Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Žďárec, okres Brno-venkov
Zřizovatel MŠ: Obec Žďárec
Právní forma: příspěvková organizace
Adresa MŠ: ZŠ a MŠ Žďárec, okres Brno-venkov, 594 56 Žďárec č. 42
Číslo telefonu MŠ: 549 440 415
Provoz MŠ: 6:45  -  16:00 hodin
Vedoucí učitelka MŠ: Anna Maláčová
Pedagogičtí pracovníci:

Bc. Blanka Melicharová – učitelka

Provozní pracovníci: Jana Patloková – uklízečka
Počet tříd: 1 třída
Skladba třídy: smíšené oddělení – děti od 2 do 6 let
Kapacita MŠ: 27 dětí

PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY

Mateřská škola ve Žďárci je škola s dlouholetou tradicí. Byla zřízena dne 1. 9. 1946 školní radou v Brně přičiněním ředitele obecné a měšťanské školy Josefa Uhra a starosty obce Františka Jaroše.

Bývala umístěna v bývalé obecné škole, kde se uvolnila jedna třída.

Dne 1. 1. 1955 byla MŠ dočasně uzavřena pro nízký počet dětí a na žádost rodičů pak byla znovu otevřena 2. 1. 1956. V říjnu 1978 byla MŠ přestěhována do nově adaptovaných místností národního výboru. Sem děti docházely až do října 1992, kdy z hygienických důvodů byla MŠ opět přestěhována, tentokráte do upravených prostor obecního úřadu, kde setrvává doposud.

Nyní jsme jednotřídní MŠ s celodenním provozem, umístěná v komplexu spolu s obecním úřadem, školní jídelnou a dalšími provozovnami. Do MŠ dojíždějí děti  i z okolních obcí – Vratislávka, Víckov,  Tišnovská Nová Ves, Říkonín, Žďárec-Ostrov a Rojetín. V MŠ pracují dvě pedagogické pracovnice a uklízečka. Svačiny jsou do MŠ přinášeny ze ŠJ, na obědy s dětmi do této jídelny docházíme.

Naší MŠ chybí vlastní pozemek na školní zahradu, pouze nám byl vymezen dětský kout, který byl doplněn několika hracími prvky, ale je  přístupný široké veřejnosti.

Od 1. 1. 2003 přechodem do PS se MŠ stala součástí základní školy.

Kapacitu MŠ v zařazení do sítě škol jsme v roce 2002 po dohodě se zřizovatelem (OÚ) a se zástupci hygieny zvýšili na 27 dětí, což odpovídá prostorovému uspořádání MŠ včetně zařízení a vybavení.

Do třídy naší MŠ zařazujeme zpravidla děti ve věku od 2 do 6 let, jsme smíšené oddělení. Tomuto odpovídá i přizpůsobení režimu dne a celého výchovně vzdělávacího procesu.

HLAVNÍ ZAMĚŘENÍ PROGRAMU MŠ

 

Hlavním cílem naší MŠ je podporovat samostatnost dětí při rozhodování, rozvíjet jejich sebevědomí, vést děti k rozvoji jejich přirozených schopností a dovedností, podporovat kamarádské vztahy mezi dětmi a rozvíjet zájmy a tvůrčí schopnosti dětí při poznávání přírodního a sociálního prostředí.© Základní škola a Mateřská škola Václava Havla Žďárec, okres Brno-venkov, Žďárec 28, 594 56