Burza minerálů Tišnov

V pátek 1. listopadu 2019 jsme s žáky 9. ročníku již tradičně navštívili mineralogickou burzu v Tišnově. V přírodopisu probíráme minerály a horniny, a tak žáci mohli vidět mnoho zajímavých krystalů, výrobků i zkamenělin.

Jana JakešováExkurze EVVO - CHKO Moravský kras

Ve středu 18. září 2019 se žáci 7., 8. a 9. ročníku zúčastnili exkurze environmentální výchovy do CHKO Moravský kras. Program byl opravdu pestrý. Ze Skalního mlýna jsme chladným ránem šli k Punkevním jeskyním, kde nás čekala zajímavá prohlídka s plavbou na lodičkách. Obdivovali jsme krápníkovou výzdobu, ocitli jsme se až na dně propasti Macocha. Pak jsem se nechali vyvézt lanovkou k hornímu můstku Macochy. Při pohledu do propasti hluboké 138 metrů se mnohým zatočila hlava. Občerstvili jsme se, nakoupili suvenýry a jeli jsme na prohlídku větrného mlýna holandského typu do Rudice. Expozice zde byla věnovaná speleologii, historii těžby rud a starému způsobu bydlení. Zajímavé 3D promítání nám ukázalo krásy místní krajiny. Další přejezd byl do nedaleké vesnice Senetářov. Ve starém domku s doškovou střechou se nachází Muzeum perleťářství a tradičního bydlení. Prošli jsme si expozici výroby perleťových knoflíků, celou usedlosti i dvorek, kde byly vystaveny zemědělské stroje používané v minulosti i nově vybudovaná pícka na pečení chleba. Na zpáteční cestě jsme navštívili přírodní památku Malhostovické kopečky, tvoří je Malhostovická pecka a Drásovský kopeček. Zajímavostí této památky je vápencové podloží s tepomilnými rostlinami.

A co říci závěrem - CHKO Moravský kras je nejkrásnější krasová oblast v České republice - krásná příroda, tajemné jeskyně i propadání. Jsme rádi, že jsme ji mohli navštívit.

 

Jana JakešováBotanická zahrada Brno

V pátek 31. května 2019 jsme se vypravili s žáky 7. ročníku do Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty MU v Brně, kde právě probíhala výstava Masožravé rostliny. Výklad k těmto zajímavým kytkám nám dal sám pěstitel Ing. Miroslav Sedláček.

Prohlédli jsme si také vegetaci tropických deštných lesů, pouští i subtropického pásu v několika sklenících - zajímavé byly nezralé plody banánovníku, bavlník, kávovník, cykasy a mnoho dalších.

Bylo fajn vidět rostliny, které u nás nerostou, na vlastní oči a ne jenom v učebnici.

Jana JakešováTonda Obal na cestách

V pátek 10. května 2019 naši školu navštívil lektor společnosti EKO-KOM s výukovým programem Tonda Obal na cestách. Každá třída z 1. až 9. ročníku strávila jednu hodinu povídáním o recyklaci odpadů a možnostech jejich dalšího zpracování a energetického využití. Aktivně si vyzkoušeli třídění odpadů do barevných kontejnerů, shlédli několik krátkých filmů z prostředí dalšího zpracování odpadů i jejich skladování.

Hana ValíkováDům přírody Moravský kras

Ekologická exkurze - Dům přírody Moravský kras, Punkevní  jeskyně

Ve čtvrtek 25.dubna 2019 žáci 4. a 5. ročníku navštívili Moravský kras. Nejdříve jsme absolvovali výukový program Svět pravěkých lovců, ve kterém jsme se přenesli do doby člověka neandertálského a seznamovali se s jeho dobou. Poté jsme si vybrali roli podle knihy E. Štorcha Lovci mamutů a vydali se lovit soba pomocí pravěkých zbraní. Příběh Lovců mamutů nás provázel celým putováním velmi strmou cestou až nad propast Macochu. Sluníčko a příjemné počasí nás těšilo i při sestupu po modré turistické značce až k branám Punkevních jeskyní. Tam jsme se zchladili a kochali se krásou a majestátností této přírodní památky. Jízda lodičkami zakončila naši prohlídku jeskyní. Všichni jsme odjížděli unaveni, ale plni zážitků. Usmívající sePlanetárium - 4. + 5. ročník

Žáci o exkurzi napsali:

V úterý 20. listopadu 2018 jsme jeli do planetária v Brně.

Jely s námi paní učitelky Jakešová a Vonešová.

Cestovali jsme autobusem, vlakem a MHD.

Když jsme v Brně čekali na autobus, mávali jsme na auta. Jela kolem nás i policie a zablikala a zahoukala na pozdrav.

Museli jsme vyšlapat velký kopec na Kraví horu.

Uvnitř byla velká obrazovka, ve které jsme se viděli ve vesmíru.

Vypadalo to tam jako v kině, ale sedadla se dala sklopit a film se promítal nahoře v kopuli.

Viděli jsme noční oblohu a různá souhvězdí - Hadonoš, Pegas, Jednorožec,...

Zaletěli jsme se podívat také na Měsíc, Mars, Venuši a Saturn s prstenci.

Paní nám pustila film Země v pohybu.

Bylo to zajímavé a dozvěděl jsem se mnoho nových věcí.

Mohli jsme si něco koupit v automatu a v Tišnově.

Výlet jsem si užila.

Domů jsme dojeli za sněžení.Zeměpisná olympiáda

Ve čtvrtek 31. ledna 2019 se žáci 6. ročníku zúčastnili školního kola zeměpisné olympiády. Celkem mohli získat 30 bodů. Úspěšní řešitelé byli ti, kteří zvládli práci alespoň na 60% tedy 18 bodů.

Do okresního kola postoupil s počtem 24 bodů Vojta Drápela, dalším úspěšným řešitelem byl Jan Valík s 18 body.

Děkuji všem žákům za účast.

Jana JakešováBurza minerálů Tišnov

V pátek 2. listopadu 2018 jsme s žáky 9. ročníku navštívili mineralogickou burzu. V přírodopisu probíráme minerály a horniny, a tak žáci mohli vidět mnoho zajímavých krystalů, výrobků i zkamenělin.

Jana JakešováPřírodovědný klokan

V pátek 12. října 2018 se žáci 8. a 9. ročníku zapojili do celorepublikové soutěže Přírodovědný klokan.

Jejich úkolem bylo v průběhu čtyřiceti minut vyřešit celkem 24 úloh z přírodopisu, zeměpisu, matematiky a fyziky.

Na prvních pěti místech skončili:

1. Aneta Vokřálová,  8.ročník

2. Eliška Musilová,  8.ročník

3. Adam Holubář,  8.ročník

4. Anna Jakešová,  9.ročník

5. Pavla Matoušková,  8.ročník

Všem žákům děkujeme za účast!

Výsledky našich žáků zpracovala Hana Valíková a byly zaslány okresnímu důvěrníkovi Přírodovědného klokana panu Petru Přikrylovi.ZOO Brno

Ve středu 10. října 2018 se konala v ZOO Brno soutěž s názvem Den přírodních věd. Naše škola se této soutěže chtěla zúčastnil již v loňském roce, ale pro velký zájem škol to nebylo možné. Proto organizátoři letos soutěžící rozdělili do dvou kategorií. Z naší školy byla tři tříčlenná družstva žáků deváté třídy, která procházela v ZOO celkem sedmi stanovišti. Na stanovištích si žáci vyslechli desetiminutový výklad a pak odpovídali na otázky, které jim organizátoři po každém stanovišti vyhodnotili. Stanoviště se týkala botaniky, mikrobiologie, fyziky, geologie, chemie,... Poutavé bylo stanoviště chemie, kde nás zaujala chemická šou - efektivní pokusy s dýmy, výbuchy a ohněm.

Jsem ráda, že jsme se mohli této soutěže zúčastnit a chválím žáky za pozornost a aktivitu.

Jana Jakešová

Fotogalerie - všechny fotografie:Exkurze EVVO - CHKO Žďárské vrchy

Ve středu 12. září 2018 jsme se žáky 6. - 9. ročníku jeli na exkurzi do CHKO Žďárské vrchy. Jeli jsme přes Žďár nad Sázavou a naše první zastávka byla u plastiky Michala Olšiaka Hraniční kámen - je umístěna na břehu Pilské přehrady, socha orlice střeží moravské území, socha lva české a mezi nimi je hraniční kámen.

Následovala komentovaná prohlídka kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, stavitelem byl Jan Blažej Santini, zaujala nás symbolika čísel, především čísla 5.

Od parkoviště Pod Lisovskou skálou jsme po žluté turistické značce stoupali k nejvyššímu vrcholu Žďárských vrchů - Devíti skalám, nadmořská výška 836 m n. m. (je jen o 1 m nižší než nejvyšší vrchol Českomoravské vrchoviny - Javořice). Název je odvozen z faktu, že rulové skály zde tvoří devět hlavních věží a každá má své jméno např. Záludná věž, Královský zámek,...

Cestou po modré turistické značce do Křižánek byly v lesích další rulové skály, zajímavá byla Bílá skála.

Počasí bylo slunečné, příroda krásná a žáci pozorní, co víc si přát...

Fotogalerie:

Jana JakešováDen Země 2018

V pátek 20. dubna se také naše škola připojila k oslavám Dne Země. Žáci se zúčastnili ekologického programu ve svých třídách a deváťáci měli připravená stanoviště pro mladší žáky - poznávání vodních živočichů, křížovky, doplňovačky a hry. V kině Svratka jsme shlédli film o přírodě naší republiky - Planeta Česko. Po návratu jsme uklízeli v parku u kostela a den zakončili ekologickým kvízem.

Foto:

Jakešová JanaExkurze EVVO - 1. stupeň

Exkurze do Kohoutovické obory


Dnes žáci prvního stupně navštívili okrajovou část Brna a v rámci aktivit EVVO plnili zajímavé úkoly. Byli rozděleni do skupin podle věku a ty nejmladší provázel programem kamarád Markazín - plyšový divočák. Jeho cílem bylo najít na konci obory maminku - opravdovou bachyni. Spolu s divokými prasaty jsme mohli spatřit stádo daňků, muflony a jiné obyvatele lesa. Lovili jsme i nejmenší živočichy  lesa a malého rybníčka a dozvěděli se něco o jejich životě. Celé dopoledne jsme strávili venku a příjemnou formou se vzdělávali.  Mnozí z nás ani netušili, že město Brno má takový nádherný kout přírody.

 

fotky naleznete zdeExkurze EVVO - 2. stupeň, CHKO Pavlovské vrchy

Využili jsme páteční babí léto k exkurzi do oblasti CHKO Pavlovské vrchy. Nejprve jsme se vydali po červené turistické značce k vrcholu Pálavy. Bílé vápence, krásná příroda a nádherné výhledy nám byli útěchou při náročném výstupu. Prohlédli jsme se Děvičky a sestupovali do Pavlova. Přivítali nás vinohrady a ohlušující rány plašící špačky i nás. Další část exkurze jsme strávili v Mikulově při komentované prohlídce města. Na závěr jsme navštívili Archeopark Pavlov, který je zajímavý nejenom svou architekturou. Foto zde:

Jana JakešováPštrosí farma

V pondělí 12. června jsme navštívili farmu v Moravci, kde chovají pštrosy dvouprsté. Díky zajímavému vyprávění paní Dostálové už poznáme samce od samice, víme, že do pštrosího vejce se vejde 25 až 30 vajec slepičích a že tito ptáci jsou velmi zvědaví a nebezpeční. Kluky nejvíce zajímal samotný sběr vajec, tedy spíše auta, kterými ve výběhu při sbírání jezdí.

Jakešová JanaMedová snídaně

V letošním školním roce se na naší škole uskutečnil projekt Ministerstva zemědělství ČR, který se jmenuje Medové snídaně.

Jeho cílem je zábavnou formou seznámit žáky základních škol s živoem včely medonosné a s péčí o včelstva.

Naše škola byla vybrána mezi čtyřicet škol v celé ČR, kde se projekt uskutečnil.

Během dopoledne jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o včelařství. Přednášku vedl pan Roman Šiblík, vedoucí včelařského kroužku mládeže ve Slavkově. Vypracovali jsme výukové materiály, které zaslalo ministerstvo a nakonec jsme si pochutnali na výborném chlebu s máslem a medem, který jsme obdrželi od pana včelaře Ing. Karla Kolína z Nedašova.

A nebyl to med ledajaký. Tento medovicový med získal známku Regionální potravina Zlínského kraje.

Celý program se nám moc povedl a všem se líbil.

 

Jaroslav Štěpánek

 

další foto zdeDen Země

Jako každý rok i letos se naše škola připojila k oslavám naší planety Země. Zvolili jsme pátek 21. dubna a jak se ukázalo, udělali jsme dobře. Po celém chladném týdnu nás páteční sluníčko a jen slabý vítr mile překvapili. A co jsme vlastně dělali? Pozvání přijali členové mysliveckého spolku z Tišnovské Nové Vsi – pan Žmol a pan Babička, kterým velmi děkujeme za zajímavé povídání, prezentaci i ukázky práce myslivců. Starší žáci uklízeli park u kostela a připravili pro mladší spolužáky čtyři stanoviště s ekologickou tématikou – třídění odpadů, poznávání  přírodnin, počítání s bobry a skládání  puzzle. Poděkování také patří třídním učitelům, kteří pro žáky vytvořili pracovní listy a ekohry. Příjemně strávený den jsme zakončili opékáním nejenom párků.

Jana Jakešová

Fotogalerie:Beseda s včelařem

Ve středu 8. března přijel do školy pan Ing. Hloušek, člen Českého svazu včelařů, místní organizace Dolní Loučky. Připravil si pro žáky naší školy prezentaci o včelách. Děti se dozvěděly zajímavé informace ze života včel, poznaly jejich vývoj, hierarchii v úlu, velký význam při opylování rostlin. Ani tomuto hmyzu se nevyhýbají nemoci, paraziti a pomoci jim mohou pouze lidé. Včely během svého vývoje jsou čističkami, stavitelkami, kojičkami, strážkyněmi a létavkami.

Prezentace byla proložena soutěžními otázkami. Největší znalosti projevili žáci, kteří doma chovají včely a za odměnu dostali drobné dárky. Nad regulérností soutěže bděla dvoučlenná žákovská porota.

Děkujeme panu Hlouškovi za pěknou prezentaci a čas, který věnoval našim žákům.

Jana Jakešová

Fotogalerie:
Exkurze - Třebíč, Dukovany

V úterý 4. října 2016 se žáci 6. - 9. ročníku vydali na exkurzi v rámci environmentální (ekologické) výchovy. Letošní rok jsme se zaměřili na energii. Nejprve jsme navštívili ekotechnické centrum Alternátor v Třebíči. Zaujalo nás promítání přírodních živlů přímo na kouli znázorňující planetu Zemi. Zjistili jsme, jaké obnovitelné zdroje energie můžeme využívat. Na vlastní kůži jsme vyráběli elektrickou energii šlapáním na rotopedech. Naše vyrobená energie dokázala maximálně otevřít vrata u garáže. Žáci i učitelé měli dost času si vše vyzkoušet. Potom jsme jeli do jaderné elektrárny Dukovany. Shlédli jsme film s názvem Black out, jaké by to bylo, kdyby nešla elektřina. Procházeli jsme jednotlivá stanoviště, kde jsme se dozvěděli, jak funguje jaderná elektrárna, jaké používá palivo, jak se zachází s radioaktivním odpadem a mnoho dalších zajímavých informací. Ač nám počasí nepřálo, spokojení a téměř zahlcení novými informacemi jsme se šťastně vrátili domů.

Jana Jakešová

Foto:Program Recyklohraní

Ve čtvrtek 29.9.2016 do naší školy zavítala lektorka z programu Recyklohraní. Žáci 1. - 9. ročníku si zopakovali, jak správně třídit odpady, jak je třídění důležité a jakou neseme zodpovědnost na naši planetu Zemi. Žáci si zkusili rozmontovat pračku, počítač a baterii. Každá třída dostala na závěr certifikát o absolvování programu.

Jana Jakešová

Foto:Exkurze - Žďárské vrchy - 1. stupeň

Dne 26. září 2016 jsme jeli se školou na ekoprogram Blatiny ve Žďárských vrších. Když jsme tam přijeli, rozdělili jsme se do 10 skupinek.

Byly tam dvě paní učitelky, každá paní učitelka si vzala 5 skupinek. Jedna skupinka byla v lese a druhá byla na louce. Já jsem byl nejdřív

na louce a jedna skupinka od nás byla u vody s paní učitelkou Vonešovou, lovili tam nějaké živočichy.

My jsme na louce trhali květiny a listy ze stromů, potom se sečetly květiny a listy dohromady.

Asi po jedné hodině si nás vzala paní lektorka do lesa. Tam jsme prvně sbírali hmyz do zkumavek, pak jsme si jej prohlédli a vypustili jsme ho zpět do přírody.

Druhý úkol v lese byl najít něco, co tam mohly udělat zvířata. Například okousané šišky, stopy, trus atd. Při prohledávání lesa jsme našli ježka, prohlédli jsme si ho a zase vrátili zpět. Byl to nejlepší nález ze všech.

Za hodinu jsme skončili a jeli jsme do cukrárny, kde jsme si mohli koupit na co jsme měli chuť.

Potom jsme ještě jeli do lesního penzionu Podmitrov a tam jsme šli na hřiště, mohli jsme si něco koupit, prohlíželi jsme si zvířata

například prasata, kozy, papoušky, straky a králíky.

Nakonec jsme se vrátili do školy.

Zapsal Libor Hubl, žák 4. ročníku

Foto:© Základní škola a Mateřská škola Václava Havla Žďárec, okres Brno-venkov, Žďárec 28, 594 56