ZÁPIS DO MŠ 2021

Vážení rodiče, zde najdete podrobný návod, jak postupovat v případě Vašeho zájmu o přihlášení svého dítěte do MŠ ve Žďárci.

 

1. Vytiskněte si, prosím, všechny potřebné formuláře z těchto webových stránek MŠ, které najdete v záložce – Dokumenty.

 

Jedná se o tyto dokumenty:

a) Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 

b) Přihláška dítěte k zápisu do MŠ (v Přihlášce do kolonky Údaje o rodině dítěte nevyplňujte žádné údaje o zaměstnavateli, ale doplňte, prosím, svoji adresu, telefon a e-mailovou adresu. Přihlášku dítěte k zápisu do MŠ je nutné nechat potvrdit od pediatra – dětského lékaře, ke kterému Vaše dítě dochází, abychom měli doloženo, že je řádně očkováno.

 

K výše uvedeným dokumentům přiložte, prosím, ještě:

c) okopírovaný rodný list dítěte (stačí prostá kopie – není nutno nikterak ověřovat).

 

2. Vše si pozorně přečtěte, vyplňte a znovu zkontrolujte. Chybějící podpisy, nevyplněná data atp. Vám budeme muset vracet k opravě – proto znovu připomínám, abyste nezapomněli v Přihlášce dítěte k zápisu do MŠ do Údajů o rodině dítěte čitelně napsat svoji adresu, telefonní číslo a e-mail, abychom Vás mohli případně oslovit a sjednat nápravu. Do Vašeho mailu také později dostanete registrační číslo Vašeho dítěte, které si pečlivě uschovejte.

 

3. Všechny vyplněné dokumenty – Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání + Přihlášku dítěte k zápisu do MŠ (potvrzenou od pediatra) + okopírovaný rodný list dítěte ještě jednou zkontrolujte, vložte do obálky a pošlete na adresu:

Základní škola a Mateřská škola Václava Havla Žďárec

Žďárec 28

594 56     Žďárec

Na obálku nadepište Zápis do MŠ.

 

Jiné způsoby podání:

a) vyplněné dokumenty je možné donést do MŠ osobně a to v období od 3. – 13. 5. 2021. Den zápisu – 13. 5. 2021 je posledním možným dnem na odevzdání všech dokumentů potřebných k zápisu do MŠ - při osobním předávání budeme požadovat dodržování všech aktuálně platných opatření;

b) vyplněné a naskenované dokumenty lze poslat e-mailem na adresu ZŠ zszdarec@seznam.cz – to však pouze v případě, že máte zřízený elektronický podpis;

c) vyplněné dokumenty je možné poslat do datové schránky školy – identifikátor datové schránky je t847aex.

 

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů se na mě obraťte buď telefonicky (MŠ Žďárec, tel. 733 680 341) nebo e-mailem na adresu skolkazdarec@seznam.cz.

Bc. Irena Širhalová

vedoucí učitelka MŠ ŽďárecOznámení o uzavření MŠ

Upozorňujeme rodiče a zákonné zástupce, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci přijala vláda ČR další krizová opatření, jejichž součástí je také uzavření mateřských škol v ČR od 1. 3. 2021. Toto opatření je prozatím přijato na dobu 3 týdnů.

Připomínáme, že distanční vzdělávání předškolních dětí je od školního roku 2020/21 povinné - rodiče předškoláků najdou každý týden ve svých mailech pracovní listy a úkoly na daný týden, které děti vypracují a odevzdají, až se sejdeme zase v MŠ. Druhou možností je naskenování vypracovaných pracovních listů rodiči a jejich odeslání na mailovou adresu školky. Připomínáme, že zpracované listy s úkoly budeme od rodičů všech předškoláků vyžadovat.

Rodiče všech dětí z MŠ budou navíc dostávat do svých mailů na každý týden nápady a tipy na různé tvoření, hry, grafomotorická cvičení, pohybové hry, básničky a písničky, které budou moci se svými dětmi využít.

Paní učitelky budou tato témata vždy zpracovávat podle stávajícího Třídního vzdělávacího plánu, který však přizpůsobí možnostem a podmínkám domácího prostředí a vybavení. Využití těchto témat rodiči a dětmi je zcela dobrovolné.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci!Usmívající seUPOZORNĚNÍ

 

Upozorňujeme zákonné zástupce (rodiče) a osoby jimi pověřené (prarodiče, tety, strýce atd.), které vodí děti ráno do MŠ nebo je odpoledne vyzvedávají, že od 10. 9. 2020 znovu vstupuje v platnost povinnost nosit ve všech vnitřních prostorách roušky.

Na děti a personál v MŠ se vztahuje výjimka Ministerstva zdravotnictví a roušky v MŠ nosit nemusí.

Znovu připomínáme, že do MŠ nemůže být od zákonných zástupců převzato dítě s projevy jakéhokoliv onemocnění, především však se zvýšenou teplotou, horečkou, rýmou nebo kašlem.

Děkujeme za pochopení.

Učitelky MŠ ŽďárecZkrácená provozní doba MŠ v úterý 1. 9. 2020

 

Upozorňuji rodiče (zákonné zástupce), že v úterý 1. 9. 2020 bude zkrácená provozní doba v MŠ. Školní jídelna bude vařit obědy až od středy 2. 9. 2020.

Prosím rodiče, aby si děti vyzvedli nejpozději do 12 hodin. Dopolední svačina bude pro děti v tento den v MŠ zajištěna.

Děkuji za pochopení.

Irena ŠirhalováSchůzka pro rodiče - 31. 8. 2020 v 16 hod.

 

Srdečně zveme rodiče na informační schůzku, která se uskuteční v pondělí 31. 8. 2020 v 16 hodin v MŠ Žďárec.

Povíme si něco o organizaci a průběhu nového školního roku, společně zkontrolujeme, vyplníme a podepíšeme některé dokumenty a formuláře a kdo bude mít zájem, může již předem zaplatit příspěvek na pitný režim (250,- Kč na dítě) a příspěvek na akce (1000,- Kč na dítě).
Dále Vás chceme poprosit, stejně jako minulý rok, jestli byste mohli pro každé dítě přinést papírové kapesníky (nejvhodnější jsou ty v krabičce, dobře a rychle se vyndávají).
Předem děkujeme.
Hezký a pohodový konec srpna Vám přejí a na společné setkání se těší
Irena Širhalová a Monika Holubářová - učitelky z MŠ Žďárec


© Základní škola a Mateřská škola Václava Havla Žďárec, okres Brno-venkov, Žďárec 28, 594 56