Základní škola
a
Mateřská škola
Václava Havla
Žďárec

Gotika

Dne 28. listopadu k nám zavítala skupina Pernštejni s představením Gotika - život rytířů za vlády Lucemburků. V průběhu vystoupení jsme se dozvěděli, co všechno měl na sobě rytíř MichaelUsmívající se (žák 9. třídy), který šel do boje. Někteří žáci si mohli zahrát na rytíře, vyzkoušeli svoji rytířskou zdatnost. Starší žáci si zopakovali znalosti z dějepisu o vládě Lucemburků. Mladší si snad něco zapamatují a využijí v příštích letech.

Vystoupení skončilo soubojem dvou udatných rytířů.

Fotogalerie:
Oznámení o uzavření školy dne 18. 11. 2016

Soubory ke stažení:
editelske-volno-18.11.2016--f2318.jpeg  (jpeg, 406 kB), 14.11.2016, 11:29
Úspěšné florbalistky

V pondělí 24.10.2016 se ve sportovní hale ZŠ Tišnov Smíškova uskutečnilo okrskové kolo starších žákyň ve florbalu.

 

Naše družstvo ve složení Aneta Šubertová, Vendula Jízdná, Lenka Štursová, Kristýna Hublová, Nikola Mynářová, Kristýna Svobodová, Karolína Drápelová, Eliška Crhová, Klára Syslová a Monika Štursová vybojovalo celkové 3. místo. Od druhého postupového místa do okresního kola jsme nebyli daleko. Základem tohoto úspěchu byl vynikající výkon Nikoly Mynářové na postu brankářky a maximální nasazení všech hráček v poli.

 

Družstvo mladších žáků (6. a 7. ročník) ve složení Jan Valík, Jan Svoboda, Jakub Mühlhansl,Václav Jakeš, Vít Štěpánek, Libor Hubl, Kristián Doležal, Jan Mühlhansl, Jan Štěpánek, Tomáš Jízdný, Jiří Sysel, Dominik Šibor a Adam Tlustoš obsadilo 6. místo z 9 účastníků turnaje, který se konal ve stejné hale dne 2.11.2016. Tento tým byl suverénně nejmladší, vždyť prvních šest jmenovaných jsou žáky 4. resp. 5. ročníku. Předvedené výkony jsou dobrou předzvěstí do budoucnosti.

 

Také starší žáci ve složení Martin Svoboda, Jan Šimek, Vlastimil Šubert, Richard Žák, Michael Holánek, Milan Marek, Martin Lunda, Alexandr Pitour, Richard Svoboda a Ladislav Žmol reprezentovali dobře naši školu. Přestože se jim nepodařilo postoupit ze skupiny díky těsným prohrám, předvedeným výkonem rozhodně nezklamali.

 

Všem 35 hráčkám a hráčům (což je více než 1/3 osazenstva naší školy) patří poděkování za nasazení, předvedené výkony, umístění a dobrou reprezentaci naší školy.

 

Mgr. Dalibor Kolář

 

Fotogalerie:
Vzpomínka na Václava Havla

Vzpomínka na Václava Havla

V úterý 18. října 2016 se u příležitosti 80. výročí narození Václava Havla konal ve žďárecké škole Den otevřených dveří. Škola se v tento den otevřela široké veřejnosti.

Právě toto významné jubileum dalo podnět k tomu, jakým směrem se celá akce ubírala – vzpomínka na Václava Havla, který navštěvoval školu ve Žďárci v první polovině čtyřicátých let minulého století, jeho působení na nedaleké samotě Havlov a další zajímavosti z Havlova života.

Vstupní prostory byly vyzdobeny nástěnkami s fotografiemi, které připomínaly důležité momenty v životě Václava Havla: dětství, disidentství, rok 1989, sňatek s Olgou a Dagmar, dramatickou tvorbu,… Všechny informace o osobě Václava Havla spojovala jeho ústřední myšlenka: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.“

Část této výzdoby vytvořili žáci v hodinách výtvarné výchovy, například listiny s citáty Václava Havla a další díla.

Jedinečné materiály nám poskytla paní učitelka Marie Brichtová, která začátkem měsíce října oslavila své 94. narozeniny. Právě ona učila na ždárecké škole, když do ní docházel Václav Havel se svým bratrem Ivanem. Mimo jiné nám zapůjčila osobní korespondenci s Václavem Havlem z šedesátých a devadesátých let minulého století včetně jeho fotografie s věnováním, kterou dostala při jejich osobním setkání.

Žáci s učiteli I. stupně si připravili na dopolední část programu kulturní pásmo s říkadly, básničkami, scénkami a písněmi. Celý den mohli všichni příchozí nahlédnout do tříd při výuce a prohlédnout si prostory školy. Třída prvňáčků byla vybavena starším zařízením, které mělo připomínat výuku na venkovské škole za dob našich babiček.

Žáci 8. a 9. ročníku v prezentacích připomněli život a dílo Václava Havla a průběh Sametové revoluce. Velice zdařilé prezentace v následujících dnech předvedli svým vrstevníkům na základních školách v Dolních Loučkách a ve Strážku.

Oba programy se setkaly s velkým úspěchem. Školu navštívilo při tomto dni značné množství rodičů, prarodičů, bývalých zaměstnanců. Pro všechny bylo připraveno občerstvení.

Kdo přišel, určitě nelitoval.

Poděkování patří všem žákům, učitelům a ostatním zaměstnancům, kteří se podíleli na vytvoření programu pro tento den. Poděkování patří také rodičům a některým obyvatelům Žďárce, kteří zapůjčili dobové vybavení školy.

Pro žáky i jejich učitele byl nebývalý zájem o tuto akci poděkováním a povzbuzením pro konání dalších podobných aktivit.

 

foto 2. stupeň zde


foto 1. stupeň zde

Fotogalerie:
Informační leták pro rodiče

Soubory ke stažení:
Informační leták 2016/2017  (doc, 137 kB), 20.09.2016, 07:38
Jak jsme oslavili Evropský den jazyků

 

Evropský den jazyků se tradičně slaví 26.září. My jsme při této příležitosti uspořádali v úterý 27. září jazykový výlet na hrad Pernštejn. Je to ideální a blízké místo, kde můžeme zaslechnout z úst turistů útržky angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny i dalších jazyků. Říká se, že znalost je schopnost použít poznatky v praxi. Toto si na vlastní kůži ověřili žáci 8. a 9. ročníku. V průběhu výletu totiž plnili různé jazykové úkoly a soutěžili v rozmanitých aktivitách. Hnacím motorem byly sladké odměny.

A jak náš výlet probíhal? Ráno si předsedové tříd vylosovali svého maskota, který je spojen s hradem Pernštejnem. V obálce deváťáků se skrýval „aurochs“ – zubr a úlovek osmáků byl „wolf“ – vlk. Po osmé hodině ranní jsme vyskočili z útrob vlaku v Nedvědici. Pro zahřátí se dvě dvojice žáků utkaly v běhacím diktátu. Potom už vzhůru po Kamenici kolem pověstného tisu dobývat nedobytný hrad. K pokladně zamířili ti nejsmělejší, aby v roli anglicky hovořících turistů zakoupili vstupenky. V průběhu anglicky komentované prohlídky se všichni střídali jako tlumočníci do češtiny. Poté se obě třídy vydaly z nádvoří směrem na vyhlídku Mariino loubí (Maria Laube). Po cestě musely sesbírat 13 dílků puzzle a složit obrázek hradu. Po výstupu na pahorek se nám otevřel překrásný pohled na majestátný „Bear Stone – Medvědí kámen“. Nikdo netušil, že se tu ale někde skrývá poklad. Hledačům však netrvalo dlouho a dovlekli truhlici ukrývající dárkové balíčky pro všechny zúčastněné.

To už odzvonilo poledne a představa voňavé pizzy nás popoháněla dolů do Nedvědice. Tam jsme výlet završili v místní pizzerii, složili anglicky psaný recept na pizzu a někteří si popovídali v angličtině s místními hosty. Na zpáteční cestě jsme pozornost a paměť každého  účastníka prověřili závěrečným kvízem. Vítězkami se staly hned tři dívky, které se musely o speciální cenu rozdělit.

Každý si mohl přijít na své: zájemci o jazyky, historii, přírodu i umění. Na hradě také současně probíhala podzimní výstava květinových aranžmá. Věříme, že tento slunečný den zanechal v žácích samé příjemné zážitky.

 

Mgr. Vlasta Rousová

Fotogalerie:
Beseda o Novém Zélandu

V pátek 9. září naši školu navštívila paní Lucie Holá Hastings. Tato rodačka z Bystřice nad Pernštejnem nazývá Nový Zéland svým domovem již více než 10 let. Dvouhodinová beseda s žáky 8. a 9. ročníku byla příjemným a inspirativním zakončením 1. týdne nového školního roku.

První část setkání probíhala v angličtině. Slyšet tuto řeč naživo z úst téměř rodilého mluvčího byl, myslím, pro mnohé žáky podnětný zážitek. Ti nejsmělejší kladli dotazy v cizím jazyce. Poté už pokračovalo přátelské neformální povídání v češtině o této úžasné zemi, tamní přírodě, kultuře i osobních zážitcích. Naše obzory se rozšířily až k protinožcům. Teď když uslyšíme „Nový Zéland“, vybaví se nám hrdí Maorové s tradičním tetováním a tancem haka, tým rugby The All Blacks, pták kiwi, jedovatý pavouk „white tail“ i ostrov Waihiki, odkud nám Lucie mává.

Výlet na Nový Zéland je zkrátka sen. Ať se alespoň někomu z žáků podaří v budoucnu splnit.

 

Vlasta Rousová

Fotogalerie:
Zahájení školního roku 2016/2017

Ve čtvrtek 1. září 2016 se sál Kulturního domu ve Žďárci zaplnil odpočatými žáky, učiteli i rodinnými příslušníky. Pan ředitel slavnostně zahájil nový školní rok 2016/2017. Na prvňáčky bylo pasováno celkem 10 dětí, které přivítali jejich kamarádi deváťáci předáním dárečku a pamětního listu. Vybraní talentovaní žáci zpříjemnili toto zahájení hudebním a recitačním vystoupením. Přidal se k nim i pan učitel Štěpánek se svou harmonikou a rozezpíval celý sál. Přejeme všem žákům i zaměstnancům školy hodně elánu, úspěchů a radosti.

Fotogalerie:
Blatiny

V pondělí dne 26.9.2016 jsme jeli na výlet do Blatin u Sněžného, které leží v CHKO Žďárské vrchy. Po příjezdu jsme šli na louku, kde nás lektorky rozdělili do skupin. Jedná skupina zůstala na louce a druhá šla do lesa, potom jsme se zase vyměnili.

Já jsem šla prvně do lesa, kde jsme hledali např. brouky, žížali, mravence, pavouky a jejich pozůstatky. Dali jsme je do zkumavek, navzájem si je ukázali a paní lektorka Sára nám o nich řekla něco zajímavého.

Později jsme si hráli na datle - doktory stromů a poté jsme se vyměnili a šli na louku, kde nás lektorky zase rozdělili do skupin. Někteří šli k malému rybníčku a ostatní poznávali na louce rostliny.

Také jsme vytvářeli obrázky z rostlin, které jsme našli na louce. Cestou domů jsme se stavili v Lesním penzionu Podmitrov, tam jsme se občerstvili a prohlídli jsme si tamní mini zoo. Po prohlídce zvířátek jsme už jeli domů.

Výlet se mi moc libil a užili jsme si ho.

 

Napsala Martina Jarošová.Nabídka kroužků 2016/2017

vedoucí

název

kdy

Jak často

Pro koho

Cena

Jakešová

Turistický kroužek

Pátek

min. 3x do roka

Žáci 3. – 9. roč. max.15 dětí

80,- Kč za výšlap

Knoflíčková

Florbal – I. stupeň

Čt - 13:15 – 14:45

1x za 14 dnů

Žáci 1. – 5. roč.

150,- Kč

Knoflíčková

Florbal – II. stupeň

Čt - 13:15 – 14:45

1x za 14 dnů

Žáci 6. – 9. roč.

300,- Kč

Rousová

Konverzace v angličtině–II. st.

Po - 13:15 – 14:00

Každý týden

Žáci 6. – 9. roč.

200,- Kč

Stix

Futsal – I. stupeň

Po - 12:00 – 12:45

Každý týden

Žáci 1. – 5. roč.

150,- Kč

Stix

Futsal - II. stupeň

St – 13:15 – 14:45

Každý týden

Žáci 6. - 9. roč.

300,- Kč

Stix

Dramatický kroužek

Po – 13:15 – 14:45

Každý týden

Žáci 4. - 9. roč.

200,- Kč

Štěpánek

Sborový zpěv

Po - 12:00 – 12:45

Každý týden

Žáci 1. – 9. roč.

150,- Kč

Valíková

Matematický kroužek 8.a9. r.

Pá – 13:15 -14:45

1x za 14 dnů

Žáci 8. a 9. roč.

200,- Kč

Melicharová

Sportík

Pá – 16:00 – 16:45

Každý týden

Děti MŠ

200,- KčNárodní výstava strakatého skotu

 

Dne 15. září jsme jeli s panem učitelem Štěpánkem do Radešínské Svratky na výstavu českého strakatého skotu.

Jde o největší výstavu strakatého skotu v České republice. Vystavuje tam více než 50 chovatelů z celé České republiky s více než 150 kusy všech kategorií skotu.

 

Když jsme přijeli, dostali jsme seznam s osmi úkoly. Udělali jsme jen dva, protože nás nebavilo čekat dlouhé fronty ke stánku s úkoly. Potom jsme se rozdělili do skupin. Já jsem byla s Luckou a Terkou.

Prošli jsme celou výstavu a viděli jsme tam prasata, ovce, kozy, samozřejmě krávy a pastevecké psy.

 

Asi v 11 hod. jsme odjížděli z Radešínské Svratky. Kolem 12 hodiny jsme přijeli do Žďárce a šli domů nebo do družiny.

Výlet se mi líbil a užili jsme si ho.

 

Martina Jarošová

 

Český skot

 

Pan učitel Štěpánek nám řek,l že pojedeme na výlet do Radešínské Svratky na strakatý skot.

Přijeli jsme na výstavu a byli jsme poučeni o tom, jak se máme na chovat.

Měli jsme vyplnit úkol na rozdaných kartičkách, splnili jsme jenom dva, protože na stanovištích byly velké fronty.

Chodili jsme po areálu a potom jsme museli čekat na autobus.

Nasedli jsme do autobusu a jeli jsme do školy a někteří šli do družiny a někdo domů.

Napsal……..Martin Habán a Jakub MühlhanslFotogalerie

Fotky z dění ve škole naleznete zde.© Základní škola a Mateřská škola Václava Havla Žďárec, okres Brno-venkov, Žďárec 28, 594 56