Aktuálně
Aktuálně 

 

 Vánoční besídka

Fotogalerie:
Plavecká výuka

Od 14. 9. do 23. 11.2018 probíhal pro všechny žáky I. stupně naší školy plavecký výcvik a to 1x týdně, vždy v pátek v Aquaparku Kuřim.

 

Stejně jako v loňském školním roce jsme v rámci rozvojového  programu MŠMT ČR „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa)“ (č. j.: MSMT-10011/2018-1) – PLAV-02-0491-2018 získali dotaci pokrývající náklady na dopravu.

Po výborných zkušenostech z předchozích let jsme  opět využili nabídky Plavecké školy paní Naděždy Hemberové. Celkem 44 žáků bylo rozděleno do 4 skupin dle svých schopností a dovedností. V deseti dvouhodinových lekcích se výrazně vpřed posunuly plavecké dovednosti všech dětí. Závěrečné hodnocení ve formě „mokrého vysvědčení“ bylo důkazem zvládnutí základů plavání odpovídající danému věku žáka.

Nemalou měrou se na celém zdařilém průběhu výuky plavání podílelo všech 5 učitelek – instruktorek plavání výše uvedené plavecké školy. Poděkování patří nejenom jim, ale také vždy dochvilným a ochotným řidičům ČSAD Tišnov, které zajišťovalo naši dopravu.

Podobně jako v předchozích letech zakončíme i letošní rok 20. prosince odpoledne  v kuřimském bazénu společným předvánočním plaváním všech zájemců z řad žáků ZŠ.Nejlepší v tišnovském okrsku!

Družstvo mladších florbalistů dobylo ve středu 21.11.2018 1. místo v okrskovém turnaji hraném v tělocvičně ZŠ Smíškova Tišnov.

 

Jan Bretfeld, František Jakeš, Lukáš Liška, Nikolas Doležal a brankář Daniel Rous, kteří tvořili náš tým, postupně porazili soupeře z Lomnice, Dolních Louček a z pořádající školy.

 

Všichni už se těší na okresní finále, které se uskuteční 28.11.2018. Bedna by nás nemusela minout.

 

Dalibor Kolář

Fotogalerie:
Florbalové turnaje

Pravidelně koncem října a začátkem listopadu vrcholí florbalovými turnaji výuka tohoto sportu na naší škole, celoročně se v něm mohou zájemci zdokonalovat ve florbalovém kroužku.

 

Děvčata z 6.-9. ročníku poměřila síly na okrskovém turnaji na ZŠ Smíškova Tišnov. Postup do okresního kola jim unikl v utkání se ZŠ Bílovice n/Svitavou až po samostatných nájezdech. Reprezentovali nás Aneta Šubertová, Vendula Jízdná, Pavla Matoušková, Lenka Štursová, Ivana Jakešová, Anna Jakešová, Veronika Lišková, Martina Jarošová a Eliška Musilová.

 

Ve stejné kategorii chlapců se turnaje ve sportovní hale SSK Tišnov zúčastnili Tomáš Jízdný, Jan Mühlhansl, Jakub Mühlhansl, Václav Jakeš, Vít Štěpánek, Jan Štěpánek, Adam Tlustoš, Libor Hubl, Jan Valík, Adam Holubář, Martin Habán, a Dominik Šibor. Ve skupině třikrát prohráli, což na další postup samozřejmě nestačilo.

 

Letos poprvé jsme využili nabídky a zúčastnili se florbalového turnaje ČEPS cup, určeného pro žáky 1.-5. ročníku. Sportovní hala Tatran Bohunice hostila 12 týmů z okresu Brno-venkov. Propozice tohoto turnaje umožňují hrát v počtu 3+1. Pro nemoc nebo odřeknutí jsme nakonec vyjeli v tom nejmenším možném počtu ve složení Daniel Rous – brankář, František Jakeš (4 branky), Lukáš Liška (2) a Nikolas Doležal (2). Celkem 3 utkání po 13 minutách jsme tak odehráli bez možnosti střídání!  Jedno vítězství a dvě prohry s týmy, které měly 9 a více hráčů rozhodně považuji za úspěch.

 

Poděkování patří všem reprezentantům naší školy.

 

Dalibor Kolář

Fotogalerie:
Den otevřených dveří - 100. výročí vzniku republiky

Kde jinde než ve škole by se měla připomínat významná výročí našeho národa. Počátkem školního roku jsme se rozhodli připomenout 100. výročí vzniku Československa v rámci Dne otevřených dveří 24. října 2018.

 

Abych byl přesnější, tento den byl pouze špičkou ledovce. Téma vzniku republiky se od prvních dnů nového školního roku v houstnoucí míře promítalo do výuky a výchovného procesu od nejmenších v mateřské škole až po žáky 9.ročníku. Ti předvedli skvělé prezentace přibližující vznik Československa a dobu První republiky.

 

Výzdoba školy, vytvořená žáky školy, působí  tématy jako Naši prezidenti, Historie českých automobilů, Osudové osmičky, Vývoj území ČSR od roku 1918 nebo Československo v srdci Evropy, zcela přirozeně.

Vlastní Den otevřených dveří jsme realizovali v průběhu dopoledne s možností přístupu nejenom rodičovské veřejnosti do výuky, což využili především na I. stupni. Žáci a učitelé měli připnutý státní znak s českou trikolorou, někteří žáci I. stupně zvolili oblečení právě v barvách trikolory.

 

Prezentace žáků 9. ročníku zahájily společnou část, ve které zahrál na trubku naši národní hymnu sedmák Vítek Štěpánek, vznik Československa v širších souvislostech připomněl ředitel školy. Údajně nejoblíbenější Masarykova česká lidová píseň  Ach synku, synku zazněla z úst všech přítomných za doprovodu akordeonu pana učitele Mgr. Jardy Štěpánka a trubky jeho syna Vítka.

Chvíli před polednem jsme vyšli před budovu školy, abychom zde přes jistou nepřízeň počasí společně i s dětmi z mateřské školy a zástupci veřejnosti zasadili národní strom Čechů, ale i Slováků -  malou lípu. Dva terminály tohoto stromu symbolicky připomínají společnou historii a soužití obou národů.

 

Přesto, anebo právě proto, že jsme počtem žáků školou malou, proběhlo celé dopoledne v příjemné atmosféře. Poděkování patří pedagogickým i nepedagogickým spolupracovníkům, dětem, žákům a v neposlední řadě návštěvníkům školy.

 

Dalibor Kolář

 

 

 

 

Foto:Přespolní běh v Senci

Na základě pozvání vedením města Sence a partnerské ZŠ J.G. Tajovského jsme se  26. září 2018 zúčastnili 29. ročníku přespolního běhu -„Behu zdravia.“ Letos se k nám připojili žáci ZŠ Hudcova Brno pod vedením ředitele školy Mgr. Jakuba Cimaly a jeho zástupce Mgr. Ivo Šmardy.

Vypsáno bylo celkem 16 kategorií chlapců a dívek vždy podle ročníku narození, konkrétně od ročníku narození  2003  po ročník 2010.

Náš školní tým čítající 12 běžkyň a běžců tvořili v pořadí podle věku - Kolářová Kateřina, Jakeš František, Valík Jan, Hubl Libor, Habán Martin, Jakeš VáclavMühlhansl Jakub, Šubertová Aneta, Holubář Adam, Mühlhansl Jan,  Matoušková Pavla a Jízdný Tomáš

 

Jaké byly výsledky?

Nejúspěšnější byla Aneta Šubertová ziskem 3. místa ve své kategorii ročník 2005. Na 4. místě se v nejmladší kategorii ročník 2010 umístila Kateřina Kolářová, na stejném místě pak Václav Jakeš v kategorii ročník 2005. Tomáš Jízdný se v nejstarší kategorii chlapců umístil na 5. místě.

 

Ředitelé ZŠ a MŠ V. Havla Žďárec a ZŠ Hudcova Brno využili příležitosti k jednání s ředitelem ZŠ J.G.Tajovského Senec a také ZUŠ Senec Mgr.art.Gabrielem Škriečkou. Výstupem z těchto jednání jsou možné společné aktivity nejenom sportovní, ale také výtvarné.

Výlet na Slovensko pokračoval již tradičně obědem ve školní jídelně naší partnerské ZŠ J.G. Tajovského Senec.

Odpolední hodiny jsme strávili v bazénech Aquathermalu Senec.

Na místě je poděkování všem našim soutěžícím, kteří se beze zbytku vydali z posledních sil. Jejich chování bylo přáteli ze Sence velice pozitivně hodnoceno.

 

Podobně je třeba poděkovat pořadatelům tohoto závodu a  vedení města Sence, které zastupovala paní Ing. Gabriela Rebrošová a Mgr. Alžbeta Vinczeová, stejně jako řediteli ZŠ J.G. Tajovského Senec Mgr. Ladislavu Kásovi. Opět máme přislíbeno pozvání na soutěže Senecké sportovní olympiády, která se uskuteční ve třetím květnovém týdnu 2019.

 

Podrobněji k uvedenému závodu na:

https://www.senec.sk/sk/aktualita/xxix-rocnika-behu-zdravia


Dalibor Kolář, vedoucí týmu

Fotogalerie:
Informační leták 2018/2019

Soubory ke stažení:
leták  (doc, 141 kB), 08.10.2018, 09:57
Pozvánka na den otevřených dveří

Ve středu 24.10.2018 proběhne na ZŠ a MŠ Václava Havla Žďárec v dopoledních hodinách

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Tematicky bude zaměřen na 100. výročí vzniku Československé republiky.

Mimo jiného bude součástí připomenutí tohoto výročí zasazení pamětní lípy.

Do prostor školy v tento den zvou širokou veřejnost žáci a zaměstnanci školy.

 DotazníkSlavnostní zahájení školního roku

Dne 3. září jsme v slavnostní náladě zahájili nový škoní rok.

Pan ředitel přivítal osm nových žáků první třídy a předal jim dárky, které věnoval Žďárecký impuls a Obec Žďárec.

J. Štěpánek

foto zde© Základní škola a Mateřská škola Václava Havla Žďárec, okres Brno-venkov, Žďárec 28, 594 56