radovánky

 

 • v tomto týdnu si budeme společně povídat o různých sportech a možnostech pohybu v zimním období - ukážemí si obrázky nebo fotografie zimních sportů a řekneme si jejich správné názvy;
 • budeme přiřazovat různé sportovní pomůcky ke konkrétním zimním sportům - např. brusle = bruslení, sáňky = sáňkování atp.;
 • připomeneme si, jak je důležitá při zimním sportování bezpečnost a opatrnost a co bychom měli dodržovat, abychom se nezranili;
 • v komunitním kruhu si kromě povídání k danému tématu zahrajeme také sociální a interaktivní hry na podporu empatie, aktivní spolupráce a schopnosti vzájemně se domluvit;
 • vytvoříme si sáňky z papíru - budeme tiskat houbičkou barvu a poté nalepíme sedátko z látky, nakonec si sáňky složíme tak, aby stály;
 • naučíme se dvě básničky o měsíci lednu - budeme se snažit hezky a dobře vyslovovat, vytleskávat slabiky a při přednesu správně dýchat;
 • v pohybové činnosti si ukážeme pohyby charakteristické pro jednotlivé zimní sporty, budeme hádat, jaký sport určený kamarád předvádí, a také si uspořádáme soutěž družstev - využijeme pohyb "klouzání" (pomocí igelitových sáčků na nohách), zahrajeme si také pohybovou hru "Kuli, kuli, kulilá", ve které spojíme básničku s pohybem;
 • předškoláci si vyzkouší v grafomotorice dělání odstředivého kruhu (sněhové koule), dokreslení druhé půlky obrázku (pravolevá orientace na papíře) a popíší a vybarví obrázek - procvičí si logickou posloupnost děje.

Téma na tento týden (9. - 13. 1. 2023)

Oblékáme zimní oblečení, přichází zima

 

 • povíme si o zimním oblečení - jak vypadá zima dnes, znaky zimy, viditelné proměny v přírodě, zimní měsíce, jak vypadala pravá zima v knihách a pohádkách, ale hlavně, jak se do zimy správně oblékat, chránit se před nemocemi a omrzlinami;
 • zahrajeme si pohybovou hru "Svetr, šála, rukavice, venku strašná zima je" - veselá honička s vybíháním, zaměřená na rychlost a postřeh, děti se během hry naučí i krátkou říkanku;
 • zacvičíme si jednoduché ranní rozcvičky na protažení těla "Čepice, mikina, kalhoty, boty aj.", připojíme cvičení z jógy "Pračka", ve kterém si vypereme a pověsíme zimní oblečení;
 • předškoláci potrénují hlavičky u úkolů zaměřených na grafomotoriku a lomené čáry;
 • zazpíváme si písničku "Sněží, sněží" a naučíme se básničky o zimě, o čepici a rukavicích, pokusíme se správně mluvit, rozvíjet mluvený projev, jazykové a řečové dovednosti, spojíme slovo a pohyb dohromady;
 • vyzkoušíme si jednoduchou pantomimu, při které se děti pokusí předvést a ostatní uhodnout oblečení, pojmenovat je, a také části těla, kam patří;
 • zopakujeme si časovou posloupnost, tedy co si obléknout nejdříve, později a co nakonec, u ponožkového pexesa si děti zase procvičí postřeh a barvy, soustředěnost a trpělivost;
 • v pracovní a výtvarné činnosti si vyhledáme zimní oblečení z nabídky obrázků, vymalujeme a správnou technikou je i vystřihneme, vše nalepíme a "vypereme" v pračce, jako podklad.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ (5. 1. 2023)

Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské 

uvede ve čtvrtek 5. 1. 2023 v naší školce

výchovnou pohádku

 

NEMOCNÝ PEJSEK

aneb

JAK SI PEJSEK POPLETL LENTILKY S LÉKY

 

Než jde ráno kočička nakoupit, otevře okno. Řekne pejskovi, aby se umyl studenou vodou

a okno zavřel. Mytí studenou vodou se pejskovi nelíbí, zavřít okno zapomněl a nastydl.

Kočička ještě nebyla doma, když dostal chuť na něco dobrého. V lékárničce našel léky.

Protože si myslel, že to jsou lentilky, snědl je. Po nich se mu udělalo tak špatně, že kočička

musela zavolat záchranku 155. Paní doktorka pejskovi pomohla a vysvětlila, že léky

nepatří do rukou ani dětem ani zvířátkům.

 


Téma na tento týden (3. - 6. 1. 2023)

My tři králové jdeme k Vám

 

 • v prvním týdnu nového roku si budeme povídat o tom, jak jsme prožili Vánoce, jestli se splnila naše přání a očekávání a jestli nás Ježíšek obdaroval tak, jak jsme si přáli, procvičíme si přitom řečové schopnosti a jazykové dovednosti - slovní zásobu, tvoření jednoduchých vět a odpovědi na otázku celou větou;
 • hlavním tématem našeho povídání však bude svátek Tří králů a seznámení s tradicí tříkrálového koledování, kterým končí vánoční období, čeká nás také odstrojení vánočního stromečku ve třídě a uložení hraček od Ježíška na nová místa;
 • vytvoříme si obrázek tří králů sestavený z geometrických tvarů - použijeme akvarelové pastelky, které budeme následně rozmývat vodou a celý obrázek pak nalepíme na barevný podklad;
 • zopakujeme si nejznámější koledu tohoto období "My tři králové", vyzkoušíme, jestli si správně pamatujeme slova, melodii, rytmus a pokusíme se koledu také zdramatizovat;
 • v pohybových činnostech a hrách si kromě protažení celého těla a orientace v prostoru procvičíme také počítání do tří - děti budou tvořit na znamení trojice, procvičí si pozornost, rychlost, obratnost a základní číselné pojmy;
 • předškoláci si procvičí tento týden dokreslování obrázku podle čísel (procvičení číselné řady), geometrické tvary a jemnou motoriku při nácviku stříhání nůžkami.

Milí

rodiče,

přejeme Vám i 

dětem krásné a veselé

vánoční svátky plné klidu

a spokojenosti a v novém 

 roce  2023  hlavně  hodně

zdraví  a pohody  v kruhu

  svých     nejbližších.  

Vaši zaměstnanci

MŠ Žďárec


Oznámení o uzavření MŠ

Vážení rodiče,

ředitel Základní a Mateřské školy Václava Havla Žďárec

oznamuje,

že se souhlasem zřizovatele

bude Mateřská škola ve Žďárci

 

po dobu vánočních prázdnin

od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023

 

UZAVŘENA.

 

Běžný provoz bude opět zahájen v úterý 3. 1. 2023.


Téma na tento týden (19. - 22. 12. 2022)

Zpíváme si vánoční koledy

 

 • v tomto týdnu budeme hodně zpívat a také poslouchat vánoční koledy a písničky;
 • vytvoříme si malé vánoční stromečky z nanukových dřívek a papíru - děti budou pracovat s lepidlem, paní učitelka s tavnou pistolí;
 • předškoláci si vypracují pracovní listy, ve kterých obkreslí a pojmenují tvary vánočních ozdob a přitom si procvičí barvy a pojmy velký a malý, v grafomotorickém cvičení dozdobí zvoneček vlnkami, hvězdičkami, čarami atp.;
 • ale hlavně si budeme hodně a hodně hrát s novými hračkami, prohlížet si nové knížky a hrát nové hry, které nám nadělil Ježíšek pod stromeček ve školce;
 • ... a budeme se těšit a povídat si o tom, co nám asi nadělí Ježíšek pod stromeček doma...

 

 


ZRUŠENÍ VÁNOČNÍ BESÍDKY ZŠ A MŠ

Vážení rodiče,

z důvodu velké nemocnosti dětí, žáků i učitelů

bylo konání Vánoční besídky ZŠ a MŠ Václava Havla ve Žďárci,

která měla proběhnout 20. 12. 2022 v 15 hod.

 

Z R U Š E N O.

Děkujeme za pochopení.

 


VÁNOČNÍ NADÍLKA V MŠ (15. 12. 2022)

Ve

čtvrtek

15. 12. 2022

dopoledne

budeme mít v MŠ

VÁNOČNÍ NADÍLKU

Na děti bude čekat rozsvícený a

nazdobený stromeček ve třídě MŠ,

občerstvení, vánoční koledy a písničky

a možná přijde i Ježíšek a donese

dárečky...


Téma na tento týden (12. - 16. 12. 2022)

Těšíme se na Vánoce - Štědrý den a vánoční svátky

 

 • společně si užijeme předvánoční čas - zazpíváme si klasické vánoční koledy, použijeme rolničky, zvonečky a Orffovy nástroje jako doprovod;
 • povíme si, jak probíhá Štědrý den doma i jinde ve světě a jaké to je dárky dostávat, ale také dávat ostatním;
 • zahrajeme si vánoční hry motivované symboly Vánoc, u hry "Linecké cukroví" se budou děti slepovat k sobě různými částmi těla, procvičí si rychlost, orientaci v prostoru i názvy částí těla, ve hře "Perníček" se na daný povel nebo zvuk budou "skládat na plech" (podložku);
 • nadále budeme nacvičovat vystoupení na Vánoční besídku;
 • ve výtvarné činnosti si začarujeme pomocí inkoustu a zmizíku, ozdobíme si rybičku a zvoneček;
 • na předškoláky čekají pracovní listy s tématikou Vánoc;
 • oblečeme si školku do vánočního kabátku a především si společně nazdobíme vánoční stromeček;
 • ve čtvrtek, když budeme moc hodní, nás navštíví Ježíšek a budeme se těšit z vánoční nadílky u nazdobeného stromečku. 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VE ŠKOLCE (7. 12. 2022)

Ve středu 7. 12. 2022 během dopoledne

navštíví naši školku

 

M I K U L Á Š ,   A N D Ě L É   A   Č E R T I

 

Přinesou si s sebou Knihu hříchů, pytle, ale také

spoustu dobrot pro hodné děti...


Téma na tento týden (5. - 9. 12. 2022)

Těšíme se na Vánoce - adventní čas

 

 • v tomto týdnu si budeme s dětmi společně povídat o adventním čase, o přípravách na Vánoce, symbolech Vánoc, a také o některých zvycích a tradicích, které se vztahují k adventnímu období - trhání "barborky" na sv. Barboru, o Mikulášské nadílce v předvečer sv. Mikuláše, zapalování svíček na adventním věnci, o svátku sv. Lucie atp.;
 • seznámíme se také s některými prosincovými pranostikami,  u kterých budeme sledovat a rozlišovat rytmus při rytmizaci a zkusíme si některé i zahrát - zdramatizovat;
 • čeká nás další nacvičování vystoupení na Vánoční besídku ZŠ a MŠ, ale psssst! - to je překvapení!;
 • zahrajeme si pohybovou hru "Letí Ježíšek s nadílkou", která je obměnou klasické hry "Na Peška" - procvičovat při ní budeme pozornost, rychlost a soustředění;
 • paměť a pozornost si procvičíme i při didaktické hře "Psaní Ježíškovi" - budeme se snažit zapamatovat si co nejvíce hraček a věcí, které děti napsaly do dopisu pro Ježíška...;
 • budeme tvořit vánoční přáníčka, ale to je také překvapení...;
 • zazpíváme si a budeme poslouchat koledy a vánoční písně, vysvětlíme si neznámá slova a některé koledy si také zahrajeme - zdramatizujeme;
 • na předškoláky čekají pracovní listy, tentokrát budou všechny nějak souviset s předvánočním časem.

PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘENÍ S RODIČI (1. 12. 2022)

Milí rodiče, srdečně Vás zveme

společně s dětmi na

 

P Ř E D V Á N O Č N Í   T V O Ř E N Í,

 

které se bude konat

ve čtvrtek 1. 12. 2022 v 16 hod. v MŠ ve Žďárci.

S sebou budete potřebovat:

 • vymytou láhev z čirého skla zbavenou nálepek (např. od vína nebo rumu)
 • zbytky sypkých nepotřebných zásob z kuchyně, které objevíte při předvánočním úklidu a bude Vám líto je vyhodit (luštěniny, těstoviny, kávu mletou, kávu zrnkovou, sypaný čaj, mouku, krupici, rýži atp.)
 • trychtýř (není nutný, poradíme si i bez něj)

 

Uvítáme, pokud přinesete nějaké dobroty na společné posezení u kávy a čaje,

které bude následovat po skončení tvoření.

 

Děkujeme a těšíme se na Vás!


KOUZELNÍK WALDINI (28. 11. 2022)

V pondělí 28. 11. 2022 v 10:30 hod.

zavítá do Mateřské školy ve Žďárci

 

K O U Z E L N Í K   W A L D I N I

 

se svým dalším originálním představením!


Téma na tento týden (28. 11. - 2. 12. 2022)

Přivítáme Mikuláše, anděla a čerta

 

 • v novém týdnu se s dětmi budeme pomaloučku těšit na příchod Mikuláše, anděla a čerta, povíme si, jak vypadají, co nosí s sebou a jaké tradice se pojí  k jejich příchodu;
 • společně se předvánočně naladíme, začneme otevírat první balíčky v našem adventním kalendáři, zapálíme první svíčku na adventním věnci;
 • přečteme si pohádku "Jak Andělka a čert Bonifác hledali čertovský pytel", po pohádce si povíme, jak je to s dobrem a zlem na světě, procvičíme si, jak naslouchat druhým, jak být pozorný posluchač a nevyrušovat ostatní,  čekat, až na nás přijde řada, budeme také hledat různé protiklady: hodný - zlý, poslušný - neposlušný atp.;
 • zacvičíme si čertovské rozcvičky, kde budeme běhat jako čertíci, dupak podle čertovské hudby, ale také dbát pokynů - pomalu, zrychlit, zastavit, změnit směr, po špičkách, po patách, ve dvojici atp.;
 • zahrajeme si pohybové hry motivované čerty a anděly - "Čerti kolem ohně chodí" - rychlá pohybová hra s vybíháním, "Tancovali dva čerti" - procvičíme pozornost i čertovské počty;
 •  naučíme se říkanky a písničky o této trojici, správně rytmizovat, vytleskávat, využívat hudební nástroje;
 • v pracovní a estetické činnosti si vyrobíme čertíky z papírových pytlíků, procvičíme šikovné prstíky při výrobě čertovských řetězů, nezapomeneme ani na anděla, kterého si vyrobíme ze skleněné lahve, kterou si pěkně nazdobíme, děti si andělíčka na konci týdne odnesou domů k výzdobě svých pokojíčků;
 • při procházce venku budeme pozorovat vánoční výzdobu domů a zahrádek, budeme také poslouchat a rozlišovat různé zvuky a vyhlížet Mikuláše s čerty a andělem.
 • na předškoláky čekají čertovské úkoly, ve kterých si procvičí znalosti potřebné k nástupu do školy;

PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK a ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU (26. 11. 2022)

Milí rodiče,

v sobotu 26. 11. 2022 budeme s dětmi z MŠ vystupovat s pásmem

písniček a básniček 

na akci

PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK S ROZSVÍCENÍM VÁNOČNÍHO STROMU.

Pokud se budete této akce účastnit a souhlasíte s tím, aby zde Vaše dítě vystupovalo,

doveďte nám je, prosím, k jevišti v KD ve Žďárci v 16:15 hod.

Po vystoupení, které trvá asi 10 min., si děti opět převezmete.

Děkujeme.


Téma na tento týden (21. - 25. 11. 2022)

Povídáme si o střídání ročních období

 

 • v novém týdnu si  budeme povídat o střídání ročních období, jaké období máme nejraději a proč atp., budeme hledat symboly a hlavní znaky ročních období;
 • budeme vyhledávat a přiřazovat správné obrázky období a počasí, uvědomovat si rozdíly;
 • zahrajeme si na pravdivé a nepravdivé výroky;
 • zacvičíme si krátké rozcvičky pro podporu správného dýchání a držení těla, budeme napodobovat pohyby podle vzoru, zahrajeme si pohybové hry, ve kterých si děti procvičí rozlišování barev, pozornost, rychlost a bystrost u hledání společných znaků;
 • zazpíváme si písničky, které budeme dále přiřazovat ke správnému ročnímu období;
 • budeme nacvičovat pásmo písniček a básniček na vystoupení;
 • vytvoříme si stromy tak, jak vypadají v různých ročních obdobích, použijeme správné barvy, které jsou typické pro určité roční období;
 • předškoláci si procvičí správný úchop, sklon tužky a papíru u pracovních listů - budeme procvičovat vyhledávání stejných obrázků, přiřazování svátků, které slavíme, k jednotlivých ročním obdobím a počítání prstíků na obrázků i ve skutečnosti.

Téma na tento týden (14. - 18. 11. 2022)

Poznáváme zvířátka v lese

 

 • v novém týdnu si s dětmi budeme vyprávět o životě v lese, povíme si, která zvířátka v něm žijí, jak vypadají, jakou mají srst, zda se ukládají k zimnímu spánku, čím se živí atp.;
 • naučíme se zvířátka vyhledávat v knihách a encyklopedii, prohlížet si obrázky, přiřazovat jejich stopy;
 • řekneme si, jak se v lese správě chovat, jak ho chránit, co do lesa patří a nepatří a k čemu nám les slouží;
 • naučíme se novou básničku "Seděly dvě veverky" s pěkným přednesem,  zazpíváme si o lese písničky jako např. "Já do lesa nepojedu", "Běží liška k Táboru" aj.;
 • zacvičíme si pohybové hry motivované zvířátky z lesa, ve hře "Zásoby na zimu" budou děti dělat zásoby a sbírat "oříšky" pomocí kolíčků na prádlo, u hry "Na Palečka" se děti naučí krátkou říkanku a budou vybíhat a trénovat rychlost;
 • přečteme si říkanku od F. Hrubína "O Palečkovi" a naučíme se pojmenovat prstíky na ruce;
 • nadále budeme nacvičovat pásmo básniček a písniček na akci "Rozsvícení vánočního stromu";
 • ve výtvarné činnosti se pokusíme zapouštět vodové barvy do sebe - barvy lesa, vrátíme se k říkance Paleček a budeme otiskovat svoji ručičku, kterou po zaschnutí nalepíme na podklad, děti si procvičí jemnou motoriku, techniku lepení a vrstvení podkladů na sebe;
 • na předškoláky čekají nové pracovní listy;
 • při procházkách venku budeme zvířátka pozorovat, poslouchat zvuky a také stavět domečky z přírodnin a klacíků.

SV. MARTIN NA BÍLÉM KONI... (11. 11. 2022)

V pátek 11. 11. 2022

se v Mateřské škole Václava Havla ve Žďárci

bude konat

projektový den na téma

 

SVATÝ MARTIN NA BÍLÉM KONI...

 

Během dopoledne nás čeká svatomartinské povídání a tvoření - 

povíme si něco o legendě a tradici svátku sv. Martina, 

seznámíme se s některými pranostikami, 

vypracujeme úkoly na pracovních listech,

naučíme se básničku o sv. Martinovi,

vytvoříme si koníčka sv. Martina a svatomartinskou podkovu

a zahrajeme si některé starodávné hry, kterými se bavili naši předkové...

 


Téma na tento týden (7. - 11. 11. 2022)

Poznáváme zvířátka na zahradě a na poli

 

 • v tomto týdnu si budeme společně s dětmi povídat o tom, která zvířátka můžeme potkat na zahradě nebo na poli - myšku, ježka, zajíčka, krtka, žabku, hada, korptvičku atd., povíme si také něco o tom, jak si tato zvířátka dělají zásoby na zimu, aby přečkala dobu, kdy všechno zapadá sněhem a vzpomeneme také na ptáčky, kterým budeme v zimě sypat krmení, aby nám na jaře zase mohli vesele zazpívat;
 • v pohybových činnostech se pokusíme zdolat překážkovou dráhu jako zvířátka, tzn. lézt po čtyřech, skákat ve dřepu, plazit se atp., kromě toho si také zacvičíme s Míšou podle DVD;
 • naučíme se slova a melodii písničky "Myška tanečnice", zpěv doprovodíme jednoduchým tanečkem;
 • budeme pracovat s textem pohádky "Boudo, budko", pohádku si přečteme, potom správně pojmenujeme zvířátka, která v pohádce vystupují, pokusíme se text pohádky společně převyprávět s pomocí obrázků, popíšeme na dalším obrázku, kde jsou zvířátka - procvičíme si přitom prostorovou a pravolevou orientaci, předložkové vazby (např. před domečkem, na domečku, vpravo vedle domečku atp.), budeme řadit různě velké domečky podle jejich velikosti, vytleskávat slabiky názvů jednotlivých zvířátek a určovat jejich počáteční písmeno;
 • vytvoříme si obrázek ježka s jablíčkem - použijeme techniku frotáže - pomocí suchých pastelů, následně vystřihneme a nalepíme jablíčko ježkovi na bodliny;
 • budeme se učit básničky a říkanky o zvířátkách, např. "Leze žába do bezu", "Myšičko, myš" nebo "Polekaný zajíc";
 • předškoláci si procvičí v grafomotorice vázané smyčky (levé i pravé), vybarví na obrázku všechny políčka s písmenkem "J", aby ježek našel cestičku k bedýnce s jablky, a budou hledat ptáčka s hnízdo se stejným číslem.

Téma na tento týden (31. 10. - 4. 11. 2022)

Slavíme svátek Dušiček, Halloween

 

 • v novém týdnu si s dětmi budeme povídat o tom, co se skrývá pod názvem Dušičky - Památka zesnulých, tento svátek je spojen s návštěvou hřbitovů, zapalování svíček a především vzpomínání na své blízké;
 • děti budou znát především svátek Halloween, řekneme si, kde a jak se slaví, vyjmenujeme hlavní znaky a symboly tohoto svátku, jako jsou např. dýně, strašidelný hrad, pavouci, netopýři, strašidelné kostýmy, další znaky budeme vymýšlet;
 • zahrajeme si hry na procvičení jazykových a řečových schopností a dovedností, děti si budou vymýšlet vlastní zaklínadla a kouzelné formulky, zasníme se a budeme si představovat, co bychom si asi vykouzlili nebo vyčarovali, kdyby to bylo možné a proč;
 • procvičíme si sluchové vnímání u hry "Kdo straší?", zahrajeme si i tichou poštu se symboly zmíněných svátků;
 • naučíme se novou básničku "Halloween", u které se postrašíme a spojíme mluvené slovo a pohyb;
 • duchy a dýně využijeme i při pohybové hře, která bude zaměřená na změnu pohybu při slovech "duch, dýně, Halloween";
 • společně vydlabeme a nazdobíme strašidelnou dýni, ozdobíme si ji podle fantazie a procvičíme přitom manuální zručnost;
 • čeká nás také zdobení dýně z tvrdého papíru, dolepení veselého nebo strašidelného obličeje;
 • předškoláci vypracují nové pracovní listy s tématikou duchů;
 • při procházce venku si prohlédneme výzdobu v okolí, budeme si užívat dušičkové počasí i podzimní radovánky ve spadaném listí.

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MŠ (26. a 27. 10. 2022)

Vážení rodiče,

ředitel Základní školy a Mateřské školy Václava Havla Žďárec, okres Brno - venkov

sděluje,

že po projednání se zřizovatelem a po dohodě se zákonnými zástupci bude

 

ve dnech 26. 10. a 27. 10. 2022 po dobu podzimních prázdnin

 

z provozních důvodů Mateřská škola ve Žďárci 

 

UZAVŘENA.

 

Běžný provoz bude opět zahájen v pondělí 31. 10. 2022.

 

 

 


PODZIMNÍ MINIŠKOLIČKA (25. 10. 2022)

Zveme všechny budoucí prvňáčky

na

 

P O D Z I M N Í   M I N I Š K O L I Č K U,

 

která se bude konat v úterý 25. 10. 2022

od 15:00 do 16:00 hod.

Kde: Základní škola Žďárec, třídy 1. stupně

S sebou si vezměte pastelky a přezůvky.

Těší se na Vás vyučující 1. stupně!


Téma na tento týden (24. - 25. 10. 2022)

My jsme muzikanti - hudební nástroje

 

 • v tomto týdnu si budeme s dětmi společně povídat o hudebních nástrojích - naučíme se je poznávat a správně pojmenovat - využijeme k tomu buď skutečné nástroje nebo obrázky a fotografie;
 • zahrajeme si smyslové hry, ve kterých budeme procvičovat především sluch - předvedeme si, co je to výška, síla nebo délka tónu a budeme také rozpoznávat tempo a rytmus;
 • zahrajeme si hudební hádanky - budeme hádat písničky podle melodie nebo podle textu;
 • budeme tvořit z notového papíru - vystřižené ptáčky nalepíme na notovou osnovu jako noty;
 • seznámíme se také s jednoduchým notovým zápisem - povíme si i ukážeme, co to jsou noty nebo např. houslový klíč;
 • naučíme se písničku "Já jsem muzikant" - zpěv spojíme s pantomimou - budeme předvádět hru na jednotlivé nástroje, o kterých se v písničce zpívá;
 • pokusíme se hudbu poslouchat a vnímat po cvičení při relaxaci a budeme se snažit hudbu vyjádřit také pohybem;
 • na předškoláky čeká pracovní list, ve kterém se naučí správně pojmenovat hudební nástroje a najít věci, které mezi hudební nástroje nepatří;
 • při procházkách podzimní přírodou budeme poznávat stromy podle listů, nasbíráme si přírodní materiál na vyrábění a budeme stavět domečky na zimu pro hmyz a drobná zvířátka;
 • v úterý 25. 10. 2022 v 15 hod. je pro předškoláky připravena PODZIMNÍ MINIŠKOLIČKA v ZŠ.

NÁVŠTĚVA ZAHRADNICTVÍ (20. 10. 2022)

Ve čtvrtek 20. 10. 2022 se půjdeme během dopolední procházky

podívat do místního zahradnictví, kde si v rámci povídání o ovoci a zelenině

prohlédneme lokální suroviny...

Podíváme se také na podzimní výzdobu, dekorace, květiny a osázené truhlíky.


VÁNOČNÍ FOCENÍ V MŠ (18. 10. 2022)

Milí rodiče,

 v úterý 18. října 2022 během dopoledne bude v naší mateřské škole probíhat vánoční focení.

Cena jedné sady (viz. nabídka na nástěnce v MŠ) je 350,- Kč.

Kdo má zájem, nahlaste se, prosím, paní učitelce ve třídě.

Děkujeme.


Téma na tento týden (17. - 21. 10. 2022)

Zahrada jde spát - sklízíme zeleninu

 

 • v novém týdnu si budeme s dětmi povídat o tom, co roste na zahrádce v podzimním období, zaměříme se především na zeleninu, povíme si, proč je pro naše tělo důležité jíst dostatek zdravých potravin a vitamínů;
 • smysly si procvičíme u poznávání zeleniny podle chuti, vůně, barvy, tvaru, velikosti a struktury;
 • úrodu budeme také počítat, vysvětlíme si pojmy více a méně, procvičíme číselné operace a základy předmatematických představ;
 • v pracovní činnosti si vyrobíme ježka z brambor, procvičíme prstíky u zapichování bodlin, na dozdobení využijeme jeřabiny, šípky, listy, semínka slunečnice a jiné přírodniny;
 • zacvičíme si,  zakoulíme bramborou i míčkem, koulet budeme daným směrem, procvičíme úchop, chytání i házení, při pohybové hře "Salát" si děti osvojí názvy druhů zeleniny, promícháme se jako opravdový salát a děti budou různě vybíhat na znamení;
 • společně si zazpíváme písničky jako "Šel zahradník do zahrady", "Cib, cib, cibulenka", budeme dbát na správný rytmus, melodii i dýchání;
 • u básniček "Brambora", "Myška a dýně" si děti zkusí krátký text zapamatovat a spojit s pohybem;
 • přečteme si pohádku "O veliké řepě", s textem budeme dále pracovat, děj si zkusíme převyprávět, zahrát jednoduché divadlo - posílíme rozvoj řečových a jazykových schopností, procvičíme dějovou posloupnost, překonáme stud a ostych;
 • předškoláci procvičí správný úchop a sklon tužky nebo pastelky, čekají nás pracovní listy zaměřené na grafomotoriku i početní operace;
 • při procházce zavítáme i do místního zahradnictví, kde si děti různé druhy zeleniny a ovoce prohlédnou, podíváme se také na podzimní květiny, osázené truhlíky a podzimní dekorace - budeme vnímat barvy a vůně;
 • v tomto týdnu nás také čeká vánoční fotografování.

Sportovní akce v MŠ (12. 10. 2022)

Ve středu 12. 10. 2022 v 9:15 hod.

přijedou do naší mateřské školy

manželé Hoškovi

představit a ukázat dětem,

jak se hraje hra zvaná

B A S E B A L L

 

Trenérem baseballového týmu MEADOW BULLS z Dolních Louček

je ing. Roman Hošek, dlouholetý hráč za DRAKY Brno.


Téma na tento týden (10. - 14. 10. 2022)

Zahrada jde spát - sklízíme ovoce

 

 • v tomto týdnu se naučíme společně s dětmi poznávat a správně pojmenovat různé druhy ovoce - budeme přitom rozvíjet všechny smysly, takže nás čeká ochutnávání, zkoušení hmatem, jaký má různé ovoce povrch nebo slupku, budeme ovoce očichávat,  říkat si, jestli voní atp.;
 • pokud nám zbude čas, připravíme si z ovoce zdravý salát a povíme si něco o vitamínech a o tom, jak prospívají zdraví, připomeneme si, že můžeme využít i např. padané nebo natlučené ovoce - na přesnídávky, marmelády, do štrůdlu, na ovocné knedlíky atp.;
 • vytvoříme si obrázky jablíčka nebo hrušky - využijeme techniku textilní mozaiky a budeme lepit a stříhat;
 • naučíme se novou básničku "U naší babičky" - zahrajeme si přitom různé hry s hlasem - budeme mluvit rychle, pomalu, šeptat, křičet, usmívat se přitom nebo mračit, také budeme vytleskávat slabiky jednotlivých slov a určovat první nebo poslední písmeno;
 • v pohybových činnostech a hrách budeme trénovat úchop a manipulaci s míčkem (jablíčkem) - vyzkoušíme kutálení, házení, chytání, hod na cíl atp.;
 • naučíme se slova a melodii písniček "Koulelo se, koulelo" a "Měla babka" - při této písničce si zkusíme zatancovat mazurku;
 • pro předškoláky jsou nachystané další pracovní listy, ve kterých si tentokrát procvičí svislé i vodorovné krátké čáry (dokreslí žebřík a plot), spočítají, domalují a pojmenují ovoce v miskách a upevní si význam pojmu stejně mnoho;
 • ve středu 12. 10. 2022 dopoledne přijedou do naší MŠ manželé Hoškovi a představí a ukáží dětem, jak se hraje baseball.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ (6. 10. 2022)

DIVADLO ÚSMĚV  Ludmily Frištenské

uvede pro děti z MŠ 

 

klasickou pohádku

 

O   B U D U L Í N K O V I

 

 

Představení se koná ve čtvrtek 6. 10. 2022 v 9:00 hod.

Mateřské škole ve Žďárci.

 

Těšíme se na Vás!

 

 


Téma na tento týden (3. - 7. 10. 2022)

Vítáme podzim a pozorujeme změny počasí a v přírodě

 

 • seznámíme se s rysy podzimu - se změnami v přírodě, činnostmi v tomto období, počasím, které je v tuto roční dobu typické;
 • podzim si přiblížíme pohádkou "Strom ztrácí listy", kterou si přečteme a budeme s ní dále pracovat a hledat odpovědi na otázky, v pohádce se skrývají hlavní znaky podzimu, jaké barvy má podzim, proč opadává listí, co dělají ptáčci a zvířátka na podzim;
 • zahrajeme si pohybovou hru "Tiše, tiše, ježek spí", děti si procvičí pohybové schopnosti v oblasti hrubé motoriky, naučí se pracovat s hlasem a jestli jeho sílou dokáží vzbudit i ježka;
 • u hry "Kouzelný košík" se děti seznámí s různými přirodninami podzimu, pomocí hmatu je budou určovat a hádat;
 • naučíme se pozimní básničky a písničky, u básničky "Drak" si děti procvičí paměť, soustředěnost a řeč, zazpíváme si písničky jako např. "Prší, prší", "Kaštánek" a jako doprovod také kaštánky využijeme;
 • ve výtvarné činnosti si budeme hrát s lístečky a naučíme se je pěkně otisknout na papír, děti si procvičí práci se štětcem a přesnost pohybů, aby se jim podařilo lísteček pěkně otisknout, využijeme hlavně teplé podzimní barvy;
 • na předškoláky čekají nové pracovní listy, procvičí si počítání, grafomotoriku i geometrické tvary;
 • společně na procházce si lístečky nasbíráme, také budeme pozorovat, jak se příroda mění a jak čaruje, povíme si něco o oblečení vhodném na podzim, aby nám bylo venku příjemně a teploučko, a také postavíme domečky pro zvířátka a ježky;
 • ve čtvrtek 6. 10. 2022 v 9:00 hodin k nám do školky přijede Divadlo Úsměv zahrát klasickou pohádku "O Budulínkovi".

Téma na tento týden (26. - 30. 9. 2022)

Od města k vesnici

 

 • v tomto týdnu si budeme společně povídat o tom, jaký je rozdíl mezi městem a vesnicí - co můžeme vidět ve městě, ale na vesnici to nenajdeme, ale také budeme hledat společné znaky, které jsou pro město i vesnici stejné, zahrajeme si hru na pravdivé a nepravdivé výroky, prohlédneme si obrázky různých měst nebo vesnic;
 • budeme se snažit samostatně říci, jak se jmenujeme a kde bydlíme (především předškoláci);
 • vytvoříme si novinové město - na podklad budeme lepit připravené obdélníky z novin, kterým pak domalujeme okna, dveře nebo střechy;
 • zahrajeme si pohybové hry se semaforem a dopravními značkami, seznámíme se s úplnými základy dopravní výchovy - procvičíme přitom hrubou motoriku, změnu tempa, směru, reakci na zvukový signál, a také poznávání a reagování na barvy - červenou a zelenou;
 • naučíme se nebo zopakujeme písničky, které mají v názvu, nebo v kterých se zpívá  o nějakém městě nebo vesnici ("Kdyby byl Bavorov", "Kolíne, Kolíne", "Okolo Hradce", "Běží liška k Táboru" atp.);
 • budeme hrát konstrukční a manipulační hry - budeme stavět města nebo vesnice z kostek a cihliček, zopakujeme a osvojíme si pojmy velký a malý, procvičíme porovnávání;
 • pro předškoláky budou připravené pracovní listy, ve kterých si zkusí hledání obrázků, které patří k městu nebo vesnici, vybarví semafor pro chodce a procvičí si pojmy málo a mnoho.

Téma na tento týden (19. - 23. 9. 2022)

Co děláme celý den od rána až do večera

 

 • v novém týdnu si budeme společně povídat, jak to chodí po celý den - od rána až do večera, které činnosti se opakují a co dělají děti rády;
 • zopakujeme si také, jaký máme režim v mateřské škole, tzn. kdy si hrajeme, cvičíme, svačíme, chodíme ven na procházky, obědváme, posloucháme pohádky, odpočíváme atp.;
 • seznámíme se s časovými vztahy a souvislostmi - s pojmy ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, den a noc;
 • budeme pracovat s naším kalendářem a nastavovat dny v týdnu, datum, roční období, měsíc a počasí daného dne;
 • zacvičíme si rozcvičky, protáhneme tělíčko a budeme dělat cviky na udržení rovnováhy, při hře "Paleček a obr" si děti procvičí úchop a manipulaci s míčem různých velikostí a povrchů, u hry půjde nejen o rychlost, ale i soustředěnost;
 • naučíme se novou říkanku "Co dělám ve školce", osvojíme si slova, nacvičíme správnou výslovnost, plynulost v řeči, poté spojíme slovo s pohybem, rytmizací a správným dýcháním;
 • ve výtvarné a pracovní činnosti využijeme papírové tácky, vyrobíme si denní a noční oblohu, použijeme temperové barvy a vyražené tvary z raznic;
 • na předškoláky čekají další pracovní listy zaměřené na grafomotoriku, tentokrát si i trochu započítáme, stále  budeme upevňovat správný úchop psacích potřeb a uvolňovat zápěstí;
 • při procházkách venku budeme pozorovat přicházející podzim a změny v přírodě a počasí, povíme si o tom, jak se krátí dny a prodlužují večery, zahrajeme si pohybové hry v přírodě a postavíme domečky z přírodnin.

Téma na tento týden (12. - 16. 9. 2022)

Naše oblíbené hračky doma i ve školce

 

 • v tomto týdnu si budeme společně povídat  o hračkách - o tom, k čemu hračky slouží, z jakého materiálu se vyrábějí, kam hračky patří a také o tom, že po skončení každé hry musíme hračky uklidit na jejich místo;
 • budeme hrát smyslové hry na procvičení hmatu a zraku - zahrajeme si třeba na Popelku - budeme třídit rozházené a pomíchané hračky podle druhu, tvarů nebo barev nebo hračky zakryjeme šátkem a budeme vzpomínat, které se nám schovaly, obdobou hry bude rozeznávání hraček schovaných v pytlíčku - poznávat budeme pouze hmatem;
 • v pohybových činnostech se budeme seznamovat se svým tělem - zacvičíme si klasické rozcvičky, ve kterých se děti budou učit reagovat na některé konkrétní pokyny, vyzkouší si svoji pružnost, ohebnost, sílu a vytrvalost, budeme také dbát na správné držení těla a správné dýchání, cvičení zakončíme relaxací;
 • seznámíme se s pohádkou "Krtek a autíčko" - převyprávíme děj vlastními slovy, zavzpomínáme, které postavy v pohádce vystupují, vysvětlíme si, že je často lepší opravit rozbitou hračku, než hned kupovat novou;
 • ve výtvarné a pracovní činnosti si vyzkoušíme správné držení nůžek a stříhání - vybarvíme a vystřihneme obrázky hraček, které pak uklidíme - nalepíme na papír do předkreslené skříňky;
 • na předškoláky čekají pracovní listy, ve kterých si vybarví zámek z kostek podle symbolů, procvičí si základní geometrické tvary a pomocí předložek a příslovcí budeme společně popisovat polohu hraček v prostoru.

Téma na tento týden (5. - 9. 9. 2022)

Učíme se pravidla třídy a správně se chovat

 

 • v novém týdnu se společně seznámíme s jednoduchými pravidly ve třídě: jak se chovat správně a bezpečně k sobě, kamarádům a okolí;
 • přivítáme se s maskotem naší třídy - sovičkou Kukulou, s ní ještě zavzpomínáme na prázdniny a prima zážitky;
 • naučíme se srdíčkové pravidlo o kamarádství, košťátkové pravidlo o úklidu, ouškové pravidlo o naslouchání, želvičkové pravidlo o bezpečném pohybu ve třídě, pusinkové pravidlo o pěkném mluvení a zdravení;
 • zacvičíme si jednoduché hry na pohyby podle pokynů: Domeček - stromeček, hříbeček, za zvuku dětských písniček se proměníme v sochy u hry stronzo, u seznamovacích her se naučíme jména našich kamarádů; 
 • osvojíme si básničky, které nás budou ve školce provázet takřka denně: "Dobrý den", "Na zvoneček zazvoníme", "To jsou ruce" atd. Procvičíme si správnou výslovnost, paměť i pozornost;
 • ve výtvarné činnosti si zavzpomínáme na prádniny a vyrobíme si letní louku. Děti budou malovat voskovkou, překrývat plochu vodovými barvami a lepit motýlka na připravený podklad;
 • na předškoláky čekají jedny z prvních pracovních listů, nacvičí si správný posed u stolečku, sklon a držení tužky, pastelky i pracovního listu;
 • při procházkách a při pobytu venku se seznámíme s okolímškolky.

Téma na tento týden (1. - 2. 9. 2022)

Jdeme do školky a poznáváme nové kamarády

 

 • přivítáme se s dětmi a budeme vzpomínat na pěkné prázdninové zážitky;
 • seznámíme děti s prostředím mateřské školy - kde najdou hračky, kam se chodíme umývat, kde svačíme a obědváme...;
 • děti se také seznámí se svými značkami i značkami svých kamarádů, ukážeme jim, kde je jejich místo u stolečku, v šatně atp.;
 • zahrajeme si seznamovací hry na poznávání nových kamarádů a zaměstnanců mateřské školy;
 • naučíme se básničky "Naše školka", "Uklízecí" a "Když se dveře otvírají", které nás budou provázet po celý rok.

                                         


ZKRÁCENÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY (1. 9. 2022)

Milí rodiče,

první školní den - ve čtvrtek1. 9. 2022 bude zkrácený provoz MŠ do 12 hodin.

Děti budou mít dopolední svačinku zajištěnu.

Školní jídelna začne obědy vařit od 2. 9. 2022, prosíme Vás o nahlášení stravy v ŠJ.

Děkujeme za pochopení.


ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY MŠ

Oznamujeme rodičům, že od nového školního roku 2022/23 dochází

k navýšení provozní doby 

Mateřské školy Václava Havla ve Žďárci.

MŠ je otevřena od 6:30 hod. do 16:30 hod.


INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE (30. 8. 2022)

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na informativní schůzku v úterý 30. 8. 2022 v 16 hod. v MŠ ve Žďárci.

Dozvíte se zde základní  informace o průběhu a organizaci nastávajícího školního roku

a společně zkontrolujeme a vyplníme ještě některé potřebné dokumenty.

Další a podrobnější informace o průběhu schůzky najdete ve svých e-mailech.

Těšíme se na Vás!

Bc. Irena Širhalová, vedoucí učitelka MŠ

Bc. Monika Holubářová, učitelka MŠ

Hana Dosadilová, asistentka


OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MŠ

Oznamujeme rodičům,

že po dobu hlavních prázdnin

 

od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 bude Mateřská škola ve Žďárci

 

UZAVŘENA

z provozních důvodů.

 

Provoz bude opět zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2022.


ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY (28. 6. 2022)

V úterý 28. 6. 2022 během dopoledne

se bude konat v naší MŠ

 

Č Í   S   Ř Š Á Y

 

Předškolačky a předškoláci budou slavnostně pasováni na školačky a školáky

a dostanou na památku dárkovou tašku plnou věcí a pomůcek,

kterou určitě využijí v 1. třídě ve škole.

Pro všechny děti pak bude připraven slavnostní přípitek a občerstvení.

 

 

 

 


Téma na tento týden (27. - 30. 6. 2022)

Ahoj, školko!

 

 • v tomto posledním týdnu si budeme společně s dětmi povídat o tom, jak se jim líbil uplynulý školní rok, co je ve školce bavilo a co se jim příliš nelíbilo, předškolaček a předškoláků se budeme ptát, co si za celý rok zapamatovali - jaká témata, která se jim líbila nebo je zaujala, kdo chodil do školky spíš rád a kdo nerad;
 • naposledy si zopakujeme školková pravidla - mladším dětem se budou hodit zase na příští školní rok a předškoláci je v trošku jiné podobě určitě využijí i ve škole;
 • v pohybových činnostech si zahrajeme ty nejoblíbenější pohybové hry a soutěže, které děti během roku nejvíce bavily a nejvíce si je pamatují;
 • v hudební činnosti si zazpíváme co nejvíce písniček, které jsme se během školního roku naučili, zahrajeme si hudební hádanky;
 • ve výtvarné a pracovní činnosti budeme modelovat z modelovací hmoty a děti namalují, na co se o prázdninách nejvíce těší;
 • v komunitním kruhu si s dětmi popovídáme o bezpečném chování  - jaké nástrahy nebo nebezpečí na ně mohou čekat během prázdnin - u vody, v lese, na výletě, u moře, na horách, na cyklistickém výletu atp.;
 • venku si ještě pořádně užíjeme pískoviště a prolézačky, také hry a pohyb na velkém hřišti, při nepříznivém počasí si zajdeme ještě naposledy tento školní rok zacvičit do tělocvičny;
 • v úterý 28. 6. se všichni společně rozloučíme s našimi předškoláky a předškolačkami, slavnostně je budeme pasovat na školáky, předáme jim tašku plnou dárečků a i užitečných věcí do školy a pro všechny děti, nejen předškoláky, bude připraven dětský sekt a občerstvení;
 • předškoláci si ještě naposledy udělají tři zábavné pracovní listy - "Která aktovka je nejhezčí?", "Školní potřeby", "Čím budu, až...".

Téma na tento týden (20. - 24. 6. 2022)

Co se děje v trávě?

 

 • předposlední týden v naší MŠ si budeme povídat o pestrém životě v trávě a na louce, povíme si, jaké živočichy, hmyz a rostliny zde najdeme;
 • zazpíváme si letní písničky o sluníčku, slunéčku sedmitečném a další, u toho budeme správně vyslovovat, ovládat dech, tempo, rytmizovat, slova se pokusíme i vytleskávat, vydupávat, hrát na tělo;
 • přečteme si pohádku "O mravenečkovi, který chtěl být chvilku sám", popovídáme si o tom, kdo byl někdy sám nebo se sám cítil, jaké měl pocity a najdeme i nějaké ponaučení;
 • zacvičíme si pohybové rozcvičky, motivované hmyzem v trávě - na berušky a broučky, při pohybové hře "Berušky, honem domů" procvičíme postřeh, obratnost a sílu;
 • ve výtvarné a pracovní činnosti si překladem papíru berušky vyrobíme, ozdobíme a nalepíme, děti si u toho procvičí jemnou motoriku, správný úchop tužky a pastelky, trpělivost při práci u stolečku;
 • na předškoláky čekají jedny z posledních pracovních listů, než se s nimi rozloučíme;
 • při procházkách venku budeme život v trávě a na louce pozorovat na vlastní oči i pomocí zkoumadel, také stavět domečky pro hmyz, pěstovat v dětech úctu ke všemu živému kolem sebe, pohrajeme si na malém i velkém sportovním hřišti.

Pěší výlet (16. 6. 2022)

Ve čtvrtek 16. června 2022 dopoledne

podnikneme

dobrodružnou výpravu s názvem

 

C E S T A   Z A   P O K L A D E M

rytíře z Hrádku

 

Ráno sraz ve školce nejpozději v 8:00 hod.

 

S sebou: batůžek s pláštěnkou, pevné a pohodlné boty, vhodné oblečení na putování divokou krajinou,

odvahu a dobrou náladu.

Svačinu a pití zajistí a ponesou paní učitelky.

 

V případě nepříznivého počasí je možné, že bude výprava přesunuta na jiný den.

 


Téma na tento týden (13. - 17. 6. 2022)

Jedeme k moři, podmořský svět

 

 • v tomto týdnu si budeme společně s dětmi povídat o moři, mořském pobřeží a podmořském světě, připomeneme si rozdíl mezi sladkou a slanou vodou, vyjmenujeme některé živočichy, kteří v mořích žijí atp.;
 • budeme hledat rozdíly mezi městy a vesnicemi, které leží ve vnitrozemí nebo na břehu moře - povíme si něco o lodích, rybářích, přístavech, majácích, vlnobití, pirátech atd.;
 • v komunitním kruhu si budeme povídat také o tom, kdo už byl u moře třeba o prázdninách s rodiči, v čem je koupání v moři jiné než v rybníku nebo v bazénu, připomeneme si zásady bezpečného chování u moře a při koupání v moři;
 • ve výtvarné a pracovní činnosti si vytvoříme obrázek podmořského světa - využijeme speciální štětce na znázornění vody a vln a také použijeme bublinkovou fólii na otisk mořských živočichů, pokud nám vyjde čas, uděláme si ještě obrázek mořského pobřeží s majákem jako koláž;
 • v pohybových hrách budeme procvičovat lokomoční činnosti (chůzi, běh, skoky, lezení), a také nelokomoční činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) - procvičíme si tak základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, stejně jako běžné způsoby pohybu v různém prostředí;
 • naučíme se novou básničku od Jiřího Žáčka "Rozhovor s delfínem" - kromě recitace budeme vytleskávat jednotlivé slabiky, pracovat s hlasem, určovat první a poslední písmeno ve slově atp.;
 • zahrajeme si ekologicky motivované herní aktivity, které nám pomohou při poznávání ekosystému moře, povíme si také něco o znečištění moře a mořského pobřeží a o jeho ochraně;
 • pro předškoláky jsou připraveny pracovní listy s názvy "Kdo chytil rybu?", "Najdi a vybarvi rybičky" a "Vlny na moři".

Téma na tento týden (6. - 10. 6. 2022)

Život v rybníku a v řece

 

 • tento týden si s dětmi budeme povídat o životě ve vodě a kolem vody, seznámíme se s rostlinami a živočichy u vody i pod vodou, ukážeme si obrázky, povíme si něco o jejich specifických vlastnostech, v jaké vodě žijí, čím se živí, jak vypadají, přiblížíme si rozdíly mezi vodou sladkou a slanou, vodou stojatou a tekoucí;
 • s vodou si také pohrajeme a zkusíme, jak voda šplouchá, kape, šumí, které předměty po vodě plují a které se potopí, připomeneme si bezpečnost u vody - nebezpečí utonutí, povodně;
 • zahrajeme si pohybové hry na zvířátka, připomeneme si pohyby čápa, chodit pozpátku jako rak, procvičíme obratnost, pozornost, skoky snožmo, stoj na jedné noze, rovnovážná cvičení;
 • naučíme se nové písničky s tématikou vody "Voda, voděnka", "Rybička maličká", osvojíme si nová slova, melodii, básničky "Žába leze po žebříku", "Plave rybka po rybníčku" si zkusíme pěkně s přednesem, budeme si hrát se slovy;
 • v pracovní a estetické činnosti si vyrobíme vlastní rybníček, do něj dotvoříme žabičky z ruliček od toaletního papíru, vše si nazdobíme a dolepíme, děti si vyzkouší svoji prostorovou představivost;
 • na předškoláky čekají ještě nějaké pracovní listy, kde si procvičí grafomotorické dovednosti a domalují vlnky na rybníčku, předmatematickou gramotnost si procvičí u jednoduchých počtů do šesti.

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Seznam dětí podle registračního čísla - zápis 12.5.2022


Ke stažení:


Téma na tento týden (17. - 21. 10. 2022)

Zahrada jde spát - sklízíme zeleninu

 

 • v novém týdnu si budeme s dětmi povídat o tom, co roste na zahrádce v podzimním období, zaměříme se především na zeleninu, povíme si, proč je pro naše tělo důležité jíst dostatek zdravých potravin a vitamínů;
 • smysly procvičíme při poznávání zeleniny podle chuti, vůně, barvy, tvaru, velikosti a struktury;
 • úrodu budeme také počítat, vysvětlíme si pojmy více a méně, procvičíme číselné operace, základy přematematických představ;
 •  v pracovní činnosti si vyrobíme ježka z brambor, procvičíme prstíky při zapichování bodlin, na dozdobení použijeme jeřabiny, šípky, listy, semínka slunečnice a jíné přírodniny;
 • zacvičíme si, zakoulíme bramborou i míčkem, koulíme daným směrem, procvičíme úchop, chytání i házení, při pohybové hře "Salát" si děti osvojí názvy druhů zeleniny, promícháme se jako opravdový salát a děti budou různě vybíhat na znamení;
 • společně si zazpíváme písničky jako "Šel zahradník do zahrady", "Cib, cib, cibulenka", budeme dbát na správný rytmus, melodii i dýchání;
 • u básniček "Brambora", "Myška a dýně" si děti zkusí krátký text zapamatovat a spojit s pohybem;
 • přečteme si pohádku "O veliké řepě", s textem budeme dále pracovat, děj si zkusíme převyprávět, zahrát jednoduché divadlo - posílíme rozvoj řečových a jazykových dovedností, procvičíme dějovou posloupnost, překonáme stud a ostych;
 • předškoláci si procvičí správný úchop a sklon tužky nebo pastelky, čekají nás pracovní listy zaměřené na grafomoriku i početní operace;

Téma na tento týden (30. 5. - 3. 6. 2022)

Slavíme Mezinárodní den dětí, děti z cizích zemí

 

 • v tomto týdnu si budeme společně s dětmi povídat o Mezinárodním dni dětí - proč, kde, kdy a jak ho lidé slaví;
 • v komunitním kruhu si budeme povídat také o tom, že každé dítě je jiné - jinak vypadá, bydlí v jiné zemi, má jiné hračky, oblíbené jídlo a přesto jsou všechny děti vlastně stejné a všude na světě si děti rády hrají, seznámíme se také s kreslenou mapou světa, na které se budeme učit orientovat a vyhledávat;
 • povíme si také o tom, že některé děti jsou odlišné tím, že pochází třeba z jiné země, ale další děti mohou být odlišné třeba tím, že např. nechodí, ale jezdí na invalidním vozíku, nemluví nebo neslyší, a že i tyto děti si chtějí normálně hrát, být v bezpečí se svými rodiči a mít kamarády;
 • zahrajeme si několik didaktických i dramatických her, které budou zaměřené na rozvoj tolerance, empatie, pochopení, vyjádření nálad, pocitů atp.;
 • ve výtvarné a pracovní činnosti si dotvoříme různé postavičky dětí - dětí z Asie, Evropy, Afriky, Ameriky atd. - děti dokreslí postavy z různě barevných papírů - hnědého, růžového, žlutého, červeného atd. - domalují oblečení, vlasy, oči, pusu...;
 • v hudební činnosti si zopakujeme a zazpíváme písničku "Kamarád", ve které spojíme pohyb se zpěvem;
 • v tělocvičně využijeme barevný padák, se kterým budeme společně pracovat a hrát různé hry - budeme mít na paměti, že jedno dítě by si s padákem těžko pohrálo, ale když nás bude víc a budeme spolupracovat a naslouchat druhým, můžeme hrát mnoho zábavných her a užít si společně spoustu legrace;
 • ve středu 1. 6. půjdeme všichni do obchodu, kde si nakoupíme nanuky a společně si pak na nich pochutnáme;
 • na předškoláky čekají pracovní listy, ve kterých si vyzkouší spojování obrázků, které mají něco společného nebo spolu nějak souvisí, v řadě najdou dvě shodné vlajky a vyznačí trasu, kterou se kulička dostane do dolíku.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ (25. 5. 2022)

Ve středu 25. 5. 2022 v 8:15 hod. půjdeme na divadelní představení 

 

KOCOUREK MODROOČKO,

které nám zahrají naši starší kamarádi ze druhé třídy ZŠ Žďárec.

 

Prosíme rodiče, aby v tento den přivedli své děti do MŠ nejpozději do 7:45 hod.!


Téma na tento týden (23. - 27. 5. 2022)

Letíme do vesmíru

 

 • v novém týdnu si s dětmi budeme povídat o vesmíru, slunečních soustavách, jejichž středem je hvězda Slunce, která nám dává teplo a světlo, povíme si o tom, že existuje osm planet, na jaké z nich žijeme a jak obíhají kolem Slunce, budeme se učit naslouchat druhým, vyjadřovat se, odpovídat na otázky a rozvíjet slovní zásobu;
 • vše si budeme ukazovat v encyklopedii, vyhledáme si, jak opravdu vypadají např. hvězdy, planety, sluneční soustavy atd.;
 • využijeme i nové básničky k tématu "Startujeme" a "Raketa", kde si děti zkusí pěkný přednes a správnou výslovnost;
 • na vesmír si zahrajeme pohybové hry "Velký třesk" a "Probouzení hvězdiček", kde děti představují planety obíhající kolem Slunce, vyzkoušíme si sluchové reakce na bubínek, zvoneček, procvičíme obratnost a hbitost;
 • během ranních her si děti vyzkouší manipulační hry se stavebnicí a pokusí se podle fantazie sestrojit raketu, která by je do vesmíru vynesla, u toho si zopakují barvy a tvary;
 • ve výtvarné činnosti si pomocí techniky zapouštění barev vytvoříme svůj vesmír;
 • na předškoláky čekají nové pracovní listy, procvičí si správný úchop tužky a práci u stolečku tak, jako ve škole;
 • menší děti si také procvičí správný úchop tužky a pastelky při omalovánkách s raketou, astronautem a vesmírem;
 • při procházkách venku budeme pozorovat oblohu, stopy letadel, mráčky - zapojíme fantazii a představivost.

Téma na tento týden (16. - 20. 5. 2022)

Poznáváme zvířátka v ZOO

 

 • v tomto týdnu si budeme společně s dětmi povídat o cizokrajných a exotických zvířátkách, která najdeme většinou v zoologických zahradách - ukážeme si a budeme prohlížet fotografie a obrázky těchto zvířátek, připomeneme si, jak jsou zbarvená, jaké vydávají zvuky nebo jakou mají např. srst (procvičíme tedy všechny smysly);
 • v komunitním kruhu si kromě každodenního přivítání budeme povídat a vysvětlovat, jaké jsou rozdíly mezi domácími a exotickými zvířaty - využijeme k tomu figurky zvířátek a také si postavíme malou zoologickou zahradu - zvířátka přitom budeme porovnávat - jejich velikost, zbarvení atd.;
 • zahrajeme si pohybové a sportovní hry ve třídě MŠ i v tělocvičně - děti se budou dále učit, jak se bezpečně pohybovat ve skupině ostatních dětí v menším i větším prostoru, budeme využívat různé náčiní (míče, kužely, terčíky, švihadla a kruhy), zahrajeme si také hru s názvem "Opičí skákání", ve které spojíme říkanku s pohybem a venku si děti při příznivém počasí užijí pohyb a hry v písku a s pískem;
 • v hudební činnosti se naučíme novou písničku "Krokodýl" - osvojíme si slova a melodii, vysvětlíme si neznámá slova;
 • ve výtvarné a pracovní činnosti si děti domalují předkresleného papouška a dolepí mu peříčka, dále si vytvoří obrázek s cizokrajnými zvířátky technikou frotáže pomocí suchého pastelu nebo voskovky;
 • společně se naučíme básničku "Žirafa" - budeme pracovat s hlasem, recitovat, hrát si se slovy, měnit tempo řeči, sílu hlasu atp.;
 • na předškoláky čekají pracovní listy - budou poznávat a přiřazovat emoce - obličeje opiček, domalují mříže na klecích v ZOO a podle domina vybarví stejný počet obrázků v řadě a číslici zkusí obkreslit po přerušované čáře.

Zápis do MŠ (12. 5. 2022)

Z Á PS

 

D O   Ř É    Š Y

 

proběhne dne 12. 5. 2022

od 13:30 do 16:00 hod. v budově MŠ ve Žďárci

 

S sebou budete potřebovat:

 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte
 • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • vyplněnou a od pediatra potvrzenou Přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy

 

Uvedené dokumenty naleznete na našich stránkách

www.skolazdarec.cz - mateřská škola - dokumenty

nebo si je můžete předem vyzvednout přímo v MŠ.

 

Kontakty pro případné dotazy:

ředitel ZŠ a MŠ - Mgr. Dalibor Kolář, tel. 731 470 912

vedoucí učitelka MŠ - Bc. Irena Širhalová, tel. 733 680 341

Těšíme se na Vás i na Vaše děti!

 

 


Společné fotografování v MŠ (10. 5. 2022)

V úterý 10. 5. 2022 proběhne v naší MŠ

 

S P O L E Č N É   F O T O G R A F O V Á N Í

 

Fotit se bude společné foto celé třídy, společné foto předškoláků

a jednotlivá fota předškoláků na tablo.

Za pěkného počasí se bude fotit venku.


Téma na tento týden (9. - 13. 5. 2022)

Cestujeme po zemi, na vodě a ve vzduchu

 

 • tento týden si budeme s dětmi povídat o tom, s jakými dopravními prostředky se můžeme setkat a cestovat, rozdělíme si, zda se s nimi cestuje po vodě (lodní doprava), silnici (silniční doprava), ve vzduchu (letecká doprava), po železnici (železniční doprava), využijeme barevné obrázky a hry;
 • seznámíme se s dopravní výchovou, ukážeme si některé značky, zopakujeme si zásady bezpečného přecházení silnice, barvy na semaforu, oblečení a jeho viditelnost;
 • při pohybových hrách si zahrajeme na auta, autobusy, spojíme pohyby s říkankou, procvičíme si reakce na signál a barvičky na semaforu;
 • naučíme se novou básničku "Semafor", spojíme správný přednes, vyslovování, vytleskávání slabik i paměť;
 • v komunitním kruhu si zahrajeme sluchové hry na dopravní prostředky;
 • u stolečku si děti budou moci vybrat z nabídky skládaček, puzzle dopravních prostředků, hledat a přiřazovat správné stíny, hry s obrázky a PET víčky;
 • ve výtvatné činnosti si vyrobíme semafor, procvičíme stříhání, lepení, vytrhávání, a také jemnou motoriku, děti si doplní na semaforu barvy ve správném pořadí;
 • pokud stihneme, ukážeme si stopy autíček a dopravních prostředků, využijeme otisky pomocí temperové barvy, opisování dráhy autíček na plochu papíru;
 • na předškoláky čekají nové pracovní listy;
 • při procházkách budeme sledovat skutečné dopravní prostředky a určovat dopravní značky v blízkosti školky.

Téma na tento týden (2. - 6. 5. 2022)

Moje rodina a můj domov, přejeme maminkám

 

 • v tomto týdnu si budeme společně s dětmi povídat o rodině - o mamince, tatínkovi, bráškovi, sestřičce, babičce, dědečkovi atd., kdo je dcera nebo syn, kdo jsou jejich rodiče, prarodiče atp., a také o tom, jaká je jejich role v rodině;
 • v komunitním kruhu si také povíme, jaký je rozdíl mezi pojmem dům a domov, co pro nás slovo domov znamená, kde se cítíme doma, kdo tam s námi je a co společně nejraději děláme;
 • v pracovní a estetické činnosti si vytvoříme závěsný obrázek - rodinu pod jednou střechou - využijeme techniku tisku houbičkou, dále namalujeme jednotlivé členy rodiny a ty pak zavěsíme na provázek pod připravenou střechu, budeme také dokončovat překvapení pro maminky;
 • naučíme se básničku o maminkách a pro maminky - osvojíme si slova, naučíme se básničku správně přednášet a co nejlépe vyslovovat;
 • v pohybových činnostech si procvičíme házení a chytání míče, a také budeme znovu zkoušet hudebně pohybové improvizace, ve kterých budeme vnímat hudbu a rytmus, které pak spojíme podle vlastní fantazie s pohybem;
 • pro předškoláky jsou připraveny pracovní listy, ve kterých domalují vlasy jednotlivým členům rodiny, dokreslí oplatky ke kávě pro maminku a procvičí si počítání - švestky na talíři, okna v domečku atp.;
 • ve čtvrtek 5. 5. 2022 od 16 hod. budeme společně s maminkami, babičkami nebo i s tatínky tvořit - vyzdobíme si květináček, zasadíme do něj kytičku pro maminku, a pak mamince dáreček společně s překvapením předáme a popřejeme k jejímu svátku.

Téma na tento týden (25. - 29. 4. 2022)

Pálení čarodějnic

 

 • v novém týdnu si budeme s dětmi povídat o tradici a historii Pálení čarodějnic, využijeme čarodějnické klobouky a hůlky, pokud si je děti z domu přinesou;
 • v knihách budeme vyhledávat různé podoby baby, babice, kořenářky, bylinkářky, Malé čarodějnice, přiblížíme si pojmy dobro a zlo v pohádce i v opravdovém životě;
 • na čaroděje a čarodějnice se proměníme a v kroužku se zasníme: Kdybych uměl čarovat, vyčaroval bych si...;
 • zahrajeme si Kimovu hru, kdy nám budou předměty mizet, míchat se - potrénujeme paměť a postřeh, smysl pro detaily;
 • zacvičíme si s klobouky a hůlkami...začarujeme se do různých zvířátek a nadpozemských bytostí, ve hře "Čarodějko, my se ptáme, čehopak se chytit máme?" - procvičíme si orientaci v prostoru, postřeh a soustředěnost, také barvy a tvary;
 • zazpíváme si písničku "Pometlem se zametá, všude  kolem práší", osvojíme si slova a rytmus, spojíme zpěv a jednoduchý taneček;
 • ve výtvarné činnosti si uděláme koláž, kde namalujeme křídou pozadí čarodějné oblohy a dolepíme čarodějnici a její pomocníky;
 • předškoláci vypracují čarodějnické pracovní listy, škola se nám blíží...;
 • při pobytu venku si povíme nejen o zvycích a tradici, ale také o bezpečnosti při pálení ohně;
 • projdeme si čarodějnickou stezku s úkoly a při správném rozluštění i s odměnou...

Téma na tento týden (19. - 22. 4. 2022)

Čteme pohádky, prohlížíme si knížky

 

 • v tomto týdnu si budeme společně s dětmi povídat o knížkách, o tom, jak bychom se měli ke knížkám správně chovat - netrhat je, nepsat do nich, nepřehýbat a nelámat jim hřbet atp., řekneme si také, kde knížky "bydlí" a jak můžeme knihy rozdělit - pohádkové, obrázkové, naučné, encyklopedie, leporela atp.;
 • čeká nás také povídání o pohádkách - jaké pohádky děti znají, jaké postavy v nich vystupují, kdo je dobrý a kdo je zlý atp.;
 • ve výtvarné a pracovní činnosti si vytvoříme hrad z pohádky - použijeme techniku"vytahování" temperové barvy a následné dokreslení, pokud nám zbude čas, vytvoříme si ještě obrázek se zakletou princeznou a drakem - využijeme techniku koláže, otisku ruky a následného domalování;
 • v pohybových činnostech budeme opět chodit cvičit do tělocvičny - budeme se s dětmi věnovat zdravotnímu tělocviku, a také zvyšovat fyzickou zdatnost a odolnost;
 • v komunitním kruhu budeme kromě každodenního přivítání a nastavování kalendáře procvičovat slova podobná i opačná (jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma), a také budeme porovnávat různé knížky - která je velká, malá, tenká, silnáatd., dále si zahrajeme didaktickou hru "Do které pohádky patřím?", a také budeme opravovat popletenou pohádku;
 • předškoláci se budou snažit porovnat a nalepit rozstříhané obrázky z pohádky - procvičí si přitom časovou a logickou posloupnost příběhů, dále dokreslí podle předlohy různé grafické symboly (kolečka, trojúhelníky, křížky, čárky atp.) a vyzkouší si "čtení" - budou vyhledávat a kroužkovat písmenka "A" a "O".

Téma na tento týden (11. - 13. 4. 2022)

Hody, hody, doprovody

 

 • v tomto týdnu si budeme společně s dětmi ještě i nadále povídat o Velikonocích, o lidových tradicích i velikonočních symbolech;
 • zacvičíme si klasické rozcvičky a také různé soutěžní hry, ve kterých se děti naučí, že nemohou být všichni první - uvědomí si své limity - své slabé a silné stránky, a také se budou učit přát úspěch někomu druhému;
 • v pracovní činnosti si dokončíme velikonoční přáníčka, na jejichž výrobu využijeme ubrouskovou techniku a procvičíme si stříhání a lepení;
 • v komunitním kruhu si budeme kromě každodenního přivítání nastavovat kalendář, hodiny, počítat na počítadle a zahrajeme si hru na procvičení paměti "Velikonoční nákup";
 • budeme chodit na procházky po obci i okolní přírodou, a pokud se nám bude hodit nějaký přírodní materiál, tak ho nasbíráme - větvičky, kůru, bylinky, kamínky atp.;
 • na předškoláky čekají pracovní listy, ve kterých si procvičí kresbu spirál (pampelišky) a dokreslování různých geometrických tvarů a grafických symbolů (výzdoba vajíčka podle předlohy.

Téma na tento týden (4. - 8. 4. 2022)

Připravujeme se na Velikonoce

 

 • v tomto týdnu si budeme společně s dětmi povídat o blížících se velikonočních svátcích, připomeneme si lidové tradice spojené s tímto jarním svátkem, a také velikonoční symboly;
 • v komunitním kruhu si budeme kromě každodenního přivítání, nastavování kalendáře a celých hodin procvičovat základní počty i barvy pomocí dřevěného barevného počítadla;
 • připomeneme si, jaká tradiční jídla a pokrmy si doma připravujeme na Velikonoce a co nám z toho nejvíce chutná;
 • zopakujeme si velikonoční říkanky, které se budou na Červené pondělí hodit hlavně klukům - koledníkům, až budou s pomlázkou navštěvovat holčičky, tetičky, babičky a třeba sousedky;
 • v pohybových činnostech si zahrajeme hru s názvem "Slepice s kuřátky", ve které si procvičíme postřeh, rychlost, ale také počítání do 5, půjdeme si také zacvičit do tělocvičny, kde nás čekají sportovní a pohybové hry vyžadující větší prostor, jako jsou např. hry s padákem, honička, házení a chytání míče atp.;
 • ve výtvarné a pracovní činnosti se budeme věnovat hlavně velikonočnímu tvoření - namalujeme si kuře (zapojíme fantazii a dokreslíme skvrnu, kterou si uděláme žlutou tuší), dále budeme zdobit vejce - ne skutečná, ale papírová (nazdobíme si je krupicí, kterou budeme sypat na vzory  a ornamenty nakreslené lepidlem);
 • na předškoláky čekají pracovní listy, ve kterých si procvičí porovnávání a vyhledávání stejných předmětů, spočítají kuřátka a dokreslí jim odpovídající počet zrnek, a také si procvičí a zopakují zásady správného stolování - a to jak ve skutečnosti v opravdové školní jídelně, tak i na pracovním listě - dokreslí předměty chybějící na správně prostřeném stole.KONTAKTY

Základní škola a Mateřská škola
Václava Havla Žďárec,
okres Brno-venkov
Žďárec 28
594 56

zszdarec@seznam.cz

IČO: 709 405 84
Datová schránka: t847aex

Prohlášení o přístupnostiFORMULÁŘ

Přejete si nás kontaktovat?

Jméno:
Telefon:
Email:
Zpráva:
Nevyplňujte email:


© ZŠ a MŠ Václava Havla Ždárec & Štefl software