Školní potřeby 2. stupeň 2019/2020

Soubory ke stažení:
školní potřeby 2. stupeň 2019/2020  (xls, 33 kB), 28.06.2019, 11:29
Výtvarná galerie školního roku 2018/2019

V hodinách výtvarné výchovy jsme experimentovali s různými výtvarnými technikami i náměty. Děvčata se snažila, ať už jim bylo dáno do vínku umění malovat a kreslit nebo nikoliv. Z námětů můžeme jmenovat např. tyto: vzpomínka na moře, naši prezidenti, podzim ve sklenici, podzimní listy, živly, siluety postav, světla adventu, zimní krajina, polární zvířata, sněženky, grafitti, květinová vitráž, inspirace Vincentem Van Goghem nebo Op art. Jak se nám dařilo, můžete posoudit v galerii výkresů níže.

 

V. Rousová

 

Fotogalerie:
Botanická zahrada Brno

V pátek 31. května jsme se vypravili s žáky 7. ročníku do Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty MU v Brně, kde právě probíhala výstava Masožravé rostliny. Výklad k těmto zajímavým kytkám nám dal sám pěstitel Ing. Miroslav Sedláček.

Prohlédli jsme si také vegetaci tropických deštných lesů, pouští i subtropického pásu v několika sklenících - zajímavé byly nezralé plody banánovníku, bavlník, kávovník, cykasy a mnoho dalších.

Bylo fajn vidět rostliny, které u nás nerostou, na vlastní oči a ne jenom v učebnici.

Jana Jakešová

 

Fotogalerie:
Okresní kolo olympiády z anglického jazyka

V úterý 19. února 2019 se v Modřicích konalo Okresní kolo olympiády z anglického jazyka.

Volba reprezentace v kategorii mladších žáků (6.,7. ročník) padla letos na velmi nadaného žáka 6. ročníku - Vojtu Drápelu.

Poslechovou část zvládl s přehledem. Dobře pojal i konverzační téma Clothes (Oblečení) a obsadil velmi pěkné 10. místo.

Vojtovi děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně dalších úspěchů.

 

V. RousováZeměpisná olympiáda

Ve čtvrtek 31. ledna se žáci 6. ročníku zúčastnili školního kola zeměpisné olympiády. Celkem mohli získat 30 bodů. Úspěšní řešitelé byli ti, kteří zvládli práci alespoň na 60% tedy 18 bodů.

Do okresního kola postoupil s počtem 24 bodů Vojta Drápela, dalším úspěšným řešitelem byl Jan Valík s 18 body.

Děkuji všem žákům za účast.

Jana JakešováBeseda 8. + 9. ročník

V pátek 30. listopadu ve škole proběhl program všeobecné primární prevence pro žáky 8. a 9. ročníku nazvaný "Zájmy chráněné trestním zákonem", který vedla paní Mgr. Lenka Cupalová z PPP Brno.

V první části byli žáci rozděleni do skupin a dostali kartičky s různými činy a přestupky, které měli poskládat podle závažnosti. Pak následovala diskuse nad jejich sestavením. Žáci uvažovali o nebezpečnosti různých trestných činů.

Doufejme, že si některá doporučení a rady "vzali k srdci"Usmívající se.

Hana Valíková

Fotogalerie:
Dějepisná olympiáda

V pátek 23. listopadu se žáci 8. a 9. ročníku zapojili do školního kola Dějepisné olympiády. Téma bylo: Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace. Žáci mohli získat maximálně 70 bodů, pokud získali 42 bodů a více, byli úspěšnými řešiteli. Do olympiády se zapojilo celkem 16 žáků, úspěšných řešitelů bylo 7.

 

Pořadí:

1. místo Ivana Jakešová  63,5 b

2. místo Jan Mühlhansl    51 b

3. místo Adam Holubář    50,5 b

 

Ivana Jakešová postoupila do okresního kola, které se bude konat na Gymnáziu Tišnov. Gratulujeme!

Všem žákům děkujeme za účast a gratulujeme úspěšným řešitelům.

Jakešová, ValíkováPrvní pomoc

V úterý 13. října k nám přijely učitelky i žákyně ze SŠ A ZŠ Tišnov oboru ošetřovatelství s ukázkou první pomoci. Měly pro žáky 8. a 9. tříd připravenou prezentaci a následně si také žáci zkusili v praxi masáž srdce, zástavu krvácení a obvazování poranění. Opět nám všem připomněli, že je naší občanskou povinností poskytnout potřebným první pomoc.

Jana Jakešová

Fotogalerie:
Spaní ve škole - 8. ročník

Rozhodli jsme se navázat na loňské vydařené halloweenské nocování ve škole a uspořádat podobnou akci i letošní školní rok. Sešli jsme se ve čtvrtek 8. listopadu v 15 hod. odpoledne v budově školy. Hodinu jsme věnovali halloweenským hrátkám a poté jsme si vyjeli na bowling do Tišnova. Jako třída jsme tu byli poprvé, ale o to více jsme si to užili. Téměř dvě hodiny naše dva týmy měřily svůj um a sílu na bowlingových drahách. Zpět jsme cestovali vybavení krabicemi s vonící pizzou. Večeře na obřím letišti sestaveném ze školních lavic byla vynikající. Pak přišly na řadu různé jazykové i nejazykové hry - např.: balónky s rozstříhanou větou, slovní páry, nemocná strašidla, ponorka, rozhovor "ala Partička" a další. Potom se všichni schoulili ke sledování hororového filmu It (To). Mnozí si našetřili tolik energie, že i po filmu vydželi bdít a skotačit. Není divu, že následující den chodilo po škole osm náměsíčných - energie došla! Co je ale nejdůležitější, dobrý pocit a zážitky nám zůstaly.

 

V. Rousová

Fotogalerie:
Burza minerálů Tišnov

V pátek 2. listopadu jsme s žáky 9. ročníku navštívili mineralogickou burzu. V přírodopisu probíráme minerály a horniny, a tak žáci mohli vidět mnoho zajímavých krystalů, výrobků i zkamenělin.

Jana Jakešová

Fotogalerie:
Přírodovědný klokan

 

V pátek 12. října 2018 se žáci 8. a 9. ročníku zapojili do celorepublikové soutěže Přírodovědný klokan.

Jejich úkolem bylo v průběhu čtyřiceti minut vyřešit celkem 24 úloh z přírodopisu, zeměpisu, matematiky a fyziky.

Na prvních pěti místech skončili:

1. Aneta Vokřálová,  8.ročník

2. Eliška Musilová,  8.ročník

3. Adam Holubář,  8.ročník

4. Anna Jakešová,  9.ročník

5. Pavla Matoušková,  8.ročník

Všem žákům děkujeme za účast!

Výsledky našich žáků zpracovala Hana Valíková a byly zaslány okresnímu důvěrníkovi Přírodovědného klokana panu Petru Přikrylovi.Exkurze - Brno s průvodcem, 8. ročník

V pondělí 22. října 2018 jsme se s žáky 8. ročníku vypravili poznávat historickou část Brna. Prohlídku jsme začali na Staré radnici u brněnského draka a dále pokračovali na Zelný trh, Kapucínské náměstí, ke katedrále sv. Petra a Pavla, na Denisových sadech jsme si prohlédli obelisk a přes Dominikánské náměstí jsme prošli na náměstí Svobody. Cestou žáci plnili různé úkoly z pracovního sešitu a odměnou jim byla vstupenka na vyhlídkovou věž na Staré radnici. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí, jednou z nich bylo, že Brno se ubránilo několikanásobné přesile švédských vojsk.

A protože je pro Brno typický hantec, zkusme pár slovíček, jestli budeme rozumět: šrajtofla, lapat bronz, šmirgl, céprat se, spakovat, čapa, hodit čučku, špínka, flígr, hokna, vyžvéknót,...

Jana Jakešová

Fotogalerie:
ZOO Brno

Ve středu 10. října 2018 se konala v ZOO Brno soutěž s názvem Den přírodních věd. Naše škola se této soutěže chtěla zúčastnil již v loňském roce, ale pro velký zájem škol to nebylo možné. Proto organizátoři letos soutěžící rozdělili do dvou kategorií. Z naší školy byla tři tříčlenná družstva žáků deváté třídy, která procházela v ZOO celkem sedmi stanovišti. Na stanovištích si žáci vyslechli desetiminutový výklad a pak odpovídali na otázky, které jim organizátoři po každém stanovišti vyhodnotili. Stanoviště se týkala botaniky, mikrobiologie, fyziky, geologie, chemie,... Poutavé bylo stanoviště chemie, kde nás zaujala chemická šou - efektivní pokusy s dýmy, výbuchy a ohněm.

Jsem ráda, že jsme se mohli této soutěže zúčastnit a chválím žáky za pozornost a aktivitu.

Jana Jakešová

Fotogalerie - všechny fotografie:

Fotogalerie:
Divadelní představení v anglickém jazyce v kině Svratka a Jamborova galerie

Ve čtvrtek 4. 10. 2018 navštívil 8. ročník Jamborovu galerii v Tišnově. Zúčastnili jsme se edukačního programu s názvem "Hledej rád řád! Řádně i neřádně!" Seznámili jsme se s tvorbou malíře Petra Kvíčaly, zkoušeli jsme sami kreslit různé ornamenty na motivy názvu vernisáže "Ornament krajiny". Pokusili jsme se také zahrát si na kaleidoskop a tvořit různé ornamenty z vlastních těl.

 

Poté nás již čekala návštěva kina Svratka. Zde se konalo divadelní představení v anglickém jazyce Jack & Joe. Protože jsme se na tuto hru poctivě připravovali, nečinilo nám porozumění žádné obtíže. Inscenace nepostrádala spád a notnou dávku humoru. Živá angličtina na jevišti tak přispěla k připomenutí Evropského dne jazyků, který se tradičně slaví 26. září.

V. RousováExkurze EVVO - CHKO Žďárské vrchy

Ve středu 12. září jsme se žáky 6. - 9. ročníku jeli na exkurzi do CHKO Žďárské vrchy. Jeli jsme přes Žďár nad Sázavou a naše první zastávka byla u plastiky Michala Olšiaka Hraniční kámen - je umístěna na břehu Pilské přehrady, socha orlice střeží moravské území, socha lva české a mezi nimi je hraniční kámen.

Následovala komentovaná prohlídka kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, stavitelem byl Jan Blažej Santini, zaujala nás symbolika čísel, především čísla 5.

Od parkoviště Pod Lisovskou skálou jsme po žluté turistické značce stoupali k nejvyššímu vrcholu Žďárských vrchů - Devíti skalám, nadmořská výška 836 m n. m. (je jen o 1 m nižší než nejvyšší vrchol Českomoravské vrchoviny - Javořice). Název je odvozen z faktu, že rulové skály zde tvoří devět hlavních věží a každá má své jméno např. Záludná věž, Královský zámek,...

Cestou po modré turistické značce do Křižánek byly v lesích další rulové skály, zajímavá byla Bílá skála.

Počasí bylo slunečné, příroda krásná a žáci pozorní, co víc si přát...

Fotogalerie - všechny fotografie:

Jana Jakešová

Fotogalerie:
© Základní škola a Mateřská škola Václava Havla Žďárec, okres Brno-venkov, Žďárec 28, 594 56