Aktuálně
Aktuálně 

 

 VÁNOČNÍ AKADEMIE 2019

Fotogalerie:
Sportování na naší škole

S blížícím se závěrem kalendářního roku 2019 se poohlédnu za sportovním děním na ZŠ a MŠ V. Havla Žďárec.

 

Rok jsme začínali v lednu a únoru účastí 4 družstev naší školy ve „ Školní bowlingové lize“ hrané v X bowlingovém centru v Tišnově. Celkem 22 žáků 1.-9. ročníku se střetávalo se žáky z Doubravníku. Někteří si bowlingové koule osahali poprvé. Postup do dalších kol jsme nevybojovali. Žáci navštívili následně několikrát tuto hernu v rámci činnosti školní družiny.

 

Lyžařský výcvik má na škole již pětiletou tradici. V únoru absolvovalo 16 žáků I. stupně třídenní pobytový kurz na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí. Na tom samém místě je potom vystřídalo 21 žáků II. stupně v pětidenním kurzu s každodenním dojížděním společně se žáky ZŠ Strážek. Vyvrcholením lyžařského a snowboardového snažení byla účast 5 žáků naší školy 14.března 2019 na Přeboru škol Jihomoravského kraje v lyžování a snowboardingu. Vynikajícího úspěchu dosáhla žákyně 8. ročníku Pavla Matoušková ziskem 2. místa ve své snowboardové kategorii.

 

V polovině dubna jsme uspořádali Velikonoční turnaj ve florbalu dívek a chlapců, kterého se zúčastnily týmy ze ZŠ Předklášteří a ZŠ Strážek. Vítězství našich děvčat i chlapců bylo zasloužené, za stejně důležitou však považuji spolupráci našich malých škol.

Začátkem června jsme se již po páté zúčastnili Senecké sportovní olympiády. Druhé místo děvčat ve florbalu bylo naším nejlepším umístěním. Chlapci se ve stejném sportu umístili na 5. místě.

Česká republika pořádala v červnu 2019 mistrovství světa v softballu v Praze a Havlíčkově Brodě. Využili jsme nabídky volného vstupu na utkání základních skupin. Dne 20.června 2019 jsme navštívili utkání Mexiko vs. Filipíny v areálu Hippos arény v Havlíčkově Brodě. Zájemci si zde mohli zkusit některé modifikované herní činnosti hráče softballu, které mohou uplatnit při této hře v hodinách tělesné výchovy.

 

Do Sence jsme se vrátili v polovině září, kde se 10 našich žáků společně se žáky ZŠ Brno, Hudcova zúčastnilo „Běhu zdraví“ na březích Seneckých jezer. Vynikající 1. místo získala v kategorii nejstarších dívek Aneta Šubertová.

Od poloviny září do konce listopadu všichni žáci I. stupně zvládali základy nebo se zdokonalovali v plavání. Plavecká škola Ivy Kolářové v moderním aquaparku Wellness Kuřim ocenila naši školu jako nejšikovnější školu, která prošla plaveckou výukou v I. čtvrtletí letošního školního roku! Do kuřimského bazénu se vrátí žáci naší ZŠ 19.12.2019 na předvánoční plavání.

 

V listopadu vrcholí florbalové soutěže na úrovni okrsků. V letošním roce jsme obsadili pouze kategorii starších žáků, což je 8.-9. ročník. Zde se nám nedařilo, prohry o jednu branku neumožnily pomýšlet na lepší umístění. Abychom mohli vůbec hrát, musel jsem do týmu zařadit chlapce ze 6. a 7. ročníku. Právě nedostačující počet hráček a hráčů nám neumožnil startovat v kategoriích dívek a nejmladších chlapců tak, jak tomu bylo v předchozích letech.

Mimo jiné je to taky důsledek snižujícího se zájmu dětí o školou nabízené sportovní aktivity. Pro velice nízký zájem (4 žáci) neuspořádáme v únoru 2020 připravovaný internátní lyžařský kurz pro žáky I. stupně naší školy. V předchozích 5 letech se počet zájemců pohyboval okolo 15 žáků.

 

Pevně věřím, že se zájem o mimoškolní i školní pohybové aktivity opět zvýší tak, jak se zvyšuje počet žáků naší školy.

 

Dalibor Kolář, učitel tělesné výchovy

Fotogalerie:
Den otevřených dveří

Ve středu 20. 11. 2019 jsme si na naší škole, při příležitosti dne otevřených dveří, připomněli 30. výročí listopadových událostí roku 1989. Žáci si pro své rodiče, prarodiče, spolužáky i ostatní návštěvníky školy připravili vystoupení, kterým provázela žákyně 9. ročníku Eliška Musilová. Zde můžete nahlédnout do programu: básně Maminka, Klíče, Pozvedni hlas, lide můj (žáci 6. ročníku), prezentace Znaky komunismu, Svatá Anežka Česká, Sametová revoluce (žáci 9. ročníku), hudebně-dramatické pásmo Svatá Anežka Česká a písně Náměšť, Jednou budem dál (žáci 4. a 5. ročníku), česká hymna v podání Víta Štěpánka. Velmi nás potěšil zájem rodičů i veřejnosti.

Myslíme si, že je důležité připomínat si důležité momenty naší historie a být vděční za demokracii a svobodu v naší zemi.

Fotografie:Den otevřených dveří

Soubory ke stažení:
Pozvánka   (docx, 549 kB), 12.11.2019, 10:38
Přírodovědný klokan 2019

 

Ve středu 16. října 2019 se žáci 8. a 9. ročníku naší školy zúčastnili celorepublikové soutěže Přírodovědný klokan.

Jejich úkolem bylo v průběhu čtyřiceti minut vyřešit celkem 24 úloh z přírodopisu, zeměpisu, matematiky a fyziky.

Na prvních pěti místech skončili:

 

1. Eliška Musilová,  9.ročník

2. Adam Holubář,  9.ročník

3. Matěj Gloser,  8.ročník

3. Pavla Matoušková,  9.ročník

5. Jakub Mühlhansl,  8.ročník


Všem žákům děkujeme za účast!

Výsledky našich žáků zpracovala Hana Valíková a byly zaslány okresnímu důvěrníkovi Přírodovědného klokana panu Petru Přikrylovi.Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

Tak už nám to opět začalo. Zářijový kolotoč jsme slavnostně roztočili 2. září v 8 hod. v projektové učebně. Přivítali jsme všechny nové tváře na naší škole – novou posilu pedagogického sboru, nové žáky 6. ročníku a především 11 prvňáčků, kteří tento den očekávali s největším napětím. Po úvodním slovu pana ředitele promluvila třídní učitelka 1. ročníku Mgr. Andrea Knoflíčková, která svým svěřencům vysvětlila, jaké uvítání si pro ně připravili naši deváťáci. Dva z nich se proměnili v Mickey Mouse a Minnie a pomohli jim „přenést se“ z prostředí školky (zde si tři deváťačky zahrály roli „školáčků“) do školní lavice, kde na ně čekali další tři nejstarší kamarádi. Zde byl prvňáčkům připnut upomínkový odznak a od paní učitelky obdrželi pamětní list. Přejeme nejen prvňáčkům, ale všem žákům i zaměstnancům naší školy úspěšné vykročení do školního roku 2019/2020.

Fotogalerie:
© Základní škola a Mateřská škola Václava Havla Žďárec, okres Brno-venkov, Žďárec 28, 594 56