Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 proběhne na ZŠ a MŠ Václava Havla Žďárec - 27.dubna 2017 od 13 do 16 hodin.

 

§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku

Soubory ke stažení:
informace k organizaci zápisu  (pdf, 754 kB), 10.01.2017, 07:41
Den Země

Jako každý rok i letos se naše škola připojila k oslavám naší planety Země. Zvolili jsme pátek 21. dubna a jak se ukázalo, udělali jsme dobře. Po celém chladném týdnu nás páteční sluníčko a jen slabý vítr mile překvapili. A co jsme vlastně dělali? Pozvání přijali členové mysliveckého spolku z Tišnovské Nové Vsi – pan Žmol a pan Babička, kterým velmi děkujeme za zajímavé povídání, prezentaci i ukázky práce myslivců. Starší žáci uklízeli park u kostela a připravili pro mladší spolužáky čtyři stanoviště s ekologickou tématikou – třídění odpadů, poznávání  přírodnin, počítání s bobry a skládání  puzzle. Poděkování také patří třídním učitelům, kteří pro žáky vytvořili pracovní listy a ekohry. Příjemně strávený den jsme zakončili opékáním nejenom párků.

Jana Jakešová

Fotogalerie:Úspěch v okresním kole matematické olympiády

 

Dne 4. dubna 2017 se konalo ve Šlapanicích u Brna a na Gymnáziu Tišnov okresní kolo matematické olympiády, ve kterém změřily svoje matematické schopnosti některé žákyně naší školy s žáky ostatních základních škol a studenty nižších stupňů gymnázií okresu Brno-venkov.

V kategorii Z6 za nás soutěžila Pavla Matoušková a Eliška Musilová, obě obsadily 14. místo.

V kategorii Z8 naši školu velmi úspěšně reprezentovaly 3 žákyně osmého ročníku:

Libuše Babičková            4. místo

Natálie Matoušková         5. místo

Kristýna Svobodová         5. místo

Děkujeme za reprezentaci a blahopřejeme k velmi pěknému umístění.Usmívající seBeseda s včelařem

Ve středu 8. března přijel do školy pan Ing. Hloušek, předseda místní organizace Dolní Loučky Českého svazu včelařů. Připravil si pro žáky naší školy prezentaci o včelách. Děti se dozvěděly zajímavé informace ze života včel, poznaly jejich vývoj, hierarchii v úlu, velký význam při opylování rostlin. Ani tomuto hmyzu se nevyhýbají nemoci, paraziti a pomoci jim mohou pouze lidé. Včely během svého vývoje jsou čističkami, stavitelkami, kojičkami, strážkyněmi a létavkami.

Prezentace byla proložena soutěžními otázkami. Největší znalosti projevili žáci, kteří doma chovají včely a za odměnu dostali drobné dárky. Nad regulérností soutěže bděla dvoučlenná žákovská porota.

Děkujeme panu Hlouškovi za pěknou prezentaci a čas, který věnoval našim žákům.

Jana Jakešová

Fotogalerie:
Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy je stanoven na

ÚTERÝ 16.KVĚTNA 2017

v době od 13.30 do 16.30 hod

Soubory ke stažení:
Plakát  (docx, 15 kB), 29.03.2017, 10:37
Olympiáda z anglického jazyka - úspěch v okresním kole

Ve čtvrtek 23. února se dvě žákyně naší školy zúčastnily okresního kola Olympiády z anglického jazyka v Modřicích. Soutěž měla část poslechovou a konverzační. Děkujeme Adélce Holánkové z 6. ročníku za odvahu a účast v mladší kategorii a blahopřejeme Libušce Babičkové z 8. ročníku ke krásnému umístění na 7. pozici z 20 účastníků soutěže. Je velkým úspěchem obstát v konkurenci žáků, kteří se již dlouhodobě na tyto soutěže připravují a mnozí mají více hodin jazyka ve svém týdenním rozvrhu. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších studijních úspěchů.

V. RousováLyžařský výcvik na ZŠ V. Havla Žďárec.

Pro 10 žáků 2. - 5. ročníku ZŠ a MŠ Václava Havla Žďárec se stal Skiareál na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí na 3 dny od úterý 24. do čtvrtka 26. ledna přechodným domovem. Základní a zdokonalovací lyžařský kurz proběhl za velice dobrých sněhových i meteorologických podmínek na velice dobře upravených obou sjezdovkách. Zdárnému průběhu napomohlo standardní ubytování a tradičně velmi dobré stravování.

 

Poslední den našeho pobytu proběhlo na sjezdovce natáčení pořadu rozhlasové stanice Region-Vysočina s názvem „Víte , jak se chovat na sjezdovce ?“, který přibližuje široké veřejnosti desatero vydané Mezinárodní lyžařskou federací (FIS), kterým se mají řídit všichni lyžaři na sjezdovkách a běžeckých tratích. Celého natáčení se naši žáci aktivně zúčastnili. Videopořad je možné zhlédnout na webu této stanice.

 

V týdnu od 13. do 17.února 2017 patřily z části výše uvedené sjezdovky 36 žákům a 5 instruktorům nejenom ze žďárecké školy, ale také ze ZŠ Strážek. Hlavním důvodem naší spolupráce bylo snížení poměrných nákladů na dopravu. Současně se upevňovaly vztahy mezi žáky obou škol v návaznosti na společný předvánoční sportovní den.

 

Každodenní dojíždění nebránilo tomu, abychom po osmé hodině stáli připraveni na sjezdovce. Výcvik končil vždy před třináctou hodinou. Čtyři dny modré oblohy, optimálních sněhových i teplotních podmínek byly odměnou všem aktérům, úplným začátečníkům i pokročilým, za aktivní přístup a zodpovědné chování.

 

Poslední den patřil závodům ve slalomu, od kterého nás neodradila zamračená obloha přinášející sněžení s deštěm. Nejlepší umístění si prakticky rovným dílem rozdělili žáci obou škol.

Opět se nám potvrdilo, že spoluprací dvou menších úplných základních škol je možné pořádat akce, které bychom samostatně obtížně financovali.

 

Závěrem chci poděkovat všem zainteresovaným, mezi něž patří žáci, instruktoři, řidiči ČSAD Tišnov a v neposlední řadě zaměstnanci SKI KLUBU Velké Meziříčí, s.r.o. v čele s jeho jednatelem panem Jiřím Pálkou.

 

Dalibor Kolář, vedoucí kurzu

 

Fotogalerie:
Zájezd Anglie - červen 2017

Koncem června by se měl uskutečnit zájezd do Anglie v ceně cca 6000 Kč. Je přihlášeno 6 účastníků. Doplníme takto školu ze Zlína. Ráda bych oslovila touto cestou všechny, kteří by měli ještě zájem se přihlásit nebo by o někom věděli. Potřebovali bychom alespoň ještě 1 osobu. V případě zájmu se můžete ozvat na tel. 549 444 051.

 

V. RousováŠkolní ples

foto zdePles SRPŠNárodní testování

V listopadu se žáci 9. ročníku zapojili do národního testování společnosti SCIO a vyzkoušeli si testy z českého jazyka, matematiky, obecně studijních předpokladů a speciální SCATE test z anglického a německého jazyka. Tohoto testování se zúčastnilo asi 16300 žáků celé republiky.

Každý žák obdržel zprávu se svými výsledky jednotlivých testů a dalšími doporučeními pro přípravu na státní přijímací zkoušky na střední školy.

Soubory ke stažení:
testovani--f2406.pdf  (pdf, 1.7 MB), 09.01.2017, 20:34
Setkání žáků ze ZŠ Strážek a ZŠ Žďárec

Ve středu 21.12.2016 došlo na připravované setkání žáků II. stupně dvou základních škol - ze Žďárce a Strážku -  v budově a tělocvičně naší žďárecké školy.

Již o půl osmé jsme začali s využitím interaktivní tabule zeměpisným kvízem zaměřeným na Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj. Soutěž, kterou připravila ředitelka školy ze Strážku paní Mgr. AnnaKnoflíčková, byla určena žákům žďárecké školy. Soutěžily 4 týmy po 4 žácích z osmého a devátého ročníku. Dalších více než 50 žáků si mohlo znalosti z našeho bližšího i vzdálenějšího regionu alespoňosvěžit.
V další hodině soutěžilo deset 5-6 členných smíšených týmů. Kolegyně a kolegové z naší školy připravili pro žáky pracovní listy s úkoly prolínajícími se prakticky všemi vyučovacími předměty.
V 9:30 hodin vypuklo sportovní klání.
Začali jsme futsalem chlapců 6. - 9. ročníku, následující florbalový blok dal příležitost jak chlapcům 6.-9. ročníku, tak děvčatům 6. a 7. ročníku a 8. a 9. ročníku. Závěrečné utkání dívek ve vybíjené končícíve 12:30 hod bylo vyvrcholením celého společného setkání. V průběhu dopoledne se přišli podívat a povzbuzovat své spolužáky také žáci I. stupně. Atmosféra byla opravdu bouřlivá
Po zhodnocení celého dne následoval společný oběd a odjezd našich partnerů do Strážku. Není ani tak podstatné, kdo zvítězil v jednotlivých soutěžích a utkáních, celé dopoledne se nám vydařilo. Všemorganizátorům soutěží patří poděkování za přípravu  setkání, žákům potom za nasazení jak při vědomostních soutěžích, tak při sportovních utkáních.
Každá ze zúčastněných škol má méně než 100 žáků. Především náklady na dopravu při pořádání kurzů, zájezdů  nebo podobných aktivit jsou poměrně značné. Podobná setkání chceme doplnit dalšími společnými aktivitami, které nám umožní snížit poměrné finanční náklady na dopravu pro jednotlivé žáky. Předpokládáme, že takovou akcí bude lyžařský kurz v polovině února 2017 ve Skiareálu ve Velkém Meziříčí.
-
Dalibor Kolář
foto zde

Fotogalerie:
Vánoční besídka

Příjemnou vánoční náladu měli jistě všichni, kteří přišli 20. prosince na besídku dětí ze školky a žáků školy. Po přivítání panem ředitelem si vzali slovo deváťáci, kteří celým programem provázeli a také přispěli několika básničkami z vlastní tvorby.

Děti mateřské školy krásně zazpívaly vánoční příběh Andělské světýlko, žáci 1. ročníku vystoupili s pohádkou O šípkové Růžence ve zpívané verzi. Následovala zhudebněná pohádka O Karkulce žáků 2. a 3. ročníku a malé zpěvačky z hudebního kroužku zazpívaly koledu Z jedné strany chvojka. Po vánočním příběhu žáků 4. a 5. ročníku, Poslouchejte křesťané, si všichni účinkující zazpívali koledy.

Věříme, že návštěvníci ocenili nejen nasazení účinkujících, ale i množství rekvizit a krásně vytvořené kulisy.

 

foto zde

Fotogalerie:
Vánoční tvoření 1. + 9. ročník

V pondělí 19. prosince navštívili naši deváťáci prvňáky, aby jim pomohli s výrobou vánočních svícnů. Hodina utekla jako voda a každý prvňáček si domů odnesl zdařilý výrobek.

Fotogalerie:
Vánoční besídka

Dne 20. prosince 2016 v 15 hodin se uskuteční Vánoční besídka žáků školy.

Soubory ke stažení:
Plakát - besídka  (docx, 1.1 MB), 16.12.2016, 11:43
Vánoční florbalový turnaj

 

Součástí soutěží pořádaných AŠSK (Asociace školních sportovních klubů), jejímž členem je také naše škola, je vánoční florbalový turnaj, který proběhl 8.12.2016 v 6 okrscích našeho okresu. Turnaj je určen žákům I. stupně základních škol, tedy od 1. po 5. ročník.

 

Družstvo naší školy ve složení František Jakeš, Ondřej Buček, Václav Jakeš, Jan Valík, Libor Hubl, Jakub Mühlhansl, Martin Habán a Vít Štěpánek bylo zařazeno do okrsku, který se odehrál v tělocvičně ZŠ Smíškova Tišnov. Sjelo se celkem 7 týmů z Tišnova, Lomnice, Drásova Ostrovačic, Dolních Louček a Žďárce. Druhé místo ve skupině nás posunulo do boje o třetí příčku. Přestože se nám nepodařilo soupeře z Dolních Louček porazit, považuji čtvrté místo mezi podstatně většími školami za úspěch.

 

Všichni hráči předvedli plné nasazení. V útoku se prosadil Václav, autor 3 branek, obranu jistil Jakub a branku takřka bezchybně hájil Libor.

Děkuji všem našim hráčům za předvedený výkon. Všichni se těšíme na velikonoční turnaj, který bude také pro tuto nejmladší věkovou kategorii.

Fotogalerie:
Mikulášská nadílka

Opět po roce nastal adventní čas a naši školu navštívil Mikuláš se svojí družinou. Všichni žáci od rána netrpělivě očekávali, kdy se objeví ve dveřích jejich třídy. Děti na prvním stupni měly přichystané básničky a písničky. Kdo nic neuměl, musel aspoň nějakou básničku přečíst, jinak by od andělů nedostal sladkou nadílku. Čerti občas také zasáhli a největší "hříšníky" si označkovaliUsmívající se.

Nadílka se všem jistě líbila a poděkování patří našim deváťákům.

 

foto zde

Fotogalerie:
Gotika

Dne 28. listopadu k nám zavítala skupina Pernštejni s představením Gotika - život rytířů za vlády Lucemburků. V průběhu vystoupení jsme se dozvěděli, co všechno měl na sobě rytíř MichaelUsmívající se (žák 9. třídy), který šel do boje. Někteří žáci si mohli zahrát na rytíře, vyzkoušeli svoji rytířskou zdatnost. Starší žáci si zopakovali znalosti z dějepisu o vládě Lucemburků. Mladší si snad něco zapamatují a využijí v příštích letech.

Vystoupení skončilo soubojem dvou udatných rytířů.

Fotogalerie:
Oznámení o uzavření školy dne 18. 11. 2016

Soubory ke stažení:
editelske-volno-18.11.2016--f2318.jpeg  (jpeg, 406 kB), 14.11.2016, 11:29
Úspěšné florbalistky

V pondělí 24.10.2016 se ve sportovní hale ZŠ Tišnov Smíškova uskutečnilo okrskové kolo starších žákyň ve florbalu.

 

Naše družstvo ve složení Aneta Šubertová, Vendula Jízdná, Lenka Štursová, Kristýna Hublová, Nikola Mynářová, Kristýna Svobodová, Karolína Drápelová, Eliška Crhová, Klára Syslová a Monika Štursová vybojovalo celkové 3. místo. Od druhého postupového místa do okresního kola jsme nebyli daleko. Základem tohoto úspěchu byl vynikající výkon Nikoly Mynářové na postu brankářky a maximální nasazení všech hráček v poli.

 

Družstvo mladších žáků (6. a 7. ročník) ve složení Jan Valík, Jan Svoboda, Jakub Mühlhansl,Václav Jakeš, Vít Štěpánek, Libor Hubl, Kristián Doležal, Jan Mühlhansl, Jan Štěpánek, Tomáš Jízdný, Jiří Sysel, Dominik Šibor a Adam Tlustoš obsadilo 6. místo z 9 účastníků turnaje, který se konal ve stejné hale dne 2.11.2016. Tento tým byl suverénně nejmladší, vždyť prvních šest jmenovaných jsou žáky 4. resp. 5. ročníku. Předvedené výkony jsou dobrou předzvěstí do budoucnosti.

 

Také starší žáci ve složení Martin Svoboda, Jan Šimek, Vlastimil Šubert, Richard Žák, Michael Holánek, Milan Marek, Martin Lunda, Alexandr Pitour, Richard Svoboda a Ladislav Žmol reprezentovali dobře naši školu. Přestože se jim nepodařilo postoupit ze skupiny díky těsným prohrám, předvedeným výkonem rozhodně nezklamali.

 

Všem 35 hráčkám a hráčům (což je více než 1/3 osazenstva naší školy) patří poděkování za nasazení, předvedené výkony, umístění a dobrou reprezentaci naší školy.

 

 

Fotogalerie:
Vzpomínka na Václava Havla

Vzpomínka na Václava Havla

V úterý 18. října 2016 se u příležitosti 80. výročí narození Václava Havla konal ve žďárecké škole Den otevřených dveří. Škola se v tento den otevřela široké veřejnosti.

Právě toto významné jubileum dalo podnět k tomu, jakým směrem se celá akce ubírala – vzpomínka na Václava Havla, který navštěvoval školu ve Žďárci v první polovině čtyřicátých let minulého století, jeho působení na nedaleké samotě Havlov a další zajímavosti z Havlova života.

Vstupní prostory byly vyzdobeny nástěnkami s fotografiemi, které připomínaly důležité momenty v životě Václava Havla: dětství, disidentství, rok 1989, sňatek s Olgou a Dagmar, dramatickou tvorbu,… Všechny informace o osobě Václava Havla spojovala jeho ústřední myšlenka: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.“

Část této výzdoby vytvořili žáci v hodinách výtvarné výchovy, například listiny s citáty Václava Havla a další díla.

Jedinečné materiály nám poskytla paní učitelka Marie Brichtová, která začátkem měsíce října oslavila své 94. narozeniny. Právě ona učila na ždárecké škole, když do ní docházel Václav Havel se svým bratrem Ivanem. Mimo jiné nám zapůjčila osobní korespondenci s Václavem Havlem z šedesátých a devadesátých let minulého století včetně jeho fotografie s věnováním, kterou dostala při jejich osobním setkání.

Žáci s učiteli I. stupně si připravili na dopolední část programu kulturní pásmo s říkadly, básničkami, scénkami a písněmi. Celý den mohli všichni příchozí nahlédnout do tříd při výuce a prohlédnout si prostory školy. Třída prvňáčků byla vybavena starším zařízením, které mělo připomínat výuku na venkovské škole za dob našich babiček.

Žáci 8. a 9. ročníku v prezentacích připomněli život a dílo Václava Havla a průběh Sametové revoluce. Velice zdařilé prezentace v následujících dnech předvedli svým vrstevníkům na základních školách v Dolních Loučkách a ve Strážku.

Oba programy se setkaly s velkým úspěchem. Školu navštívilo při tomto dni značné množství rodičů, prarodičů, bývalých zaměstnanců. Pro všechny bylo připraveno občerstvení.

Kdo přišel, určitě nelitoval.

Poděkování patří všem žákům, učitelům a ostatním zaměstnancům, kteří se podíleli na vytvoření programu pro tento den. Poděkování patří také rodičům a některým obyvatelům Žďárce, kteří zapůjčili dobové vybavení školy.

Pro žáky i jejich učitele byl nebývalý zájem o tuto akci poděkováním a povzbuzením pro konání dalších podobných aktivit.

 

foto 2. stupeň zde


foto 1. stupeň zde

Fotogalerie:
Informační leták pro rodiče

Soubory ke stažení:
Informační leták 2016/2017  (doc, 137 kB), 20.09.2016, 07:38
Jak jsme oslavili Evropský den jazyků

 

Evropský den jazyků se tradičně slaví 26.září. My jsme při této příležitosti uspořádali v úterý 27. září jazykový výlet na hrad Pernštejn. Je to ideální a blízké místo, kde můžeme zaslechnout z úst turistů útržky angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny i dalších jazyků. Říká se, že znalost je schopnost použít poznatky v praxi. Toto si na vlastní kůži ověřili žáci 8. a 9. ročníku. V průběhu výletu totiž plnili různé jazykové úkoly a soutěžili v rozmanitých aktivitách. Hnacím motorem byly sladké odměny.

A jak náš výlet probíhal? Ráno si předsedové tříd vylosovali svého maskota, který je spojen s hradem Pernštejnem. V obálce deváťáků se skrýval „aurochs“ – zubr a úlovek osmáků byl „wolf“ – vlk. Po osmé hodině ranní jsme vyskočili z útrob vlaku v Nedvědici. Pro zahřátí se dvě dvojice žáků utkaly v běhacím diktátu. Potom už vzhůru po Kamenici kolem pověstného tisu dobývat nedobytný hrad. K pokladně zamířili ti nejsmělejší, aby v roli anglicky hovořících turistů zakoupili vstupenky. V průběhu anglicky komentované prohlídky se všichni střídali jako tlumočníci do češtiny. Poté se obě třídy vydaly z nádvoří směrem na vyhlídku Mariino loubí (Maria Laube). Po cestě musely sesbírat 13 dílků puzzle a složit obrázek hradu. Po výstupu na pahorek se nám otevřel překrásný pohled na majestátný „Bear Stone – Medvědí kámen“. Nikdo netušil, že se tu ale někde skrývá poklad. Hledačům však netrvalo dlouho a dovlekli truhlici ukrývající dárkové balíčky pro všechny zúčastněné.

To už odzvonilo poledne a představa voňavé pizzy nás popoháněla dolů do Nedvědice. Tam jsme výlet završili v místní pizzerii, složili anglicky psaný recept na pizzu a někteří si popovídali v angličtině s místními hosty. Na zpáteční cestě jsme pozornost a paměť každého  účastníka prověřili závěrečným kvízem. Vítězkami se staly hned tři dívky, které se musely o speciální cenu rozdělit.

Každý si mohl přijít na své: zájemci o jazyky, historii, přírodu i umění. Na hradě také současně probíhala podzimní výstava květinových aranžmá. Věříme, že tento slunečný den zanechal v žácích samé příjemné zážitky.

 

Mgr. Vlasta Rousová

Fotogalerie:
Beseda o Novém Zélandu

V pátek 9. září naši školu navštívila paní Lucie Holá Hastings. Tato rodačka z Bystřice nad Pernštejnem nazývá Nový Zéland svým domovem již více než 10 let. Dvouhodinová beseda s žáky 8. a 9. ročníku byla příjemným a inspirativním zakončením 1. týdne nového školního roku.

První část setkání probíhala v angličtině. Slyšet tuto řeč naživo z úst téměř rodilého mluvčího byl, myslím, pro mnohé žáky podnětný zážitek. Ti nejsmělejší kladli dotazy v cizím jazyce. Poté už pokračovalo přátelské neformální povídání v češtině o této úžasné zemi, tamní přírodě, kultuře i osobních zážitcích. Naše obzory se rozšířily až k protinožcům. Teď když uslyšíme „Nový Zéland“, vybaví se nám hrdí Maorové s tradičním tetováním a tancem haka, tým rugby The All Blacks, pták kiwi, jedovatý pavouk „white tail“ i ostrov Waihiki, odkud nám Lucie mává.

Výlet na Nový Zéland je zkrátka sen. Ať se alespoň někomu z žáků podaří v budoucnu splnit.

 

Vlasta Rousová

Fotogalerie:
Zahájení školního roku 2016/2017

Ve čtvrtek 1. září 2016 se sál Kulturního domu ve Žďárci zaplnil odpočatými žáky, učiteli i rodinnými příslušníky. Pan ředitel slavnostně zahájil nový školní rok 2016/2017. Na prvňáčky bylo pasováno celkem 10 dětí, které přivítali jejich kamarádi deváťáci předáním dárečku a pamětního listu. Vybraní talentovaní žáci zpříjemnili toto zahájení hudebním a recitačním vystoupením. Přidal se k nim i pan učitel Štěpánek se svou harmonikou a rozezpíval celý sál. Přejeme všem žákům i zaměstnancům školy hodně elánu, úspěchů a radosti.

Fotogalerie:
Blatiny

V pondělí dne 26.9.2016 jsme jeli na výlet do Blatin u Sněžného, které leží v CHKO Žďárské vrchy. Po příjezdu jsme šli na louku, kde nás lektorky rozdělili do skupin. Jedná skupina zůstala na louce a druhá šla do lesa, potom jsme se zase vyměnili.

Já jsem šla prvně do lesa, kde jsme hledali např. brouky, žížali, mravence, pavouky a jejich pozůstatky. Dali jsme je do zkumavek, navzájem si je ukázali a paní lektorka Sára nám o nich řekla něco zajímavého.

Později jsme si hráli na datle - doktory stromů a poté jsme se vyměnili a šli na louku, kde nás lektorky zase rozdělili do skupin. Někteří šli k malému rybníčku a ostatní poznávali na louce rostliny.

Také jsme vytvářeli obrázky z rostlin, které jsme našli na louce. Cestou domů jsme se stavili v Lesním penzionu Podmitrov, tam jsme se občerstvili a prohlídli jsme si tamní mini zoo. Po prohlídce zvířátek jsme už jeli domů.

Výlet se mi moc libil a užili jsme si ho.

 

Napsala Martina Jarošová.Nabídka kroužků 2016/2017

vedoucí

název

kdy

Jak často

Pro koho

Cena

Jakešová

Turistický kroužek

Pátek

min. 3x do roka

Žáci 3. – 9. roč. max.15 dětí

80,- Kč za výšlap

Knoflíčková

Florbal – I. stupeň

Čt - 13:15 – 14:45

1x za 14 dnů

Žáci 1. – 5. roč.

150,- Kč

Knoflíčková

Florbal – II. stupeň

Čt - 13:15 – 14:45

1x za 14 dnů

Žáci 6. – 9. roč.

200,- Kč

Rousová

Konverzace v angličtině–II. st.

Po - 13:15 – 14:00

Každý týden

Žáci 6. – 9. roč.

200,- Kč

Stix

Futsal – I. stupeň

Po - 12:00 – 12:45

Každý týden

Žáci 1. – 5. roč.

150,- Kč

Stix

Futsal - II. stupeň

St – 13:15 – 14:45

Každý týden

Žáci 6. - 9. roč.

300,- Kč

Stix

Dramatický kroužek

Po – 13:15 – 14:45

Každý týden

Žáci 4. - 9. roč.

200,- Kč

Štěpánek

Sborový zpěv

Po - 12:00 – 12:45

Každý týden

Žáci 1. – 9. roč.

150,- Kč

Valíková

Matematický kroužek 8.a9. r.

Pá – 13:15 -14:45

1x za 14 dnů

Žáci 8. a 9. roč.

200,- Kč

Melicharová

Sportík

Pá – 16:00 – 16:45

Každý týden

Děti MŠ

200,- KčNárodní výstava strakatého skotu

 

Dne 15. září jsme jeli s panem učitelem Štěpánkem do Radešínské Svratky na výstavu českého strakatého skotu.

Jde o největší výstavu strakatého skotu v České republice. Vystavuje tam více než 50 chovatelů z celé České republiky s více než 150 kusy všech kategorií skotu.

 

Když jsme přijeli, dostali jsme seznam s osmi úkoly. Udělali jsme jen dva, protože nás nebavilo čekat dlouhé fronty ke stánku s úkoly. Potom jsme se rozdělili do skupin. Já jsem byla s Luckou a Terkou.

Prošli jsme celou výstavu a viděli jsme tam prasata, ovce, kozy, samozřejmě krávy a pastevecké psy.

 

Asi v 11 hod. jsme odjížděli z Radešínské Svratky. Kolem 12 hodiny jsme přijeli do Žďárce a šli domů nebo do družiny.

Výlet se mi líbil a užili jsme si ho.

 

Martina Jarošová

 

Český skot

 

Pan učitel Štěpánek nám řek,l že pojedeme na výlet do Radešínské Svratky na strakatý skot.

Přijeli jsme na výstavu a byli jsme poučeni o tom, jak se máme na chovat.

Měli jsme vyplnit úkol na rozdaných kartičkách, splnili jsme jenom dva, protože na stanovištích byly velké fronty.

Chodili jsme po areálu a potom jsme museli čekat na autobus.

Nasedli jsme do autobusu a jeli jsme do školy a někteří šli do družiny a někdo domů.

Napsal……..Martin Habán a Jakub MühlhanslFotogalerie

Fotky z dění ve škole naleznete zde.© Základní škola a Mateřská škola Václava Havla Žďárec, okres Brno-venkov, Žďárec 28, 594 56