Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ Václava Havla Žďárec, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013969

 

Od 1. 9. 2019 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II. Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.


Z finančních prostředků v celkové výši 1.006.486,- Kč hradíme tyto aktivity:


- Školní asistent - personální podpora MŠ


- Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická pregramotnost


- Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj


- Školní asistent - personální podpora ZŠ


- Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 64 hodin/64 týdnů


- Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her


- Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce


- Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem


- Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost


- Školní asistent - personální podpora ŠD


- Projektový den v ŠD


- Projektový den mimo ŠD
Moderní formy výuky

Moderní formy výuky ZŠ a MŠ Žďárec, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005992

 

Od 1. 9. 2017 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.


Z finančních prostředků v celkové výši 663.546, - hradíme tyto aktivity:


Školní asistent - personální podpora MŠ


Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)


Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Čtenářská gramotnost


Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Matematická gramotnost


CLIL ve výuce na ZŠ


Čtenářský klub pro žáky ZŠ


Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ


Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchemOvoce do škol

Naše škola se tradičně zapojuje do projektu Ovoce do škol.

Bližší informace naleznete zde.Mléko do škol

V letošním školním roce se naše škola zapojuje do projektu mléko do škol.

Více informací zde.© Základní škola a Mateřská škola Václava Havla Žďárec, okres Brno-venkov, Žďárec 28, 594 56