...a tak jsme se loučili

 

S posledním červnovým dnem jsme odměnili ty nejúspěšnější - nejlepší sběrače bylin, nejlepší řešitele olympiád, výborné florbalistky. A rozloučili jsme se s našimi deváťáky.

Fotogalerie:
Fotbalové utkání

 

K závěru školního roku patří tradiční fotbalové utkání mezi žáky osmého a devátého ročníku. Obě mužstva si přizvala na pomoc některé žáky nižších ročníků. Nelítostnému soubojiUsmívající se přihlíželi ostatní žáci školy a svým skandováním hráče povzbuzovali. Po dvou poločasech skončil souboj nerozhodně a musely se střílet penalty. V těch byli úspěšnější naši osmáci. Sláva vítězům, čest poraženým!!Usmívající se

Fotogalerie:
Canisterapie

 

Na konci školního roku už všichni potřebují nějaké pozitivní působení. My jsme vyzkoušeli canisterapii....

Fotogalerie:
Hasiči

 

V závěru školního roku měli naši žáci možnost popovídat si s hasiči SDH Křižanov. Seznámili se s vybavením hasičského auta, vyzkoušeli si protipožární oblek. Velký zájem byl o místo za volantem....už jen ty klíčeUsmívající se

Fotogalerie:
Seznam pomůcek - 4. a 5. ročník

Soubory ke stažení:
pomucky-2015-2016-web--f2105.docx  (docx, 16 kB), 23.06.2016, 09:53
Vodácký kurz

Ve dnech 14.-16.června t.r. uskutečnila naše škola první vodácký kurz. Jeho dějištěm se staly jižní Čechy. Jak poznáte z následujících řádků, součástí kurzu bylo také poznávání Šumavy a šumavského podhůří nejenom z lodí na řece.

 

V úterý 14. června jsme v 6:30 hod vyrazili přes Humpolec  a Tábor do kempu Štěkeň na řece Otavě. V 11 hodin jsme začali nafukovat rafty. Následoval asi 2 hodinový výcvik na klidné vodě zakončený sjezdem štěkeňského jezu. Následná odpolední  9 km dlouhá etapa pod most u Kestřan byla zakončena prohlídkou památníku u nedaleké Sudoměře (bitva u Sudoměře r. 1420 – první větší bitva husitských válek). Zpět do kempu jsme dorazili po 21 hodině.


Druhý den pobytu začal ranním mrholením. Přesto jsme v 9 hodin vyrazili směr Šumava – pramenná oblast Otavy. Když jsme asi ve 14 hodin nastupovali do raftu v Sušici, měli jsme za sebou návštěvu hradu Rabí, soutoku Vydry a Křemelné u Čeňkovy pily (jejich soutokem vzniká řeka Otava podobně jako soutokem Libochovky a Bobrůvky v Dolních Loučkách říčka Loučka). Šumavská horská obec Modrava je známá ze seriálu TV Nova Policie Modrava nebo z románů Karla Klostermanna. Leží v nadmořské výšce 985 m na soutoku tří potoků – Modravského, Filipohuťského a Roklanského. Tímto soutokem vzniká řeka Vydra. Návštěva 6 km vzdálené Kvildy pak byla nejzazším bodem celého našeho třídenního putování. Po 13 km následné plavby po Otavě jsme vzhledem k možnosti deště plavbu nedaleko hradu Rabí ukončili. Návrat do kempu po 19 hod umožnil  žákům věnovat se i jiným činnostem.


Poslední den pro nás znamenal přesun přes České Budějovice a Český Krumlov na řeku Vltavu a její splutí v délce 17 km z Nahořan právě zpět do Českého Krumlova. Podvečerní prohlídka centra tohoto druhého, zahraničními turisty nejnavštěvovanějšího města v Česku, byla poslední aktivitou našeho vodáckého týmu na třídenním putování. Po 22 hodině jsme dorazili ke škole ve Žďárci.

 

Myslím si, že všech 14 účastníků z naší školy zažilo i také díky příznivému počasí a optimálnímu vodnímu stavu na obou řekách příjemné , fyzicky mírně náročnější 3 dny.

Poděkování kolegyni Mgr. Vlastě Rousové, vysokoškolskému učiteli a vodáckému instruktorovi RNDr. Daliboru Musilovi a všem žákům za bezvadnou týmovou práci je zcela na místě.


Za všechny, vodácké „Ahoj“, vedoucí kurzu Mgr. Dalibor Kolář.

Fotogalerie:
Divadlo Radost - 2. stupeň

 

Ke konci školního roku jsme se vypravili do Brna za kulturou. Bylo nás pět, dílo Karla Poláčka, určitě všichni znají z televizních obrazovek. My jsme měli možnost porovnat film s divadelním představením. Výkony herců dokonce motivovaly k tanečním kreacímUsmívající se.

Fotogalerie:
Prezentace ročníkových prací našich deváťáků

 

V úterý 7. června 2016 proběhla prezentace ročníkových prací žáků 9. ročníku. Na to, jak se stímto úkolem vypořádali, se přišli podívat jejich rodiče a sourozenci a v neposlední řadě osmáci, které tento úkol čeká příští rok. Témata byla různorodá - z oblasti zeměpisu, přírodopisu, dějepisu, literatury a sportu.

Celá akce proběhla v příjemné atmosféře a všichni byli spokojeni s hodnocením.

Fotogalerie:
NÁVŠTĚVA SENCE – září 2016

Informace k zájezdu (včetně návratky s přihláškou) viz. přiložený dokument.

Mgr. Dalibor Kolář

ředitel ZŠ a MŠ Václava Havla

Soubory ke stažení:
senec-zari-2016-na-web--f2028.docx  (docx, 17 kB), 10.06.2016, 12:43
Výchovný koncert

Dne 6. června se v tělocvičně shromáždili všichni žáci naší školy i děti ze školky a zaposlouchali se do tónů kapely TOM BAND pod vedením pana Miroslava Falty. V průběhu koncertu žáci odpovídali na otázky a mohli si vyzkoušet některé hudební nástroje. Na závěr si mohli i zatančit, což využily zejména děti ze školky a přidali se k nim i někteří žáci 1. stupně Usmívající se

Fotogalerie:
Florbalové turnaje

V době od 23.května do 2.června t.r. se zúčastnili žáci naší školy tří turnajů ve florbalu, které pořádala ZŠ Smíškova Tišnov pod názvem Baumat Cup.

Po nedávném úspěchu děvčat v Senci jsme byli motivováni k dalším možným úspěchům.

Jako první zasáhli do bojů dne 23.5.2013 chlapci 6.-7. ročníku. Družstvo ve složení Tomáš Jízdný, Jirka Sysel, Dominik Šibor, Adam Tlustoš, Martin Svoboda, Jan Šimek, Vlasta Šubert a Richard Žák získali mezi 11 týmy celkově 9.-10. místo. Většina chlapců byla na turnaji vůbec poprvé, z části jsme zaplatili nováčkovskou daň.

 

Hned o 3 dny později 26.5.2016 se vůbec poprvé představilo družstvo nejmladších žáků ze 3.-5. ročníku. Vzhledem k dobrým výkonům jsme zařadili do tohoto výběru také Františka Jakeše z 1. ročníku a Jana Bretfelda z 2. ročníku. Dalšími členy týmu bylo 10 chlapců a jedna talentovaná dívka. Byli to Václav Jakeš, Jan Svoboda, Jan Valík, Ondřej Buček, Libor Hubl, Jakub Mühlhansl, Martin Habán, Jan Mühlhansl, Kristián Doležal, Vít Štěpánek a Aneta Šubertová. Ve skupině jsme obsadili 4. místo, do finálových bojů jsme nepostoupili. Zkušenost, kterou děti získali, je ale nenahraditelná.

 

Celkem 13 dívek ze 6.-8. ročníku sehrálo dne 26.2016 celkem 5 utkání. Dvě vítězství a tři prohry posadila děvčata na nepopulární bramborovou pozici (4. místo). Především těsná prohra s týmem Gymnázia Tišnov v poměru 2:3 nás mrzí o to více, že díky tomu se gymnazistky umístily na 3. místě. Náš tým hrál ve složení Vendula Jízdná, Lenka Štursová, Libuše Babičková, Kristýna Hublová, Nikola Mynářová, Kristýna Svobodová, Natálie Matoušková, Karolína Drápelová, Ludmila Jakešová, Eliška Crhová, Klára Syslová, Monika Štursová a Tereza Jarošová. Nejlepší střelkyní týmu byla kapitánka Kája Drápelová s 5 brankami, která byla také pořadatelem vyhlášena nejlepší hráčkou našeho týmu.

 

S florbalem na našich školách se setkáváme takřka 3 desetiletí. Velice progresivně se rozvíjí v posledních několika letech. Kromě jiného za to vděčí následujícím faktům. Materiálně a prostorově nenáročný, základy zvládnou děti poměrně rychle s možností prakticky okamžité hry, která je velice dynamická a samozřejmě emotivní. Za nejdůležitější považuji možnost zapojení dívek, pro které jsou některé jiné sporty vzhledem k jejich omezené nabídce hůře dostupné. Zde se může jednat i o koedukativní formu (dívky společně s chlapci). Dvojnásob to platí pro menší vesnické školy jakou právě naše škola je. Těchto tří turnajů se vlastně zúčastnila více než třetina žáků naší školy.

 

Vzhledem k tomu, že florbal se v rozšířené míře realizuje na naší škole teprve druhým rokem a je o něj zájem, můžeme i v budoucnu očekávat další úspěchy. Výrazně by tomu napomohla spolupráce s lidmi, kteří by tento sport pomáhali rozvíjet jako mimoškolní aktivitu. Materiální i prostorové podmínky máme dobré, teď už chybí „jen“ to nejdůležitější – např. jeden rodič nebo starší sourozenec, který by 2 hodiny v jednom odpoledni v týdnu pomohl s vedením florbalového kroužku.

Od září t.r. máme přislíbené pozvání na několik dalších turnajů např. v Pohořelicích či právě v Tišnově

 

Závěrem chci poděkovat všem našim hrajícím žákyním a žákům za jejich plné nasazení ve hře, což někdy také bolelo, a také za vzornou reprezentaci naší školy.

 

Mgr. Dalibor Kolář, učitel tělesné výchovy

Fotogalerie:
Společné foto ze závěru školního roku 2015/16

Fotogalerie:
Úspěch na Senecké olympiádě dětí

Celkem 27 žákyň a žáků soutěžilo ve florbalu starších  dívek a chlapců a v malé kopané mladších chlapců. Děvčata neokusila hořkost porážky a turnaj vyhrála, chlapci ve florbale 2x zvítězili a 2x prohráli, celkově jim patřilo 4. místo. Také mladší chlapci fotbalisté včetně jedné dívky se umístili na 4. místě.

 

Po sportovním dopoledni následoval oběd ve školní jídelně naší partnerské ZŠ J.G. Tajovského Senec (pro zajímavost - s počtem 1176 žáků je největší základní školou na Slovensku).

Odpoledne potom patřilo čtyřhodinovému pobytu v aquaparku Aquathermal Senec.

Do Žďárce jsme se vrátili se zapadajícím sluncem ve 20:30 hod.

 

Součástí našeho pobytu bylo také jednání vedení naší školy s vedením ZŠ J.G. Tajovského Senec, ZUŠ Senec a ředitelem Správy cestovného ruchu Senec s. r. o. o naší další spolupráci.
S velkou pravděpodobností využijeme již v září velice zajímavou nabídku těchto organizací k třídennímu pobytu za velice výhodných podmínek.

 

Blíže budeme informovat žáky a rodiče ještě během měsíce května.

 

Mgr. Dalibor Kolář
ředitel ZŠ a MŠ Václava HavlaZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Václava Havla Žďárec, okres Brno-venkov

oznamuje:

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

je stanoven na

ÚTERÝ 24.KVĚTNA 2016

v době od 13.30 do 16.30 hod

v budově mateřské školy.


Zákonní zástupci si s sebou vezmou :

- rodný list dítěte

- občanský průkaz


Bližší informace Vám rádi poskytneme na kontaktech:

Anna Maláčová,

vedoucí učitelka MŠ tel. 549 440 415, 733 680 341

nebo na zszdarec@seznam.cz

 


Mgr.Dalibor Kolář, ředitel školyNÁVŠTĚVA SENCE - SENECKÁ OLYMPIÁDA 12. května 2016

Soubory ke stažení:
senec--f1927.docx  (docx, 18 kB), 17.04.2016, 10:38
Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2015/2016

Soubory ke stažení:
Leták  (docx, 17 kB), 21.09.2015, 11:14
Fotogalerie

Fotky z dění ve škole naleznete zde.

Fotogalerie:
© Základní škola a Mateřská škola Václava Havla Žďárec, okres Brno-venkov, Žďárec 28, 594 56