Olympiáda v anglickém jazyce - okresní kolo

V úterý 11. února 2020 se konalo okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce v Modřicích. Účastnily se základní školy z okresu Brno- venkov. Všichni soutěžící nejdříve musí splnit poslechovou část. Následuje konverzace na vylosované téma před tříčlennou porotou, která hodnotí plynulost a pohotovost, bohatost slovní zásoby, gramatickou úroveň a výslovnost. Soutěžilo se v kategorii mladších žáků (6. a 7. ročník), kde se s ostatními utkala Natálka Fronková. V kategorii starších žáků (8. a 9. ročník) naši školu reprezentovala Martina Jarošová. Oběma dívkám děkujeme za reprezentaci školy, ale také za odvahu a čas věnovaný přípravě na tuto soutěž. Pro soutěžící je to vždy velká zkušenost, zvláště cenná v dnešní době, kdy povídání "face to face" je nahrazováno komunikací "face to screen" :-)

 

V.Rousová29. Školní ples

V pátek 31.1. 2020 se v Kulturním domě konal již 29. ročník Školního plesu. Hlavními událostmi jsou vždy předtančení žáků a šerpování budoucích absolventů. Letošní krásné předtančení doprovodila píseň Remember us this way ("Takto si nás pamatujte"). Tanečnice v nádherných bílých róbách zapůjčených od paní Koťové si jistě budeme pamatovat. Dále můžeme připomenout vtipné taneční překvapení deváťáků, bohatou tombolu, výbornou kuchyni a neunavitelný hudební doprovod skupiny NAZ5. Děkujeme SRPŠ, paní Markétě Bělochové za vedení nácviku tanců a všem, kteří pomohli tuto akci uskutečnit.

Fotogalerie:
VIDA

Ve středu 18. 12. 2019 jeli žáci 8. a 9. ročníku na exkurzi do zábavného vědeckého centra Vida v Brně. Nejdříve se zúčastnili programu s názvem „Světelná laboratoř“. Potom měli možnost si vyzkoušet z celkem 175 interaktivních exponátů. Expozice Vida centra je rozdělena do 6 tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk,  Mikrosvět,... Žáci si vyzkoušeli, jak funguje například vodní vír, příliv, odliv, jak se vysílá počasí v televizi, jak pracují jednotlivé orgány našeho těla. Při řešení úkolů museli zapojit i logické myšlení.

Program pokračoval Science show žáků střední školy chemické Brno „Kdy to bouchne?“. A na závěr proběhlo promítání 3D pod názvem "Oceány: Naše modrá planeta".

Exkurze byla plná nových zážitků a objevů a žákům se velmi líbila.Vánoční akademie 2019

V úterý 17. prosince 2019 v 16 hod. se v sále Kulturního domu uskutečnila již tradiční Vánoční akademie. Měli jsme velkou radost z hojné účasti rodičů a veřejnosti. Pro připomenutí uvádíme jednotlivá vystoupení:

 

1) MŠ - Sněhuláci, 2) Katka Kolářová v gymnastické sestavě se stuhou, 3) 2. a 3. ročník - Jak krteček ke kalhotkám přišel, 4) 1. ročník - Andělský taneček, 5) 3. ročník - Hanička, František a čerti, 6) 6. ročník - Z pohádky do pohádky, 7) 4. a 5. ročník - Vánoční příběh Jesličky, 8) 7. ročník - Vánoční zvyky a tradice, 9) 9. ročník - Vánoce, Vánoce přicházejí.

Doufáme, že jsme diváky potěšili, pobavili, možná něčím i překvapili a hlavně příjemně naladili na blížící se svátky.

 

Krásné Vánoce a PF 2020!

 

FOTO: ZDE

 

Fotogalerie:
Anglické divadlo

Žáci 9. ročníku navštívili 13. 12. 2019 brněnské studentské divadlo Buran Teatr, kde zhlédli divadelní představení v anglickém jazyce Romeo and Juliet. Adaptace slavné hry Williama Shakespeare se ujali gymnazisté, kteří si skvěle poradili nejen s textem, výslovností, ale i s kulisami. Naši žáci byli na představení předem připraveni. Ve škole se seznámili se scénářem a slovní zásobou. Myslím, že slyšet a vidět cizí jazyk v konrétním kontextu naživo je vždy přínosem.

V. Rousová

Fotogalerie:
Mikulášská nadílka

Ve čtvrtek 5. prosince naši školu nezapomněl navšívit Mikuláš se svými pomocníky. Tentokrát ho doprovázelo 5 čertů a 2 andělové. Všichni hříšníci byli potrestáni. Někteří si vyzkoušeli, jestli se ještě vejdou do pytle. Další museli skákat přes řetězy. Jiní hledali čertovu ztracenou podkovu, recitovali, zpívali, odříkali násobilku nebo vyjmenovaná slova. Kromě brambor a uhlí tak dostali i vytouženou sladkou nadílku. Hodné děti se nemusely ničeho bát, ale přece jen strach byl tento den nakažlivý. A tak se do sborovny utíkal schovat celý chumel dětí. Příště musí mít více "pro strach uděláno."

 

P.S. Čert Barnabáš opět ztratil svou podkovu a kotlík s uhlím. Nálezce čeká odměna!!!

 

V. Rousová

Fotogalerie:
Dějepisná olympiáda - školní kolo

Žáci 9. ročníku se již tradičně zúčastnili školního kola soutěže Dějepisná olympiáda. Ta měla v letoším roce tematické zaměření: "Dlouhé století se loučí (1880 - 1920)". Asi polovina otázek byla zaměřena na období první světové války. Žáci mohli dosáhnout maximálního počtu 65 bodů. Za úspěšné řešitele jsou považováni ti, jejichž úspěšnost je 60 % tzn. dosáhli minimálně 39 bodů.

 

Výsledky:

1. Eliška Musilová - 52 bodů

2. Adam Holubář - 51 bodů

3. Pavla Matoušková - 45 bodů

4. Veronika Wasserbauerová - 40 bodů

5. Aneta Šubertová - 39 bodů

 

Gratulujeme Elišce Musilové k přímému postupu do okresního kola na Gymnáziu Tišnov.

K účasti v okresním kole budou také navrženi Adam Holubář a Pavla Matoušková.

 

Děkujeme všem žákům za účast.

 

Již několikátý rok jsem potěšena zájmem našich deváťáků o dějiny minulého století - velmi je zajímají období světových válek, nacismus, komunismus, normalizace a pád komunistického režimu.

 

Jana JakešováKroužek Prostřeno aneb Vaření nejen pro mlsné jazýčky

V letošním školním roce se v nabídce kroužků objevila novinka - kroužek Prostřeno. Vaření bývá různými způsoby zařazováno do školních činností, ale takový velký zájem o tento kroužek všechny překvapil. Děti z 1. stupně tvoří skupinu o počtu 14 žáků. Žáků 2. stupně je pak celkem 13. Tyto dvě skupiny se ve školní kuchyňce pravidelně po týdnech střídají. Nejdříve se odtud linula vůně belgických vaflí, potom jsme si pochutnali na pizza rolkách z podmáslového těsta a minule se děti olizovaly při přípravě palačinek. Doufám, že získané dovednosti uplatní poté i doma a odmění rodiče třeba nečekaným překvapením v podobě nachystané snídaně nebo dobroty k odpolední kávě.

V. Rousová

 

Podívejte, jak se pyšní svými výtvory.

Fotogalerie:
Burza minerálů Tišnov

V pátek 1. listopadu 2019 jsme s žáky 9. ročníku již tradičně navštívili mineralogickou burzu v Tišnově. V přírodopisu probíráme minerály a horniny, a tak žáci mohli vidět mnoho zajímavých krystalů, výrobků i zkamenělin.

Jana Jakešová

Fotogalerie:
Exkurze do Moravského krasu

Ve středu 18. září 2019 se žáci 7., 8. a 9. ročníku zúčastnili exkurze environmentální výchovy do CHKO Moravský kras. Program byl opravdu pestrý. Ze Skalního mlýna jsme chladným ránem šli k Punkevním jeskyním, kde nás čekala zajímavá prohlídka s plavbou na lodičkách. Obdivovali jsme krápníkovou výzdobu, ocitli jsme se až na dně propasti Macocha. Pak jsem se nechali vyvézt lanovkou k hornímu můstku Macochy. Při pohledu do propasti hluboké 138 metrů se mnohým zatočila hlava. Občerstvili jsme se, nakoupili suvenýry a jeli jsme na prohlídku větrného mlýna holandského typu do Rudice. Expozice zde byla věnovaná speleologii, historii těžby rud a starému způsobu bydlení. Zajímavé 3D promítání nám ukázalo krásy místní krajiny. Další přejezd byl do nedaleké vesnice Senetářov. Ve starém domku s doškovou střechou se nachází Muzeum perleťářství a tradičního bydlení. Prošli jsme si expozici výroby perleťových knoflíků, celou usedlosti i dvorek, kde byly vystaveny zemědělské stroje používané v minulosti i nově vybudovaná pícka na pečení chleba. Na zpáteční cestě jsme navštívili přírodní památku Malhostovické kopečky, tvoří je Malhostovická pecka a Drásovský kopeček. Zajímavostí této památky je vápencové podloží s tepomilnými rostlinami.

A co říci závěrem - CHKO Moravský kras je nejkrásnější krasová oblast v České republice - krásná příroda, tajemné jeskyně i propadání. Jsme rádi, že jsme ji mohli navštívit.

Fotografie:

Jana Jakešová

Fotogalerie:
© Základní škola a Mateřská škola Václava Havla Žďárec, okres Brno-venkov, Žďárec 28, 594 56