Stravné

Dětem je poskytována plnohodnotná vyvážená strava dle norem. Strava je připravována v jídelně základní školy, kam děti docházejí na obědy. Je zachovaná vhodná skladba jídelníčku, přičemž se dodržuje správná technologie přípravy pokrmů a nápojů. Děti nejsou nuceny do jídla, ale učitelky se snaží, aby děti jídlo alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne při pobytu v MŠ. Děti mají možnost se během dne kdykoliv samostatně obsloužit a napít.


Ceník :

oběd 18,- Kč

dopolední svačina 8,- Kč,- (děti s odkladem 10,- Kč)

odpolední svačina 6,- Kč


Platba probíhá vždy do 15. dne v měsíci a to buď v hotovosti nebo ve školní jídelně. 

Přihlašování a odhlašování dětí je nutné nejpozději do 10:00hod. předchozího dne (tedy den předem), a to telefonicky na čísle 549/440 419 nebo 733/459 476.

Při onemocnění dítěte je možné si první den nepříomnosti vyzvednout přihlášenou stravu do jídlonosiče od 11:30 do 12:00hod. ve ŠJ, pokud tuto skutečnost nahlásíte ráno do 8:00hod. ve školní jídelně.


© Základní škola a Mateřská škola Václava Havla Žďárec, okres Brno-venkov, Žďárec 28, 594 56