Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Žďárec, okres Brno-venkov
Zřizovatel MŠ: Obec Žďárec
Právní forma: příspěvková organizace
Adresa MŠ: ZŠ a MŠ Žďárec, okres Brno-venkov, 594 56 Žďárec č. 42
Číslo telefonu MŠ: 733 680 341
Provoz MŠ: 6:45  -  16:00 hodin
Vedoucí učitelka MŠ: Veronika Lišková
Pedagogičtí pracovníci:

Bc.Irena Širhalová- učitelka,
Eva Klaudyová - učitelka,
Marie Šikulová - asistent pedagoga

Provozní pracovníci: Jana Patloková– uklízečka
Počet tříd: 2 třídy
Skladba tříd: 2 oddělení –  třída Sovičky děti od 3 do 6 let
třída Ovečky děti od 2 do 4 let
Kapacita MŠ: 32 dětí

PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY


Mateřská škola ve Žďárci je škola s dlouholetou tradicí – zřízena od 1. 9. 1946 školní radou v Brně, a to v obecné škole, kde se uvolnila jedna třída. Dne 1. 1. 1955 byla MŠ dočasně uzavřena pro nízký počet dětí a na žádost rodičů pak znovu otevřena 2. 1. 1956. V říjnu 1978 byla MŠ přestěhována do nově adaptovaných místností národního výboru. Sem děti docházely až do října 1992, kdy z hygienických důvodů byla MŠ opět přestěhována, tentokrát do upravených prostor obecního úřadu, kde setrvává doposud.

Od 1. 1. 2003 se MŠ stala součástí základní školy. Ředitelem celého subjektu je v současnosti Mgr. Dalibor Kolář. Anna Maláčová byla jmenovaná vedoucí učitelkou MŠ. Kapacitu MŠ v zařazení do sítě škol jsme v roce 2018 po dohodě se zřizovatelem (OÚ) a se zástupci hygieny zvýšili na 32 dětí.
Mateřská škola je umístěná v 1. patře  komplexu spolu s obecním úřadem, školní jídelnou a dalšími provozovnami. Ve škole jsou dvě třídy (Sovičky, Ovečky). V prostorách MŠ se nachází kuchyňka a šatna.  Strava je zajišťována kuchyní základní školy. MŠ nemá vlastní zahradu. Z tohoto důvodu byl škole vymezen obecní pozemek s několika hracími prvky, které byly nově doplněny a zmodernizovány. Při pobytu venku chodíme s dětmi na zahradu u ZŠ, kde je nově postaven altán, nebo volíme vycházky do okolí vesnice a pozorujeme krásnou přírodu kolem nás. Oblíbené jsou u dětí vycházky do sousedních vesnic Žďárce a do malebného údolí řeky Libochůvky.


 

HLAVNÍ ZAMĚŘENÍ PROGRAMU MŠ

 

Vzdělávací program je zaměřený na všestranný rozvoj osobnosti dítěte a podporu k samostatnosti. Snažíme se děti rozvíjet po všech stránkách tak, aby byly dobře připravené do situací, které je v životě přirozeně čekají.  Individualita každého dítěte je nám motivací a inspirací pro další práci. Při naplňování programu působíme komplexně, respektujeme osobnost dítěte a snažíme se úzce spolupracovat s rodinou. Základem plánování je vytvoření vnitřní motivace, rozvíjení zvídavosti a touhy po poznání tak, aby získané dovednosti byly schopné děti používat samy. Komplexním působením se snažíme přiblížit rodinnému prostředí. Vytváříme vzájemnou důvěru, podporujeme přátelské vztahy, vzájemnou úctu a zajišťujeme dětem pocit bezpečí.© Základní škola a Mateřská škola Václava Havla Žďárec, okres Brno-venkov, Žďárec 28, 594 56